Search result for

pine

(128 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pine-, *pine*
Possible hiragana form: ぴね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pine[N] ต้นสน, See also: สน, Syn. mugo, whitebark
pine[N] ไม้สน, Syn. conifer
pine[N] สับปะรด
pine[VI] ต้องการมาก, See also: อยากได้มาก, Syn. yearn, hunger
pine[VI] อ่อนแรง, See also: หมดแรง, ร่วงโรย, อิดโรย
pine[VI] เศร้าโศก, See also: เศร้า, เสียใจ, Syn. fret
piney[N] เต็มไปด้วยต้นสน
pineal[ADJ] ซึ่งเป็นรูปกรวยคล้ายผลต้นสน
pine away[PHRV] ไม่อยากทำอะไร, See also: ปล่อยเวลาผ่านไปวันๆ
pine cone[N] ผลของต้น pine เป็นรูปกรวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pine(ไพนฺ) n. ต้นสน ,ไม้สน,สับปะรด -v. อยากได้มาก,ใคร่จะ,ทนทุกข์ด้วยความคิดถึง,ร่วงโรย,โศกเศร้า
pineal bodyเป็นต่อมเล็ก ๆ ยังไม่ทราบหน้าที่แน่นอน แต่จะหดหายไปเมื่ออายุมากกว่า 7 ปี แต่เชื่อว่าต่อมนี้มีหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญเติบโต ช่วยกระตุ้น ACTH ทำให้เข้าสู่วัยรุ่นช้าออกไป
pineapple(ไพนฺแอพ'เพิล) n. สับปะรด,ลูกระเบิดมือ
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
happiness(แฮพ'พีนิส) n. ความสุข, Syn. beatitude,bliss
opine(โอไพน์') vt.,vi. มีความคิดเห็น,แสดงความคิดเห็น,รู้สึกว่า,เข้าใจว่า
philippines(ฟิล'ละพินซ,ฟิลละพินซ') ประเทศฟิลิปปินส์
porcupine(พอร'คิวไพนฺ) n. เม่น
rapine(แรพ'อิน) n. การปล้น,การปล้นสะดม,การฉกชิง,การชิงทรัพย์, Syn. plunder,pillage

