ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บานไม่รู้โรย

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บานไม่รู้โรย-, *บานไม่รู้โรย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บานไม่รู้โรย[N] Globe amaranth, See also: Gomphrena globosa Linn., Syn. ดอกบานไม่รู้โรย, Example: การทำพานดอกไม้นิยมเอาบานไม่รู้โรยมาจัดเพราะอยู่ทนกว่าดอกไม้อื่นๆ, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Gomphrena globosa Linn.ในวงศ์ Amaranthaceae ลำต้นค่อนข้างแข็งแตกแขนงเป็นพุ่มเล็กๆ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ดอกกลมๆ สีขาว ชมพู หรือม่วงแดง ดอกทนอยู่ได้นาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บานไม่รู้โรยน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Gomphrena globosa L. ในวงศ์ Amaranthaceae ลำต้นค่อนข้างแข็งแตกแขนงเป็นพุ่มเล็ก ๆ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ช่อดอกกลม สีขาว ชมพู หรือม่วงแดง ดอกทนอยู่ได้นาน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gomphrena Globosaบานไม่รู้โรย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaranth(แอม' มะแรนธฺ) n. ต้นบานไม่รู้โรย, สีย้อมสีม่วงแดงจำพวก azo dye

English-Thai: Nontri Dictionary
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top