ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backache

B AE1 K EY2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backache-, *backache*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backache(n) อาการปวดหลัง, Syn. lumbago

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backache(แบค'เอค) n. อาการปวดหลัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backacheอาการปวดหลัง [การแพทย์]
Backache, Lowปวดบั้นเอว [การแพทย์]
Backache, Psychosomaticปวดหลังจากจิตสรีระแปรปรวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I put a lot of backache into growing them greens.I put a lot of backache\ into growing them greens. Black Snake Moan (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backacheHis backache left him lurching along with leaden legs.
backacheI have a backache.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BACKACHE B AE1 K EY2 K
BACKACHES B AE1 K EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backache (n) bˈækɛɪk (b a1 k ei k)
backaches (n) bˈækɛɪks (b a1 k ei k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
背中の痛み[せなかのいたみ, senakanoitami] (n) backache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  backache \back"ache\ n.
     an ache localized in the back.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  backache
      n 1: an ache localized in the back

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top