ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

头痛

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -头痛-, *头痛*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头痛[tóu tòng, ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ, / ] headache, #5,674 [Add to Longdo]
头痛[bào tóu tòng kū, ㄅㄠˋ ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨ, / ] cry on each other's shoulder, #43,778 [Add to Longdo]
头痛[yíng tóu tòng jí, ㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ ㄐㄧˊ, / ] head-on; direct attack, #59,197 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With one heart, they decided to face the squadron.[CN] 万众一心,他们决定给舰队以迎头痛 Battleship Potemkin (1925)
Also I got a headache.[CN] 当然了. 还使我头痛 Bordertown (1935)
- # How often do you get this feeling # - #Three times a day #[CN] 一你觉得头痛的频率是? 一一天三次 One Hour with You (1932)
Perhaps she has a headache and lying down somewhere.[CN] 可能因为头痛 去了休息 Saboteur (1942)
When we get them in that courtroom, I'll tear them to pieces, both of them.[CN] 上法庭时 我会迎头痛击他俩 Double Indemnity (1944)
I didn't mean to make you sad, my dear.[CN] 我很头痛,毕拿,你自己去好了 Gone with the Wind (1939)
I had a slight headache, but Rosie, she was just gettin' wound up.[CN] 我有轻微的头痛 但罗丝刚刚清盘 Lifeboat (1944)
Outside of a little hangover.[CN] 除了一点宿醉头痛 Lifeboat (1944)
- I'm not at all sure that you haven't. - I haven't got a trace of a headache.[CN] 一我不确定你没有宿醉 一我一丁儿点头痛的迹象也没有 Blithe Spirit (1945)
But the headache... the next morning is worthwhile if you drink it with the right toast.[CN] 第二天头痛也是值得的 Ninotchka (1939)
That shooting is getting on my nerves.[CN] 走吧,他们的枪声使我头痛 Port of Shadows (1938)
Is your headache any better?[CN] 你头痛好些了吗? When Strangers Marry (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top