ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกศิษย์

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกศิษย์-, *ลูกศิษย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกศิษย์[N] disciple, See also: follower, adherent, apostle, pupil, student, Syn. ศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Example: ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์เคารพยกย่องมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์
ลูกศิษย์วัด[N] monk's attendant, See also: boy who serves a monk in the monastery, Syn. เด็กวัด, Thai definition: เด็กรับใช้ปรนนิบัติสงฆ์อยู่ตามวัด
ลูกศิษย์ลูกหา[N] disciples, See also: followers, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: เขาเป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทุกวงการ, Thai definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัยซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกศิษย์น. ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัยซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์, ศิษย์ หรือ ลูกศิษย์ลูกหา ก็ว่า.
ลูกศิษย์ลูกหาน. ลูกศิษย์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there he is, back in that lot, the model disciple.เขาอยู่ข้างหลังนั่นไง ลูกศิษย์ตัวอย่าง Gandhi (1982)
We are young partisans.เราเป็นลูกศิษย์หนุ่ม Idemo dalje (1982)
Do it for your students.ทำเพื่อลูกศิษย์ของคุณ Punchline (1988)
Well, I'm sorry to disappoint my spectators, but... it seems there will be no unmasking here today.ไม่ใช่ลูกศิษย์ชั้นเหรอเนี่ยแต่ว่า วันนี้มันไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนี่นา Good Will Hunting (1997)
You and your kiss-ass chorus following you around going, "The Field's medal!"นายกับลูกศิษย์นาย หวังแต่ เหรียญรางวัล เหรียญรางวัล Good Will Hunting (1997)
Disciple, we'll kill them all!ลูกศิษย์ เราจะฆ่าพวกมันทั้งหมด Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Do you want your students to turn out like that?คุณอยากให้ลูกศิษย์คุณเป็นแบบนั้นรึ The Time Machine (2002)
He sleeps with his students.เขานอนกับลูกศิษย์ด้วยนะ Mona Lisa Smile (2003)
The perfect likeness of a Wellesley graduate.ภาพนี้เหมือนลูกศิษย์เวลส์ลี่ย์ไม่มีผิด Mona Lisa Smile (2003)
Professor, do your female students know you no longer have lead in your pencil?ศาสตราจารย์ ,ลูกศิษย์หญิงของคุณรู้หรือเปล่า ไส้ดินสอคุณไม่ได้ยาว 21 Grams (2003)
So this guy is your student?เค้าเป็นลูกศิษย์ของพี่จริงง่ะ? My Tutor Friend (2003)
Of course it's our duty as his students to do as much as we can.นี่เป็นเวลาที่พวกเราจะต้องทำตัวตัว เป็นลูกศิษย์ที่ดีของเขาให้ดีที่สุด Crazy First Love (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice   FR: écolier [m]
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: temple boy ; monk's follower   
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle   FR: disciple [m] ; adepte [m]
ลูกศิษย์ลูกหา[n. exp.] (lūksit lūk hā) EN: disciples ; followers   
ลูกศิษย์วัด[n. exp.] (lūksit wat) EN: monk's attendant ; boy who serves a monk in the monastery   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disciple[N] ลูกศิษย์, See also: สานุศิษย์, ศิษย์, ผู้ติดตาม, สาวก, Syn. follower, learner, Ant. agnostic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristotle(อา'ริสทอทเทิล) n. นักปราชญ์กรีกเป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของอเลคซานเดอร์มหาราช (Greek philosopher)
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
pupil(พิว'พิล) n. นักเรียน,ลูกศิษย์,ผู้เยาว์,รูม่านตา,ช่องตาดำ, See also: pupilise vt. pupilisze vt. pupillise vt. pupillisze, Syn. student
scholar(สคอล'เลอะ) n. ผู้คงแก่เรียน,นักวิชาการ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเรียน,นักศึกษา,ลูกศิษย์,ผู้ได้รับทุนการศึกษา.

English-Thai: Nontri Dictionary
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
弟子[でし, deshi] (n) ลูกศิษย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top