ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mentor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mentor-, *mentor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mentor(n) ผู้ให้คำปรึกษา, See also: ที่ปรึกษา, Syn. guide, coach, trainer, adviser
mentorship(n) การให้คำปรึกษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mentor(เมน'เทอะ, -ทอร์) n. ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไว้ใจได้ menu (เมน'นู, เม'นู) n. รายชื่ออาหาร, รายการอาหาร, อาหารดังกล่าว
tormentor(ทอร์เมน'เทอะ) n. ผู้ทรมาน, ตัวมาร, สิ่งที่ทรมาน, เครื่องหมาย, ม่านปีกทั้งสองข้างของเวที, ส้อมขนาดยาว

English-Thai: Nontri Dictionary
tormentor(n) ผู้ทรมาน, ตัวมาร, เครื่องทรมาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's bad enough but they've also lost the opportunity to find out about their mentor and I'm sure that hurts them much more than anything else.ที่ไม่ดีพอ ... ... แต่พวกเขาได้สูญเสียยังมีโอกาสที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษาของพวกเขา ... ... และฉันแน่ใจว่าพวกเขาเจ็บมากขึ้นกว่าสิ่งอื่น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
People like us usually do not mentor others, because I do not wish to pass on my skills so easily to anyone.โดยปกติคนอย่างพวกเราจะไม่สอนใคร เพราะไม่อยากถ่ายทอดทักษะให้คนอื่นให้ง่าย ๆ Smile Again (2006)
To his mentor in the ukraine.กับที่ปรึกษาของเขาในยูเครน Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Casey trained with Bennett for a long time, and when you have a mentor like that, a real trust develops between you, and Casey feels betrayed.เคซี่ฝึกกับเบนเน็ตต์ มานานมาก แล้วเมื่อคุณอยู่กับ พี่เลี้ยงแบบนั้น ความไว้เนื้อเื่ชื่อใจกัน ก็เพิ่มพูน Chuck Versus the Sensei (2008)
A former mentor of mine once told me a storyที่ปรึกษาคนแรกของฉันเคยเล่าเรื่องหนึ่ง The Price (2008)
can you at least cross-reference Vincent's name with all of the mentor organizations in Buffalo?คุณช่วยเชื่อมข้อมูลกับอาสาสมัครบำบัดในบัฟฟาโลได้มั้ย? The Big Wheel (2009)
Does he mentor anyone?เขาได้เป็นที่ปรึกษาให้ใครหรือเปล่า Amplification (2009)
I'm a mentor at Cotillion this year and my mom asked me to host a dinner at our house.ฉันควร เอ่อ ฉันควรจะไป ฉัน เอ่อ ฉันเป็นที่ปรึกษาให้กับงานเต้นรำcotillion ปีนี้ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Well, there's a list of debs and their mentors on the coffee table.อ่าฮะ แค่นั้นเหรอ? เอ่อ... คือ เรามีรายชื่อ ของสาวๆและเหล่าที่ปรึกษา They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Add a B-plus escort, and a mentor who's known more for her mug shots and topless photos than her social graces...เพราะว่า มันคือโชคร้ายของชาวบรู๊คลิน ให้คะแนนระดับบีบวกสำหรับคู่ควง และสูงกว่านั้นกับ กับที่ปรึกษา ที่ใครก็รู้ว่ายอดแย่ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Actually, Blair, since I'm queen of Constance and Graham wants to be my escort I don't need you as my mentor anymore.ฉันอนุญาติ ขอโทษนะ เอริค อันที่จริงนะแบลร์ ตั้งแต่ ฉันเป็นควีนของคอนสแตนด์ และ เกรย์แฮม คอลลิน ต้องการที่จะเป็นคู่ควงของฉัน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I had to relieve her of her mentor duties.จากนั้นฉันก็ให้เธอ ออกจากหน้าที่การเป็นที่ปรึกษา They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mentorMentor in the public eye.
mentorTo be always ready for war, said Mentor, is the surest way to avoid it.
mentorYou have been a great mentor to me.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MENTOR
MENTOR
MENTORS
MENTORS
MENTOR'S
MENTORED
MENTORING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mentor
mentors

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mentor { m }; Mentorin { f }mentor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n, suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) #908 [Add to Longdo]
インプリメンタ[inpurimenta] (n) implementor [Add to Longdo]
ドキュメントライブラリ[dokyumentoraiburari] (n) { comp } document library [Add to Longdo]
メンター[menta-] (n) (1) mentor; (n, vs) (2) mentoring [Add to Longdo]
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] (n) { comp } screen capture [Add to Longdo]
作成者[さくせいしゃ, sakuseisha] (n) implementor; author [Add to Longdo]
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] (n) { comp } implementor-name [Add to Longdo]
指導者[しどうしゃ, shidousha] (n) leader; guide; mentor; coach [Add to Longdo]
糸面取り[いとめんとり, itomentori] (n) light chamfering (engineering) [Add to Longdo]
庇護者[ひごしゃ, higosha] (n) guardian; mentor; protector [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] screen capture [Add to Longdo]
作成者[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author [Add to Longdo]
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mentor \Men"tor\, n. [From Mentor, the counselor of Telemachus,
   Gr. Me`ntwr, prop., counselor. Cf. {Monitor}.]
   A wise and faithful counselor or monitor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mentor
   n 1: a wise and trusted guide and advisor [syn: {mentor}, {wise
      man}]
   v 1: serve as a teacher or trusted counselor; "The famous
      professor mentored him during his years in graduate
      school"; "She is a fine lecturer but she doesn't like
      mentoring"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Mentor /mɛntoːr/ 
  mentor

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 mentor /mɛntɔr/
  counsellor

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top