ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

durchmachen

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -durchmachen-, *durchmachen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา durchmachen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *durchmachen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is what I'm going to go through.Das werde ich durchmachen müssen. The Diary of an Unknown Soldier (1959)
I couldn't stand that again, I really couldn't.Ich könnte das nicht noch mal durchmachenBeloved Infidel (1959)
You don't know what he's been through.Was der alles durchmachen musste! It Happened to Jane (1959)
We ain't gonna go through that again?Wir werden das wieder durchmachenRio Bravo (1959)
Nobody in the city knows about what you've been through.Niemand hat eine Ahnung, was du durchmachen musstest. Suddenly, Last Summer (1959)
Each warrior each time must find it for himself.Jeder Kämpfer muss das jedes Mal von Neuem durchmachenEl Cid (1961)
I realize that that is hardly compensation for what you went through.Ich weiß, dass ich das nicht wieder gutmachen kann, was sie durchmachen mussten. Master of the World (1961)
I would have told him, "l have my Lefebvre and I'm keeping him. We've been living together for too long.Wir sind seit Jahren miteinander glücklich, was wir auch durchmachenMadame (1961)
The doctor says she's put up with more than we do in a lifetime.Der Doktor hat gesagt, dass sie jetzt schon mehr durchmachen musste, als mancher in seinem ganzen Leben. Red Beard (1965)
"How can you do this when our boys are having such a rough time on the Russian front?""Wie können Sie so was tun? Wo unsere Jungs so schwere Zeiten durchmachen an der russischen Front. Anchors Aweigh, Men of Stalag 13 (1965)
If Berlin knew one tenth of what I had to put up with, just one tenth.Wenn der Führer wüsste, was ich hier durchmachen muss, er würde die Bürste wegknabbern. The Battle of Stalag 13 (1966)
There, there, dear. You've only had your heart broken.Das muss jede Frau durchmachen, Schätzchen. Munster, Go Home! (1966)
If I had to go through this again, what would I do?Wenn ich das wieder durchmachen müsste, was täte ich dann? A Man and a Woman (1966)
I'd prefer to stay up.Da kann ich auch gleich durchmachenLa Collectionneuse (1967)
- What you must be going through!- Was Sie durchmachenGuess Who's Coming to Dinner (1967)
A pall of black blood, that's what she's sucked out of me.Musste so viel mit ihr durchmachenThe Commissar (1967)
Not nice making her go through that again.Arme Kleine. Sie muss das jetzt zum zweiten Mal durchmachenRisky Business (1967)
And this ain't a good way for him to go.Er muss gerade viel durchmachenWill Penny (1967)
I'll tell you Blue, there ain't no good way to go.Ich sag dir was, Blue: Man muss immer viel durchmachenWill Penny (1967)
Now, that's what he's been going through.Das muss er durchmachenOperation - Annihilate! (1967)
My nephew. If he regains consciousness, will he go through that?Wird mein Neffe das durchmachen, wenn er wieder zu sich kommt? Operation - Annihilate! (1967)
People don't realise what we go through.Die Leute ahnen nicht, was wir durchmachenThe Detective (1968)
- I had the shame of being posted.- Ich musste diese Prozedur durchmachenDo Not Forsake Me Oh My Darling (1968)
I will never forgive the council for putting me through this torture.Ich werde es dem Rat nie verzeihen, dass ich das durchmachen muss. Elaan of Troyius (1968)
I feel I understand what Earth must have gone through to achieve final peace.Ich glaube, ich verstehe, was die Erde für den Frieden durchmachen musste. The Savage Curtain (1969)
Only after she got sick.Aber was hat die Arme hinterher durchmachen müssen? Le Boucher (1970)
I knew that Santino would have to go through all this.Ich wusste, dass Santino dies durchmachen muss. The Godfather (1972)
You mean, we'd have to reopen?- Wir müssen das noch mal durchmachenWhose Little Boy Are You? (1972)
Katarina and Peter go through hell because they don't communicate.- Jetzt weiß ich ... - warum sie die Hölle durchmachen. - Ach ja? Scenes from a Marriage (1973)