English-Thai: Nontri Dictionary
pine(n) ต้นสน
pine(vi) อยากได้,โศกเศร้า,คิดถึง,ร่วงโรย
pineapple(n) สับปะรด
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
opine(vi) ออกความเห็น,แสดงความคิดเห็น
porcupine(n) เม่น
repine(vi) โอดครวญ,เศร้าใจ,บ่น,ไม่พอใจ
sleepiness(n) ความขี้เซา,ความง่วง
spine(n) หนาม,กระดูกสันหลัง,ความแข็งขัน,สัน,แง่ง
spinet(n) จ้องหน่อง,พิณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pine forest; coniferous forestป่าสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pine-dipterocarp forestป่าเต็งรังผสมสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pinealomaเนื้องอกต่อมไพเนียล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pineสน [TU Subject Heading]
Pine oilน้ำมันสน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pineal bodyไพเนียล บอดีย์ [TU Subject Heading]
pineal glandต่อมไพเนียล, ต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง อยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างซีรีบรัมพูซ้ายและพูขวา  ในสัตว์ชั้นต่ำทำหน้าที่รับแสง ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pineappleสับปะรด [TU Subject Heading]
Pineapple industryอุตสาหกรรมสับปะรด [TU Subject Heading]
Pineapple juiceน้ำสับปะรด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Little puppet made of pine, wake.หุ่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำจากไม้ สน ปลุก Pinocchio (1940)
Wort fit into a pineaded child Is that clear?คงไม่เหมาะกับเด็กสมองเล็ก ๆอย่างเธอ The Little Prince (1974)
Shuffleboard and pineapples filled with rum.มีเกมชัฟเฟิลบอร์ดและก็รัมสับปะรด *batteries not included (1987)
On Pine Street?บนถนน ไพน์เหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The real rarities-- oranges, lemons, pineapples.ส้ม มะนาว สับปะรด Schindler's List (1993)
That maul's got enough weight to split that pine just like a...ขวานนั่นมีน้ำหนักพอ ที่จะผ่าฟืนออก เหมือนกับ... The Education of Little Tree (1997)
She's a sophomore. - I burn, I pine, I perish.- เห็นแล้วใจละลายเป็นผุยผง 10 Things I Hate About You (1999)
Pine cones.เมล็ดไฟน์. Ice Age (2002)
With the energy from a green pine tree the Great Sangnok High...เราเป็น Evergreen Old Boys Oldboy (2003)
That's five points for Woodmont and five points for Pinehurst Academy.วู้ดมอนต์ 5 คะแนน ไพน์เฮิร์ส อะคาเดมี่ 5 คะแนน The Day After Tomorrow (2004)
It's my dad's birthday, and we go every year and we pick a pineapple.วันเกิดพ่อชั้นหน่ะ เราไปนอกบ้านเพื่อเก็บ สับประรดกันทุกปี 50 First Dates (2004)
She and her father went up North Shore to get a pineapple.เธอกับพ่อมุ่งไปทางชายฝั่งตอนเหนือเพื่อเก็บสับประรด 50 First Dates (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pineAcid fruits like pineapples and lemons are sour.
pineA pine stands in front of his house.
pineTall pine trees make a ring around the lake.
pineThe cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat.
pineThe fruit is similar to an orange in shape and to a pineapple in taste.
pineThere is the scent of pineapples in the sun.
pineThere used to be a big pine tree in front of my house.
pineThis is a well shaped pine tree.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับปะรด[N] pineapple, Example: ผลไม้บางสายพันธุ์เชื่อว่านำมาจากเกาะชวา เช่น สับปะรดและส้มโอพันธุ์ปัตตาเวีย, Count unit: ลูก, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ananas comosus Merr. ในวงศ์ Bromeliaceae ไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดิน ใบเป็นกาบยาวให้ใยใช้ทำสิ่งทอ ขอบใบมีหนาม ผลมีตาโดยรอบ กินได้ รสเปรี้ยวๆ หวานๆ
รำจวน[V] be agitated, See also: pine for love, yearn for, Syn. รัญจวน, ป่วนใจ, Thai definition: กระวนกระวายด้วยความกระสันถึง
รัญจวน[V] be agitated, See also: pine for love, yearn for, Syn. ป่วนใจ, รำจวน, Example: เธอรู้สึกรัญจวนใจยามได้อ่านกวีนิพนธ์โรแมนติก, Thai definition: กระวนกระวายใจด้วยความกระสันถึง
ต้นสน[N] pine tree, Example: ป่านั้นมีต้นสนชนิดที่เอาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ชื่อว่าต้น Bjerk, Count unit: ต้น
