ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seal

S IY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seal-, *seal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
SEAL(abbr) หน่วยรบพิเศษของสหรัฐที่เชี่ยวชาญทางบก น้ำ และอากาศ, See also: คำย่อของ Sea, Air, Land
seal(n) ตราประทับ, See also: ตรา, สัญลักษณ์, พระราชลัญจกร, เครื่องหมาย, เครื่องผนึก, Syn. stamp, sticker, fastener, symbol, emblem
seal(n) สิ่งที่ใช้ยืนยัน, See also: เครื่องยืนยัน, สิ่งที่ใช้รับรอง, Syn. permission, authorization
seal(vt) ประทับตรา, See also: ผนึก, ปิดผนึก, Syn. close, endorse, stamp
seal(vt) ยืนยัน, See also: อนุมัติ, รับรอง, Syn. ratify, certify, approve
seal(n) แมวน้ำ
seal(n) หนังแมวน้ำ, Syn. sealskin
sealer(n) ผู้ปิดผนึก, See also: ผู้ประทับตรา, เครื่องผนึก, สิ่งที่ใช้ผนึก, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดและน้ำหนักไปรษณียภัณฑ์
sealer(n) คนล่าแมวน้ำ, See also: เรือใช้ล่าแมวน้ำ, Syn. seal hunter
seal up(phrv) ปิดผนึก, Syn. block up, bung up, stop up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seal(ซีล) n. ตราประทับ, สัญจกร, แมวน้ำ, แผ่นผนึก, สิ่งที่ใช้ผนึก, ครั่งผนึก, เครื่องผนึก, เครื่องกันรั่ว, เครื่องเชื่อมโลหะ vt. ผนึก, ปิดผนึก, ปิดกาว, ประทับตรา, ตัดสินใจเด็ดขาด, รับรอง, อนุมัติ, See also: sealable adj., Syn. imprint, pledg
sealer(ซีล'เลอะ) n. ผู้ผนึก, ผู้ปิดผนึก, เครื่องผนึก, สิ่งที่ใช้ผนึก, นักล่าแมวน้ำ, เรือล่าแมวน้ำ,
sealery(ซีล'เลอรี) n. อาชีพการล่าแมวน้ำ, สถานที่ล่าแมวน้ำ
sealift(ซี'ลิฟทฺ) การขนส่งทางทะเล
sealskinn. หนังแมวน้ำ
broad sealn. ตราราชการของประเทศหรือของรัฐ
privy sealn. พระราชลัญุจกร

