ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

starten

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starten-, *starten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Commence operations!Operation starten! The H-Man (1958)
We're going to start the engine in the automobile for a few minutes.Wir werden in wenigen Minuten den Motor des Automobils starten. Me and the Colonel (1958)
Departure at 1400.Sie starten um 14 Uhr. Queen of Outer Space (1958)
Starfire to Control Room, ready to take off.Starfire an Kontrollraum, bereit zum Starten. Queen of Outer Space (1958)
At first, it was just because of the family tradition and all that rot, but now I'll need the money to start a family tradition on my own.Zuerst habe ich es nur wegen der Familientradition gemacht, aber jetzt... brauche ich Geld, um meine eigene Familientradition zu starten. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
So let's start over.Wir starten neu. Les tricheurs (1958)
We better get started.Wir sollten jetzt starten. Plan 9 from Outer Space (1959)
Well, that's about all we can do until our space friend decides to blast off.Mehr können wir nicht tun, bis sich unser außerirdischer Freund endlich dazu entschließt zu starten. The Atomic Submarine (1959)
What's that button for?Wozu ist der Knopf da? - Zum starten. An Angel on Wheels (1959)
Pvt. Kaji and 28 recruits depart at 17:00 hrs. tomorrow to engage in trench-digging duties.Kaji und 28 seiner Soldaten starten morgen um 19 Uhr. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
You will return immediately to barracks to await restationing. You will construct new fortifications along a new line of defense where we shall meet and crush the advancing enemy.Rückkehr zum Camp und Vorbereitung zum sofortigen Rückzug zu unseren neuen Verteidigungspunkten, um einen Gegenangriff zu starten und unseren Feind zu vernichten. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Each man will dig a fox hole at the spot designated and resist the advance of the enemy.Jede Gruppe wird in der Nacht Löcher ausheben, um einen Gegenangriff auf den Feind zu starten. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
WE HAVE TO GET THE ENGINES STARTED.Wir müssen die Motoren starten. Judgment Night (1959)
WE'RE TAKING YOU BACK HOM E ON THIS SH I P, BUT WE'VE GOT TO TAKE OFF FROM HERE IN 20 MINUTES AND WE CAN'T WAIT LONG ER.Wir nehmen Sie direkt mit nach Hause, doch wir müssen in exakt 20 Minuten starten, denn da draußen herrscht ein Meteoritensturm. The Lonely (1959)
-It's still too early to celebrate.- Wir starten auf der Hyperbelbahn. First Spaceship on Venus (1960)
We're taking off and you're not here.Wir starten, und du sitzt irgendwo fest. First Spaceship on Venus (1960)
The engines could engage any moment.Die Motoren können jeden Moment starten. First Spaceship on Venus (1960)
We have an important decision to make. We can land and take off only once.Wir können bekanntlich nur ein Mal landen und wieder starten. First Spaceship on Venus (1960)
I have to operate! Soltyk, start the engines.Soltyk, wir müssen sofort starten. First Spaceship on Venus (1960)
Now why don't you go back to your typewriter and take another crack at it, Sellers. It might do you good.Jetzt gehen Sie an Ihre Schreibmaschine und starten noch einen Versuch. The Grass Is Greener (1960)
We will start to look for him tomorrow.Es bringt nichts, heute Nacht zu suchen. Wir starten gleich morgen früh. The Young One (1960)
We start for the vault at 9:40.Wir starten am Tresorraum um 9.40. Seven Thieves (1960)
Well, don't just sit there, man.Worauf warten Sie? Starten Sie. Two Way Stretch (1960)
Right.Starten Sie mal. Two Way Stretch (1960)
I tried to start it. It wouldn't start.Ich habe versucht, ihn zu starten, aber er wollte nicht anspringen. The Monsters Are Due on Maple Street (1960)
Tomorrow afternoon, 3:00. We take off.Morgen Nachmittag um 1 5 Uhr starten wir. The Devil at 4 O'Clock (1961)
We takin' off today?Starten wir heute? The Misfits (1961)
We will cover you with automatic fire before you make the attack.Wir geben Ihnen 2 oder 3 Minuten Feuerschutz, bevor Sie den richtigen Angriff starten. A Quality of Mercy (1961)
