ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ache

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ache-, *ache*
Possible hiragana form: あちぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
poacher[โพช-เออะ] (n) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก, ไข่ลวกฝรั่ง, ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ache(n) ความปวดร้าว, See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด, Syn. dull pain, throbbing, twinge
ache(vi) เจ็บปวด, See also: เจ็บ, ปวด, Syn. pain, be sore, throb
ache(vi) ปรารถนา, See also: ต้องการ, ประสงค์, อยาก
ache for(phrv) เวทนา, See also: สงสาร, Syn. feel for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ache(เอค) vi., n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
acheron(แอค' คิรอน) นรก
aachen(อ่า' เค็น) n. ชื่อเมืองในเยอรมันตะวันตก Z a city in W West Germany)
apache(อะแพช'ชี) n., (pl. Apaches) อินเดียนแดงเผ่าอะปาเช่
apache danceการเต้นรำที่เร่าร้อน, การเต้นรำกุ๊ย
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ, เชื่อมกับ, มัดกับ, มีผนังติดกัน, Syn. connected, bound
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด, ผู้ได้รับปริญญาตรี, อัศวินหนุ่ม, สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
backache(แบค'เอค) n. อาการปวดหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
ache(n) ความปวด, ความเจ็บ, ความเจ็บปวด
ache(vi) ปวด, เจ็บ, เจ็บปวด
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต, ผู้ช่วยทูต
bachelor(n) ชายโสด, ปริญญาตรี, ผู้ได้รับปริญญาตรี
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
cache(n) ขุมทรัพย์, ขุมสมบัติ, ที่เก็บของ
cache(vt) ซ่อนของไว้, เก็บเอาไว้
headache(n) อาการปวดหัว
heartache(n) ความโศกเศร้า, ความเสียใจ, ความปวดร้าวใจ
moustache(n) หนวด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ach!- อ้อ! Anastasia (1997)
It'll help with the ache.อะไรนี่ ระงับความปวด The Bodyguard (1992)
- I got a gut ache.- ฉันแสบไส้หมดแล้ว Of Mice and Men (1992)
I ain't got no gut ache.และฉันก็ไม่แสบไส้ด้วย Of Mice and Men (1992)
It'll jeopardize the protocol. A tingle and tummy ache won't kill ya.มันจะเป็นความเสี่ยงในการทดลอง เจ็บแปล๊บกับคันมันไม่ฆ่านายหรอก Junior (1994)
I like to think they were singing about something so beautiful, it can't be expressed in words... and makes your heart ache because of it.ผมชอบที่จะคิดว่าพวกเขากำลังร้องเพลงเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสวยงามก็ไม่สามารถแสดงในคำ ... และทำให้อาการปวดหัวใจของคุณเพราะมัน The Shawshank Redemption (1994)
Oh, my aching sushi!โอ้ววว เจ้าซูชิ Labyrinth (1986)
Everything looks distorted and everything inside aches.อะไร ๆ รอบตัวดูเบลอไปหมด ปวดเมื่อยไปทั่วทั้งตัว As Good as It Gets (1997)
You wake up all smelly, and aching from head to toe and hungrier than you've ever been only you have no idea what hunger is or any of that stuff so it's all real confusing and painful, but very, very good.คุณตื่นขึ้นมาและได้กลิ่นเหม็น / และเจ็บปวดตั้งแต่หัวจรดเท้า... .... และรู้สึกหิวอย่างที่คุณ / ไม่เคยรู้สึกมาก่อน... City of Angels (1998)
Eun-joo, Everyone I loved were always out of my reach and I think I ached for them.มุนจู ทุกคนที่ผมรัก มักจะอยู่ไกลเกินเอื้อมทั้งนั้น... Il Mare (2000)
Tummy ache?ปวดท้องเหรอ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
My heart aches seeing you in painใจฉันเจ็บเมื่อเห็นคุณเจ็บ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acheHer heart ached for the poor child.
acheHis head ached.
acheHis heart ached when he saw his son's miserable state.
acheHis muscles ached from sitting too long in one position.
acheHow my poor heart aches
acheI ache all over.
acheI ache all over after the exercises.
acheI ache for a sight of the sea.
acheI am aware that my hip aches when it rains.
acheI am suffering from a bad head ache.
acheI had an ache in my arm yesterday.
acheI have aches and pains all over my body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปวด(v) ache, See also: pain, Syn. เจ็บปวด, Example: โรครูมาติคส์ทำให้มีไข้ ปวดตามข้อและอาจทำให้เกิดโรคลิ้นหัวใจรั่วพิการไปตลอดชีวิต, Thai Definition: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกาย
ปวดเมื่อย(v) have pains and aches, See also: ache, Syn. เมื่อย, เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว, Example: การทำงานในห้องของสำนักงานที่ติดแอร์ทำให้คุณปวดเมื่อยบ่อยๆ อ่อนแอลง, Thai Definition: อาการเพลียของกล้ามเนื้อ
ความปวดร้าว(n) ache, See also: pain, sore, Syn. ความเจ็บปวด, Example: ความปวดร้าวในกระดูกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไข้ได้รับความทรมาน, Thai Definition: ภาวะที่เจ็บปวดทั่วร่างกาย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ache
ached
achee
aches
achey
achebe
achene
achenes
acheson
achesons