ไหมสับปะรด[N] pineapple thread, Example: เสื้อตัวนี้ทำจากไหมสับปะรดแท้, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นด้ายที่ได้จากต้นสับปะรดเทศ
ป่าสน[N] pine forest, Example: การมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้เบญจพรรณป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสน จะคอยค้ำจุนระบบนิเวศวิทยาโดยรวม, Count unit: แห่ง, ที่
ป่าสน[N] pine forest, Example: การมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้เบญจพรรณป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสน จะคอยค้ำจุนระบบนิเวศวิทยาโดยรวม, Count unit: แห่ง, ที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังกาบ [n.] (angkāp) EN: Philippine violet   
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
ชาวฟิลิปปินส์[n. prop.] (Chāo Filippin) EN: Filipino   FR: Philippin [f] ; Philippine [f]
เดินเขยก[v. exp.] (doēn khayēk) EN: walk with a limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินโขยก[v. exp.] (doēn khayōk) EN: walk with a limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
ขี้นก[n. exp.] (farang khīnok ) EN: feijoa ; pineapple guava   
ฟิลิปปินส์[n. prop.] (Filippin) EN: Philippines   FR: Philippines [fpl]
อิ่มเอิบ[v. exp.] (im-oēp) EN: glow with happiness   
จะงอยบ่า[n. exp.] (ja-ngøi bā) EN: spine of scapula   
กะเผลก[v.] (kaphlēk) EN: limp ; stumble ; hobble   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PINE    P AY1 N
PINER    P AY1 N ER0
PINEO    P IH1 N IY0 OW0
PINES    P AY1 N Z
PINERO    P IH2 N EH1 R OW0
PINEDO    P IY0 N EY1 D OW0
PINEDA    P IY0 N EH1 D AH0
PINEAU    P IH2 N OW1
PINEAL    P AY2 N IY1 AH0 L
PINETTE    P IH2 N EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pine    (v) (p ai1 n)
pined    (v) (p ai1 n d)
pines    (v) (p ai1 n z)
pineal    (j) (p ai1 n i@ l)
pineapple    (n) (p ai1 n a p l)
pineapples    (n) (p ai1 n a p l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Föhre {f}; Pinie {f} | Föhren {pl}; Pinien {pl}pine | pines [Add to Longdo]
Kiefer {f} [bot.] | Kiefern {pl}pine | pines [Add to Longdo]
Kiefernadel {f}pine needle [Add to Longdo]
Fichtenammer {f} [ornith.]Pine Bunting (Emberiza leucocephalos) [Add to Longdo]
Hakengimpel {m} [ornith.]Pine Grosbeak (Pinicola enucleator) [Add to Longdo]
Kieferntyrann {m} [ornith.]Pine Flycatcher [Add to Longdo]
Kiefernwaldsänger {m} [ornith.]Pine Warbler [Add to Longdo]
Fichtenzeisig {m} [ornith.]Pine Siskin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces) [Add to Longdo]
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
アトロピン[, atoropin] (n) atropine [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
アルパイン[, arupain] (n) alpine; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半夏[bàn xià, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄚˋ, ] Pinellia ternata [Add to Longdo]
松仁[sōng rén, ㄙㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] pine nuts [Add to Longdo]
松木[sōng mù, ㄙㄨㄥ ㄇㄨˋ, ] pine wood; deal; larch [Add to Longdo]
松果[sōng guǒ, ㄙㄨㄥ ㄍㄨㄛˇ, ] pine cone; strobile; strobilus [Add to Longdo]
松果腺[sōng guǒ xiàn, ㄙㄨㄥ ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, ] pineal body [Add to Longdo]
松果体[sōng guǒ tǐ, ㄙㄨㄥ ㄍㄨㄛˇ ㄊㄧˇ, / ] pineal body [Add to Longdo]
松柏[sōng bǎi, ㄙㄨㄥ ㄅㄞˇ, ] pine and cypress; fig. chaste and undefiled; fig. tomb [Add to Longdo]
松树[sōng shù, ㄙㄨㄥ ㄕㄨˋ, / ] pine; pine tree [Add to Longdo]
菠萝[bō luó, ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, / ] pineapple [Add to Longdo]
青松[qīng sōng, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄥ, ] pine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pine \Pine\, v. t. [imp. & p. p. {Pined}; p. pr. & vb. n.
   {Pining}.] [AS. p[imac]nan to torment, fr. p[imac]n torment.
   See 1st {Pine}, {Pain}, n. & v.]
   1. To inflict pain upon; to torment; to torture; to afflict.
    [Obs.] --Chaucer. Shak.
    [1913 Webster]
 
