Search result for

บัง

(97 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัง-, *บัง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉากบังเพลิง (n ) Cremation Panel

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บังกล้อง[บัง-กล้อง] (n ) เป็นชื่อ ที่ เรียกแทน บุคคล ที่ มีคุณสมบัติ คือ กาก เกรียน เพี้ยน หลุดโลก มักชอบทำอะไร เพี้ยนๆ ไม่เหมือนคนอื่น ชอบการ fag เป็นชีวิตจิตใจ คติประจำใจ คือ สเต็ปอยู่ในไต

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
동방신기[ทงบังชินกิ] (n uniq ) เป็นบอยแบนด์จากเกาหลีใต้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2003 ในสังกัดเอสเอ็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ชื่อวงแปลว่า "เหล่าเทวาผู้เจิดจรัสแห่งบุรพทิศ" แรกก่อตั้ง วงประกอบด้วยสมาชิก 5 คน คือ ยูโน ยุนโฮ หัวหน้าวง, ชเวคัง ชางมิน, ยองอุง แจจุง, มิกกี ยูชอน และซีอา จุนซู กระทั่งเดือนกรกฎาคม 2009 แจจุง ยูชอน และจุนซู ฟ้องร้องตันสังกัด กิจกรรมต่าง ๆ ของวงจึงหยุดเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน ภายหลัง สมาชิกทั้งสามลาออกไปตั้งวงใหม่ชื่อ เจวายเจ (JYJ) สังกัดซีเจสเอนเตอร์เทนเมนต์ (C-JeS Entertainment) ทงบังชินกีจึงกลายเป็นกลุ่มนักร้องคู่โดยเหลือสมาชิกคือ ยุนโฮ และ ชางมิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัง[V] conceal, See also: hide, gloss over, cover up, Syn. ปิด, บดบัง, ซ่อน, Example: ผู้ที่ช่วยกันบังความผิดมีโทษถึงขั้นให้ออก, Thai definition: ปกปิดไม่ให้เห็น หรือไม่ให้รู้
บัง[V] shade, See also: shelter, screen, cover, hide from view, Syn. กำบัง, กัน, กั้ง, Ant. เปิดเผย, แสดง, Example: ต้นไม้จะช่วยบังแดดให้ไม่ค่อยร้อน, Thai definition: กัน กั้น หรือปิดไม่ให้เห็น ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้โดน
บังคับ[V] force, See also: give an order, command, direct, compel, Syn. บัญชา, สั่ง, บงการ, Example: เขาเป็นคนชอบบังคับขู่เข็ญคนอื่น แม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วย, Thai definition: ใช้อำนาจสั่งให้ทำหรือให้ปฏิบัติ
บังเกิด[V] originate, See also: arise, Syn. เกิดขึ้น, มีขึ้น, Example: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตได้บังเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพสกนิกร
บังเกิด[V] occur, See also: happen, take place, Syn. เกิดขึ้น, Example: สักวันหนึ่งสันติภาพจะบังเกิดได้ในภูมิภาคอินโดจีน
บังเอิญ[ADV] unexpectedly, See also: by chance, by accident, accidentally, Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง, Ant. โดยตั้งใจ, จงใจ, Example: เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ, Thai definition: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
บังคับใจ[V] force, See also: constrain, oblige, control one's mind, Syn. ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น, Example: เด็กสาวพยายามบังคับใจตนเองไม่ให้หลงมัวเมาไปกับสิ่งรอบตัว
บังเหียน[N] rein, See also: bridle, Example: คนควบคุมม้าถือบังเหียนเตรียมพร้อมจะออกตัวได้ทุกเมื่อ, Thai definition: เครื่องบังคับม้าให้ไปในทางที่ต้องการ ทำด้วยเหล็กหรือไม้ใส่ผ่าปากม้า ที่ปลายมีห่วง 2 ข้างสำหรับผูกสายบังเหียนโยงไว้ให้ผู้ขี่ถือ
บังคับการ[V] command, See also: direct, control, govern, Syn. ควบคุม, กำกับ, สั่งงาน, สั่งการ, Example: ผู้การกองพันบังคับการทหารให้ออกปฏิบัติงาน, Thai definition: รับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ
