ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

master

M AE1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -master-, *master*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
webmaster(n) ผู้ดูแลเว็บไซต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
master(n) เจ้านาย, See also: นายจ้าง, หัวหน้า, ผู้ควบคุม, ผู้ปกครอง, Syn. chief, leader, ruler, governor
master(n) ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ช่ำชอง, ผู้ชำนิชำนาญ, คนมีฝีมือ
master(n) ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่, See also: นักวาดรูปที่มีชื่อเสียงในอดีต, Syn. genius, past master
master(n) หัวหน้าครอบครัว, See also: เจ้าบ้าน
master(n) ครูผู้ชาย, See also: ครู, Syn. schoolmaster, instructor
master(n) ต้นฉบับ, Syn. original, file, copy
master(n) กัปตันเรือสินค้า, See also: กัปตัน, นายเรือสินค้า
master(adj) สำคัญที่สุด, See also: ใหญ่ที่สุด
master(adj) ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, เก่งกาจ
master(vt) เข้าใจถ่องแท้, See also: รู้อย่างละเอียด, รอบรู้, Syn. learn, understand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
master(มาส'เทอะ, แมส'เทอะ) n. นาย, เจ้านาย, นายจ้าง, กัปตันเรือสินค้า, กัปตันเรือ, ผู้บังคับการ, หัวหน้าครอบครัว, เจ้าบ้าน, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีชัย, ผู้มีอำนาจ, คนเก่ง, ผู้ช่วยผู้พิพากษา, มหาบัณฑิต, ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย, เป็นหัวหน้า, เป็นผู้นำ, เกี่ยวกับการควบคุม, เกี่ยวกับการนำ, วางอำนาจ, ใหญ่ยิ่ง, เชี่ยวชาญ
master builderผู้รับเหมาก่อสร้าง, สถาปนิก
master fileแฟ้มหลักหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ทำไว้ค่อนข้างถาวร และมีข้อมูลเก็บไว้อย่างสมบูรณ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักนี้ (เช่น ถ้าเป็นแฟ้มประวัติพนักงานของบริษัท ที่จะมีการแก้ไขเฉพาะรายการเงินเดือน ส่วนรายการอื่นไม่มีการแก้) มักจะใช้วิธีสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะบางรายการ เรียกว่า "แฟ้มรายการ เปลี่ยนแปลง " (transaction file) แล้วเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์อ่านแฟ้มข้อมูล ใหม่นี้ เข้าไปจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลักให้ ดู transaction file เปรียบเทียบ
master handn. ผู้เชี่ยวชาญ, ความเชี่ยวชาญ
master keyn. ลูกกุญแจที่สามารถเปิดได้หลายกุญแจในสถานที่หนึ่ง ๆ
master of artsศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, ปริญญาโททางศิลปศาสตร์ (M.A., A.M.)
master of ceremoniesn. พิธีกร, ผู้อำนวยงานพิธี, สมุหพระราชพิธี
master of sciencen. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S., MSc., S.M., Sc.M.)
master sergeantn. จ่านายสิบเอก, พันจ่าอากาศเอก
master stroken. การกระทำที่ยิ่งใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
master(n) หัวหน้า, ผู้บังคับการ, ครู, เจ้านาย, มหาบัณฑิต
master(vt) เป็นนาย, ปกครอง, ควบคุม, ปราบปราม
masterful(adj) เป็นนาย, เก่ง, มีอำนาจ, ครอบงำ, เชี่ยวชาญ
masterly(adj) เชี่ยวชาญ, เป็นนาย, เก่ง, ชำนาญ
masterpiece(n) งานชิ้นเยี่ยม, งานชิ้นเอก, งานชิ้นโบแดง
mastership(n) การปกครอง, ความเชี่ยวชาญ, ความเป็นนาย, ความมีอำนาจ
mastery(n) อำนาจปกครอง, ความเชี่ยวชาญ, การบังคับบัญชา, การเรียนรู้
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ, วาทยากร
headmaster(n) ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่
paymaster(n) สมุหบัญชี, พนักงานจ่ายเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
master antenna television (MATV)โทรทัศน์สายอากาศรวม (เอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
master clockนาฬิกาหลัก, นาฬิกาหลักใหญ่, นาฬิกาแม่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
master cylinderแม่ปั๊ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
master fileแฟ้มหลัก, แฟ้มข้อมูลหลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
master fileแฟ้มหลัก, แฟ้มข้อมูลหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Master of...ครูช่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
master policyกรมธรรม์แม่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
masterpieceผลงานยอดเยี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Master budgetงบประมาณใหญ่ [การบัญชี]
Master Castแบบหลัก [การแพทย์]
Master fileแฟ้มหลัก [คอมพิวเตอร์]
Master of business administration degreeปริญญาโททางบริหารธุรกิจ [TU Subject Heading]
master stationmaster station, สถานีแม่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Master Track Pro 4 for Windows (Computer program)มาสเตอร์ แทรก โปร 4 สำหรับวินโดวส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Master Unitชุดเครื่องมือทำฟันพร้อมเก้าอี้ [การแพทย์]
Masterbatchของผสมระหว่างยางและสารเคมีต่างๆ ที่รู้ปริมาณที่แน่นอนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมการผสมขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ มาสเตอร์แบทซ์อาจจะใช้เพื่อความสะดวกในการผลิตหรือเพื่อเพิ่มสมบัติของ ผลิตภัณฑ์หรือทั้งสองอย่าง เช่น ใช้ในกรณีที่สารเคมีกระจายในยางได้ไม่ดี หรือในกรณีที่มีการใช้สารเคมีนั้นน้อยมาก อาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ถ้าสารเคมีฟุ้งกระจายหายไป [เทคโนโลยียาง]
