Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

achene

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -achene-, *achene*
Possible hiragana form: あちぇね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acheneผลแห้งเมล็ดล่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Until he was killed, he was the officially appointed VUE Commission's linguistic expert.Bis zu seinem Tode war er der offiziell ernannte Sprachenexperte der GUE-Kommission. The Falls (1980)
'When a mountain is blessed, its spirit revives'"Ein Haus muss auf keinem Berg stehen, um übernatürliche Energie zu besitzen. Ein Haus muss nicht bei flachen Wassern stehen, um Drachenenergie zu haben. Dragon Lord (1982)
The eating habits of the gilvos are very similar to those of Earth's Draco lizards, which died out over 300 years ago.Gilvos essen ähnliche Nahrung wie die Drachenechsen auf der Erde, die vor über 300 Jahren ausstarben. New Ground (1992)
We have a real Christmas vacation, just us.... undmacheneinen richtigen Weihnachtsurlaub. Jack Frost (1998)
There he was granted a miracle, a drag on egg about to hatch.Dort wurde ihm ein Wunder zuteil.: ein Drachenei kurz vor dem Schlüpfen. Dragonheart: A New Beginning (2000)
This is the withered heart of the betrayer of the drag on pledge.Dies ist das vertrocknete Herz... des Verräters des Dracheneids. Dragonheart: A New Beginning (2000)
How many people wander around with dragon eggs?Wie viele Menschen laufen mit Dracheneiern in der Tasche rum? Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Who gave you the egg?Von wem hast du das Drachenei? Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Aren't you from that booth down Aachenerstrasse?Du bist doch der von dem Büdchen. Aachener Straße? The Experiment (2001)
I have a kiosk, corner of Brussels and Aachen Street.Ich hab' 'ne... 'n Büdchen. Ecke Brüsseler/Aachener. Ich hab da so 'n Kiosk. The Experiment (2001)
It's a dragon's egg.- Ein Drachenei. George and the Dragon (2004)
It's a dragon's egg?- Es ist ein Drachenei? George and the Dragon (2004)
It's a dragon's egg, Mother Superior.- Das ist ein Drachenei. - Was? George and the Dragon (2004)
Since he made no reference to any statements of fact that we made... we must conclude that he found no errors of fact.Er besprach keine unserer Tatsachenerklärungen. Also fand er wohl keine Tatbestandsirrtümer. Good Night, and Good Luck. (2005)
I got so many secrets crammed in here, fire marshal wants to shut it down.Ich hab hier so viele Geheimnisse drin, die Brandursachenermittlung will es dichtmachen. Chuck Versus the Truth (2007)
No, it's written by this guy Christopher Paolini. It's about this kid that finds this rock that's a dragon egg.Nein, der Autor heißt Christopher Paolini und es geht um einen Jungen, der ein Drachenei findet. Dorks & Damsels (2007)
-Could it be strep? .- Eine Rachenentzündung? Haunted (2008)
Hurry to the Cao's camp before it rains 490 of us shall form the Dragon unit.Es ist beinahe Mitternacht. Eilt zu Caos Lager bevor es regnet! 490 von uns werden die Dracheneinheit bilden und links von Caos Lager im Hinterhalt liegen. Three Kingdoms (2008)
Dragon unit! Attack!Dracheneinheit zum Angriff! Three Kingdoms (2008)
These be mini-pizzas made from dragon eggs, Your Majesties.Das sind Minipizzas, die aus Dracheneiern gemacht sind, Lisa the Drama Queen (2009)
I'm reasonably confident That you will be adding revenge To the long list of things you're no good at-Ich bin überzeugt, dass du Rachenehmen... deiner langen Liste an Schwächen hinzufügen wirst. Sectionals (2009)
Dragon balls.Dracheneier. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Dragon's eggs, Daenerys, from the Shadow Lands beyond Asshai.Dracheneier, Daenerys, aus den Schattenländern jenseits von Asshai. Winter Is Coming (2011)
Drogo will have no use for dragon eggs in the Night Lands.Drogo wird in den Nachtlanden keine Verwendung für Dracheneier haben. Fire and Blood (2011)
For my wedding he gave me three petrified dragon eggs.Zu meiner Hochzeit gab er mir drei versteinerte Dracheneier. The Old Gods and the New (2012)
Dragoneggs, or something.Dracheneier oder so. Die machen wir kaputt. We Are the Best! (2013)
I looked it up on the Internet, and could have pneumonia, pleurisy or pharyngitis.Ich habe es im Internet nachgelesen und wir könnten Lungenentzündung, Rippenfellentzündung oder Rachenentzündung haben. Second Chance (2014)
Where is my dragon's egg?Wo ist mein Drachenei? Tom and Jerry: The Lost Dragon (2014)
- Dragon's egg?- Drachenei? Tom and Jerry: The Lost Dragon (2014)
Dimwits! That dragon's egg means everything to me.Schwachköpfe, dieses Drachenei ist von unschätzbarem Wert. Tom and Jerry: The Lost Dragon (2014)
It's a dragon's egg.Das ist ein Drachenei. Tom and Jerry: The Lost Dragon (2014)
I wrote Practical Homicide Investigation because there was A need for a standard protocol to approach all death scenes.Ich schrieb das Buch "Practical Homicide Investigation", weil es nötig war, ein Standardwerk für Todesursachenermittlungen zu schaffen. Soaked in Bleach (2015)
He has the dragon's eggs.Er hat die Dracheneier. - Ja. Dragonheart 3: The Sorcerer's Curse (2015)
A dragon's egg, made of gold.Ein Drachenei aus Gold. Dragonheart 3: The Sorcerer's Curse (2015)
Show me the dragon's eggs and I'll spare you the noose.Zeig mir die Dracheneier und ich erspare dir den Strick. Dragonheart 3: The Sorcerer's Curse (2015)
Do you remember that time I was transporting dragon eggs?Erinnern Sie sich, als ich Dracheneier transportiert habe? The Husbands of River Song (2015)
Dragon-napping, Snotlout?Drachenentführung?
Once upon a time, there was a village that was being tormented by a man-eating lizard-dragon.Es war einmal ein Dorf, das von einer menschenfressenden Drachenechse geplagt wurde. Mulder & Scully Meet the Were-Monster (2016)
The patient was highly febrile and presented with pharyngitis, headaches, and swollen lymph nodes.Der Patient hatte hohes Fieber und zeigte eine Rachenentzündung, Kopfschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Pilot (2016)
There are dragon eggs, but...Es gab Dracheneier, aber... L'Inconnu de Brocéliande (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AACHENER AA1 K AH0 N ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tatsachenentscheid { m }decision based on facts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Achene \A*chene"\, Achenium \A*che"ni*um\n. [Gr. 'a priv. + ? to
   gape.] (Bot.)
   A small, dry, indehiscent fruit, containing a single seed, as
   in the buttercup; -- called a {naked seed} by the earlier
   botanists. [Written also {akene} and {ach[ae]nium}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 achene
   n 1: small dry indehiscent fruit with the seed distinct from the
      fruit wall

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top