บังคับเอา[V] extort from, See also: exact, Syn. บังคับ, Example: ในเวลานั้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนจะบังคับเอากับพระมหากษัตริย์ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บังก. กัน กั้น หรือปิดไม่ให้เห็น ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้โดน เช่น บังแดด บังฝน บังลม ยืนบัง.
บังคำเติมหน้าในภาษาเขมร หมายความว่า ทำให้ เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะ วรรค ก เช่น บังเกิด บังควร บังคม หรือเมื่ออยู่หน้าเศษวรรค เช่น บังวาย บังหวน บังอาจ, เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะวรรค จ หรือ วรรค ด แปลงเป็น บัน เช่น บันจวบ บันโดย, เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะวรรค บ แปลงเป็น บำ เช่น บำบัด บำเพ็ญ.
บังน. คำเรียกชายผู้มีเชื้อสายแขกมลายูหรือแขกอินเดีย หมายถึง พี่ชาย, อาบัง ก็เรียก.
บังกะโลน. บ้านยกพื้นชั้นเดียว มีระเบียงกว้าง.
บังกัดก. ปิดบัง, อำพราง, เช่น มาตราหนึ่ง ผู้ใดบังกัดพี่น้องลูกหลานเผ่าพันธุ์แห่งงานท่านก็ดี ส่งเสียไปอยู่ประเทษเมืองอื่นดั่งนั้น ท่านว่าเสมอพวกศึก ให้มีโทษ ๖ สถาน, บังกัดข้าคนท่านไว้เรือนตนก็ดี ฃ้าคนท่านหนีมาสู้หาตน ๆ เล้าโลมเอาข้าคนท่านไว้ก็ดี (สามดวง).
บังคนน. อุจจาระหรือปัสสาวะ, ใช้ว่า พระบังคน.
บังคนหนักน. อุจจาระ, ใช้ว่า พระบังคนหนัก.
บังคนเบาน. ปัสสาวะ, ใช้ว่า พระบังคนเบา.
บังคมก. แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง ตามประเพณีไทย, ใช้ว่า ถวายบังคม.
บังคลก. มอบให้ เช่น เป็นบังคลแก่ท่านแล (ม. คำหลวง วนปเวสน์).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
บังแทรกเครื่องสูงอย่างหนึ่งมีด้ามถือรูปคล้ายบังสูรย์แต่เล็กกว่า ใช้ในขบวนแห่ของหลวงสำหรับบังแดด [ศัพท์พระราชพิธี]
Bungalowบังกะโล [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Bangladeshบังกลาเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.โดยบังเอิญ The Secrets in the Proposal (2013)
I now feel compelled to give a speech.แต่ตอนนี้เหมือนรู้สึกถูกบังคับให้พูด New Haven Can Wait (2008)
I can make you help me, you know?ฉันสามารถบังคับเธอให้ช่วยฉันได้ เธอก็รู้? Chuck in Real Life (2008)
And it's not even a school night. Eric convinced me. What about you?และนี่ก็ไม่ใช่วันไปโรงเรียนด้วย เอริคบังคับฉัน แล้วเธอหล่ะเป็นยังไง Chuck in Real Life (2008)
It was a mistake.แค่บังเอิญหนะ Chuck in Real Life (2008)
I'm sure it's a fluke.ฉันแน่ใจว่ามันแค่บังเอิญ Pret-a-Poor-J (2008)
It's better than Lex walking around with a remote control to a Clark-bot.มันจะดีกว่า ถ้าเล็กซ์เดินไปมา โดยมีรีโมทบังคับหุ่นยนต์คล๊าก Odyssey (2008)
Earth was a fluke.โลกน่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญ Dead Space: Downfall (2008)
The fighter's irrelevant. You don't like coincidences.คนไข้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน คุณไม่ชอบความบังเอิญนี่ Not Cancer (2008)
It would be a coincidence if six transplant recipientsมันคงเป็นเรื่องบังเอิญ ถ้าผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะทั้ง 6 Not Cancer (2008)
I might be a genius who just happens to haveฉันอาจจะเป็นอัจฉริยะที่บังเอิญมีแรงบันดาลใจ Not Cancer (2008)
How do you know? We don't have a doorman.แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีการปิดบัง Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle   FR: détourner
บังกลาเทศ[n. prop.] (Bangkalāthēt) EN: Bangladesh   FR: Bangladesh
บังกะโล [n.] (bangkalō) EN: bungalow ; cottage   FR: bungalow [m] ; cottage [m]
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับ[adj.] (bangkhap) FR: obligatoire
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern   FR: commander
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)   

