ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ache

EY1 K   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ache-, *ache*
Possible hiragana form: あちぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ache[N] ความปวดร้าว, See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด, Syn. dull pain, throbbing, twinge
ache[VI] เจ็บปวด, See also: เจ็บ, ปวด, Syn. pain, be sore, throb
ache[VI] ปรารถนา, See also: ต้องการ, ประสงค์, อยาก
ache for[PHRV] เวทนา, See also: สงสาร, Syn. feel for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
acheron(แอค' คิรอน) นรก
aachen(อ่า' เค็น) n. ชื่อเมืองในเยอรมันตะวันตก Z a city in W West Germany)
apache(อะแพช'ชี) n., (pl. Apaches) อินเดียนแดงเผ่าอะปาเช่
apache danceการเต้นรำที่เร่าร้อน, การเต้นรำกุ๊ย
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ,เชื่อมกับ,มัดกับ,มีผนังติดกัน, Syn. connected,bound)
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
backache(แบค'เอค) n. อาการปวดหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
ache(n) ความปวด,ความเจ็บ,ความเจ็บปวด
ache(vi) ปวด,เจ็บ,เจ็บปวด
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
cache(n) ขุมทรัพย์,ขุมสมบัติ,ที่เก็บของ
cache(vt) ซ่อนของไว้,เก็บเอาไว้
headache(n) อาการปวดหัว
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
moustache(n) หนวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acheiliaสภาพไร้ริมฝีปากแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acheiropodiaสภาพไร้มือไร้เท้าแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acheneผลแห้งเมล็ดล่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acheiraไม่มีมือมาแต่กำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll help with the ache.อะไรนี่ ระงับความปวด The Bodyguard (1992)
- I got a gut ache.- ฉันแสบไส้หมดแล้ว Of Mice and Men (1992)
I ain't got no gut ache.และฉันก็ไม่แสบไส้ด้วย Of Mice and Men (1992)
It'll jeopardize the protocol. A tingle and tummy ache won't kill ya.มันจะเป็นความเสี่ยงในการทดลอง เจ็บแปล๊บกับคันมันไม่ฆ่านายหรอก Junior (1994)
I like to think they were singing about something so beautiful, it can't be expressed in words... and makes your heart ache because of it.ผมชอบที่จะคิดว่าพวกเขากำลังร้องเพลงเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสวยงามก็ไม่สามารถแสดงในคำ ... และทำให้อาการปวดหัวใจของคุณเพราะมัน The Shawshank Redemption (1994)
Everything looks distorted and everything inside aches.อะไร ๆ รอบตัวดูเบลอไปหมด ปวดเมื่อยไปทั่วทั้งตัว As Good as It Gets (1997)
Eun-joo, Everyone I loved were always out of my reach and I think I ached for them.มุนจู ทุกคนที่ผมรัก มักจะอยู่ไกลเกินเอื้อมทั้งนั้น... Il Mare (2000)
Tummy ache?ปวดท้องเหรอ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
My heart aches seeing you in painใจฉันเจ็บเมื่อเห็นคุณเจ็บ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
My heart aches just thinking about you...หัวใจฉันมันเจ็บ เมื่อคิดถึงคุณ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
My heart aches seeing you in pain...ใจฉันเจ็บเมื่อเห็นคุณเจ็บ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Do you have a stomach ache?ปวดท้องเหรอ Swing Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acheMy sides ache, doctor.
acheI am aware that my hip aches when it rains.
acheI had an ache in my arm yesterday.
acheMy muscles ached from playing tennis too much.
acheHer heart ached for the poor child.
acheMy legs ache from sitting.
acheMy joints ache.
acheI have an ache in my arm.
acheMy stomach aches after meals.
acheI am suffering from a bad head ache.
acheThe sad story made my heart ache.
acheMy legs ache from sitting on tatami.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปวด[V] ache, See also: pain, Syn. เจ็บปวด, Example: โรครูมาติคส์ทำให้มีไข้ ปวดตามข้อและอาจทำให้เกิดโรคลิ้นหัวใจรั่วพิการไปตลอดชีวิต, Thai definition: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกาย
ปวดเมื่อย[V] have pains and aches, See also: ache, Syn. เมื่อย, เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว, Example: การทำงานในห้องของสำนักงานที่ติดแอร์ทำให้คุณปวดเมื่อยบ่อยๆ อ่อนแอลง, Thai definition: อาการเพลียของกล้ามเนื้อ
เจ็บปวด[V] pain, See also: ache, sore, suffer, hurt, Syn. ปวด, เจ็บ, Example: สามีจะต้องไปอยู่เคียงข้างยามคลอดเพื่อจะได้เห็นใจภรรยาว่าเจ็บปวดแค่ไหน, Thai definition: รู้สึกเจ็บใจเพราะผิดหวัง
เจ็บร้าว[V] be painful, See also: ache, be sore, be hurt, feel a pain, Syn. เจ็บ, ปวด, Example: เธอว่ายน้ำไม่เป็นพยายามเกร็งสองแขนต้านน้ำเชี่ยวจนเจ็บร้าวไปทั้งตัว
ความปวด[N] pain, See also: ache, sore, Syn. ความเจ็บปวด, Example: เขากลั้นหายใจตัวสั่นเหงื่อท่วมใบหน้ากัดฟันทนกับความปวดที่พลุ่งขึ้น, Thai definition: ภาวะที่รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกาย
ความปวดร้าว[N] ache, See also: pain, sore, Syn. ความเจ็บปวด, Example: ความปวดร้าวในกระดูกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไข้ได้รับความทรมาน, Thai definition: ภาวะที่เจ็บปวดทั่วร่างกาย
ความเจ็บ[N] pain, See also: ache, agony, sore, Syn. ความเจ็บปวด, Ant. ความสบาย, Example: ความเจ็บของเธอเริ่มทุเลาลงหลังจากหมอให้ยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาเค่น[TM] (Ākhēn) EN: Aachen   FR: Aix-la-Chapelle
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำเภอบัวเชด[n. prop.] (Amphoē Būachēt) EN: Amphoe Buachet ; Buachet   FR: Amphoe Buachet ; Buachet

