ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความรู้สึกเจ็บปวด

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความรู้สึกเจ็บปวด-, *ความรู้สึกเจ็บปวด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pain sense; agaesthesia; agesthesia; nociceptionความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, pain; agaesthesia; agesthesia; nociceptionความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agaesthesia; agesthesia; nociception; sense, painความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agesthesia; agaesthesia; nociception; sense, painความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nociception; agaesthesia; agesthesia; sense, painความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjectival Scaleความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ป่วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It can feel pain,มีความรู้สึกเจ็บปวด Juno (2007)
And I can't feel pain.และฉันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรอีก Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
The electrifying sensation- นายจุดประกายความรู้สึกเจ็บปวด Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Alice has a completely different description of what happens.ความรู้สึกเจ็บปวดไม่มีชนไม่มี The Riddle of Black Holes (2010)
I can't feel pain, but you will.ฉันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด แต่ แกจะรู้สึก And When I Die (2011)
"is not suffering intrinsically, but the senselessness of suffering."ไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บปวด หากแต่เป็นการด้านชาต่อความเจ็บปวด" The Thirteenth Step (2011)
♪ And faith to take chances ♪#และลืมความรู้สึกเจ็บปวดGoodbye (2012)
First of all, we should cure his injured feelings.อันดับแรกเลย เราควรเยียวยาความรู้สึกเจ็บปวดของเขา To tsuki to oka (2012)
You have known pain and loss. A misfortune shared by many among us.คุณมีความรู้สึกเจ็บปวดและการสูญเสีย อุบัติเหตุที่เราหลายคนร่วมกัน Separate Paths (2013)
I believe the painful sensation felt after passing a meal of spicy chilies is proof that the rectum does possess the sense of taste.ผมเชื่อว่าความรู้สึกเจ็บปวด ที่เกิดขึ้นหลังผายลมพริกเผ็ดจัด พิสูจน์ว่าทวารหนักรับรู้รสชาติได้ The Tangible Affection Proof (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้สึกเจ็บปวด[n. exp.] (khwām rūseuk jeppūat) EN: discomfort   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discomfort[N] ความไม่สะดวกสบาย, See also: ความรู้สึกเจ็บปวด, ความอึดอัด, Syn. inconvenience, pain, ache, misery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prickle(พริค'เคิล) n. หนาม,ของแหลม,ขนเม่น,เดือยแหลม,ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง vt. แทงเบา ๆ ,ทำให้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง. vi. รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง
trigemental nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่5 รับความรู้สึกจากบริเวณหน้าศรีษะ ฟันเกี่ยวกับความรู้สึกเจ็บปวด สัมผัส ร้อน เย็น ควบคุมการเคี้ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top