ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -师-, *师*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[师, shī, ] teacher, professional, master
Radical: Decomposition: 刂 (dāo ㄉㄠ)  帀 (zā ㄗㄚ) 
Etymology: [ideographic] To skillfully wield 帀 a knife 刂,  Rank: 333

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī, , / ] a division (military); teacher; master; expert; model, #1,490 [Add to Longdo]
[lǎo shī, ㄌㄠˇ ㄕ, / ] teacher, #795 [Add to Longdo]
[jiào shī, ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] teacher, #1,220 [Add to Longdo]
[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, / ] lawyer, #1,999 [Add to Longdo]
[dà shī, ㄉㄚˋ ㄕ, / ] great master; master, #3,119 [Add to Longdo]
设计[shè jì shī, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] designer; architect, #4,613 [Add to Longdo]
[shī fu, ㄕ ㄈㄨ˙, / ] master; qualified worker, #5,093 [Add to Longdo]
分析[fēn xī shī, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄕ, / ] analyst; commentator, #5,126 [Add to Longdo]
工程[gōng chéng shī, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, / ] engineer, #5,704 [Add to Longdo]
会计[kuài jì shī, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] accountant, #6,290 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Master! Sit![CN] 父... Once Upon a Time in China (1991)
please.[CN] 老 Harmony (2010)
Xiaolou![CN] 哥! Farewell My Concubine (1993)
- Shifu![CN] -傅! Kung Fu Panda: Secrets of the Furious Five (2008)
Master?[CN]  The Master (1992)
Master![CN]  Once Upon a Time in China II (1992)
Master.[CN] 父. The Name of the Rose (1986)
Sensei[CN] 三轮老 Fireflies: River of Light (2003)
Counsel...[CN] 律. The Front (1976)
![CN] 辨方律请控制 Nell (1994)
Teacher[CN]  Lightning Fists of Shaolin (1984)
Uncle[CN]  Disciples of the 36th Chamber (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top