Masterpiece, Artisticงานศิลปะชิ้นเอก [TU Subject Heading]
Masters of ceremoniesพิธีกร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
master(n) เด็กชาย (ด.ช.)
master fundกองทุนรวมหลัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย Pinocchio (1940)
Common criminals, masters in the ranks.นักโทษทั่วไป มียศสูงสุดในแถว Night and Fog (1956)
Daddy being the local master of the hounds.พ่อคือหลักในท้องถิ่นของสุนัข นั่นคือสิ่งที่ฉันได้รับมันจาก Help! (1965)
Naturally once we've become masters of the state, true anarchy is that of powerอย่างโดยธรรมชาติ... ...ที่เรา'เคยเจ้านายที่กลายเป็นของthe state, ครั้งหนึ่ง ภาวะอนาธิปไตยถูกต้องเพื่อว่าของพลัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We think it is time you recognized that you are masters in someone else's home.ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องรู้ว่า คุณเป็นนายในบ้านของคนอื่น Gandhi (1982)
Your Grand Master may be biased.อาจารย์ยายเจ้าอาจจะอคติ. Return of the Condor Heroes (1983)
Pay your respects to Grand Master and Master.คารวะท่านอาจารย์เจ้าสำนักและอาจารย์ทุกคน. Return of the Condor Heroes (1983)
You must not only follow your Master and learn your martial arts well.เจ้าไม่เพียงต้องฟังคำสั่งอาจารย์หรือฝึกปรือวรยุทธ. Return of the Condor Heroes (1983)
You must also learn from your seniors and Masters how to be a good person.เจ้าจะต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่และอาจารย์ ว่าวิธีที่จะเป็นคนดีทำยังไง. Return of the Condor Heroes (1983)
Yang Guo, thank Grand Master for his teachings quickly!เอี้ยก้วย ขอบคุณเจ้าสำนักที่สั่งสอน เร็ว! Return of the Condor Heroes (1983)
And while I was in the master bedroom, you hurried downstairs and turned off the electricity, got the rope from the open cupboard, and throttled Yvette.และในขณะที่ผมอยู่ในห้องนอนใหญ่ คุณรีบลงมาชั้นล่างและปิดไฟ เอาเชือกจากเปิดตู้และรัดคออีเว็ตต์ Clue (1985)
Next, a newcomer to the Pie Eat, but one we expect great things from in the future, young master David Hogan.ถัดไป นักกินพายคนใหม่ แต่เป็นหนึ่งที่เราคาดหวัง สิ่งยิ่งใหญ่จากในอนาคต นายน้อย เดวิด โฮแกน Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
masterAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
masterA foreign language cannot be mastered in a year or so.
masterA jack of all trades is a master of none.
masterAll of his later paintings were considered masterpiece.
masterAll you have to do is to try hard to master English.
masterAnd the master of the banquet tested the water that had been turned into wine.
masterAndy is master of French and German.
masterAnother half hour, and our master will be back here.
masterApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
masterAs I will not be a slave, so I will not be a master.
masterAs soon as the dog heard his master's voice, off he ran like a shot.
masterAt a word from the ballet master in the white suit, the room will come alive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือโปร(adj) professional, See also: master, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร, Thai Definition: เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
มือดี(n) unapprehended thief, See also: master thief, Example: รถจักรยานยนต์ถูกมือดีขโมยไปเสียแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ขโมยที่ยังจับไม่ได้, Notes: (สำนวน)
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต(n) master of arts, See also: A.M.
ชั้นครู(n) master level, See also: first-class level, first-rate level, first grade, Syn. ชั้นเอก, Example: พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู, Thai Definition: อันดับที่เทียบเท่าครู
มหาบัณฑิต(n) holder of a master's degree, See also: Master (of science, engineering, medicine), Example: ถ้าเขาเรียนจบก็จะได้เป็นมหาบัณฑิต วิถีชีวิตต้องไม่มาเป็นอย่างนี้แน่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ได้รับปริญญาโท
เข้าฝัก(v) master, See also: be expert, be skillful, become experienced, Syn. ชำนาญมาก, Example: ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเขาเข้าฝักจริงๆ, Thai Definition: มีความชำนาญจนอยู่ตัวแล้ว
คุณผู้ชาย(n) master, See also: gentleman, lord, Ant. คุณผู้หญิง
พิธีกร(n) master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย
มูลนาย(n) master, See also: boss, original boss, feudal official, Syn. นายใหญ่, Example: สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต(n) Master of Arts, See also: M.A, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตใน พ.ศ. 2524

