ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleasure

P L EH1 ZH ER0   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleasure-, *pleasure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleasure[N] ความปิติยินดี, See also: ความยินดี, ความรู้สึกพอใจ, ความดีใจ, Syn. delight, satisfaction
pleasure[N] ความสนุกสนาน, See also: ความรื่นเริง, ความหรรษา, ความบันเทิง
pleasure[N] ความต้องการ, See also: ความปรารถนา, Syn. desire, need
pleasure[VT] ทำให้พอใจ, See also: ทำให้ถูกใจ, Syn. gratify
pleasure[VI] เพลิดเพลิน, See also: พอใจ, มีความสุข, สนุก, Syn. delight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pleasureสุขารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I takes 'em to Pleasure Island!และฉันจะใช้เวลาพวกเขาไป เกาะความสุข! Pinocchio (1940)
Ah, Pleasure Island.อาเกาะความสุข Pinocchio (1940)
Pleasure Island?เกาะความสุข? Pinocchio (1940)
- A vacation on Pleasure Island!วันหยุดบน เกาะความสุข! Pinocchio (1940)
- Pleasure Island?เกาะความสุข? Pinocchio (1940)
Hi diddle dee dee It's Pleasure Isle for meสวัสดีโกงดีดี มันเป็นความสุข เกาะสำหรับฉัน Pinocchio (1940)
Pinocchio. - Ever been to Pleasure Island?เคยไปเกาะความสุข? Pinocchio (1940)
Mr. Hooper, I'm not talking about pleasure boating or day-sailing.คุณฮูเปอร์ นี่ผมไม่ได้ จะออกเรือท่องเที่ยวนะ Jaws (1975)
Must we be grateful for her having pleasure with a man?เราขอบคุณสำหรับ having pleasure ของเธอ . กับผู้ชายหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It was a profound pleasure when she closed her eyes for the last timeมันคือความยินดีลึกซึ้งเมื่อ she closed ตาของเธอ .สำหรับเวลาล่าสุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ The Blues Brothers (1980)
It's been a pleasure doing business with you, but I'm leaving.ยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณ แต่ผมต้องไป ผมต้องไปแล้ว ขอบคุณ The Road Warrior (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleasureA good purpose makes hard work a pleasure.
pleasureA life barren of pleasure.
pleasureAll our pies are baked fresh during the night for your dining pleasure the next day.
pleasureA parent or teacher should bring home to children the pleasure of reading.
pleasureAre you here on business or for pleasure?
pleasureBob derives pleasure from observing insects.
pleasureBooks add to the pleasures of life.
pleasureBusiness before pleasure.
pleasureDid you go abroad for pleasure or on business?
pleasureDon't mix business with pleasure.
pleasureDo you know that conversation is one of the greatest pleasures in life?
pleasureExtract pleasure from reading.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนรักสนุก[N] pleasure-loving people, See also: fun-loving person, Example: คนไทยเป็นคนรักสนุกมาแต่เดิมดังจะเห็นได้จากการมีประเพณีและการละเล่นที่แสดงถึงความรื่นเริงความสนุกสนาน, Thai definition: คนที่ชอบความสนุก ความรื่นเริงบันเทิงใจ
ความสุข[N] happiness, See also: pleasure, Syn. ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ความทุกข์, Example: หากเราเดินสายกลางไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปแล้วชีวิตเราจะมีความสุข
ความอิ่มเอิบ[N] pleasure, See also: happiness, delight, gratification, Syn. ความปลาบปลื้ม, ความชุ่มชื่น, ความสบายใจ, Example: ใน วันสึก หลวงตาจันทร์มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอิบ ไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์หรือวิตกกังวลแต่ประการใด
มุทา[N] pleasure, See also: happiness, gladness, joy, delight, gratification, Syn. ความยินดี, ความสุขใจ, Notes: (บาลี)
อาราม[N] pleasure, See also: delight, joy, happiness, enjoyment, Syn. ความยินดี, ความรื่นรมย์, ความเพลิดเพลิน
รติ[N] pleasure, See also: amusement, Syn. รดี, ความยินดี, ความชอบใจ
รดี[N] pleasure, See also: amusement, satisfaction, contentment, Syn. รติ, ความยินดี, ความชอบใจ
รูจี[N] pleasure, See also: satisfaction, Syn. รุจี, ความชอบใจ
ความมัน[N] enjoyment, See also: pleasure, gratification, joy, Syn. ความสนุกสนาน, ความรื่นรมย์, ความมันสะใจ, Example: คอนเสิร์ตครั้งนี้มีแต่ความมันให้ผู้ชม
ความสนุก[N] amusement, See also: pleasure, Syn. ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน, Example: ความสนุกของละครเรื่องนี้อยู่ที่มุขตลกของนักแสดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
ดูเล่น[v.] (dūlen) EN: just have a look ; look at something for pleasure   FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido   FR: instinct sexuel [m]
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: five sensual pleasures ; the five desires   FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness   FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความปิติ[n.] (khwām piti) EN: delightfulness ; gladness ; pleasure ; glee   
ความปิติยินดี[n.] (khwām pitiyindī) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness   
ความสุข[n.] (khwāmsuk) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment   FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEASURE P L EH1 ZH ER0
PLEASURES P L EH1 ZH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleasure (n) plˈɛʒər (p l e1 zh @ r)
pleasures (n) plˈɛʒəz (p l e1 zh @ z)
pleasure-boat (n) plˈɛʒə-bout (p l e1 zh @ - b ou t)
pleasure-boats (n) plˈɛʒə-bouts (p l e1 zh @ - b ou t s)
pleasure-craft (n) plˈɛʒə-kraːft (p l e1 zh @ - k r aa f t)
pleasure-crafts (n) plˈɛʒə-kraːfts (p l e1 zh @ - k r aa f t s)
pleasure-ground (n) plˈɛʒə-graund (p l e1 zh @ - g r au n d)
pleasure-grounds (n) plˈɛʒə-graundz (p l e1 zh @ - g r au n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助人为乐[zhù rén wéi lè, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄌㄜˋ, / ] pleasure from helping others (成语 saw), #36,342 [Add to Longdo]
乐事[lè shì, ㄌㄜˋ ㄕˋ, / ] pleasure, #41,267 [Add to Longdo]
寻欢作乐[xún huān zuò lè, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜˋ, / ] pleasure seeking (成语 saw); life of dissipation, #68,596 [Add to Longdo]
[, ㄩˊ, ] pleasure; enjoyment; amusement; Japanese variant of 娛|娱, #370,533 [Add to Longdo]
助人为快乐之本[zhù rén wéi kuài lè zhī běn, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄓ ㄅㄣˇ, / ] pleasure from helping others [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freude {f}; Genuss {m}; Vergnügen {n}; Behagen {n} | mit sichtlicher Freude; mit sichtlichem Vernügen | viel Freude haben anpleasure | with obvious pleasure | to take much pleasure in [Add to Longdo]
Vergnügungsreise {f}pleasure trip [Add to Longdo]
vergnügungssüchtigpleasure seeking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
どう致しまして(P);如何致しまして[どういたしまして, douitashimashite] (int) (uk) you are welcome; don't mention it; not at all; my pleasure; (P) [Add to Longdo]
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
プレジャー;プレジャ[, pureja-; pureja] (n) pleasure [Add to Longdo]
哀楽[あいらく, airaku] (n) grief and pleasure [Add to Longdo]
愛読[あいどく, aidoku] (n,vs) reading with pleasure; (P) [Add to Longdo]
悪遊び[わるあそび, waruasobi] (n) prank; evil pleasures; gambling [Add to Longdo]
慰安旅行[いあんりょこう, ianryokou] (n) pleasure trip; company (office) trip [Add to Longdo]
逸楽;佚楽[いつらく, itsuraku] (n,vs) pleasure [Add to Longdo]
逸楽生活[いつらくせいかつ, itsurakuseikatsu] (n) a life given up to pleasure; pleasure-seeking lifestyle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pleasure \Pleas"ure\, n. [F. plaisir, originally an infinitive.
   See {Please}.]
   1. The gratification of the senses or of the mind; agreeable
    sensations or emotions; the excitement, relish, or
    happiness produced by the expectation or the enjoyment of
    something good, delightful, or satisfying; -- opposed to
    {pain}, {sorrow}, etc.
    [1913 Webster]
 
