ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขุมทรัพย์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขุมทรัพย์-, *ขุมทรัพย์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุมทรัพย์(n) treasure, Syn. ขุมสมบัติ, กรุสมบัติ, Example: ในนิทาน คนดีมักจะได้พบขุมทรัพย์โดยบังเอิญ, Count Unit: ขุม, Thai Definition: แหล่งที่มีทรัพย์สินมากมายหรือเป็นที่รวมทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treasure-troveขุมทรัพย์ที่ฝังซ่อนไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He drew a treasure map so he could find them again.เขาวาดแผนที่ขุมทรัพย์ไว้ เพื่อที่เขาจะได้หามันเจอได้ทีหลัง Stand by Me (1986)
So treasure your love...ดังกล่าวได้ว่า ขุมทรัพย์แห่งรัก The Princess Bride (1987)
We do not follow maps to buried treasure, and "X" never, ever, marks the spot.เราจะไม่ติดตามแผนที่ ไปสู่ขุมทรัพย์ที่ฝั่งเอาไว้ และ "X" ไม่เคย, สักครั้งที่จะเป็นเครื่องหมาย ของตำแหน่ง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
A treasure.ขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
A treasure beyond all imagining.ขุมทรัพย์ที่เกินกว่าจะจินตนาการได้. National Treasure (2004)
A treasure that had been fought over for centuries by tyrants, pharaohs, emperors, warlords.ขุมทรัพย์ที่ช่วงชิงกันตั้งแต่ยุคโบราณ โดยทรราชย์ . ฟาโรย์. National Treasure (2004)
By the time of the American Revolution the treasure had been hidden again.เมื่อประกาศอิสรภาพของอเมริกา ขุมทรัพย์ได้ถูกซ่อนอีกครั้ง. National Treasure (2004)
They knew they had to make sure the treasure would never fall into the hands of the British.พวกเขาต้องการให้แน่ใจว่า ขุมทรัพย์จะไม่ตกอยู่ในมือของพวกอังกฤษ. National Treasure (2004)
So they devised a series of clues and maps to its location.ดังนั้นพวกเขาจึงทำลายแทงที่ซ่อนขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
Symbols of the Knights Templar, guardians of the treasure.สัญญลักษณ์ของอัศวินเทมปร้า, ผู้ปกป้องขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
Two years ago, if you hadn't shown up, hadn't believed the treasure was real, สองปีก่อน ถ้าฉันไม่เจอนาย แล้วนายไม่เชื่อเรื่องขุมทรัพย์, National Treasure (2004)
- Let's go find some treasure.- ไปหาขุมทรัพย์กัน. National Treasure (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุมทรัพย์[khumsap] (n) EN: treasure ; buried treasure ; trove  FR: trésor [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trove(n) ขุมทรัพย์, See also: ขุมสมบัติ, สมบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่, ขุมแร่มีค่า, ขุมทรัพย์มหาศาล, ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน, โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
off-bird(อูฟ'เบิร์ด) n. ขุมทรัพย์, เจ้าของเงิน
thesaurus(ธีซอ'รัส) n. พจนานุกรมคำพ้อง (synonyms) และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (antonyms) , พจนานุกรม, ปทานุกรม, อภิธาน, อภิธานชุดวรรณคดี, สารานุกรม, ขุมทรัพย์, ดัชนีข้อมูลของคอมพิวเตอร์
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ, ของมีค่า, ขุมทรัพย์, สิ่งที่ล้ำค่า, บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า, ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก, เก็บรักษาไว้, สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury, riches, cherish, va
wherewithal(แวร์วิธ'เธิล) n. วิถีทาง, หนทาง, ขุมทรัพย์, วิธีการ, เงินทอง, adv. โดย, ซึ่ง, ที่ซึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cache(n) ขุมทรัพย์, ขุมสมบัติ, ที่เก็บของ
storehouse(n) โกดัง, ร้าน, ยุ้ง, ฉาง, คลังสินค้า, แหล่งขุมทรัพย์
treasure(n) ทรัพย์สมบัติ, ขุมทรัพย์, คนรัก

German-Thai: Longdo Dictionary
Schatz(n) |der, pl. Schätze| ขุมทรัพย์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top