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ache
ached
aches
Achenbaum

WordNet (3.0)
ache(n) a dull persistent (usually moderately intense) pain, Syn. aching
ache(v) have a desire for something or someone who is not present, Syn. yearn, languish, pine, yen
ache(v) be the source of pain, Syn. hurt, smart
achene(n) small dry indehiscent fruit with the seed distinct from the fruit wall
achenial(adj) pertaining to dry one-seeded indehiscent fruit
Acheron(n) (Greek mythology) a river in Hades across which the souls of the dead were carried by Charon, Syn. River Acheron
Acheronian(adj) dark and dismal as of the rivers Acheron and Styx in Hades; ; -Wordsworth, Syn. Acherontic, Stygian
Acherontia(n) death's-head moth, Syn. genus Acherontia
Acheson(n) United States statesman who promoted the Marshall Plan and helped establish NATO (1893-1971), Syn. Dean Acheson, Dean Gooderham Acheson
Acheta(n) common house and field crickets, Syn. genus Acheta

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Ache

n. [ OE. ache, AS. æce, ece, fr. acan to ache. See Ache, v. i. ] Continued pain, as distinguished from sudden twinges, or spasmodic pain. “Such an ache in my bones.” Shak. [ 1913 Webster ]

☞ Often used in composition, as, a headache, an earache, a toothache. [ 1913 Webster ]

Ache

{ } n. [ F. ache, L. apium parsley. ] A name given to several species of plants; as, smallage, wild celery, parsley. [ Obs. ] Holland. [ 1913 Webster ]

Variants: Ach
Ache

v. i. [ imp. & p. p. Ached p. pr. & vb. n. Aching ] [ OE. aken, AS. acan, both strong verbs, AS. acan, imp. ōc, p. p. acen, to ache; perh. orig. to drive, and akin to agent. ] To suffer pain; to have, or be in, pain, or in continued pain; to be distressed. “My old bones ache.” Shak. [ 1913 Webster ]

The sins that in your conscience ache. Keble. [ 1913 Webster ]

Achean

a & n. See Achæan, Achaian. [ 1913 Webster ]

Achenial

a. Pertaining to an achene. [ 1913 Webster ]

Achenium

{ n. [ Gr. 'a priv. + &unr_; to gape. ] (Bot.) A small, dry, indehiscent fruit, containing a single seed, as in the buttercup; -- called a naked seed by the earlier botanists. [ Written also akene and achænium. ] [ 1913 Webster ]

Variants: Achene
Acheron

n. [ L., fr. Gr. &unr_;. ] (Myth.) A river in the Nether World or infernal regions; also, the infernal regions themselves. By some of the English poets it was supposed to be a flaming lake or gulf. Shak. [ 1913 Webster ]

Acherontia

n. 1. 1 death's-head moth.
Syn. -- genus Acherontia [ WordNet 1.5 ]

Acherontic

a. Of or pertaining to Acheron; infernal; hence, dismal, gloomy; moribund. [ 1913 Webster ]

Acheta

n. 1. a genus of Orthopteran insects consisting of common house and field crickets.
Syn. -- genus Acheta [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, ] ache; pain; sorrow #1,200 [Add to Longdo]
疼痛[téng tòng, ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ,  ] ache; sore #4,051 [Add to Longdo]
酸痛[suān tòng, ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄥˋ,  ] ache #16,553 [Add to Longdo]
阿克伦[Ā kè lún, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ,    /   ] Acheron river in Epirus, northwest Greece #383,160 [Add to Longdo]
阿克伦河[Ā kè lún hé, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄜˊ,     /    ] Acheron river in Epirus, northwest Greece [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Sache(n) |die, pl. Sachen| สิ่งของ, เรื่อง, กิจ, ธุระ
Sprache(n) |die, pl. Sprachen| ภาษา
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
machenทำ |machte, gemacht|
Gespräche(n) |pl.|, See also: das Gespräch
Feierabend machenเลิกงาน, See also: mit der Arbeit aufhören
sich Sorgen um etw. machenกังวลเกี่ยวกับ เช่น Um ihn braucht man sich keine Sorgen zu machen., See also: sich um etw. sorgen
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)
eine Bekanntschaft machenทำความรู้จัก, See also: bekanntmachen, kennenlernen
ein Ende machenจบ, มีจุดจบ เช่น Ihr Urlaub hat ein romantisches Ende gemacht., See also: enden

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน, Ant. vendre
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
vache(n) n.f. วัว เช่น Vache laitière ou vache à lait = วัวนม, Vache à viande = วัวเนื้อ
Image:
cuir de vachette(n) หนังวัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
所属[しょぞく, shozoku] (n, vs, adj-no) attached to; belong to; member; (P) #293 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n, suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) #908 [Add to Longdo]
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n, n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n, n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) #1,634 [Add to Longdo]
先生[せんせい, sensei] (n) (1) teacher; master; doctor; (suf) (2) with names of teachers, etc. as an honorific; (P) #1,811 [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
教師[きょうし, kyoushi] (n, adj-no) teacher (classroom); (P) #2,403 [Add to Longdo]
付属(P);附属(P)[ふぞく, fuzoku] (n, vs, adj-no) attached; belonging (to); included; enclosed; affiliated; annexed; associated; subordinate; incidental; dependent; auxiliary; (P) #2,727 [Add to Longdo]
弟子[でし(P);ていし, deshi (P); teishi] (n, adj-no) pupil; disciple; adherent; follower; apprentice; young person; teacher's student-helper; (P) #3,658 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache [Add to Longdo]
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory) [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache [Add to Longdo]
ディスクキャッシュ[でいすくきゃっしゅ, deisukukyasshu] disk cache [Add to Longdo]
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached [Add to Longdo]
メモリキャッシュ[めもりきゃっしゅ, memorikyasshu] memory cache [Add to Longdo]
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]
アパッチ[あぱっち, apacchi] Apache [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top