English-Thai: Longdo Dictionary
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca
loyal subject(n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arise[VI] เกิดขึ้น, See also: บังเกิด, Syn. originate
Bangladesh[N] บังคลาเทศ, See also: ประเทศบังคลาเทศ
befall[VT] เกิดขึ้น, See also: บังเกิดขึ้น, Syn. happen
blind[N] บังตา, See also: ม่านบังตา
bridle[N] บังเหียน, See also: เครื่องบังคับม้า, Syn. harness
bungalow[N] บังกะโล, See also: เรือนไม้ชั้นเดียว, Syn. cottage
bury[VT] บัง
beat back[PHRV] ไล่ต้อนให้กลับไป, See also: บังคับให้กลับไป
beat into[PHRV] บังคับให้ทำ, See also: บีบให้ทำ
bend to[PHRV] บังคับให้เชื่อฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
adumbral(แอดอัม' บรัล) adj. เป็นเงา, บังแดด, ร่ม
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)
alight 1(อะไลทฺ') vi. ลงจากพาหนะ, ลงเกาะ, พบ (โดยบังเอิญ), Syn. land, settle)

English-Thai: Nontri Dictionary
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า
apron(n) ผ้ากันเปื้อน,ที่กำบัง,ลานจอดเครื่องบิน
awning(n) กันสาด,ผ้าใบบังแดด
befall(vt) เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น
blind(n) ที่บังแสง,ม่านบังตา,ที่กำบัง,ตัวล่อ,นกต่อ
blindfold(vt) ปิดบัง,หลอกลวง,กลบเกลื่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bankai (vi vt ) บังไค (ตราสวัสดิกะ) สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมัยสงครามโลก ถูกคิดค้นขึ้นโดยฮิตเลอร์ หรือ คำที่ใช้ในการ ปลดปล่อยพลังของเหล่ายมฑูต ในการ์ตูนเรื่อง Bleach Ex: ปลดปล่อยสวัสดิกะ - จงโปรยปรายเซมบงซากุระคาเงโยชิ หรือ บังไค เซมบซากุระคาเงโยชิ นั่นเอง
Image:
compell (vt ) บังคับ
mudflap (n) บังโคลน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無理やり[むりやり, muriyari] (adv) บังคับ
押し付ける[おしつける, oshitsukeru] บังคับให้ทำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Verfügung(n) |die| กฎ, ข้อบังคับ
Zufall(n) |der| ความบังเอิญ
zufällig(adj) โดยบังเอิญ
jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบคนใดคนหนึ่งโดยบังเอิญ
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung
Impfzwang(n) |der, nur Sg.| การบังคับเข้ารับวัคซีนป้องก้นโรค
Zwang(n) |der, pl. Zwänge| การบังคับให้กระทำ
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของพาหนะ เช่น ein Schiff steuern บังคับเรือหรือเดินเรือ
begegnen(vi) |begegnete, ist begegnet, mit jmdm.| พบหรือเจอโดยบังเอิญ เช่น Vorgestern bin ich im Aufzug meinem Chef begegnet. , See also: Related: treffen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top