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: university lecturer ; master  FR: professeur émérite [ m ] ; maître [ m ]
อาจารย์[ājān] (pr) EN: master  FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [ m ] ; proviseur [ m ] ; principal [ m ] ; directeur d'école [ m ]
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[aksønsāt mahābandit] (n, exp) EN: Master of Arts ; M.A.
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [ m ] ; autorité [ m ] ; influence [ f ]
อำนาจบังคับบัญชา[amnāt bangkhapbanchā] (n, exp) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway
อำนาจควบคุม[amnāt khūapkhum] (n, exp) EN: mastery ; domination
อธิการ[athikān] (n) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior  FR: recteur [ m ] ; prieur [ m ] ; père supérieur [ m ]
อธิป[athip] (n) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[børihān thurakit mahābandit] (n, exp) EN: Master of Business Administration

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MASTER M AE1 S T ER0
MASTERY M AE1 S T ER0 IY0
MASTERS M AE1 S T ER0 Z
MASTERLY M AE1 S T ER0 L IY0
MASTERS' M AE1 S T ER0 Z
MASTERED M AE1 S T ER0 D
MASTER'S M AE1 S T ER0 Z
MASTERSON M AE1 S T ER0 S AH0 N
MASTERING M AE1 S T ER0 IH0 NG
MASTERMAN M AE1 S T ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
master (v) mˈaːstər (m aa1 s t @ r)
masters (v) mˈaːstəz (m aa1 s t @ z)
mastery (n) mˈaːstəriː (m aa1 s t @ r ii)
mastered (v) mˈaːstəd (m aa1 s t @ d)
masterly (j) mˈaːstəliː (m aa1 s t @ l ii)
masterful (j) mˈaːstəfəl (m aa1 s t @ f @ l)
mastering (v) mˈaːstərɪŋ (m aa1 s t @ r i ng)
master-key (n) mˌaːstə-kˈiː (m aa2 s t @ - k ii1)
masterless (j) mˈaːstələs (m aa1 s t @ l @ s)
mastermind (v) mˈaːstəmaɪnd (m aa1 s t @ m ai n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主人[zhǔ rén, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, ] master; host #3,039 [Add to Longdo]
师傅[shī fu, ㄕ ㄈㄨ˙, / ] master; qualified worker #5,093 [Add to Longdo]
硕士[shuò shì, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] master's (degree) #6,088 [Add to Longdo]
法师[fǎ shī, ㄈㄚˇ ㄕ, / ] Master (in Buddh.); one who has mastered the sutras #10,073 [Add to Longdo]
东家[dōng jiā, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄚ, / ] master (i.e. employer); landlord; boss #15,740 [Add to Longdo]
名著[míng zhù, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, ] masterpiece #16,630 [Add to Longdo]
杰作[jié zuò, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] masterpiece #16,724 [Add to Longdo]
主子[zhǔ zi, ㄓㄨˇ ㄗ˙, ] Master (term used by servant); Your Majesty; operator (of machine) #18,763 [Add to Longdo]
主人翁[zhǔ rén wēng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄨㄥ, ] master (of one's own destiny etc) #22,557 [Add to Longdo]
硕士生[shuò shì shēng, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄕㄥ, / ] Master's degree student #25,855 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptstelle { f }master station [Add to Longdo]
Hauptrechner im Verbund [ comp. ]master computer [Add to Longdo]
Hauptschlüssel { m }master key [Add to Longdo]
Hauptstation { f }; Überwachungsstation { f }master station [Add to Longdo]
Herr { m } | Herren { pl }master | masters [Add to Longdo]
Kopiervorlage { f }master copy [Add to Longdo]
Leitwarte { f }master display [Add to Longdo]
Master-Slave-Modell { n } [ comp. ]master slave model [Add to Longdo]
