ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -价-, *价*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[价, jià, ㄐㄧㄚˋ] price, value
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  介 (jiè ㄐㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 409

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jià, ㄐㄧㄚˋ, / ] price; value; valence (on an atom), #545 [Add to Longdo]
[jie, ㄐㄧㄝ˙, / ] great; good; middleman; servant, #545 [Add to Longdo]
[jià gé, ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ, / ] price, #218 [Add to Longdo]
[jià zhí, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] value; worth, #664 [Add to Longdo]
[píng jià, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] to evaluate; to assess, #1,436 [Add to Longdo]
[fáng jià, ㄈㄤˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] house price; cost of housing, #2,065 [Add to Longdo]
[gǔ jià, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] stock price; share price, #3,024 [Add to Longdo]
[shòu jià, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] to sell for; selling price, #3,227 [Add to Longdo]
[jiàng jià, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price reduction, #3,928 [Add to Longdo]
[dài jià, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price; cost; consideration (in share dealing), #4,308 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just goes to show you. $20 million, and you don't know how to dunk.[CN] 你身百万却不知道怎么泡甜甜圈 It Happened One Night (1934)
the price.[CN] 付出代 Paradise Now (2005)
Now listen, we're holding that dame for a million smackers.[CN] 那女孩值百万 It Happened One Night (1934)
Well, I'm glad I ran into you. Yes. Pretty good play for the money.[CN] 很高兴遇到你 演出绝对值回票 Design for Living (1933)
Red is great on my son as well.[CN] 阿姨这件衣服的单很贵 Episode #1.4 (2004)
- The tomato juice man. - Hmm. Both are willing to pay as high as -[CN] 一番茄酱大亨 一两人都愿意出高 Design for Living (1933)
Why is your mom sleeping that way?[CN] 我算你半就好了 Episode #1.2 (2004)
Be kind to those who are in your service... and obedient to your husband and superiors... and strive at all times to be worthy of your glorious destiny.[CN] 善良对待你的侍者 顺从你的丈夫 和长者 要为你值的 体现而不懈努力 The Scarlet Empress (1934)
Things used by Elvis Presley...[CN] 拍卖格高达上亿耶上亿耶 Episode #1.2 (2004)
"And what's more I want what I'm worth --"[CN] 还有,我要和我的值相称的待遇 The Circus (1928)
Listen![CN] 钱好,技术高 Ngai chai dor ching (2009)
He is more valuable to the South as an engineer."[CN] 他当火车司机更有 The General (1926)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top