Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moustache

M AH1 S T AE2 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moustache-, *moustache*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moustache(n) หนวด, Syn. mustache
moustached(adj) ซึ่งไว้หนวด, See also: ซึ่งมีหนวด, Syn. mustached

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moustache(มัสทาช', มัส'ทาช, มัสแทช', มัส'แทช) adj. หนวด.

English-Thai: Nontri Dictionary
moustache(n) หนวด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tall, thin, jolly, with a nice moustache like me.สูง, ผอม, ร่าเริง, แล้วก็หนวดงามเหมือนฉันเลยเนี่ย. Cinema Paradiso (1988)
You see? Your moustache scares all the girls.เห็นไหมล่ะ นายน่ะชอบทำให้ผู้หญิงกลัว Howl's Moving Castle (2004)
- Is my moustache showing?- หนวดขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And the moustache guy was the brotherแล้วจิ๊กโก๋ที่มีหนวดคนนั้นก็เป็นพี่ของ Comparative Religion (2009)
I mean, the moustaches alone...แค่ไว้แต่หนวดนี่นะ... The Song Remains the Same (2010)
Oh, the way you excuse your little moustache hairs?เหมือนที่เธอขอโทษหนวดเล็กๆของเธอเหรอ? Aerodynamics of Gender (2010)
I can feel a moustache growing!รู้สึกว่าหนวดงอกเลย Episode #18.4 (2012)
Okay, but I-I still need to use the moustache probably.โอเค แต่ผมยังต้องใช้หนวดปลอม Herstory of Dance (2013)
If waxed moustaches and perms are your thing.ถ้าหนวดแข็งกับผมหยิกละก็ใช่ Lost Girl (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาฐิกะ(n) beard, See also: moustache, whisker, Syn. ทาฒิกะ, เครา, หนวด, Count Unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขริบหนวด[khrip nūat] (v, exp) EN: trim one's moustache
เล็มหนวดเครา[lem nūat khrao] (v, exp) EN: trim one's moustache
นกแขกเต้า[nok khaek tāo] (n, exp) EN: Red-breasted Parakeet  FR: Perruche à moustaches [ f ] ; Perruche à poitrine rose [ f ]
นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก[nok khakkhū yīo lek] (n, exp) EN: Moustached Hawk Cuckoo  FR: Coucou à moustaches [ m ]
นกเขียวก้านตองเล็ก[nok khīo kāntøng lek] (n, exp) EN: Lesser Green Leafbird  FR: Verdin barbe-bleue [ m ] ; Verdin à moustaches bleues [ m ] ; Verdin mineur [ m ]
นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล[nok kin malaēng hūa sī nāmtān] (n, exp) EN: Moustached Babbler  FR: Akalat moustachu [ m ] ; Timalie barbue [ f ]
นกกระจิ๊ดปากหนา[nok krajit pāk nā] (n, exp) EN: Radde's Warbler  FR: Pouillot de Schwarz [ m ] ; Pouillot à moustaches [ m ] ; Fauvette de Schwarz [ f ]
นกนางนวลแกลบเคราขาว[nok nāng-nūan klaēp khrao khāo] (n, exp) EN: Whiskered Tern  FR: Guifette moustac [ f ] ; Guifette hybride [ f ] ; Guifette à moustaches [ f ]
นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ[nok phōradok khø sī fā khrao dam] (n, exp) EN: Moustached Barbet  FR: Barbu de Hume [ m ] ; Barbu à moustaches [ m ]
นกโพระดกเคราเหลือง[nok phōradok khrao leūang] (n, exp) EN: Gold-whiskered Barbet  FR: Barbu à joues jaunes [ m ] ; Barbu à moustaches jaunes [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOUSTACHE M AH1 S T AE2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moustache (n) mˈəstˈaːʃ (m @1 s t aa1 sh)
moustached (n) məstˈæʃd (m @ s t a1 sh d)
moustaches (n) mˈəstˈaːʃɪz (m @1 s t aa1 sh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
髭(P);鬚;髯[ひげ, hige] (n) (1) moustache; beard; whiskers; (2) extremely short pulse appearing on an electrical signal; (P) #11,320 [Add to Longdo]
鎌髭[かまひげ, kamahige] (n) (arch) sickle-shaped moustache (often worn by servants in the Edo period) [Add to Longdo]
胡麻紋殻[ごまもんがら;ゴマモンガラ, gomamongara ; gomamongara] (n) (uk) titan triggerfish (Balistoides viridescens); giant triggerfish; moustache triggerfish [Add to Longdo]
口髭;口ひげ;口髯;口鬚[くちひげ, kuchihige] (n) moustache; mustache [Add to Longdo]
口髭猿[くちひげざる;クチヒゲザル, kuchihigezaru ; kuchihigezaru] (n) (uk) mustached monkey (Cercopithecus cephus); moustached guenon [Add to Longdo]
大髭;大鬚[おおひげ, oohige] (n) long and abundant moustache [Add to Longdo]
天神髭[てんじんひげ, tenjinhige] (n) goatee; drooping moustache [Add to Longdo]
奴髭[やっこひげ, yakkohige] (n) (arch) (See 鎌髭) sickle-shaped moustache (often worn by servants in the Edo period) [Add to Longdo]
白髭;白ひげ;白鬚[しろひげ, shirohige] (n, adj-no) (1) grey moustache; (2) white beard [Add to Longdo]
八字髭[はちじひげ, hachijihige] (n) finely-trimmed moustache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moustache \Mous`tache"\, n. [F.]
   Mustache.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mustache \Mus*tache"\ (m[u^]s*t[.a]sh"; 277), n.; pl.
   {Mustaches}. [Written also {moustache}.] [F. moustache, It.
   mostaccio visage, mostacchio mustache, fr. Gr. my`stax upper
   lip and the beard upon it; cf. ma`stax mouth: cf. Sp.
   mostacho.]
   1. That part of the beard which grows on the upper lip; hair
    left growing above the mouth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A West African monkey ({Cercopithecus cephus}). It
    has yellow whiskers, and a triangular blue mark on the
    nose.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any conspicuous stripe of color on the side of the
    head, beneath the eye of a bird.
    [1913 Webster]
 
   4. A stain or discoloration on the upper lip of a person; as,
    wearing a milk mustache. [informal]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moustache
   n 1: an unshaved growth of hair on the upper lip; "he looked
      younger after he shaved off his mustache" [syn: {mustache},
      {moustache}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 moustache /mustaʃ/ 
  moustache

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top