Meisterbrief { m }master craftman's diploma; master craftman's certificate [Add to Longdo]
Meisterdieb { m }master thief [Add to Longdo]
Meisterhand { f } | von Meisterhandmaster hand | by a master hand [Add to Longdo]
Meisterin { f }master craftswoman [Add to Longdo]
Mutterband { n }; Systemband { n }master tape [Add to Longdo]
Mutterdiskette { f }; Systemdiskette { f }master diskette [Add to Longdo]
Mutterpause { f }master print [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬし, nushi] (n, adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See 主たる, 主として) the main thing; the majority; the primary concern; (P) #295 [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest #295 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...) #443 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n, suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) #908 [Add to Longdo]
[ひじり, hijiri] (n) (1) highly virtuous monk; (2) (hon) monk; (3) Buddhist solitary; (4) (See 高野聖・1) Buddhist missionary; (5) saint (i.e. a virtuous person); (6) (arch) (hon) emperor; (7) (in form 〜の聖) master; expert #1,052 [Add to Longdo]
[かど(P);もん(P), kado (P); mon (P)] (n, n-suf) (1) gate; (2) (もん only) branch of learning based on the teachings of a single master; (3) (もん only) (biological) division; (ctr) (4) (もん only) counter for cannons; (P) #1,127 [Add to Longdo]
[くん, kun] (n, suf) Mr (junior); master; boy; (P) #1,189 [Add to Longdo]
君(P);公[きみ, kimi] (pn, adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P) #1,189 [Add to Longdo]
先生[せんせい, sensei] (n) (1) teacher; master; doctor; (suf) (2) with names of teachers, etc. as an honorific; (P) #1,811 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バスマスタ[ばすますた, basumasuta] bus master [Add to Longdo]
マスター[ますたー, masuta-] master (a-no) [Add to Longdo]
マスターテープ[ますたーてーぷ, masuta-te-pu] master tape [Add to Longdo]
マスターハブ[ますたーはぶ, masuta-habu] master hub [Add to Longdo]
マスターワークステーション[ますたーわーくすてーしょん, masuta-wa-kusute-shon] master workstation [Add to Longdo]
マスタドキュメント[ますたどきゅめんと, masutadokyumento] master document [Add to Longdo]
マスタドライブ[ますたどらいぶ, masutadoraibu] master drive [Add to Longdo]
マスタブートレコード[ますたぶーとれこーど, masutabu-toreko-do] master boot record (MBR) [Add to Longdo]
[しゅ, shu] master (a-no) [Add to Longdo]
主クロック[しゅくろっく, shukurokku] master clock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mas"ter\ (m[.a]s"t[~e]r), n. [OE. maistre, maister, OF.
   maistre, mestre, F. ma[^i]tre, fr. L. magister, orig. a
   double comparative from the root of magnus great, akin to Gr.
   me`gas. Cf. {Maestro}, {Magister}, {Magistrate}, {Magnitude},
   {Major}, {Mister}, {Mistress}, {Mickle}.]
   1. A male person having another living being so far subject
    to his will, that he can, in the main, control his or its
    actions; -- formerly used with much more extensive
    application than now.
    (a) The employer of a servant.
    (b) The owner of a slave.
    (c) The person to whom an apprentice is articled.
    (d) A sovereign, prince, or feudal noble; a chief, or one
      exercising similar authority.
    (e) The head of a household.
    (f) The male head of a school or college.
    (g) A male teacher.
    (h) The director of a number of persons performing a
      ceremony or sharing a feast.
    (i) The owner of a docile brute, -- especially a dog or
      horse.
    (j) The controller of a familiar spirit or other
      supernatural being.
      [1913 Webster]
 
