ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sadness

S AE1 D N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sadness-, *sadness*, sadnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadness(n) ความเศร้า, See also: ความโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์, ความเศร้าหมอง, ความเศร้าใจ, Syn. unhappiness, misery, sorrow, depression

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, ความโทมนัส, ความสลดใจ, Syn. sorrow

English-Thai: Nontri Dictionary
sadness(n) ความเสียใจ, ความเศร้าใจ, ความโทมนัส, ความโศกเศร้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sadnessความเศร้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a sadness about him.มีเรื่องเศร้าที่เกี่ยวกับเขา Gandhi (1982)
It had been replaced by a sadness even sweeter than the smile.แทนที่ด้วยความเศร้าที่แม้จะหวานกว่ารอยยิ้ม Don Juan DeMarco (1994)
It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living.It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living. Anna and the King (1999)
And first the sadness cells die, so you smile real big.ทีแรกเซลล์เศร้าตายก่อน เราจึงยิ้มแย้ม The Legend of Bagger Vance (2000)
And that little bit of sadness in the mornings you spoke of?ความเศร้าในตอนเช้าที่คุณเคยพูดถึง Unbreakable (2000)
Why speak of all your sadness or of life's painful woesอย่าพร่ำบ่นถึงความเศร้าโศก หรือความเจ็บปวดใดในชีวิต Spirited Away (2001)
Mankind has played for more than a century. Sadness is what you are.เราคือความเศร้า อย่าปฏิเสธมันเลย I Heart Huckabees (2004)
All the sadness one can bear down the river everywhere."ทุกข์ใจไหนเล่า จะยาวนาน" "เปรียบดั้งสายลม ผ่านมาให้ชมแล้วจากไป" Kung Fu Hustle (2004)
There was sadness in the sheer number of battles.สิ่งที่ได้รับมีเพียงความโศกเศร้าและการสูญเสียเท่านั้น Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Now his sadness will stop."เขาคงหยุดเศร้าแล้วล่ะ" Apocalypto (2006)
Either happiness or sadness will kill her.ความสุขหรือความเศร้า อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะฆ่าเธอ A Millionaire's First Love (2006)
It's the sadness we feel for happy memories.มันน่าเศร้าเมื่อคิดถึง ความทรงจำอันแสนหวาน Rio (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sadnessAll love and sadness melt in my heart.
sadnessChris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.
sadnessHe hid his sadness behind a smile.
sadnessI'm drowning in sadness falling far behind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสลด(n) sadness, See also: sorrow, Syn. ความเศร้าเสียใจ, ความสลดหดหู่, Example: เธอปล่อยโฮออกมาด้วยความสลดหดหู่ใจสงสารเพื่อนที่หล่อนไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้
โทมนัส(n) sadness, See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency, Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความเศร้า, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสียใจ[khwām sīajai] (n) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness  FR: tristesse [ f ] ; regret [ m ] ; déception [ f ] ; condoléances [ fpl ]
ความทุกข์[khwām thuk] (n) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain  FR: malheur [ m ] ; détresse [ f ] ; souffrance [ f ] ; peine [ f ]
ทุกข์[thuk] (n) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering  FR: tristesse [ f ] ; chagrin [ m ] ; peine [ f ] ; amertume [ f ] ; misère [ f ] ; douleur [ f ] ; souffrance [ f ] ; détresse [ f ] ; tourment [ m ] ; désolation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SADNESS S AE1 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sadness (n) sˈædnəs (s a1 d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悲しみ(P);哀しみ[かなしみ, kanashimi] (n) sadness; sorrow; grief; (P) #9,003 [Add to Longdo]
ドツボ;どつぼ[dotsubo ; dotsubo] (adj-na) state of profound sadness [Add to Longdo]
哀しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief [Add to Longdo]
哀歓[あいかん, aikan] (n) joys and sorrows; happiness and sadness [Add to Longdo]
哀情[あいじょう, aijou] (n) sadness [Add to Longdo]
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
陰惨[いんさん, insan] (adj-na, n) sadness and gloom [Add to Longdo]
空泣き[そらなき, soranaki] (n, vs) false or crocodile tears; feigned sadness [Add to Longdo]
深憂[しんゆう, shinyuu] (n) deep sadness; great worry [Add to Longdo]
先に立つ[さきにたつ, sakinitatsu] (exp, v5t, vi) (1) to lead; to take the initiative; (2) to take precedence (e.g. sadness taking precedence over anger); (3) to be most essential [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sadness \Sad"ness\, n.
   1. Heaviness; firmness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Seriousness; gravity; discretion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Her sadness and her benignity.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Quality of being sad, or unhappy; gloominess;
    sorrowfulness; dejection.
    [1913 Webster]
 
       Dim sadness did not spare
       That time celestial visages.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sorrow; heaviness; dejection. See {Grief}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sadness
   n 1: emotions experienced when not in a state of well-being
      [syn: {sadness}, {unhappiness}] [ant: {happiness}]
   2: the state of being sad; "she tired of his perpetual sadness"
     [syn: {sadness}, {sorrow}, {sorrowfulness}]
   3: the quality of excessive mournfulness and uncheerfulness
     [syn: {gloominess}, {lugubriousness}, {sadness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top