ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nachmachen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nachmachen-, *nachmachen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
nachmachen(vt) |machte nach, hat nachgemacht, jmdm. etw.| ทำตาม, เลียนแบบ เช่น Kleine Kinder lernen viel, indem sie alles nachmachen. เด็กเล็กๆ เรียนรู้ได้มากโดยที่พวกเขาเลียนแบบทุกอย่าง, Syn. imitieren

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm happy for you, my friend.Ich freue mich für Sie. Nachmachen! First Spaceship on Venus (1960)
You must have a key made!Lassen Sie einen Schlüssel nachmachen! Breakfast at Tiffany's (1961)
Didn't want José to think I was the kind of girl who loses her key, so I had 26 of them made.Wollte nicht, dass José denkt, ich sei jemand, der Schlüssel verliert, also ließ ich 26 nachmachen. Breakfast at Tiffany's (1961)
The Magician in London!Das soll ihm mal einer nachmachen! The Mysterious Magician (1964)
Can't the appointment card be duplicated?Die Idee mit diesen Karten ist sehr nett. Aber eine Karte kann man nachmachen. The Cybernauts (1965)
I do a great impression of Winston Churchill.- Ich kann Churchill nachmachen. Heil Klink (1967)
- Sure. Just do what I do.- Klar, du musst mir alles nachmachen. The Jungle Book (1967)
You are right. You must only duplicate uncut stones which will be individually cut into original gemstones.Sie dürfen nur ungeschnittene Steine nachmachen, die einzeln zu Edelsteinen geschliffen werden. The Diamond (1967)
They know that anybody with a forged passport would rather make up one of these forms than apply for it.Sie wissen, jeder mit einem gefälschten Pass würde lieber so ein Formular nachmachen als es beantragen. The Reluctant Dragon (1967)
But what if the others follow his example?Aber die anderen Farmer wollen es dann nachmachen. African Heritage (1968)
I'm going to imitate you.- Ich? Ich werde es Ihnen nachmachen. Hot Millions (1968)
Carter, you think you can duplicate Klink's belt?Carter, meinen Sie, Sie können Klinks Gürtel nachmachen? The Kommandant Dies at Dawn (1969)
Great throw! Okay, let's see you beat that.Das musst du erst mal nachmachen. Hercules in New York (1970)
I used the steward's services to make a replica in Turkey of those cuff-links I'd seen in the photo.Ich habe über den Steward die Manschettenknöpfe in der Türkei... wie auf dem Foto exakt nachmachen lassen. The Case of the Scorpion's Tail (1971)
But I tell you, it's a hard act to follow.Aber das musst du erst mal nachmachen. The Sting (1973)
Tell me, how would you produce Don Rickles?Wie würden Sie Don Rickles nachmachen? Thunderbolt and Lightfoot (1974)
Yeah, baby-sitting problems and stuff like that, I guess. Actually, we did get one star, and he's enough because he can become all of the other ones.Aber wir haben einen Star hier, der alle anderen nachmachen kann. Rich Little (1977)
Has anyone ever objected to you impersonating him?Kommt es vor, dass Leute beleidigt sind, wenn Sie sie nachmachen? Rich Little (1977)
Tell me, Mr. Little, do you have your own favorite impression you like to do?Gibt es eine Person, die Sie am liebsten nachmachen? Rich Little (1977)
Rina must have had one made up so she could get to the paintings.- Rina hat einen nachmachen lassen. Steele Among the Living (1983)
Anything can be duplicated.Man kann alles nachmachen. Part One (1984)
Well, you can't really make it unless you have bridgework.Man kann das nicht richtig nachmachen, wenn man keine Brücke hat. Waiting for Godorsky (1984)
Anybody could make one like it.Jeder hätte sie nachmachen können. The Element of Crime (1984)
What animals can you do?Welche Tiere kannst du nachmachen? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I will first make a death-defying leap from the loop-de-loop ramp spinning and hurtling my body through the flaming circle of doom and landing comfortably on the imitation-leather easy chair while my chickens do their impression of Tony Bennett singing the "William Tell Overture."Ich mache den Todessprung... von der Achterbahn-Rampe... winde meinen Körper durch den Flammenkreis des Todes... und lande bequem im Kunstledersessel... während meine Hühner Tony Bennett nachmachen... und die Ouvertüre von "Wilhelm Tell" singen. The Muppets Take Manhattan (1984)