   2. One who uses, or controls at will, anything inanimate; as,
    to be master of one's time. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Master of a hundred thousand drachms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       We are masters of the sea.      --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   3. One who has attained great skill in the use or application
    of anything; as, a master of oratorical art.
    [1913 Webster]
 
       Great masters of ridicule.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       No care is taken to improve young men in their own
       language, that they may thoroughly understand and be
       masters of it.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A title given by courtesy, now commonly pronounced
    m[i^]ster, except when given to boys; -- sometimes written
    {Mister}, but usually abbreviated to Mr.
    [1913 Webster]
 
   5. A young gentleman; a lad, or small boy.
    [1913 Webster]
 
       Where there are little masters and misses in a
       house, they are impediments to the diversions of the
       servants.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) The commander of a merchant vessel; -- usually
    called {captain}. Also, a commissioned officer in the navy
    ranking next above ensign and below lieutenant; formerly,
    an officer on a man-of-war who had immediate charge, under
    the commander, of sailing the vessel.
    [1913 Webster]
 
   7. A person holding an office of authority among the
    Freemasons, esp. the presiding officer; also, a person
    holding a similar office in other civic societies.
    [1913 Webster]
 
   {Little masters}, certain German engravers of the 16th
    century, so called from the extreme smallness of their
    prints.
 
   {Master in chancery}, an officer of courts of equity, who
    acts as an assistant to the chancellor or judge, by
    inquiring into various matters referred to him, and
    reporting thereon to the court.
 
   {Master of arts}, one who takes the second degree at a
    university; also, the degree or title itself, indicated by
    the abbreviation M. A., or A. M.
 
   {Master of the horse}, the third great officer in the British
    court, having the management of the royal stables, etc. In
    ceremonial cavalcades he rides next to the sovereign.
 
   {Master of the rolls}, in England, an officer who has charge
    of the rolls and patents that pass the great seal, and of
    the records of the chancery, and acts as assistant judge
    of the court. --Bouvier. --Wharton.
 
   {Past master},
    (a) one who has held the office of master in a lodge of
      Freemasons or in a society similarly organized.
    (b) a person who is unusually expert, skilled, or
      experienced in some art, technique, or profession; --
      usually used with at or of.
 
   {The old masters}, distinguished painters who preceded modern
    painters; especially, the celebrated painters of the 16th
    and 17th centuries.
 
   {To be master of one's self}, to have entire self-control;
    not to be governed by passion.
 
