ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดวง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดวง-, *ดวง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พบลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หวัน(n) ดวงอาทิตย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดวง(n) disk/disc, See also: sphere, orb, circle, dot, spot, speckle, Syn. จุด, สิ่งกลมๆ, วง, วงกลม, Example: ดวงอาทิตย์เป็นลูกไฟดวงใหญ่ที่มีความร้อนอย่างมากมายมหาศาล, Thai Definition: คำเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปกลมๆ หรือที่เห็นเป็นวงๆ
ดวง(clas) numerative noun for things, Example: บ้านหลังนี้ต้องติดไฟเพิ่มอีก 4 ดวง, Thai Definition: ลักษณนามเรียก จิต วิญญาณ หรือสิ่งที่มีแสงสว่าง
ดวงตา(n) eye, Syn. ตา, ดวงเนตร, นัยเนตร, นัยน์ตา, Example: ขอทานคนนี้น่าสงสาร เพราะดวงตาของเขาบอดสนิททั้ง 2 ดวง, Count Unit: ดวง
ดวงใจ(n) heart, Syn. ดวงกมล, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ, Example: หน้าตาคือหน้าต่างของดวงใจ
ดวงใจ(n) dearest, See also: sweetheart, beloved one, darling, heart, Syn. ดวงตา, แก้วตาดวงใจ, ที่รัก, สุดที่รัก, Example: ลูกเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่, Count Unit: ดวง, Thai Definition: คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก
ดวงกมล(n) heart, Syn. ดวงใจ, ดวงหทัย, หทัย, ฤทัย, กมล, ใจ, Example: ฉันบูชาเธอไว้ในดวงกมลของฉัน
ดวงจิต(n) mind, See also: soul, Syn. จิตใจ, ดวงใจ, ใจ, Example: การทำสมาธิคือการรวบรวมดวงจิตให้มาอยู่ที่เดียวกัน, Count Unit: ดวง
ดวงจู๋(v) have bad luck, See also: down on one's luck, Syn. ดวงตก, ชะตาตก, Ant. ดวงดี, ดวงขึ้น, Example: หมอดูทำนายว่าปีนี้เขาจะดวงจู๋ ทำให้เขารีบทำบุญยกใหญ่
ดวงดาว(n) star, Syn. ดวงดารา, ดาว, ดารา, Example: ดวงดาวมากมายทอประกายวิบวับ-วับวาวสวยกว่าคืนไหนๆ
ดวงตรา(n) seal, Syn. ตราวงกลม, ที่ประทับตรา, Example: มีการนำแสตมป์ชุดลอนดอนทั้งชุดมาประทับดวงตรากาชาดออกจำหน่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดวงน. คำเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปกลม ๆ หรือที่เห็นเป็นวง ๆ เช่น ดวงดาว ดวงไฟ ดวงตรา ดวงกสิณ, และบางสิ่งที่ไม่มีรูป เช่น ดวงชีวิต ดวงวิญญาณ
ดวงลักษณนามเรียก จิต วิญญาณ หรือ สิ่งที่มีแสงสว่าง เช่นดาว ไฟฟ้า ตะเกียง ว่า ดวง
ดวงใช้ประกอบคำอื่นเป็นคำเปรียบเทียบ เช่น ดวงใจ ดวงตา ดวงสมร หมายความถึงสิ่งที่เป็นที่รักยิ่ง หญิงที่รัก หรือลูกที่รัก
ดวงผังที่แสดงตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ ในท้องฟ้าขณะที่เกิดเหตุการณ์บางอย่าง โดยเฉพาะดวงชะตากำเนิด ซึ่งกำหนดความเป็นไปในชีวิตของบุคคลต่าง ๆ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ เช่น ผูกดวง, เรียกเต็มว่า ดวงชะตา, ความเป็นไปในชีวิตตามกำหนดของดวงชะตา เช่น ดวงขึ้น ดวงตก.
ดวงชะตาน. ผังที่แสดงตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ ในท้องฟ้าขณะที่เกิดเหตุการณ์บางอย่าง โดยเฉพาะดวงชะตากำเนิด ซึ่งกำหนดความเป็นไปในชีวิตของบุคคลต่าง ๆ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์, เรียกสั้น ๆ ว่า ดวง.
ดวงตราน. เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ สำหรับประทับเป็นสำคัญ เช่น ดวงตราแผ่นดิน.