English-Thai: Nontri Dictionary
seal(n) แมวน้ำ, ตราประจำตำแหน่ง, พระราชลัญจกร, ตราประทับ
seal(vt) ปิดผนึก, ประทับตรา, ปิดทาง, รับรอง, อนุมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sealกันรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
seal๑. ตรา, ดวงตรา๒. ประทับตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seal weld; sealing weldรอยเชื่อมกันรั่ว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
seal, contract underสัญญาที่ประทับตราเป็นสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sealant; sealer; sealing compoundสารกันรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sealed unit compressor; hermetic compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหุ้มปิด, คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sealed-beam headlightไฟหน้าผนึกสนิท [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sealer; sealant; sealing compoundสารกันรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sealing run; backing runเที่ยวเชื่อมปิดหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sealing washerแหวนกันรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
seal barseal bar, แท่งผนึก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของสารกัมมันตภาพรังสีในสภาวะการใช้งานปกติ รวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ [นิวเคลียร์]
sealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก, หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งถูกปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มต้องมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของสารกัมมันตรังสี ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติรวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ [พลังงาน]
Sealingการล่าแมวน้ำ [TU Subject Heading]
Sealsแมวน้ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
seal carcass(n) ซากแมวน้ำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Marrying each others' daughters will seal our destinies for everการแต่งงานกับลูกสาวของพวกเราเอง จะทำให้เราพ้นเคราะห์กรรมตลอดไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They're saving the whales, they're saving the seals but nobody gives a shit when they kill a baby polyester just to make a......แต่ไม่มีใครสนใจ เมื่อพวกเขาฆ่าตุ๊กตาเด็ก... . Punchline (1988)
Seal this up now! Nobody sees or touches this. Nobody!พนันชัวๆ ได้เลยว่า Ray Soames ไม่เคยเป็นสมาชิก ทีมบาสเกตบอล มหาลัย Deep Throat (1993)
Fulfil your dark purpose and seal the fate of the Czar and his family once and for all.เติมเต็มเจตนารมณ์ที่มืดมนของเจ้า แล้วปิดผนึกโชคชะตาของ พระเจ้าซาร์และครอบครัว ครั้งเดียวและตลอดไป Anastasia (1997)
I'm gonna seal up your bio-port with this sporicidal resonator.ฉันจะผนึกไบโอ-พอร์ท ของคุณเข้ากับเครื่องดูดสปอร์ eXistenZ (1999)
Stole a precious seal from my houseมันขโมยของมีค่าไปจากบ้านข้า Spirited Away (2001)
The seal was protected by a charm...ตรานี้ต้องคำสาป... Spirited Away (2001)
I'm sorry I stepped on that strange bug that was on the seal and squashed itขอโทษ ที่เหยียบแมลงประหลาด ตัวที่นั่งอยู่บนตรานั้น หนูเหยียบมันตาย Spirited Away (2001)
Your seal here.การประทับตราของเธอที่ตรงนี้ Platonic Sex (2001)
They seal shut in just under an hour.พวกเขาปิดทาง ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง Resident Evil (2002)
Seal the gates.ปิดประตู The Scorpion King (2002)
Seal all the gates.ปิดประตูให้หมด The Scorpion King (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sealBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
sealHis doom is sealed.
sealMoreover, what's on the bottom of the memo isn't dirt but a ... b-blood seal!?