The other kids got the same idea, so they wanted to change their beds.Und die anderen Kinderchen wollten es ihm nachmachen. Once Upon a Time in America (1984)
Can you double that?Kannst du das nachmachen? This Is Spinal Tap (1984)
No one else had the will to do that.Das wird mir so schnell niemand nachmachen. Trumbo's World (1985)
Let's not try this at home, all right?Nicht zu Hause nachmachen. - Bist du fertig? The Sure Thing (1985)
- I can imitate anything.- Ich kann alles nachmachen... Ginger and Fred (1986)
Anyone can do this with his or her nose.Wer kann das nachmachen? 9½ Weeks (1986)
He doesn't want us to do that, does he, Harry?Das sollen wir aber nicht nachmachen, oder? Wise Guys (1986)
I was wondering if you could do your Mister Ed, because...- Könnten Sie Mr Ed nachmachen? Good Morning, Vietnam (1987)
Do this, kids.Los, nachmachen, Kinder. Look Who's Talking Too (1990)
Neither in best form.Wir wollten nicht den Warner Bros.-Stil nachmachen. Dead Putting Society (1990)
Who can say they did that?Kann mir das jemand nachmachen? Good Night, Central City (1991)
She wants to do everything I do.Sie will mir alles nachmachen. The Hole-in-the-Wall Gang (1991)
Don't try this at home, children.- Nicht nachmachen, Kinder. Haunting of Taylor House (1992)
I hear you're real good at doing me.Ja, du sollst mich richtig gut nachmachen. This Boy's Life (1993)
I'll get some extra keys made.Ich werde Schlüssel nachmachen lassen. Neverending Battle (1993)
- Can you do mine?- Kannst du meinen nachmachen? - Nein. Angie (1994)
Barney, do you have to do everything Fred does?Barney, musst du Fred immer alles nachmachen? The Flintstones (1994)
The jury figures you could have had those made up at any time.Die Geschworenen meinen, die hätten Sie jederzeit nachmachen können. The Last Seduction (1994)
You are certain you could duplicate this bomb's design anytime I require?Sicher, dass du den Bombentyp jederzeit nachmachen kannst? The Shadow (1994)
We'll call one, have him copy the shoes we have and we'll say they're authentic.Wir finden einen, lassen ihn die Schuhe nachmachen, die wir haben... und verkaufen sie als authentisch. Shoeway to Heaven (1994)
Your Honors, we know that the uniform of a Judge can be counterfeit... and that the badge can be duplicated, and since neither the video nor the audio in this presentation... can identify the accused in any way, Wir wissen, dass man Richteruniformen nachmachen kann. Und auch die Dienstmarke. Die Aufnahmen beweisen nicht, dass der Angeklagte der Mörder ist. Judge Dredd (1995)
But... Kids should not learn thisAber Kinder sollten sowas nicht nachmachen! Forbidden City Cop (1996)
Beat that. "Das soll mir mal einer nachmachen." The Frighteners (1996)
I also imitate instruments.Ich kann auch Instrumente nachmachen. The Harmonists (1997)
By this time, I'd already gotten you to mimic half a dozen simple forms.Sie konnten jetzt schon ein halbes Dutzend einfache Formen nachmachen. The Begotten (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fälschen; nachmachen | fälschend; nachmachend | er/sie fälscht; er/sie macht nach | ich/er/sie fälschte; ich/er/sie machte nach | er/sie hat/hatte gefälscht; er/sie hat/hatte nachgemachtto counterfeit | counterfeiting | he/she counterfeits | I/he/she counterfeited | he/she has/had counterfeited [Add to Longdo]
fälschen; nachmachen | fälscht | fälschteto forge | forges | forged [Add to Longdo]
klonen; nachmachento clone [Add to Longdo]
nachäffen; nachmachento mimic; to take off [Add to Longdo]
nachäffen; nachmachento ape [Add to Longdo]
nachahmen; nachmachento copy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  nachmachen /naːxmaxən/
   to clone

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top