ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -隶-, *隶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[隶, lì, ㄌㄧˋ] subservient; servant
Radical: Decomposition: 彐 (jì ㄐㄧˋ)  氺 (shui ㄕㄨㄟ˙) 
Etymology: [ideographic] A hand 彐 threshing rice,  Rank: 1,801
[隸, lì, ㄌㄧˋ] subservient; servant
Radical: Decomposition: 柰 (nài ㄋㄞˋ)  隶 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bear,  Rank: 7,851

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, / ] attached to; scribe, #36,422 [Add to Longdo]
[nú lì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] slave, #11,762 [Add to Longdo]
[lì shǔ, ㄌㄧˋ ㄕㄨˇ, / ] to belong to (a category); to be attached to, #18,420 [Add to Longdo]
[Zhí lì, ㄓˊ ㄌㄧˋ, / ] Ming and Qing dynasty province directly administered by Beijing, including Beijing, Tianjin, most of Hebei and Henan and part of Shandong, #40,246 [Add to Longdo]
[nú lì zhǔ, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ, / ] slave owner, #43,294 [Add to Longdo]
[nú lì zhì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ, / ] slavery, #43,408 [Add to Longdo]
[lì shū, ㄌㄧˋ ㄕㄨ, / ] Clerical script (Chinese writing style), #58,623 [Add to Longdo]
社会[nú lì shè huì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] slave-owning society (precedes feudal society 封建社會|封建社会 in Marxist theory), #61,254 [Add to Longdo]
制度[nú lì zhì dù, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] slavery [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. John Watson, formerly medical officer attached to the Royal Berkshires.[CN] 华生医生 前军医 属于皇家伯克夏兵团 The Crooked Man (1984)
That's what it is to be a slave.[CN] 身为奴就是这样的感觉 Blade Runner (1982)
Slave![CN] 奴! I Love You (1981)
Nobody shall give orders Nobody shall be a slave[CN] 没人下命令 没人当奴 Mephisto (1981)
What would you have me do?[CN] 我是奴 你要我怎么办 The Beastmaster (1982)
Bapu has always said there were two kinds of slavery in India:[CN] 巴布常说 印度有两种奴制度 Gandhi (1982)
And I'm at its service.[CN] 我是它的奴 The Black Cat (1981)
My captors fled north, further into the hills, and used me as a sort of slave.[CN] 俘虏我的人向北逃窜 逃入了深山 把我当作了奴 The Crooked Man (1984)
This was part of a wide variety of roof insulation schemes, which the Governmentwas testing in fuel economy.[CN] 它属于一系列屋顶隔热装置 This was part of a wide variety of roof insulation schemes, 这是政府的节能实验 which the Governmentwas testing in fuel economy. A Question of Loyalty (1981)
Slave to the priests of the temple of ar.[CN] 是神庙牧师的奴 The Beastmaster (1982)
The slave girls. They've been taken back to the temple...[CN] 那些奴女孩? The Beastmaster (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top