sealMy lips are sealed.
sealNotaries are involved in the drawing up of notarial deeds and sealed envelope deeds.
sealOnce you break the seal, you can't return the tape.
sealPatterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.
sealPlease be sure to sign and seal the form.
sealPolice immediately sealed off the streets around the hotel as they searched for the bomb.
sealThe human heart has hidden treasures, in secret kept, in silence sealed.
sealThe seal kept its balance well on the large ball.
sealThe seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดผนึก(v) seal, See also: close up tightly, Ant. เปิดผนึก, Example: เมื่อสินค้าผ่านการทดสอบคุณภาพด้วยเครื่องจักรแล้ว ก็จะนำมาปิดผนึกปากซองหุ้มให้เรียบร้อย, Thai Definition: ติดให้แน่น
ตราประทับ(n) seal, See also: stamp, Example: สินค้าทุกกล่องจะมีตราประทับรับประกันคุณภาพ, Thai Definition: เครื่องหมายที่มีลวดลายและทำเป็นรูปต่างๆ สำหรับประทับไว้เป็นสำคัญ
ปิด(v) seal off, See also: close off, Example: เราต้องระวัง ไม่ซื้ออาหารหรือยาที่ไม่มีอะไรปิดคลุม, Thai Definition: กันหรือกั้นไว้ไม่ให้เผยออก
ผนึก(v) seal, Syn. เชื่อม, ประสาน, Ant. แยก, Example: เขาลืมผนึกซองจดหมายของเขา, Thai Definition: ทำให้ติดแน่น
ลัญจกร(n) seal, Syn. ตราลัญจกร, Example: เครื่องหมายที่อยู่ในรูปไข่ ตรงกลางดวงตรานั้นคือ พระราชลัญจกรประจำรัชกาลปัจจุบัน, Thai Definition: ตรา สำหรับใช้ตีหรือประทับ, Notes: (บาลี)
สิงโตทะเล(n) sea lion, See also: seal, Example: เด็กๆ พากันปรบมือให้กับความสามารถของฝูงสิงโตทะเลในการแสดงสัตว์, Count Unit: ตัว, ฝูง, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Otariidae ซึ่งอาศัยอยู่ตามริมทะเล มีใบหูเห็นได้ชัด ลำคอยาว ขาไม่มีขนปกคลุม นิ้วไม่มีเล็บ ขาคู่หน้ายาวและอ่อนไปมาช่วยในการยันตัวและว่ายน้ำ ขาคู่หลังแยกออกจากหางช่วยในการเคลื่อนไหว มีหลายชนิด
ตรา(n) mark, See also: seal, stamp, crest, Syn. ตราประทับ, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, Example: หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนจะมีตราประทับนูนของ เสมา ธรรมจักร อยู่บนปกหนังสือหรือปกหลังของหนังสือเล่มนั้น, Count Unit: ตรา, Thai Definition: เครื่องหมายประดับในจำพวกราชอิสริยาภรณ์
ตีตรา(v) seal, See also: stamp with seal, affix a seal, Syn. ประทับตรา, Example: บริษัทต่างประเทศที่มีสาขาในกรุงเทพฯจะส่งจดหมายเอง โดยตีตราประทับของบริษัทตน และฝากส่งลงเรือไปยังสิงคโปร์
ประจำตรา(v) seal, See also: affix a seal, Syn. ประจำครั่ง, Example: เขาประจำตราของเขาลงบนหนังสือสัญญา, Thai Definition: เอาครั่งผนึกแล้วประทับเครื่องหมายเป็นสำคัญ
ประทับตรา(v) seal, See also: affix a seal, stamp, Syn. ประทับ, กดตรา, ตีตรา, ตอกตรา, Example: เขาใช้ครั่งประทับตราในการห่อพัสดุ, Thai Definition: กดตราลงบนเอกสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวง[dūang = duang] (n) EN: [ classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals ]  FR: [ classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles ]
ดวงตรา[dūangtrā] (n) EN: seal  FR: sceau [ m ]
ขี้ครั่ง[khīkhrang] (n) EN: sealing wax
ครั่ง[khrang] (n) EN: sealing wax ; sealing lac ; lac  FR: cire à cacheter [ f ] ; gomme-laque [ f ]
เครื่องหมาย[khreūangmāi] (n) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker  FR: marque [ f ] ; symbole [ m ] ; signe [ m ] ; emblème [ m ] ; signe de ponctuation [ m ] ; point [ m ]
แมวน้ำ[maēonām] (n) EN: seal  FR: phoque [ m ]
หมากแดง[māk daēng] (n, exp) EN: Sealing-wax palm ; Lipstick palm ; Raja palm ; Maharajah palm
ปั๊มตรา[pam trā] (v, exp) EN: affix a seal ; put a seal  FR: apposer un cachet
ผนึก[phaneuk] (v) EN: seal  FR: sceller ; cacheter
ปิดมิด[pit mit] (adj) EN: sealed ; airtight ; airproof

