ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

starten

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starten-, *starten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, Cooper, go.Cooper, starten Sie. Interstellar (2014)
Shall I use main engines?Soll ich die Haupttriebwerke starten? Interstellar (2014)
Shit, we could probably do something with that.Vielleicht sollten wir damit irgendetwas starten. Straight Outta Compton (2015)
We about to do this shit. - That's what I'm talkin' about.Wir starten den Scheiß. Straight Outta Compton (2015)
So, what you think, man? You think we could get together or what?Also, was denkst du, Mann, könnten wir wieder etwas zusammen starten? Straight Outta Compton (2015)
Sir, did you try to start your plane again?Sie haben versucht, Ihr Flugzeug zu starten. Schon wieder. The Little Prince (2015)
You make it impossible for them to launch their hovercraft.Ihr Hovercraft kann nicht starten. The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015)
With nothing to launch.Ohne etwas zum Starten. Tomorrowland (2015)
Igor, would you prime the dynamo for me, please?Igor, würdest du bitte den Dynamo für mich starten? Victor Frankenstein (2015)
Restart the drill.Starten Sie den Bohrer wieder. The 33 (2015)
We're gonna restart.Wir starten neu. The 33 (2015)
Beginning ascent in 3, 2...Auffahrt starten in 1, 2... The 33 (2015)
Lock it at high noon to engage sequence.Sichern auf 12 Uhr, um Sequenz zu starten. Synchronicity (2015)
Get on with the light show.Starten Sie die Lichtshow. Synchronicity (2015)
Engage sequence.Starten der Sequenz. Synchronicity (2015)
In two days, I'm gonna start the machine, and I'll open the wormhole.In zwei Tagen werde ich die Maschine starten und das Wurmloch öffnen. Synchronicity (2015)
Engage sequence.Sequenz starten. Synchronicity (2015)
In two days, I'm gonna start the machine, and I'm gonna open the wormhole.In zwei Tagen werde ich die Maschine starten und das Wurmloch öffnen. Synchronicity (2015)
Engage sequence.Sequenz starten. Synchronicity (2015)
Slide forward, then lock at high noon and engage sequence.Nach vorne schieben, auf 12 Uhr sichern und dann die Sequenz starten. Synchronicity (2015)
So, how do we launch a ground assault if she's going in there?Und wie starten wir da einen Bodenzugriff? Eye in the Sky (2015)
I really need this deal.Daddy arbeitet hart, damit das Raumschiff starten kann. Unfinished Business (2015)
That plane cannot take off with the package on it.Das Flugzeug darf nicht mit dem Paket starten. Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)
- The engines are starting.- Die Triebwerke starten. Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)
Your employers are attempting to re-start the Agent Program.Ihre Arbeitgeber wollen das Programm Agent neu starten. Hitman: Agent 47 (2015)
Re-start the Program with you as it's head?Das Programm mit dir als Vorsitzenden neu starten? Hitman: Agent 47 (2015)
If I were you, I'd water her to make her flower.Sieh zu, dass sie durchstarten kann. Partir, revenir? (2015)
I have to run the morning backup.Ich muss das morgendliche Back-up starten. Blackhat (2015)
Mal's team are gonna go up, they're gonna mount a search as soon as they can.Mals Team wird raufgehen. Sie werden eine Suchaktion starten, sobald sie können. Everest (2015)
They're trying to mount a search but everyone who's been up there is exhausted.Sie wollen eine Suche starten, aber alle, die oben waren, sind völlig fertig. Everest (2015)
We gotta disable all come. Do a hard reset to patch in the new feeds.Wir deaktivieren alle Verbindungen und starten neu. Gridlocked (2015)
All right, ladies and gentlemen, we're about to begin our audio tour.Ok, Ladies und Gentlemen, wir starten nun unsere Tour inklusive Audioführung. Hot Pursuit (2015)
Shall we start the bidding at 17, 000 pounds?Die Gebote starten bei 17 000 Pfund. Mortdecai (2015)
Shall we start the bidding at 100, 000 pounds?Mortdecai-Anwesen. Starten wir die Gebote bei 100 000 Pfund? Mortdecai (2015)
Just have a little ego contest?'N kleinen Ego-Contest starten? Creed (2015)
Then you just start it.Dann kannst du starten. Albatross (2015)
At this rate, we'll be able to begin phase-one serum trials a full six months ahead of originally anticipated.Wenn das so weitergeht, können wir die erste Serum-Versuchsreihe ganze sechs Monate früher starten, als ursprünglich geplant. Strange Blood (2015)
Call it! We are go for strike.- Angriff kann starten. American Ultra (2015)
Go for strike.- Angriff kann starten. American Ultra (2015)
And when it's clear, you get to the truck, but don't start it.Und wenn die Luft rein ist, geht ihr zum Truck. Aber nicht starten. Extinction (2015)
I think that once the nation sees AmWorks in action, Ich denke, sobald die Nation "Amerika Arbeitet" starten sieht. Chapter 27 (2015)
Start conducting a seance the second you leave?Denkst du, wir starten eine Seance, sobald ihr weg seid? Komm her. We Are Still Here (2015)
We are conducting a séance.Wir starten jetzt eine Seance. We Are Still Here (2015)
Through there a path leads to the boat.Der Pfad führt zum Boot. Starten Sie den Motor. The Marine 4: Moving Target (2015)
The United States attempts to launch a rocket carrying its own satellite.Die Vereinigten Staaten versuchen eine Rakete zu starten, welche ihren eigenen Satelliten trägt. Launch (2015)
I bet they wouldn't launch a rocket if it wasn't safe.Ich wette, sie würden keine Rakete starten, wenn es nicht sicher wäre. Launch (2015)
Commander Lewis and the rest of her team... were able to intercept safely with the Hermes and are now heading home.Commander Lewis und ihr Team konnten Hermes sicher starten und sind jetzt unterwegs nach Hause. The Martian (2015)
We're gonna have to launch as soon as possible... which changes our travel time.Wir müssen möglichst bald starten, was unsere Reisezeit ändert. The Martian (2015)
Main engines start.Haupttriebwerke starten. The Martian (2015)
Not a good time to launch, is it?Keine gute Zeit, um zu starten, oder? The Martian (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Computer { m }; Rechner { m }; Datenverarbeitungsanlage { f } | Computer { pl }; Rechner { pl } | einen Computer hochfahren; starten | arbeitender Rechnercomputer | computers | to boot a computer | active computer [Add to Longdo]
anfahren; in Betrieb setzen | anfahrend; startendto start up | starting up [Add to Longdo]
auslösen; startento initiate [Add to Longdo]
booten; starten [ comp. ] | bootend; startend | gebootet; gestartetto boot | booting | booted [Add to Longdo]
durchstartento overshoot; to pull up [Add to Longdo]
einführen; startento launch [Add to Longdo]
neu startento re-launch [Add to Longdo]
neustarten; neu starten | neustartend; neu startend | neugestartet; neu gestartetto restart | restarting | restarted [Add to Longdo]
selbststartendself-triggering [Add to Longdo]
(Rechner) neu starten (hochfahren); neu booten [ comp. ]to reboot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
離陸[りりく, ririku] das_Starten, das_Abheben, Abflug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  starten /ʃtartən/
   initate

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  starten /stɑrtən/
   1. startoff
   2. start

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top