Search result for

เขน

(48 entries)
(0.0773 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขน-, *เขน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขน[N] shield attached to the forearm, See also: round shield, rectangular shield, Syn. เกราะกำบัง, โล่, Example: คนในสมัยก่อนใช้เขนเป็นเครื่องมือต่อสู้กับศัตรู, Thai definition: เครื่องมือสำหรับป้องกันอาวุธ
เขน[N] horn, See also: bugle, Syn. เขาสัตว์, Example: พิธีการของชนเผ่านี้ใช้เขนงซึ่งทำมาจากเขาวัว เป่าให้เกิดเสียงเพื่อเป็นสัญญาณบอกความหมายบางอย่าง, Thai definition: เขาวัวเขาควายที่ใช้เป่าบอกอาณัติสัญญาณ
เขน[N] pillow, See also: cushion, Syn. พระเขนย, Example: พระนอนองค์ใหญ่เกศเกยเขนยทองงามผุดผ่อง, Count unit: ใบ, Thai definition: หมอนหรือหมอนหนุน, Notes: (ราชาศัพท์)
เขน็ด[N] a rope made from rice-straw for binding sheaves of rice-stalks, Syn. ขะเน็ด, Example: อย่าลืมเอาเขน็ดไปนาด้วยนะ, Count unit: เส้น, Thai definition: ฟางที่ทำเป็นเชือกมัดฟ่อนข้าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขนน. เครื่องปิดป้องศัสตราวุธ รูปกลมคล้ายกระทะ ทำด้วยโลหะ ด้านหลังมีห่วงสำหรับสอดแขนและมือจับ มักใช้คู่กับดาบหรือหอก.
เขนน. เรียกตัวแสดงโขนพวกหนึ่งซึ่งเป็นพลรบ มีหน้าที่ออกเต้นในเวลายกทัพ ว่า พลเขน, เรียกอาการเต้นของพลเขน ว่า เต้นเขน.
เขนก. คลี่ (ขนหางนก), มักใช้เข้าคู่กับคำ กาง เป็น กางเขน.
เขนน. พระจันทร์.
เขน(ขะเหฺนง) น. เขาสัตว์, เขาวัวเขาควายที่ใช้เป่าบอกอาณัติสัญญาณ
เขนภาชนะใส่ดินปืน เดิมใช้เขาสัตว์
เขนชื่อเพลงไทยอัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่
เขนชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา.
เขนงนายพราน(ขะเหฺนง-) น. ชื่อไม้เถาล้มลุกชนิด Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce ในวงศ์ Nepenthaceae ชอบขึ้นตามพงหญ้าบนดินทรายที่ชุ่มแฉะ ปลายใบเปลี่ยนเป็นรูปคล้ายกระบอก มีฝาปิด ใช้ดักจับแมลง, กระดึงพระราม แล่งพระราม เหนงนายพราน หรือ ลึงค์นายพราน ก็เรียก.
เขน็ด(ขะเหฺน็ด) น. ฟางที่ทำเป็นเชือกมัดฟ่อนข้าว, ขะเน็ด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He worshiped Odin not some woodworker nailed to a cross.เขาบูชาโอดิน ไม่ใช่้พวก ไม้กางเขน Outlander (2008)
And a cross close to my heart at all times.และเก็บไม้กางเขนไว้แนบหัวใจ ตลอดเวลาเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
- Cross joint.- บ้องกัญชาไม้กางเขน Pineapple Express (2008)
I felt sorry for the shop assistant. She had a lazy eye.ฉันรู้สึกสงสารคนขายมากเลยนะ ตาเธอเขน่ะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Yes I did, good..good Put it into words.ตรึงกางเขนAgora (2009)
On the cross!ตรึงกางเขนAgora (2009)
You are not good at all. You hear?ตอนนี้ เอาเเขนนายกอดฉันเอาไว้นะ ABQ (2009)
Either hiding it there or pulling it out. We' re still not sure.เมื่อเเขนเขาถูกบดจนละเอียดตอนดึงออกมา ทุกคนอยากจะเห็นรูป รูปพวกเขาอยู่บนเว็บไซต์ของฉัน Grilled (2009)
In the sign of the cross, free us of our enemies, Our Lord.ในอำนาจของกางเขน โปรดปลดปล่อยเพื่อนของเราจากศัตรู [Rec] 2 (2009)
By your cross, save us.กางเขน ช่วยเราด้วย [Rec] 2 (2009)
- Grab his arms!- จับเเขนมันขึงไว้! Smite (2009)
Well, it's a platform with a cross on top of it.นี่เป็นฐานรอง จะมีกางเขนอยู่บนนั้น Hard-Hearted Hannah (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขน[n.] (khēn) EN: ballet male dancer   FR: danseur de ballet [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
crucify(vt) ฆ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์
ansate crossกางเขนที่ส่วนที่เป็นห่วงตอนบน
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
crosslet(ครอส'ลิท) n. กางเขนเล็ก ๆ
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด,รุนแรง,ถึงพริกถึงขิง,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical
cruciate(ครุ'ชีเอท) adj. เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน,ไขว้กัน,ขวางกัน,ทแยงกัน
crucifer(ครู'ซะเฟอะ) n. ผู้แบกหรือถือกางเขนในแถวขบวนทางศาสนาคริสต์,
crucifix(ครู'ซิฟิคซฺ) n. กางเขนที่มีรูปหุ่นพระเยซูถูกตรึงอยู่,กางเขน, Syn. cross
crucifixion(ครูซะฟิค'เชิน) n. การตรึงกางเขน,การตายของพระเยซูคริสต์โดยถูกตรึงบนกางเขนจนตาย,การลงโทษอย่างรุนแรง
cruciform(ครู'ซะฟอร์ม) adj. เป็นรูปกางเขน n. กางเขน, Syn. cross-shaped

English-Thai: Nontri Dictionary
bulbul(n) นกกางเขน
cross(n) ไม้กางเขน,กากบาท,ตรา,เครื่องราชอิสริยาภรณ์
crosswise(adv) ข้าม,ทแยงมุม,เป็นรูปกางเขน
crucifix(n) ไม้กางเขน
crucifixion(n) การตรึงไม้กางเขน,การขึงพืด
crucify(vt) ตรึงไม้กางเขน,ขึงพืด
crux(n) ปมปัญหา,ประเด็นสำคัญ,กางเขน,กากบาท
lie(vi) นอนลง,อยู่,พูดปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พิง,เอกเขน
loll(vi) ห้อย,เอกเขนก,เอนกาย
lounge(vi) พักผ่อน,เอกเขนก,เอน,พิง,นั่งเล่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top