       At thy right hand there are pleasures for evermore.
                          --Ps. xvi. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. Amusement; sport; diversion; self-indulgence; frivolous or
    dissipating enjoyment; hence, sensual gratification; --
    opposed to labor, service, duty, self-denial, etc. "Not
    sunk in carnal pleasure." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He that loveth pleasure shall be a poor man. --Prov.
                          xxi. 17.
    [1913 Webster]
 
       Lovers of pleasures more than lovers of God. --2
                          Tim. iii. 4.
    [1913 Webster]
 
   3. What the will dictates or prefers as gratifying or
    satisfying; hence, will; choice; wish; purpose. "He will
    do his pleasure on Babylon." --Isa. xlviii. 14.
    [1913 Webster]
 
       Use your pleasure; if your love do not presuade you
       to come, let not my letter.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which pleases; a favor; a gratification. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Festus, willing to do the Jews a pleasure --Acts
                          xxv. 9.
    [1913 Webster]
 
   {At pleasure}, by arbitrary will or choice. --Dryden.
 
   {To take pleasure in}, to have enjoyment in. --Ps. cxlvii.
    11.
    [1913 Webster]
 
   Note: Pleasure is used adjectively, or in the formation of
      self-explaining compounds; as, pleasure boat, pleasure
      ground; pleasure house, etc.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Enjoyment; gratification; satisfaction; comfort; solace;
     joy; gladness; delight; will; choice; preference;
     purpose; command; favor; kindness.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pleasure \Pleas"ure\, v. t. [imp. & p. p. {Pleasured}; p. pr. &
   vb. n. {Pleasuring}.]
   To give or afford pleasure to; to please; to gratify. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      [Rolled] his hoop to pleasure Edith.   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pleasure \Pleas"ure\, v. i.
   To take pleasure; to seek pursue pleasure; as, to go
   pleasuring.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pleasure
   n 1: a fundamental feeling that is hard to define but that
      people desire to experience; "he was tingling with
      pleasure" [syn: {pleasure}, {pleasance}] [ant: {pain},
      {painfulness}]
   2: something or someone that provides a source of happiness; "a
     joy to behold"; "the pleasure of his company"; "the new car
     is a delight" [syn: {joy}, {delight}, {pleasure}]
   3: a formal expression; "he serves at the pleasure of the
     President"
   4: an activity that affords enjoyment; "he puts duty before
     pleasure"
   5: sexual gratification; "he took his pleasure of her"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top