CMU English Pronouncing Dictionary
ACHE    EY1 K
ACHEE    AH0 CH IY1
ACHES    EY1 K S
ACHEY    AE1 CH IY0
ACHEBE    AA0 CH EY1 B IY0
ACHESON    AE1 CH AH0 S AH0 N
ACHENBACH    AE1 K AH0 N B AA0 K
ACHENBAUM    AE1 K AH0 N B AW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ache    (v) ˈɛɪk (ei1 k)
ached    (v) ˈɛɪkt (ei1 k t)
aches    (v) ˈɛɪks (ei1 k s)
Achenbaum    (n) ˈækənbɔːm (a1 k @ n b oo m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, ] ache; pain; sorrow, #1,200 [Add to Longdo]
疼痛[téng tòng, ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ, ] ache; sore, #4,051 [Add to Longdo]
酸痛[suān tòng, ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄥˋ, ] ache, #16,553 [Add to Longdo]
阿克伦[Ā kè lún, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] Acheron river in Epirus, northwest Greece, #383,160 [Add to Longdo]
阿克伦河[Ā kè lún hé, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄜˊ, / ] Acheron river in Epirus, northwest Greece [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Sache(n) |die, pl. Sachen| สิ่งของ, เรื่อง, กิจ, ธุระ
Sprache(n) |die, pl. Sprachen| ภาษา
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
machenทำ |machte, gemacht|
Gespräche(n) |pl.|, See also: das Gespräch
Feierabend machenเลิกงาน, See also: mit der Arbeit aufhören
sich Sorgen um etw. machenกังวลเกี่ยวกับ เช่น Um ihn braucht man sich keine Sorgen zu machen., See also: sich um etw. sorgen
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)
eine Bekanntschaft machenทำความรู้จัก, See also: bekanntmachen, kennenlernen
ein Ende machenจบ, มีจุดจบ เช่น Ihr Urlaub hat ein romantisches Ende gemacht., See also: enden

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน , See also: A. vendre,
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
vache(n) n.f. วัว เช่น Vache laitière ou vache à lait = วัวนม, Vache à viande = วัวเนื้อ
Image:
cuir de vachette(n) หนังวัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache [Add to Longdo]
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory) [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache [Add to Longdo]
ディスクキャッシュ[でいすくきゃっしゅ, deisukukyasshu] disk cache [Add to Longdo]
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached [Add to Longdo]
メモリキャッシュ[めもりきゃっしゅ, memorikyasshu] memory cache [Add to Longdo]
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]
アパッチ[あぱっち, apacchi] Apache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ache \Ache\, n. [OE. ache, AS. [ae]ce, ece, fr. acan to ache.
   See {Ache}, v. i.]
   Continued pain, as distinguished from sudden twinges, or
   spasmodic pain. "Such an ache in my bones." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: Often used in composition, as, a headache, an earache,
      a toothache.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ache \Ache\, v. i. [imp. & p. p. {Ached}; p. pr. & vb. n.
   {Aching}.] [OE. aken, AS. acan, both strong verbs, AS. acan,
   imp. [=o]c, p. p. acen, to ache; perh. orig. to drive, and
   akin to agent.]
   To suffer pain; to have, or be in, pain, or in continued
   pain; to be distressed. "My old bones ache." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The sins that in your conscience ache.  --Keble.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ach \Ach\, Ache \Ache\, n. [F. ache, L. apium parsley.]
   A name given to several species of plants; as, smallage, wild
   celery, parsley. [Obs.] --Holland.
   [1913 Webster] Achaean

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ache
   n 1: a dull persistent (usually moderately intense) pain [syn:
      {ache}, {aching}]
   v 1: feel physical pain; "Were you hurting after the accident?"
      [syn: {hurt}, {ache}, {suffer}]
   2: have a desire for something or someone who is not present;
     "She ached for a cigarette"; "I am pining for my lover" [syn:
     {ache}, {yearn}, {yen}, {pine}, {languish}]
   3: be the source of pain [syn: {ache}, {smart}, {hurt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top