ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

machenschaft

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -machenschaft-, *machenschaft*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Machenschaft(n) |die, pl.Machenschaften| เล่ห์เพทุบาย, เล่ห์่กลโกง, การคิดกลอุบาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Machenschaften { pl }machination [Add to Longdo]
Handlungen { pl }; Taten { pl }; Machenschaft { f }doings [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm not getting in on it.Mit deinen Machenschaften will ich nichts zu tun haben. Shoot the Piano Player (1960)
One can thwart a lot of conspiracies!Die Machenschaften des Herzogs von Artois. The Black Tulip (1964)
I don't believe half of it, young friend!Ich kenne Ihre Machenschaften und Ihre Verbindungen in Versailles! The Black Tulip (1964)
Isn't it enough that I'm using this star to cover up your dirty deeds?Reicht es dir nicht, dass ich mich diesem Blechstern bediene um deine schmutzigen Machenschaften zu decken? Ultimate Gunfighter (1967)
One who has the province under his control, who wheels, steals and deals.Eine, die die Provinz beherrscht, stiehlt und Machenschaften treibt. We Still Kill the Old Way (1967)
A notable who steals, runs rackets and lays down the law.Diese Person stiehlt, treibt Machenschaften und spielt ein doppeltes Spiel. We Still Kill the Old Way (1967)
Oh, no. I'm having nothing to do with him and what he's up to.Nein, mit dessen Machenschaften will ich nichts zu tun haben. Frankenstein Created Woman (1967)
Does my daughter know about all this?Weiß meine Tochter von lhren Machenschaften? Oscar (1967)
They say my investigations is just a political campaign to sling mud at certain big shots in Rome!Meine Untersuchung wäre eine politische Machenschaft. Mafia (1968)
By the way, I was wondering, since the government knows all about Halder's counterfeiting the drugs, why don't they just arrest him?Ich frage mich übrigens, wenn der Regierung Halders Machenschaften bekannt sind, wieso wird er nicht verhaftet? The Counterfeiter (1968)
I've accepted a ruthless logic... and I can never get away from it.Ich habe mich auf skrupellose Machenschaften eingelassen und werde nie mehr davon loskommen. The Damned (1969)
This young boy is a living witness to these diabolical proposals.Dieser Junge ist der lebendige Beweis für diese teuflischen Machenschaften. A Clockwork Orange (1971)
Power to rid this land forever of Koura's black and ugly ambitions.Macht, dieses Land für immer von Kouras bösen Machenschaften zu befreien. The Golden Voyage of Sinbad (1973)
No tricks of yours in my house!Keine Machenschaften in meinem Haus! Veris ubnis melodiebi (1973)
There's a source over at General Accounting that tells us... there's a whole rat's nest of illegal shit going on over at CREEP.Es gibt eine Quelle, die sagt, dass dem Wahlkomitee üble Machenschaften vorgeworfen werden. All the President's Men (1976)
These unpleasant happenings disturb my activity as writer.Diese bösen Machenschaften behinderten meine schriftstellerische Produktion! Fellini's Casanova (1976)
Little gimmicks. Little tricks.Kleine Tricks, kleine Machenschaften! Jonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1976)
I'm gonna spread this whole reeking business in every newspaper on every network, group and affiliate in this country.Ich werde eure üblen Machenschaften bloßstellen. In jeder Zeitung und auf jedem Sender im Land. Network (1976)
Shocked by this scandalous reversal of values... I could not reveal my machinations to Marthe.Im Schock nach dieser skandalösen Umkehrung der Werte konnte ich Marthe nicht meine Machenschaften enthüllen. Pardon Mon Affaire, Too! (1977)
But I've now skipped 2 meals, because of your stupidity and that has impacted on my private life for reasons it would be inappropriate to discuss.Jetzt habe ich durch diese Machenschaften schon zwei Mahlzeiten verpasst. Das wird sich auch auf mein Privatleben auswirken, was Sie jetzt allerdings nicht begreifen werden. Dear Inspector (1977)
Morlar knew too much about those corridors of power, ...what goes on behind the wainscoting, under the carpets.Morlar wusste zu viel über die geheimen Machenschaften der Mächtigen. The Medusa Touch (1978)
But as I was saying, once you hear the whole sordid tale behind this monstrous set-up then, my feline friends, Ich frage mich, sind euch diese schmutzigen Machenschaften nicht auch vertraut? The King and the Mockingbird (1980)
We managed to clean up some rather nasty business back there.Wir beendeten hier ziemlich schmutzige Machenschaften. No Big Thing (1982)
It is true. It is true that i have killed Innocent people, But then my guilt is Not in question.Und... nicht eher darf es Ruhe geben, bis seine Machenschaften... aufgedeckt sind. The Osterman Weekend (1983)
We captured the entire relationship with Schwimmer and Mr. Stiles... uh, unequivocably... uh, in our minds, uh, as well as on film.Wir haben alle Machenschaften zwischen Schwimmer und Mr. Stiles... klar festgehalten in unserem Gedächtnis... und auf Fotos. A Pocketful of Steele (1984)
A bureaucrat with a tin imagination would think this a delightful place for intrigue.Für einen Bürokraten ohne Vorstellungskraft wäre das ein guter Ort für seine Machenschaften. Stemwinder: Part 2 (1986)
If there's any real crime involved, we'll follow it up. Understood?Sollte es kriminelle Machenschaften gegeben haben, gehen wir ihnen nach. Unfinished Business (1986)