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEAL S IY1 L
SEALE S IY1 L
SEALS S IY1 L Z
SEALY S IY1 L IY0
SEAL'S S IY1 L Z
SEALED S IY1 L D
SEALER S IY1 L ER0
SEALES S IY1 L Z
SEALEY S IY1 L IY0
SEALIFT S IY1 L IH2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seal (v) sˈiːl (s ii1 l)
seals (v) sˈiːlz (s ii1 l z)
sealed (v) sˈiːld (s ii1 l d)
sealer (n) sˈiːlər (s ii1 l @ r)
sealers (n) sˈiːləz (s ii1 l @ z)
sealing (v) sˈiːlɪŋ (s ii1 l i ng)
Sealyham (n) sˈiːlɪəʳm (s ii1 l i@ m)
sealskin (n) sˈiːlskɪn (s ii1 l s k i n)
Sealyhams (n) sˈiːlɪəʳmz (s ii1 l i@ m z)
seal-ring (n) sˈiːl-rɪŋ (s ii1 l - r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密封[mì fēng, ㄇㄧˋ ㄈㄥ,  ] seal up #11,274 [Add to Longdo]
印证[yìn zhèng, ㄧㄣˋ ㄓㄥˋ,   /  ] seal #13,045 [Add to Longdo]
印章[yìn zhāng, ㄧㄣˋ ㄓㄤ,  ] seal; signet; chop; stamp #16,904 [Add to Longdo]
海豹[hǎi bào, ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ,  ] seal #25,927 [Add to Longdo]
密闭[mì bì, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ,   /  ] sealed; airtight #29,027 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, ] seal (of office); seal script (a calligraphic style); the small seal 小篆 and great seal 大篆; writing in seal script #35,344 [Add to Longdo]
封条[fēng tiáo, ㄈㄥ ㄊㄧㄠˊ,   /  ] seal #40,309 [Add to Longdo]
封印[fēng yìn, ㄈㄥ ㄧㄣˋ,  ] seal (on envolopes) #45,402 [Add to Longdo]
篆书[zhuàn shū, ㄓㄨㄢˋ ㄕㄨ,   /  ] seal script; the small seal 小篆 and great seal 大篆 #65,859 [Add to Longdo]
国玺[guó xǐ, ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧˇ,   /  ] seal of state #107,445 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dichtungsnut { f }seal channel [Add to Longdo]
Dichtungsunterlage { f }seal support [Add to Longdo]
O-Ring { m } [ techn. ]seal ring [Add to Longdo]
Robbe { f }; Seehund { m } [ zool. ] | Robben { pl }; Seehunde { pl }seal | seals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押す(P);圧す;捺す[おす, osu] (v5s, vt) (1) (押す only) to push; to press; (2) (押す, 圧す only) to apply pressure from above; to press down; (3) (押す, 捺す only) (See 判を押す) to stamp (i.e. a passport); to apply a seal; (P) #525 [Add to Longdo]
認め[みとめ, mitome] (n) approval; final seal (of approval); acceptance; (P) #1,011 [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) seal; stamp; mark; print; (2) { Buddh } mudra (symbolic hand gesture); (3) (abbr) India #3,689 [Add to Longdo]
[ふう, fuu] (n) seal; (P) #5,548 [Add to Longdo]
封印[ふういん, fuuin] (n, vs) seal; stamp #6,051 [Add to Longdo]
[はん(P);ばん, han (P); ban] (n) (1) (はん only) seal; stamp; monogram signature; (2) (はん only) judgment; judgement; (n, n-suf) (3) (See 判型) size (of paper or books); (P) #7,077 [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf, v5r, vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf, v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) #11,194 [Add to Longdo]
シール[shi-ru] (n) (1) seal; (2) sticker; (P) #11,489 [Add to Longdo]
調印[ちょういん, chouin] (n, vs) signature; signing; sealing; (P) #12,712 [Add to Longdo]
完封[かんぷう, kanpuu] (n, vs) complete blockade (seal); baseball shutout; (P) #14,915 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seal \Seal\ (s[=e]l), n. [OE. sele, AS. seolh; akin to OHG.
   selah, Dan. sael, Sw. sj[aum]l, Icel. selr.] (Zool.)
   Any aquatic carnivorous mammal of the families {Phocidae} and
   {Otariidae}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Seals inhabit seacoasts, and are found principally in
      the higher latitudes of both hemispheres. There are
      numerous species, bearing such popular names as {sea
      lion}, {sea leopard}, {sea bear}, or {ursine seal},
      {fur seal}, and {sea elephant}. The bearded seal
      ({Erignathus barbatus}), the hooded seal ({Cystophora
      cristata}), and the ringed seal ({Phoca foetida}), are
      northern species. See also {Eared seal}, {Harp seal},
      {Monk seal}, and {Fur seal}, under {Eared}, {Harp},
      {Monk}, and {Fur}. Seals are much hunted for their
      skins and fur, and also for their oil, which in some
      species is very abundant.
      [1913 Webster]
 
