ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -單-, *單*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[單, dān, ㄉㄢ] single, individual, only; lone
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  ?
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, / ] see Chányú 於|单于, Han dynasty name for chieftain of Xiongnu Huns 匈奴, #413 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] bill; list; form; single; only; sole, #413 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, / ] surname Shan, #413 [Add to Longdo]
单位[dān wèi, ㄉㄢ ㄨㄟˋ, / ] a unit; unit (of measure); work unit (one's workplace), #426 [Add to Longdo]
简单[jiǎn dān, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] simple; not complicated, #817 [Add to Longdo]
名单[míng dān, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] list (of names), #2,953 [Add to Longdo]
单纯[dān chún, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ, / ] simple; pure; alone; merely, #3,231 [Add to Longdo]
单身[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, / ] unmarried; single; bachelorhood, #3,350 [Add to Longdo]
单独[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, / ] alone; by oneself; on one's own, #4,466 [Add to Longdo]
单一[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, / ] single; only; sole, #4,991 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me, Kitty Darling, dancing for a lot of drunk stags.[CN] 我,堂堂的Kitty Darling,為一群醉醺醺的身漢跳舞 Applause (1929)
No, sweetness, I gotta go to that stag smoker.[CN] 不了,親愛的。 我得去那個身煙民派對 Applause (1929)
Let you alone?[CN] 讓你獨待會兒? Applause (1929)
Then they ain't lonesome anymore.[CN] 然後永不孤 Applause (1929)
Check, please.[CN] ! 謝謝。 Applause (1929)
Why don't to let me alone.[CN] 你就不能讓我獨待會兒麼? Applause (1929)
It's very simple:[CN] 很簡 À Nous la Liberté (1931)
But you got no idea how tough it is to be all alone and lonesome in a city like this.[CN] 你不知道在這樣的城市裡孤寂寞是多麼的令人難受 Applause (1929)
you know.[JP] そこから飛び下りれば簡にけりがつくぞ. Princess Mononoke (1997)
To a stag party? I should say not.[CN] -去身煙民派對? Applause (1929)
The girl who ran away from home standing alone in the crowd wearing the white hat which you'd worked so hard to buy.[JP] 重い荷物を持って家出した君 你提著笨重的行李逃家 行き交う人ごみの中にぽつんとたたずむ君 在遣返的人潮中,你孤地站著 お金をためてやっと買った... Cape No. 7 (2008)
This is a swell night to be going to a stag smoker.[CN] 要去伺候一幫身煙民,真是極品的一夜 Applause (1929)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top