ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kennenlernen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kennenlernen-, *kennenlernen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He seems determined. He's dying to meet you.Er wirkt entschlossen, will dich kennenlernen. Montparnasse 19 (1958)
You had a bet with some friends, that you would meet me.Ich hab's. Sie wetteten mit lhren Freundinnen, dass Sie mich kennenlernen. An Angel on Wheels (1959)
Back to Carthage Dalila, do something useful in your life.Er soll nicht in diesem Alter schon den Krieg kennenlernen. Das begreift er noch nicht. Hannibal (1959)
IT IS AN AREA WHICH WE CALL THE TWILIGHT ZONE.Diese Dimension nennen wir die Twilight Zone. Sie werden jetzt einen Hypochonder kennenlernen. Escape Clause (1959)
No, to get acquainted with the new judge.Ich wollte Sie kennenlernen. Can-Can (1960)
It'd be fun to spend our off time together, eh, Policewoman Harrison?Wir könnten unsere Freizeit gemeinsam verbringen. Wir sollten uns kennenlernen. Carry On Constable (1960)
I'm glad you're so keen, Passworthy, but you must know the district.Schön, dass Sie so eifrig sind, aber Sie müssen die Gegend erst besser kennenlernen. Carry On Constable (1960)
I want to see her face.Ich will sie kennenlernen. Du bist so stark. The Millionairess (1960)
- Tell her I do not wish to know.- Ich will sie nicht kennenlernen. The Millionairess (1960)
- Just trying to recognize your face.Ich möchte nur lhr Gesicht kennenlernen. Purple Noon (1960)
It's time we met.Es wurde auch Zeit, dass wir uns kennenlernen. Seven Thieves (1960)
I would love to see your time.Ich würde Ihre Zeit gern kennenlernen. The Time Machine (1960)
Right. I'll see you lot later.Sie werden mich bald näher kennenlernen. Two Way Stretch (1960)
AND WHEN I THOUGHT OF ALL THE THINGS THERE WERE TO KNOW IN THE MISERABLE FEW YEARS THAT A MAN HAD TO KNOW THEM, IT SEEM ED SENSELESS.Und als ich über all das nachdachte, was man kennenlernen konnte, in den paar jämmerlichen Jahren, die ein Mensch dafür Zeit hat, erschien es mir sinnlos. Long Live Walter Jameson (1960)
Because it's my job to keep you from getting the flu. So we don't have to do this for a whole 'nother year.Obwohl er noch nicht auf dem Platz steht, werden Sie gleich einen höchst ungewöhnlichen Kerl kennenlernen. The Mighty Casey (1960)
Maddalena met me.Dich hätte ich früher kennenlernen müssen. Accattone (1961)
Well, I'd like to meet this interesting individual.Diese interessante Person möchte ich kennenlernen. Léon Morin, Priest (1961)
I'd love to meet her.Ich würde sie gerne kennenlernen. The Lions Are Loose (1961)
So Madame wants to see Paris?Madame möchte also Paris kennenlernen? The Lions Are Loose (1961)
I was determined that, somehow, they just had to meet.Ich hatte entschieden, dass sie sich einfach irgendwie kennenlernen mussten. 101 Dalmatians (1961)
My men want to pay their respects.Meine Männer wollen Sie kennenlernen. Yojimbo (1961)
Let's drink and get acquainted.Lassen Sie uns trinken und einander ein wenig kennenlernen. Yojimbo (1961)
IS SHORTLY TO DISCOVER THE IMPORT OF THAT OLD PHRASE, "OUT OF THE FRYING PAN, INTO THE FIRE"-Mr. Mulligan, ein eher harter Kritiker seiner Zeit, wird gleich die Bedeutung von folgender Redensart kennenlernen, "Vom Regen in die Traufe". Once Upon a Time (1961)
I wish you could have met him.Ich wünschte, Sie hätten ihn kennenlernen können. The Passersby (1961)
- We've got to get to know each other.- Wir müssen uns besser kennenlernen. Carry on Cruising (1962)