ดวงตราไปรษณียากรน. ดวงตราที่ใช้ปิดเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ทางไปรษณีย์.
ดวงสมรน. หญิงที่รัก.
ดวงเดือนน. คำสุภาพของโรคกลาก.
ดวงเดือนประดับดาวน. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง ตัวอย่างว่า เจ็บจิตมิตรหมางค้างเขินขวย เวียนวนหลงลมงมงงงวย ฉาบฉวยรวยเร่อเธอถูกทาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaqueดวง, แผ่น, จุดแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
false sealดวงตราปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bleach spot; deoxidation sphereดวงฟอกจาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deoxidation sphere; bleach spotดวงฟอกจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
scotoma, centralดวงมืดกลางลานเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central scotomaดวงมืดกลางลานเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scotomaดวงมืดในลานเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระพักตร์ดวงหน้า [ศัพท์พระราชพิธี]
Moonดวงจันทร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sunดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Horoscopesดวงชะตา [TU Subject Heading]
Moonดวงจันทร์ [TU Subject Heading]
Sunดวงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Bruisesดวงเลือดที่ซึมใต้ผิวหนัง, จ้ำเขียว, รอยฟกช้ำ, ห้อเลือด [การแพทย์]
Confettedดวงขาวเป็นหย่อมๆ [การแพทย์]
Exorbitismดวงตาโปน [การแพทย์]
Eye, Compoundดวงตารวม, ตารวม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
_ไปถึงดวงจันทร์เป็นไง Tessellations (2012)
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go...ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The sun?ดวงอาทิตย์ The Great Dictator (1940)
The clouds are lifting, the sun is breaking through.เมฆดำจะจางหาย ดวงอาทิย์จะหรี่แสง The Great Dictator (1940)
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า Rebecca (1940)
Most girls will give their eyes for a chance to see Monte.หญิงสาวส่วนมากยอมแลกดวงตา เพียงเพื่อที่จะได้มาเห็นมอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
Sorry, blue eyes.ขออภัยดวงตาสีฟ้า 12 Angry Men (1957)
Everything about him was old, except his eyes.ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาคือเก่า ยกเว้นดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
Sit in the sun.นั่งอยู่ในดวงอาทิตย์ The Old Man and the Sea (1958)
When the boy came back, the old man was asleep in a chair... ... and the sun was going down.เมื่อเด็กกลับมา ชายชรากำลังนอนหลับอยู่ใน เก้าอี้ และดวงอาทิตย์ลงไป The Old Man and the Sea (1958)
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ The Old Man and the Sea (1958)
In the dawn, the old man simply woke... ... looked out the door at the dying moon, unrolled his trousers and put them on.ในยามเช้าที่ชายชราก็ตื่น มองออกไปนอกประตูที่เปิดไป ที่ดวงจันทร์กำลังจะตาย, คลี่กางเกงของเขาและนำมันใน The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวง[dūang] (n) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain  FR: disque [ m ] ; sphère [ f ] ; globe [ m ] ; cercle [ m ] ; point [ m ]
ดวง[dūang] (n) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope  FR: chance [ f ]
ดวง[dūang = duang] (n) EN: [ classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals ]  FR: [ classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles ]
ดวงกมล[dūangkamon] (n) EN: heart
ดวงขึ้น[dūang kheun] (v) EN: be fortunate ; be lucky ; be in luck ; have good luck  FR: être chanceux
ดวงจันทร์[dūangjan] (n) EN: moon  FR: Lune [ f ] ; lune [ f ]
ดวงจิต[dūangjit] (n) EN: mind ; soul  FR: âme [ f ] ; esprit [ m ]
ดวงจู๋[dūang jū] (v) EN: have bad luck ; down on one's luck  FR: manquer de chance