   {To be one's own master}, to be at liberty to act as one
    chooses without dictation from anybody.
    [1913 Webster]
 
   Note: Master, signifying chief, principal, masterly,
      superior, thoroughly skilled, etc., is often used
      adjectively or in compounds; as, master builder or
      master-builder, master chord or master-chord, master
      mason or master-mason, master workman or
      master-workman, master mechanic, master mind, master
      spirit, master passion, etc.
      [1913 Webster]
 
         Throughout the city by the master gate.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Master joint} (Geol.), a quarryman's term for the more
    prominent and extended joints traversing a rock mass.
 
   {Master key}, a key adapted to open several locks differing
    somewhat from each other; figuratively, a rule or
    principle of general application in solving difficulties.
    
 
   {Master lode} (Mining), the principal vein of ore.
 
   {Master mariner}, an experienced and skilled seaman who is
    certified to be competent to command a merchant vessel.
 
   {Master sinew} (Far.), a large sinew that surrounds the hough
    of a horse, and divides it from the bone by a hollow
    place, where the windgalls are usually seated.
 
   {Master singer}. See {Mastersinger}.
 
   {Master stroke}, a capital performance; a masterly
    achievement; a consummate action; as, a master stroke of
    policy.
 
   {Master tap} (Mech.), a tap for forming the thread in a screw
    cutting die.
 
   {Master touch}.
    (a) The touch or skill of a master. --Pope.
    (b) Some part of a performance which exhibits very
      skillful work or treatment. "Some master touches of
      this admirable piece." --Tatler.
 
   {Master work}, the most important work accomplished by a
    skilled person, as in architecture, literature, etc.;
    also, a work which shows the skill of a master; a
    masterpiece.
 
   {Master workman}, a man specially skilled in any art,
    handicraft, or trade, or who is an overseer, foreman, or
    employer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mast"er\, n. (Naut.)
   A vessel having (so many) masts; -- used only in compounds;
   as, a two-master.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mas"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Mastered}; p. pr. vb. n.
   {Mastering}.]
   1. To become the master of; to subject to one's will,
    control, or authority; to conquer; to overpower; to
    subdue.
    [1913 Webster]
 
       Obstinacy and willful neglects must be mastered,
       even though it cost blows.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To gain the command of, so as to understand or apply; to
    become an adept in; as, to master a science.
    [1913 Webster]
 
   3. To own; to posses. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The wealth
       That the world masters.        --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mas"ter\, v. i.
   To be skillful; to excel. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 master
   adj 1: most important element; "the chief aim of living"; "the
       main doors were of solid glass"; "the principal rivers of
       America"; "the principal example"; "policemen were
       primary targets"; "the master bedroom"; "a master switch"
       [syn: {chief(a)}, {main(a)}, {primary(a)},
       {principal(a)}, {master(a)}]
   n 1: an artist of consummate skill; "a master of the violin";
      "one of the old masters" [syn: {maestro}, {master}]
   2: a person who has general authority over others [syn:
     {overlord}, {master}, {lord}]
   3: a combatant who is able to defeat rivals [syn: {victor},
     {master}, {superior}]
   4: directs the work of others
   5: presiding officer of a school [syn: {headmaster},
     {schoolmaster}, {master}]
   6: an original creation (i.e., an audio recording) from which
     copies can be made [syn: {master}, {master copy}, {original}]
   7: an officer who is licensed to command a merchant ship [syn:
     {master}, {captain}, {sea captain}, {skipper}]
   8: someone who holds a master's degree from academic institution
   9: an authority qualified to teach apprentices [syn: {master},
     {professional}]
   10: key that secures entrance everywhere [syn: {passkey},
     {passe-partout}, {master key}, {master}]
   v 1: be or become completely proficient or skilled in; "She
      mastered Japanese in less than two years" [syn: {master},
      {get the hang}]
   2: get on top of; deal with successfully; "He overcame his
     shyness" [syn: {overcome}, {get over}, {subdue}, {surmount},
     {master}]
   3: have dominance or the power to defeat over; "Her pain
     completely mastered her"; "The methods can master the
     problems" [syn: {dominate}, {master}]
   4: have a firm understanding or knowledge of; be on top of; "Do
     you control these data?" [syn: {master}, {control}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top