Some idiot let this plane take off without so much as an envelope in there.Irgendein Idiot ließ den Flieger starten ohne die Luft rauszulassen. The Arrival (1961)
Now, most airplanes take off and land as per schedule.Die meisten Flugzeuge starten und landen gemäß Flugplan. The Arrival (1961)
An aircraft can't take off with a full crew, 13 passengers and land an hour and 20 minutes later with nobody on it.Ein Flugzeug kann nicht mit Mannschaft und 13 Passagieren starten und nach einer Stunde und zwanzig Minuten komplett leer landen. The Arrival (1961)
Robbins, will you roll the plane outside and start the engines?Robbins, würden Sie die Maschine rausrollen und die Motoren starten? The Arrival (1961)
Start the engines.Starten Sie die Motoren. The Arrival (1961)
We were to start this bulletin with the Geneva Conference, but we have a last minute exclusive:Wir wollten das Bulletin über die Genfer Konferenz starten aber dann kam diese exklusive Eilmeldung: Le combat dans l'île (1962)
Going into operation now.Starten die Operation... jetzt. Dr. No (1962)
They tried to start the car.Sie versuchten das Auto zu starten. The Third Lover (1962)
We can't get the car started.Wir können das Auto nicht starten. The Third Lover (1962)
We'll be departing in five minutes.Wir starten in 5 Minuten. Hocus-Pocus and Frisby (1962)
The ship's repaired.Das Schiff ist repariert und wir können starten. The Little People (1962)
We will be taking off in three minutes.Wir starten in 3 Minuten. To Serve Man (1962)
Go start the engine.Gehen Sie, um den Motor zu starten. OSS 117 se déchaîne (1963)
- Start the engine!- Starten Sie den Motor! OSS 117 se déchaîne (1963)
I hardly think that either species would have sufficient intelligence to launch a massed attack.Keine Art ist intelligent genug, einen Massenangriff zu starten. The Birds (1963)
The Condor flight to Hamburg was unable to start because the weather has worsened for the past 15 minutes.... Maschine der Condor nach Hamburg konnte aufgrund der Wetterlage, die sich in den letzten 15 Minuten weiter verschlechtert hat, nicht starten. Die endlose Nacht (1963)
British European Airways regrets to announce that its flight to Hamburg was unable to start due to the bad weather.British European Airways bedauert mitteilen zu müssen, dass lhr Flug 689 nach Hamburg aufgrund der schlechten Wetterlage nicht starten konnte. Die endlose Nacht (1963)
The engine, start it!Den Motor starten! Matango (1963)
It's been on our launching pad.- Wir wollten unsere neue Rakete schon lange starten. The Thrill of It All (1963)
We start an automatic countdown at this point.Wir starten an diesem Punkt einen automatischen Countdown. Fail-Safe (1964)
You also know that if you launch missiles, we must do the same.Sie wissen auch, dass, wenn Sie Raketen starten, wir dasselbe tun. Fail-Safe (1964)
- Why haven't you counterattacked?- Warum starten Sie keinen Gegenangriff? Fail-Safe (1964)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Computer { m }; Rechner { m }; Datenverarbeitungsanlage { f } | Computer { pl }; Rechner { pl } | einen Computer hochfahren; starten | arbeitender Rechnercomputer | computers | to boot a computer | active computer [Add to Longdo]
anfahren; in Betrieb setzen | anfahrend; startendto start up | starting up [Add to Longdo]
auslösen; startento initiate [Add to Longdo]
booten; starten [ comp. ] | bootend; startend | gebootet; gestartetto boot | booting | booted [Add to Longdo]
durchstartento overshoot; to pull up [Add to Longdo]
einführen; startento launch [Add to Longdo]
neu startento re-launch [Add to Longdo]
neustarten; neu starten | neustartend; neu startend | neugestartet; neu gestartetto restart | restarting | restarted [Add to Longdo]
selbststartendself-triggering [Add to Longdo]
(Rechner) neu starten (hochfahren); neu booten [ comp. ]to reboot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
離陸[りりく, ririku] das_Starten, das_Abheben, Abflug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  starten /ʃtartən/
   initate

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  starten /stɑrtən/
   1. startoff
   2. start

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top