ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sache

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sache-, *sache*
Possible hiragana form: さちぇ
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sachertorte (e) (n ) Sacher cake

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sachem[N] หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง, Syn. dictator
sachet[N] ถุงเครื่องหอม, See also: ถุงบุหงา, Syn. scent-bag, fragrance, potpourri

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sachet(แซเช',แซช'เช) n. ถุงหรือห่อเล็ก ๆ ที่ใส่เครื่องหอม,เครื่องหอมในถุงหรือห่อดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
sachet(n) แป้งหอม,ถุงใส่เครื่องหอม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fingertip blood saches for security checks and vials filled with other traces.ถุงเลือดที่ปลายนิ้ว ตัวอย่างอื่นๆ Gattaca (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแจะ[N] sachet powder, See also: powder, Count unit: ก้อน, เม็ด, Thai definition: ผงเครื่องหอมต่างๆ ที่ผสมกัน สำหรับทาหรือเจิม โดยปกติมีเครื่องประสม คือ ไม้จันทน์ แก่นไม้หอม ชะมดเชียง หญ้าฝรั่น

CMU English Pronouncing Dictionary
SACHER S AE1 K ER0
SACHER S AA1 SH ER0
SACHET S AE0 SH EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sachet (n) sˈæʃɛɪ (s a1 sh ei)
sachets (n) sˈæʃɛɪz (s a1 sh ei z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sache(n) |die, pl. Sachen| สิ่งของ, เรื่อง, กิจ, ธุระ
Komm zur Sache!(phrase) เข้าเรื่องกันเถอะ (อาจแปลได้ว่า อย่ามัวพล่ามน้ำท่วมทุ่ง! ในเวลาที่คนพูดเริ่มอารมณ์ไม่ดี)
verursachen(vt) |verursachte, hat verursacht| ก่อให้เกิด เป็นต้นตอ เช่น Der Verkehr in Bangkok hat die Luftverschmutzung verursacht. การจราจรในกรุงเทพทำให้อากาศเป็นพิษ, See also: führen zu, zur Folge haben, hervorrufen
Keine Ursache.(phrase ) ไม่เป็นไร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sache {f} | Sachen {pl}thing; object | things [Add to Longdo]
Sache {f}; Angelegenheit {f} | die Sache ist die | eine reelle Sache; ein faires Geschäft | eine klare Sache | einer Sache gewachsen sein | mit jdm. gemeinsame Sache machen | der Sache nachgehen | gleich zur Sache kommen | seine Sache gut machen | seine Sache gut machen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | Sachen umherwerfenmatter | the point is | a square deal | a plain sailing | to be equal to sth. | to make common cause with someone | to go into the matter | to come straight to the point | to do a good job | to acquit oneself well | to come to business | to come to the point | to get down to brass tacks | to get down to the nitty-gritty | to send things flying [Add to Longdo]
Sache {f}; Anliegen {n}cause [Add to Longdo]
Sachen {pl}; Zeug {n}kit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
匂い袋[においぶくろ, nioibukuro] (n) sachet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こと, koto] Sache, Angelegenheit [Add to Longdo]
[けん, ken] SACHE, ANGELEGENHEIT, -FALL [Add to Longdo]
案件[あんけん, anken] Sache, Angelegenheit, -Fall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Sache /zaxə/ 
   business; case; cause; concern; matter; thing

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top