Very well. I'd love to meet your four wives.Ich würde gerne Ihre vier Frauen kennenlernen. Carry on Cruising (1962)
Come on. let's have supper and get acquainted.Kommen Sie, wir können uns beim Essen kennenlernen. How the West Was Won (1962)
I have yet to meet the landlady one invites out to dinner.Die Vermieterin, die man einlädt, muss ich noch kennenlernen. The Notorious Landlady (1962)
Fabienne and I will pick you up here for dinner.Fabienne wirst du heute Abend beim Essen kennenlernen. Le Doulos (1962)
I'd like to meet Benny.Ich würde Benny gerne kennenlernen. The Cardinal (1963)
How'd you like to meet the Rampbells?- Möchten Sie die Rampells kennenlernen? The Cardinal (1963)
- I want to get to know her.- Ich will sie kennenlernen. Cheryomushki (1963)
I want to get to know the outside world.Ich möchte die Welt kennenlernen. Die Welt ist groß. Old Shatterhand (1964)
I must meet this superman.Ich muss diesen Supermann kennenlernen. Carry On Cleo (1964)
Well, I would like to meet her.Ich möchte sie kennenlernen. Carry On Cleo (1964)
I'm sure you'll know her soon.Ich bin sicher, Sie werden sie bald kennenlernen. Castle of Blood (1964)
Don't you think it's time we got to know each other socially?Meinen Sie nicht, es ist Zeit, dass wir uns besser kennenlernen? Goldfinger (1964)
I want her to meet you.Sie muss dich kennenlernen. Good Neighbor Sam (1964)
I know she'd like to meet you both.Ich weiß, sie würde gern Sie beide kennenlernen. Good Neighbor Sam (1964)
There's somebody here just dying to see you.Jemand hier will Sie unbedingt kennenlernen. Good Neighbor Sam (1964)
Double the guards to the condemned.Wer wagt es, dem göttlichen Cäsar zu drohen? Die sollen ihn kennenlernen. Revolt of the Praetorians (1964)
We were hoping you'd come and stay with us for a while, so that you and Grandfather could get... acquainted.Wir hatten gehofft, dass Sie eine Weile bleiben würden. Damit Sie und Grandpa sich kennenlernen können. Autumn Croakus (1964)
I am never gonna meet that woman, and I'm putting my foot down right now!Ich werde diese Frau nie kennenlernen und stampfe jetzt mit dem Fuß auf den Boden. Autumn Croakus (1964)
Why do I have to meet your folks?Warum soll ich unbedingt deine Familie kennenlernen? Munster Masquerade (1964)
Well, I've been out with you a lot, and my aunt and uncle would like to meet you.Ich war jetzt schon oft mit dir aus und mein Onkel würd dich gerne kennenlernen. Munster Masquerade (1964)
Well! I think it's high time we met this young man's parents.Nun, ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir die Eltern dieses jungen Mannes kennenlernen. Munster Masquerade (1964)
Uh, Mr. Pike said he'd like us to meet her.Mr. Pike wollte, dass wir sie kennenlernen. Pike's Pique (1964)
I like you. We have a lot of people downstairs for you to meet.Da unten wollen dich einige Leute kennenlernen. The Midnight Ride of Herman Munster (1964)
- l'd like to meet him.Ich würde diesen Mann gern mal kennenlernen. The Gravediggers (1965)
- Meet him?Kennenlernen? The Gravediggers (1965)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
etw. erfahren; etw. kennen lernen; etw. kennenlernen [ alt ] | kennen gelernt; kennengelernt [ alt ]to get to know sth. | got to know [Add to Longdo]
das Leben kennen lernen (kennenlernen [ alt ])to see life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  kennenlernen /kɛnənlɛrnən/
   to get to know

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top