ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erwachen

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erwachen-, *erwachen*
German-Thai: Longdo Dictionary
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwachen {n}awakening [Add to Longdo]
erwachendarousing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  erwachen /ɛrvaxən/
   to awake; to wake {woke, woken}

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Erwachen /ɛrvaxən/ 
   awakening

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top