   {Harbor seal} (Zool.), the common seal ({Phoca vitulina}). It
    inhabits both the North Atlantic and the North Pacific
    Ocean, and often ascends rivers; -- called also {marbled
    seal}, {native seal}, {river seal}, {bay seal}, {land
    seal}, {sea calf}, {sea cat}, {sea dog}, {dotard},
    {ranger}, {selchie}, {tangfish}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seal \Seal\, n. [OE. seel, OF. seel, F. sceau, fr. L. sigillum a
   little figure or image, a seal, dim. of signum a mark, sign,
   figure, or image. See {Sign}, n., and cf. {Sigil}.]
   1. An engraved or inscribed stamp, used for marking an
    impression in wax or other soft substance, to be attached
    to a document, or otherwise used by way of authentication
    or security.
    [1913 Webster]
 
   2. Wax, wafer, or other tenacious substance, set to an
    instrument, and impressed or stamped with a seal; as, to
    give a deed under hand and seal.
    [1913 Webster]
 
       Till thou canst rail the seal from off my bond
       Thou but offend'st thy lungs to speak so loud.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which seals or fastens; esp., the wax or wafer placed
    on a letter or other closed paper, etc., to fasten it.
    [1913 Webster]
 
   4. That which confirms, ratifies, or makes stable; that which
    authenticates; that which secures; assurance. "Under the
    seal of silence." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Like a red seal is the setting sun
       On the good and the evil men have done.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   5. An arrangement for preventing the entrance or return of
    gas or air into a pipe, by which the open end of the pipe
    dips beneath the surface of water or other liquid, or a
    deep bend or sag in the pipe is filled with the liquid; a
    draintrap.
    [1913 Webster]
 
   {Great seal}. See under {Great}.
 
   {Privy seal}. See under {Privy}, a.
 
   {Seal lock}, a lock in which the keyhole is covered by a seal
    in such a way that the lock can not be opened without
    rupturing the seal.
 
   {Seal manual}. See under {Manual}, a.
 
   {Seal ring}, a ring having a seal engraved on it, or
    ornamented with a device resembling a seal; a signet ring.
    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seal \Seal\, v. t. [imp. & p. p. {Sealed}; p. pr. & vb. n.
   {Sealing}.] [OE. selen; cf. OF. seeler, seieler, F. sceller,
   LL. sigillare. See {Seal} a stamp.]
   1. To set or affix a seal to; hence, to authenticate; to
    confirm; to ratify; to establish; as, to seal a deed.
    [1913 Webster]
 
       And with my hand I seal my true heart's love.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with a stamp, as an evidence of standard
    exactness, legal size, or merchantable quality; as, to
    seal weights and measures; to seal silverware.
    [1913 Webster]
 
   3. To fasten with a seal; to attach together with a wafer,
    wax, or other substance causing adhesion; as, to seal a
    letter.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, to shut close; to keep close; to make fast; to keep
    secure or secret.
    [1913 Webster]
 
       Seal up your lips, and give no words but "mum".
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To fix, as a piece of iron in a wall, with cement,
    plaster, or the like. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   6. To close by means of a seal; as, to seal a drainpipe with
    water. See 2d {Seal}, 5.
    [1913 Webster]
 
   7. Among the Mormons, to confirm or set apart as a second or
    additional wife. [Utah, U.S.]
    [1913 Webster]
 
       If a man once married desires a second helpmate . .
       . she is sealed to him under the solemn sanction of
       the church.              --H.
                          Stansbury.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seal \Seal\, v. i.
   To affix one's seal, or a seal. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      I will seal unto this bond.       --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seal
   n 1: fastener consisting of a resinous composition that is
      plastic when warm; used for sealing documents and parcels
      and letters [syn: {sealing wax}, {seal}]
   2: a device incised to make an impression; used to secure a
     closing or to authenticate documents [syn: {seal}, {stamp}]
   3: the pelt or fur (especially the underfur) of a seal; "a coat
     of seal" [syn: {seal}, {sealskin}]
   4: a member of a Naval Special Warfare unit who is trained for
     unconventional warfare; "SEAL is an acronym for Sea Air and
     Land" [syn: {Navy SEAL}, {SEAL}]
   5: a stamp affixed to a document (as to attest to its
     authenticity or to seal it); "the warrant bore the sheriff's
     seal"
   6: an indication of approved or superior status [syn: {cachet},
     {seal}, {seal of approval}]
   7: a finishing coat applied to exclude moisture
   8: fastener that provides a tight and perfect closure
   9: any of numerous marine mammals that come on shore to breed;
     chiefly of cold regions
   v 1: make tight; secure against leakage; "seal the windows"
      [syn: {seal}, {seal off}]
   2: close with or as if with a seal; "She sealed the letter with
     hot wax" [ant: {unseal}]
   3: decide irrevocably; "sealing dooms"
   4: affix a seal to; "seal the letter"
   5: cover with varnish [syn: {varnish}, {seal}]
   6: hunt seals

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SEAL
     Simple and Efficient Adaptation Layer (ATM)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top