ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บ้วน

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ้วน-, *บ้วน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ้วนก. ทำให้นํ้าหรือของเหลวออกจากปาก.
บ้วนปากก. ล้างปากด้วยอาการที่อมนํ้าแล้วบ้วนออกมา.
บ้วนพระโอษฐ์น. กระโถน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Spit.- บ้วนซะ The One with the Sonogram at the End (1994)
- One more spit?- บ้วนอีกไหม As Good as It Gets (1997)
This is how I met Marla Singer.น้ำยาบ้วนปากขนาดทดลอง, สบู่ก้อนเล็กๆ Fight Club (1999)
Do you wanna wait and hear me describe death?(บ้วนปาก) นี่--นี่คุณมาทำอะไรที่นี่น่ะ? Fight Club (1999)
He spit it out!เขาบ้วนออกมาแล้ว! นั่นไง! Spirited Away (2001)
Yeah. Spit it out.บ้วนมันทิ้งเถอะ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- Tom Guthrie. - [Dana] Spit out the ice, Ash.ทอม กุทรี่ บ้วนน้ำแข็งออกมา Just My Luck (2006)
I got dog spit all in my mouth and my nose!มันบ้วนน้ำลาย ใส่ทั้งปาก ทั้งจมูกชั้นเลย Eight Below (2006)
Okay, This May Take A While. You Might Want To Spit.โอเค สงสัยคงต้องรอ คุณบ้วนปากก่อนก็ได้นะ Something's Coming (2007)
Instead of brushing, can he rinse his mouth instead?แทนที่จะแปรงฟัน แกคงต้องบ้วนปากแทนแล้วหล่ะ ได้มั๊ยครับ? Beethoven Virus (2008)
Spit it out.บ้วนออกมา Babylon A.D. (2008)
You violated Code 753. That's unlawful spitting.คุณทำผิดกฏหมายมาตรา 753 ที่ว่าด้วยการบ้วนน้ำลายลงบนที่สาธารณะ The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้วน[v.] (būan) EN: spit ; spit out   FR: cracher ; recracher
บ้วนน้ำลาย[n.] (būan nāmlāi) EN: spit, expectorate   FR: cracher ; expectorer
บ้วนปาก[v. exp.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle   FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gargle[VI] กลั้วคอ, See also: บ้วนปาก, ล้างปาก, Syn. rinse, swish
spit[VI] บ้วนน้ำลาย, See also: ถ่มน้ำลาย, Syn. splutter, sputter, yap
spit[VT] บ้วนน้ำลาย, See also: ถ่มน้ำลาย, Syn. splutter, sputter, yap
spit on[PHRV] พ่นใส่, See also: บ้วนใส่, ถ่มใส่, Syn. spit upon
spit out[PHRV] พ่นออก, See also: บ้วนออก
spit up[PHRV] พ่นขึ้น, See also: บ้วนขึ้น, Syn. cough out, cough up
spit upon[PHRV] พ่นบน, See also: บ้วนใส่, ถ่มใส่, Syn. spit on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gargle(การ์'เกิล) {gargled,gargling,gargles} vt. ล้างคอ,กลั้วคอ,บ้วนปาก,เสียงดังจากการกลั้วคอ. n. น้ำยากลั้วคอ,น้ำยาล้างคอ,น้ำยาบ้วนปาก., See also: gargler n.
mouthwash(เมาธฺ'วอช) n. น้ำยาบ้วนหรือล้างปากที่ใส่ยาฆ่าเชื้อและยาดับกลิ่นปาก, Syn. collutory
spit(สพิท) {spat/spit,spitting,spits} vi.,vt. ถ่มน้ำลาย,พ่น,ถุย,บ้วนกระเด็น,เสียบ,แทง. n. น้ำลายที่ถ่มออก,การถ่มน้ำลาย,เหล็กเสียบเนื้อย่าง,เหล็กเสียบ,เดือย,เข็ม, (แผ่นดิน) แหลม., See also: spitter n.
spittoon(สพิทูน') n. กระโถนบ้วนน้ำลาย,กระโถน., Syn. cuspidor
wash(วอช) vt. vi. ล้าง,ชะล้าง,ซัก,ซักล้าง,ซัด,เซาะ,สระ (ผม) ,กลั้ว,โกรก,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก n. การล้าง,การซัก,เสื้อผ้าที่ซัก,น้ำยาซักล้าง,น้ำยาสระผม,ระลอก,น้ำบ้วนปาก,น้ำเสียจากครัว,ร้านซักรีด adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก -Phr. (wash up ล้างหน้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
gargle(n) น้ำยากลั้วคอ,น้ำยาบ้วนปาก
gargle(vi) เอาน้ำกลั้วคอ,ล้างคอ,บ้วนปาก
spit(vi) กระเด็น,ถ่มน้ำลาย,พ่น,ถุย,บ้วน
spit(vt) แทง,เสียบ,พ่น,บ้วน,ถุย,ถ่มน้ำลาย
wash(n) การซัก,การล้าง,ยาสระผม,น้ำยาบ้วนปาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top