Really, Frank, I mean... you have my respect and my sympathy for what you've been going through, man.Sie haben mein Respekt und Mitgefühl für das, was Sie durchmachen mussten. Serpico (1973)
You've been through all that?Das musstest du durchmachenBetrayed (1973)
Because I'm not gonna let anybody else go through what I'm going through.Weil ich nicht zulassen werde, dass noch jemand durchmachen muss, was ich durchmache. The Twenty-Four Karat Plague (1973)
- The whole miserable thing. All this nightmare we're living in. It...Diese ganze Angelegenheit, dieser Albtraum, den wir durchmachenThe Island at the Top of the World (1974)
As the senior officer aboard, I, Lieutenant Commander Markel, have made the following decision.Dieses Wissen rettet vielleicht Millionen Leben auf einem mit Argo identischen Planeten der Föderation, der bald eine ähnliche Entwicklung durchmachen wird. The Eye of the Beholder (1974)
He knows about people who are going through exactly what you're going through.Er weiß genau über Leute Bescheid, die durchmachen, was du gerade durchmachst. Ich sag dir was, Edna, dass du's weißt... The Prisoner of Second Avenue (1975)
He didn't give up after that Rome scandalWer von euch könnte so eine Geschichte durchmachen, wie er in Rom? The Story of Sin (1975)
Think of what they're going through.Denken sie daran, was diese durchmachenShinkansen daibakuha (1975)
John-Boy, I know that everybody's having a hard time.John-Boy, ich weiß, dass alle harte Zeiten durchmachenThe Fledgling (1976)
We all appreciate what you're going through.Wir wissen, was Sie durchmachenThe Last Hard Men (1976)
Mothers don't understand what a person goes through.Sie wissen nicht, was wir durchmachenFreaky Friday (1976)
What you have to go through.Was man dafür alles durchmachen muss. Portrait of a Champion (1977)
Captain, there's no reason for you to take this ride with us.Sie müssen das nicht alles mit uns durchmachenStarsky and Hutch Are Guilty (1977)
I wished him to never experience what I had to never be cheap.Damit er nicht so etwas wie ich durchmachen muss. Aus ihm soll mal was Ordentliches werden. Aty-baty, shli soldaty... (1977)
You see, I lost my wife three months ago so I know what you`re going through.Ich habe vor drei Monaten meine Frau verloren. Ich weiß also, was Sie gerade durchmachenHouse Calls (1978)
Has had some difficult emotional experiences the last couple days.- David aber mein Freund hat in letzter Zeit viel durchmachen müssen. Invasion of the Body Snatchers (1978)
And you better do something because I won't go through that hell again.Sie unternehmen besser was. Ich will das nicht noch mal durchmachenJaws 2 (1978)
Well, I think it's just a phase we're going through.Das ist wohl nur eine Phase, die wir durchmachenThe Innocents (1979)
I know a lot of other families are going through this just now but it doesn't make it any easier.Ich weiß, dass viele Familien das hier durchmachen, aber das macht es nicht leichter. The Journal (1979)
I know a lot of other families are going through this just now but it doesn't make it any easier.Ich weiß, dass viele Familien das hier durchmachen, aber das macht es nicht leichter. The Journal (1979)
The book was published and brought comfort to many who wanted an honest report on their loved ones overseas and those were the people for whom GI Journal was written.Es brachte denen Trost, die einen Bericht über das wollten, was ihre Lieben im Krieg durchmachenThe Journal (1979)

German-Thai: Longdo Dictionary
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wandel {m}; Wechsel {m}; Wandlung {f} | dem Wandel unterliegen | Wandlung zum Guten | eine Wandlung durchmachenchange | to be subject to change | change for the better | to undergo a change [Add to Longdo]
durchmachen; ertragen; erdulden | durchmachend; ertragend; erduldend | durchgemacht; ertragen; erduldetto undergo {underwent; undergone} | undergoing | undergone [Add to Longdo]
erleben; erfahren; Erfahrung machen; durchmachen | erlebend; erfahrend; Erfahrung machend; durchmachend | erlebt; erfahren; Erfahrung gemacht; durchgemachtto experience | experiencing | experienced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  durchmachen /durçmaxən/
   to undergo {underwent, undergone}

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top