       That people that pyned him to death. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       One is pined in prison, another tortured on the
       rack.                 --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. To grieve or mourn for. [R.] --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pine \Pine\, v. i.
   1. To suffer; to be afflicted. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To languish; to lose flesh or wear away, under any
    distress or anexiety of mind; to droop; -- often used with
    away. "The roses wither and the lilies pine." --Tickell.
    [1913 Webster]
 
   3. To languish with desire; to waste away with longing for
    something; -- usually followed by for.
    [1913 Webster]
 
       For whom, and not for Tybalt, Juliet pined. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To languish; droop; flag; wither; decay.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pine \Pine\, n. [AS. p[imac]n, L. poena penalty. See {Pain}.]
   Woe; torment; pain. [Obs.] "Pyne of hell." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pine \Pine\, n. [AS. p[imac]n, L. pinus.]
   1. (Bot.) Any tree of the coniferous genus {Pinus}. See
    {Pinus}.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are about twenty-eight species in the United
      States, of which the {white pine} ({Pinus Strobus}),
      the {Georgia pine} ({Pinus australis}), the {red pine}
      ({Pinus resinosa}), and the great West Coast {sugar
      pine} ({Pinus Lambertiana}) are among the most
      valuable. The {Scotch pine} or {fir}, also called
      {Norway} or {Riga pine} ({Pinus sylvestris}), is the
      only British species. The {nut pine} is any pine tree,
      or species of pine, which bears large edible seeds. See
      {Pinon}.
      [1913 Webster] The spruces, firs, larches, and true
      cedars, though formerly considered pines, are now
      commonly assigned to other genera.
      [1913 Webster]
 
   2. The wood of the pine tree.
    [1913 Webster]
 
   3. A pineapple.
    [1913 Webster]
 
   {Ground pine}. (Bot.) See under {Ground}.
 
   {Norfolk Island pine} (Bot.), a beautiful coniferous tree,
    the {Araucaria excelsa}.
 
   {Pine barren}, a tract of infertile land which is covered
    with pines. [Southern U.S.]
 
   {Pine borer} (Zool.), any beetle whose larv[ae] bore into
    pine trees.
 
   {Pine finch}. (Zool.) See {Pinefinch}, in the Vocabulary.
 
   {Pine grosbeak} (Zool.), a large grosbeak ({Pinicola
    enucleator}), which inhabits the northern parts of both
    hemispheres. The adult male is more or less tinged with
    red.
 
   {Pine lizard} (Zool.), a small, very active, mottled gray
    lizard ({Sceloporus undulatus}), native of the Middle
    States; -- called also {swift}, {brown scorpion}, and
    {alligator}.
 
   {Pine marten}. (Zool.)
    (a) A European weasel ({Mustela martes}), called also
      {sweet marten}, and {yellow-breasted marten}.
    (b) The American sable. See {Sable}.
 
   {Pine moth} (Zool.), any one of several species of small
    tortricid moths of the genus {Retinia}, whose larv[ae]
    burrow in the ends of the branchlets of pine trees, often
    doing great damage.
 
   {Pine mouse} (Zool.), an American wild mouse ({Arvicola
    pinetorum}), native of the Middle States. It lives in pine
    forests.
 
   {Pine needle} (Bot.), one of the slender needle-shaped leaves
    of a pine tree. See {Pinus}.
 
   {Pine-needle wool}. See {Pine wool} (below).
 
   {Pine oil}, an oil resembling turpentine, obtained from fir
    and pine trees, and used in making varnishes and colors.
    
 
   {Pine snake} (Zool.), a large harmless North American snake
    ({Pituophis melanoleucus}). It is whitish, covered with
    brown blotches having black margins. Called also {bull
    snake}. The Western pine snake ({Pituophis Sayi}) is
    chestnut-brown, mottled with black and orange.
 
   {Pine tree} (Bot.), a tree of the genus {Pinus}; pine.
 
   {Pine-tree money}, money coined in Massachusetts in the
    seventeenth century, and so called from its bearing a
    figure of a pine tree. The most noted variety is the {pine
    tree shilling}.
 
   {Pine weevil} (Zool.), any one of numerous species of weevils
    whose larv[ae] bore in the wood of pine trees. Several
    species are known in both Europe and America, belonging to
    the genera {Pissodes}, {Hylobius}, etc.
 
   {Pine wool}, a fiber obtained from pine needles by steaming
    them. It is prepared on a large scale in some of the
    Southern United States, and has many uses in the economic
    arts; -- called also {pine-needle wool}, and {pine-wood
    wool}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pine
   n 1: a coniferous tree [syn: {pine}, {pine tree}, {true pine}]
   2: straight-grained durable and often resinous white to
     yellowish timber of any of numerous trees of the genus Pinus
   v 1: have a desire for something or someone who is not present;
      "She ached for a cigarette"; "I am pining for my lover"
      [syn: {ache}, {yearn}, {yen}, {pine}, {languish}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PINE
     Program for Internet News and Email / PINE Is No longer ELM
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top