Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ache-

EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ache, *ache*
Possible hiragana form: あちぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ache(n) ความปวดร้าว, See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด, Syn. dull pain, throbbing, twinge
ache(vi) เจ็บปวด, See also: เจ็บ, ปวด, Syn. pain, be sore, throb
ache(vi) ปรารถนา, See also: ต้องการ, ประสงค์, อยาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll jeopardize the protocol. A tingle and tummy ache won't kill ya.มันจะเป็นความเสี่ยงในการทดลอง เจ็บแปล๊บกับคันมันไม่ฆ่านายหรอก Junior (1994)
I like to think they were singing about something so beautiful, it can't be expressed in words... and makes your heart ache because of it.ผมชอบที่จะคิดว่าพวกเขากำลังร้องเพลงเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสวยงามก็ไม่สามารถแสดงในคำ ... และทำให้อาการปวดหัวใจของคุณเพราะมัน The Shawshank Redemption (1994)
My heart aches seeing you in painใจฉันเจ็บเมื่อเห็นคุณเจ็บ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
My heart aches just thinking about you...หัวใจฉันมันเจ็บ เมื่อคิดถึงคุณ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
My heart aches seeing you in pain...ใจฉันเจ็บเมื่อเห็นคุณเจ็บ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I got up in the morning, and ouch it does ache here and there.เมื่อเช้าพอตื่นขึ้นมา มันก็รู้สึกปวดตรงนั้น ตรงนี้ Art of Seduction (2005)
How it can actually ache in places that you didn't know you had inside you.เราเจ็บในจุดที่เราไม่รู้ว่ามีมันอยู่ได้ยังไงนะ The Holiday (2006)
- Oh, don't whine to me about your aches and pains.- โอ้ ไม่ต้องมาบ่นเรื่องเจ็บป่วยเลย Now You Know (2007)
Muscle aches and pains, gums will get sore and bleed.ปวดกล้ามเนื้อและปวดตามตัว เหงือกอักเสบและมีเลือดออก Cancer Man (2008)
Your whole body aches more than anythingชิบหายแล้วเจ Plaisir d'amour (2008)
It becomes an ache inside you-- An actual physical pain.มันจะกลายเป็นความปวดร้าวภายในใจ จนในที่สุดก็ลามไปถึงกาย There's Always a Woman (2008)
- Your joints ache when-- - You can mind-read now?ข้อคุณเจ็บและ แกอ่านใจได้แล้วเหรอ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acheHer heart ached for the poor child.
acheHis head ached.
acheHis heart ached when he saw his son's miserable state.
acheHis muscles ached from sitting too long in one position.
acheHow my poor heart aches
acheI ache all over.
acheI ache all over after the exercises.
acheI ache for a sight of the sea.
acheI am aware that my hip aches when it rains.
acheI am suffering from a bad head ache.
acheI had an ache in my arm yesterday.
acheI have aches and pains all over my body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปวด(v) ache, See also: pain, Syn. เจ็บปวด, Example: โรครูมาติคส์ทำให้มีไข้ ปวดตามข้อและอาจทำให้เกิดโรคลิ้นหัวใจรั่วพิการไปตลอดชีวิต, Thai Definition: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกาย
ปวดเมื่อย(v) have pains and aches, See also: ache, Syn. เมื่อย, เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว, Example: การทำงานในห้องของสำนักงานที่ติดแอร์ทำให้คุณปวดเมื่อยบ่อยๆ อ่อนแอลง, Thai Definition: อาการเพลียของกล้ามเนื้อ
ความปวดร้าว(n) ache, See also: pain, sore, Syn. ความเจ็บปวด, Example: ความปวดร้าวในกระดูกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไข้ได้รับความทรมาน, Thai Definition: ภาวะที่เจ็บปวดทั่วร่างกาย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACHE EY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ache (v) ˈɛɪk (ei1 k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酸痛[suān tòng, ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄥˋ, ] ache #16,553 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ache \Ache\, n. [OE. ache, AS. [ae]ce, ece, fr. acan to ache.
   See {Ache}, v. i.]
   Continued pain, as distinguished from sudden twinges, or
   spasmodic pain. "Such an ache in my bones." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: Often used in composition, as, a headache, an earache,
      a toothache.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ache \Ache\, v. i. [imp. & p. p. {Ached}; p. pr. & vb. n.
   {Aching}.] [OE. aken, AS. acan, both strong verbs, AS. acan,
   imp. [=o]c, p. p. acen, to ache; perh. orig. to drive, and
   akin to agent.]
   To suffer pain; to have, or be in, pain, or in continued
   pain; to be distressed. "My old bones ache." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The sins that in your conscience ache.  --Keble.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ach \Ach\, Ache \Ache\, n. [F. ache, L. apium parsley.]
   A name given to several species of plants; as, smallage, wild
   celery, parsley. [Obs.] --Holland.
   [1913 Webster] Achaean

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ache
   n 1: a dull persistent (usually moderately intense) pain [syn:
      {ache}, {aching}]
   v 1: feel physical pain; "Were you hurting after the accident?"
      [syn: {hurt}, {ache}, {suffer}]
   2: have a desire for something or someone who is not present;
     "She ached for a cigarette"; "I am pining for my lover" [syn:
     {ache}, {yearn}, {yen}, {pine}, {languish}]
   3: be the source of pain [syn: {ache}, {smart}, {hurt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top