Search result for

ทรยศ

(49 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรยศ-, *ทรยศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรยศ[V] betray, See also: be treacherous, be unfaithful, break one's promise, Syn. เอาใจออกห่าง, คิดร้าย, หักหลัง, กบฎ, ทรยศหักหลัง, คิดคดทรยศ, Ant. ซื่อสัตย์, จงรักภักดี, Example: เจ้าพ่อลุกขึ้นประกาศว่า คนทั้งสามนี้ทรยศต่อเขา, Thai definition: คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรยศก. คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะ, กบฏ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ขบถทรยศ
คำที่มักเขียนผิด คือ ขบฏ [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Traitor! Traitor!ไอ้ทรยศ กบฏ The Great Dictator (1940)
Well, looks like a sell-out.ก็ ดูเหมือนว่าทรยศ Pinocchio (1940)
Judas!ไอ้ทรยศ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You talked you traitor!แกยอมพูดเรอะไอ้ทรยศThe Good, the Bad and the Ugly (1966)
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน How I Won the War (1967)
Bubba Zanetti has it on good authority she's sent by the Bronze, full of treachery.บับบะ แซนเอทที มีมันอยู่ใน อำนาจที่ดี เธอส่งมาจากสำริดเต็มรูปแบบ ของการทรยศหักหลัง Mad Max (1979)
You think you can talk your way out of this? You betrayed me!คุณคิดว่าคุณจะพูดแบบนี้และออกจากที่นี่ คุณทรยศฉัน The Blues Brothers (1980)
You traitor, get your hands off of me!คนทรยศ, เอามือออกไปจากฉัน! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"Do not betray these truths.""อย่าทรยศความจริงเหล่านี้". Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You've betrayed Siva.คุณได้ทรยศต่อพระศิวะ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You betrayed Siva.คุณทรยศพระศิวะ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect   FR: trahir ; faire défection
ทรยศ[adj.] (thørayot) EN: traitorous ; treacherous ; perfidious   FR: traître ; perfide
ทรยศต่อประเทศชาติ[v. exp.] (thørayot tø prathētchāt) EN: sell one's country   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betray[VT] ทรยศ, See also: ทรยศต่อ, หักหลัง
double-cross someone[IDM] หักหลัง, See also: ทรยศต่อ
disloyal[ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, See also: ทรยศ, ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่น่าไว้วางใจ, Syn. unfaithful, faithless, Ant. loyal, faithful, true
double-cross[VT] ทรยศ, See also: หักหลัง, Syn. beguile, cozen, dupe
go back on[PHRV] ทรยศต่อ, See also: ไม่จงรักภักดีต่อ, Syn. let down
knife[VT] ทรยศ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หักหลัง
recreant[ADJ] ทรยศ, See also: หักหลัง, Syn. disloyal, renegade
renegade[ADJ] ทรยศ, See also: หักหลัง, ขายชาติ, Syn. apostate, disloyal, traitorous, unfaithful
double-cross[SL] หักหลัง, See also: ทรยศ
sell someone down the river[IDM] ทรยศ (บางคน), See also: เปิดโปง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
double-crossvt. ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง, See also: double-crosser n. ดูdouble-cross
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue
feline(ฟี'ไลน์) adj. เกี่ยวกับสัตว์ตระกูลแมว,คล้ายแมว,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ทรยศ,กะล่อน -n. สัตว์ตระกูลแมว., See also: felilineness,felinity n.
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow,hand out
high treasonการทรยศต่อประเทศ
let(เลท) {let,let,let,letting,lets} vt. ให้,อนุญาต,ขอให้,ปล่อย,ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.) -Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง,ลดลง)

English-Thai: Nontri Dictionary
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
bewray(vt) เผย(ความลับ),ทรยศ,หักหลัง
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
feline(adj) เหมือนแมว,คล้ายเสือ,กะล่อน,ทรยศ
perfidious(adj) โกง,ทรยศ,ทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์
perfidy(n) ความคดโกง,ความทรยศ,การโกง,ความทุจริต
rebel(n) การจลาจล,กบฏ,ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ขัดขืน,ผู้ทรยศ
rebellion(n) การก่อการจลาจล,การกบฏ,การทรยศ,การขัดขืน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
裏切る[うらぎる, uragiru] Thai: ทรยศ English: to turn traitor to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top