I won't be a part of this... this this evil any longer.Ich mache nicht mehr mit bei diesen Machenschaften. The Great Mouse Detective (1986)
Detective Toscani I just felt compelled to come and thank you personally and to assure you that we'll use every resource available to bring these men to justice and to ensure that this type of behavior will never be tolerated again.Toscani, ich hatte das Bedürfnis Ihnen persönlich zu danken. Wir werden alles tun, damit... diese Leute hinter Gitter kommen, und daß solche Machenschaften nie mehr geduldet werden. Above the Law (1988)
It's a plot!Das ist eine Eurer Machenschaften. Marquis (1989)
And there was probably some other secretive guinea bullshit too.Wahrscheinlich ging es auch noch um andere Machenschaften. State of Grace (1990)
Following incriminating testimony from DEA Agent Peter Aguilar East Coast drug lord Reuben Calderon stunned the court with a three-hour-long confession of criminal activity dating to the early '80s.(Mann im Radio) Infolge der belastenden Aussage von Peter Aguilar erstaunte Drogenbaron Reuben Calderon das Gericht mit einem 3-stündigem Geständnis über seine kriminellen Machenschaften. Double Vision (1990)
You're not helping her to pull something here.Du hilfst ihr doch nicht bei ihren Machenschaften? Episode #1.8 (1990)
Pull what here?Was für Machenschaften? Episode #1.8 (1990)
For some time, in spite of your precautions to hide yourselves I've been watching you cross my land.Seit einiger Zeit, trotz all Ihrer Vorsicht, beobachte ich Ihre Machenschaften, um mein Anwesen zu durchqueren. My Mother's Castle (1990)
- And involvement with the underworld?- Und Machenschaften mit der Unterwelt? The Godfather: Part III (1990)
They were having illicit affairs.Sicher wegen irgendwelcher Machenschaften. Raise the Red Lantern (1991)
Where Klingons trade loyalties in dark rooms?Eine Ära mit dunklen Machenschaften? Redemption II (1991)
Because tomorrow, I'm going to call a press conference and blow the whistle on you and your entire operation.Denn morgen werde ich eine Pressekonferenz geben, und Sie und Ihre gesamten Machenschaften verpfeifen. Sight Unseen (1991)
Our people booted creeps like you out of Haiti and you're not going to get away with playing your filthy power games here.Unser Volk hat euch Verbrecher nicht aus Haiti vertrieben, damit ihr mit euren Machenschaften hier wieder Fuß fassen könnt. Walking Dead (1991)
Ms. Mitchell in 36 hours Jason Torrence will be indicted for racketeering.Ms. Mitchell, in 36 Stunden wird Jason Torrence wegen krimineller Machenschaften angeklagt. Reunion (1993)
While I was being taught the Tromavillian ways of world Peace through celluloid and dancing in the streets, Dick was being taught the evil waysWährend man mir den tromavillischen Glauben an Weltfrieden durch Zelluloid und Straßentänze lehrte, lehrte man Dick die bösen Machenschaften einer verücktgewordenen Konzern-Elite. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
Citing wrongdoing, a judge has dismissed all charges against Daniel Ellsberg.Die Machenschaften im Weißen Haus entlasten Ellsberg in allen Punkten. Nixon (1995)
A puppet in a putrid ploy.Eine Marionette in miesen Machenschaften. Dead Lois Walking (1996)
Foreign intrigue. This could be it.Ausländische Machenschaften. I Now Pronounce You... (1996)
The man who died has been suspected of criminal activity.Der Mann, der starb, wurde krimineller Machenschaften verdächtigt. Fair Trade (1997)
Watching a military-industrial complex that operated unchecked during the Cold War create a diversion of attention from itself and its continued misdeeds by confabulating enough believable evidence to convince passionate adepts like yourself... that it really could be true.Die riesige, mächtige Militärindustrie, ... ..die während des kalten Krieges entstand, ... ..wollte von ihren dunklen Machenschaften ablenken, ... ..indem sie Beweise konstruierte, ... ..um leidenschaftliche Anhänger wie Sie... von einer Lüge zu überzeugen. Gethsemane (1997)
Proof that there are extraterrestrial biological entities right now visiting our planet for purposes of a troubling agenda known only to certain members of the government, the FBI and certain high-ranking members of the military industrial community who have recovered some of these very craft.Beweise, dass außerirdische Lebensformen in diesem Moment... ..auf unserem Planeten Machenschaften nachgehen, ... ..die nur wenigen Mitgliedern der Regierung, ... ..des FBI und des Militärs bekannt sind. Das Militär konnte einige der Flugkörper bergen. Max (1997)
But Bill Parrish has been on the receiving end of machinations so Machiavellian that it has rarely been my experience to encounter.Aber Bill Parrish war das Opfer solch machiavellischer Machenschaften, wie ich sie selten gesehen habe. Meet Joe Black (1998)
And regardless of all the politics and the doubts... and the crap, you just have to know that you can do it.Aber ich weiss, was du durchmachst. Und ungeachtet all der... Machenschaften und Zweifel und des ganzen Mists... sollst du wissen, du kannst es schaffen. Bring It On (2000)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
黒い霧[くろいきり, kuroikiri] dunkle_Machenschaften [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Machenschaft /maxənʃaft/ 
   doings

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top