ดวงชะตา[dūang chatā] (n) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny  FR: chance [ f ] ; destin [ m ] ; fortune [ f ] ; horoscope [ m ]
ดวงดาว[dūangdāo] (n) EN: star  FR: étoile [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร
receive(vi, vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, Syn. get

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eye(n) ดวงตา, See also: ตา, นัยน์ตา, ลูกตา
good luck(n) โชคดี, See also: ดวงดี, โชคลาภ, โอกาสดี
horoscope(n) ดวงชะตาราศี, See also: โชคชะตา, ชะตา
moon(n) พระจันทร์, See also: ดวงจันทร์, แสงจันทร์
postage(n) ดวงตราไปรษณียากร, See also: แสตมป์, Syn. stamp
peepers(sl) ดวงตา, See also: สายตา, ตา
currant bun(sl) ดวงอาทิตย์
satellite(n) ดาวบริวาร, See also: ดวงจันทร์, Syn. moon, minor planet, asteroid
stamp(n) ดวงตราไปรษณียากร, See also: แสตมป์, Syn. postage
star(n) ดวงดาว, See also: ดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aleatory(เอลิอะทอ' รี) adj. แล้วแต่เหตุการณ์, แล้วแต่ดวง, ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) (of luck)
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
annulation(แอนนิวเล' ชัน) n. การเกิดวงแหวนส่วนที่เป็นวงกลม (a ringlike formation)
apolune(แอพ'พะลูน) n. จุดวงจรรอบดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์มากที่สุด
apothecaries measureระบบหน่วยวัดดวงที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส
astrogeology(แอสโทรจีออล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดาวนพเคราะห์ ดวงดาวและวัตถุอื่นในอวกาศ (astro-geology)
astronomical unitหน่วยความยาวที่เท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ยาวประมาณ 93 ล้านไมล์ ใช้อักษรว่า AU
astrophotography(แอสโทรโฟทอก'กระฟี) n. การถ่ายภาพดวงดาวและวัตถุในอวกาศ. -astrophotographic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
augur(vi) ทำนาย, ทาย, ดูดวง, พยากรณ์
beacon(n) ไฟสัญญาณ, ประภาคาร, กระโจมไฟ, ดวงประทีป
blot(n) รอยเปื้อน, มลทิน, จุด, ดวง
cess(n) ภาษี, จังกอบ, ดวง, โชค
circumscribe(vt) จำกัดวง, โอบล้อม, ล้อมรอบ, เขียนเส้นรอบวง
contain(vt) บรรจุ, มีอยู่, จำกัดวง
define(vt) จำกัดความ, กำหนดเขต, จำกัดวง, บัญญัติศัพท์
delimit(vt) กำหนดเขต, ปักปันเขต, กั้นเขต, จำกัดวง
endear(vt) เป็นที่รัก, เป็นดวงใจ
eyeball(n) ลูกตา, ดวงตา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ravi(n, name, uniq) ดวงอาทิตย์ ผู้กล้าหาญ ชื่อของนักดนตรีซิตาร์ของประเทศอินเดียชือ รวี ชางการ์, See also: rawee

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
太陽[たいよう, taiyou] (n) ดวงอาทิตย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Auge(n) |das, pl. Augen| ดวงตา
Stern(n) |der, pl. Sterne| ดวงดาว, ดารา
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด, เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: die Katastrophe, das Pech, Syn. der Unfall
zurückkehren(vi) |kehrte zurück, ist zurückgekehrt| กลับสู่สภาพเดิม, คืนสู่, คืนกลับ เช่น in den Hafen zurückkehren คืนสู่ฝั่ง, auf Mond zurückkehren กลับสู่ดวงจันทร์, zur Normalität zurückkehren กลับสู่สภาพเดิม
Mond(n) |der, pl. Monde| พระจันทร์, ดวงจันทร์
ausruhen(vt) |ruhte aus, hat ausgeruht| หยุดพัก(ดวงตา, ขา) เช่น Ich möchte gleich meine Augen ausruhen. ผมอยากพักสายตาสักเดี๋ยว
Sternzeichen(n) |das, pl. Sternzeichen| ดวงดาวราศีต่าง ๆ เช่น die Jungfrau ราศีกันย์หรือกลุ่มดาวหญิงสาว
Seele(n) |die, pl. Seelen| ดวงวิญญาณ, จิตวิญญาณ, ความคิด, See also: Geist
definieren(vt) |definierte, hat definiert, etw.(A)| ให้คำจำกัดความ, นิยาม, กำหนด, จำกัดวง
freilich(adv) แน่นอนที่สุด เช่น Freilich, mit dem Flugzeug kannst du nicht zu einem anderen Planet gehen. แน่นอนที่สุด เธอไม่สามารถไปที่ดาวดวงอื่นด้วยเครื่องบินได้

French-Thai: Longdo Dictionary
oeil ( pl. yeux)(n) n.m. ดวงตา
yeux (s. oeil)(n) ดวงตา เป็นพหูพจน์ของ l'oeil.
lune(n) |f| พระจันทร์ ดวงจันทร์
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top