ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ฑ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -ฑ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word , Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)(n) enlisted personnel, enlisted soldiers

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
disorientation(n) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)
Restriction of Hazardous Substances(n) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, See also: S. RoHS

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครุ(n) garuda, Example: ครุฑเป็นสัตว์ในวรรณคดีไทย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: พญานกที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์
มณ(n) precinct, See also: circle, county, province, circumference, Syn. เขต, บริเวณ, Example: ชาวฮั่นอพยพมาจากมณฑลอื่นๆ เพื่อแสวงโชคและหางานทำ, Count Unit: มณฑล, Thai Definition: เขตปกครองที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มณ(n) frog, Syn. กบ, มัณฑุก, มณฑุก, Count Unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มณ(n) rifle, Syn. ปืนมณฑก, Count Unit: กระบอก, Thai Definition: ปืนเล็กยาวชนิดหนึ่ง, Notes: (โบราณ)
กรณฑ์(n) square root, Syn. เครื่องหมายกรณฑ์, Thai Definition: ชื่อเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
กรี(n) amusement, See also: entertainment, Syn. การเล่นสนุก, Example: กรีฑามีความหมายอีกนัยหนึ่งว่าการเล่นสนุก, Thai Definition: การเล่นสนุก
กรี(n) athletics, See also: track and field sports, Example: ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคมีการแข่งขันกรีฑารวมอยู่ด้วย, Thai Definition: กีฬาประเภทหนึ่ง แบ่งออกเป็นประเภทลู่ และประเภทลาน
กัณฑ์(n) chapter, See also: sermon, portion, Example: พระเทศน์ได้ถึงกัณฑ์ที่ 5 แล้ว, Count Unit: ตอน, Thai Definition: ข้อความที่แต่งเป็นคำเทศน์เรื่องหนึ่งๆ ที่จบลงคราวหนึ่งๆ
กัณฑ์(clas) section, See also: piece, part, Example: ฉันโดนแม่เทศน์เสียหลายกัณฑ์เลย, Notes: บาลี
กุณ(n) earring, Syn. ตุ้มหู, ต่างหู, Example: ส่วนประกอบของหัวโขนมี กรรเจียกจอน กุณฑล เครื่องยอด แป้นไม้, Count Unit: คู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุณฑี(n) jug, See also: jar, pitcher, ewer, water pot, pot, Syn. คนที, หม้อน้ำ, เต้าน้ำ, Example: รูปทรงของเครื่องเคลือบเขียวที่ผลิตในช่วงนี้ ได้แก่ จาน ชาม กุณฑี และแจกัน, Count Unit: ใบ, ลูก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุณโ(n) water pitcher, See also: jar, pitcher, ewer, pot, basin, goblet, Syn. คนโท, หม้อน้ำ, Example: กุณโฑจากแหล่งบ้านปะโอ จังหวัดสงขลา เป็นหม้อก้นกลม คอยาว แต่ชำรุดบริเวณไหล่ ควั่นเป็นลายเล็กๆ อยู่ระหว่างเส้นวงกลมคู่ขนาน, Count Unit: ใบ, ลูก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทัณ(n) ancient Thai measure of length equal to one metre, Count Unit: ทัณฑะ, Thai Definition: มาตราโบราณสำหรับวัดความยาว 1 ทัณฑะ เท่ากับ 2 ศอก
ทัณฑ์(n) penalty, See also: punishment, Syn. โทษ, โทษทัณฑ์, ความผิด, Example: เขาพร้อมที่จะรับทัณฑ์ เพราะตระหนักในความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai Definition: โทษที่เนื่องด้วยความผิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มณนะ(n) decoration, See also: ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มณนะ(n) ornament, See also: decoration, adornment, Syn. เครื่องประดับ, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัณ(n) testis, See also: testicle, ball, Syn. กระโปก, ไข่, Example: ในการศึกษาระบบสืบพันธุ์ของชายจะต้องศึกษาถึงอัณฑะ ท่อจากอัณฑะ ต่อมเซมินัลเวสิเคิล ท่อฉีดอสุจิ และต่อมลูกหมาก, Thai Definition: ส่วนหนึ่งขององคชาต
เกณฑ์(n) criterion, See also: standard, measure, evaluation principle, Syn. กฏเกณฑ์, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, Example: การตัดพยางค์ในความเรียง อาจใช้พยางค์ในพจนานุกรมเป็นเกณฑ์ได้อย่างหนึ่ง, Thai Definition: หลักที่กำหนดไว้
เกณฑ์(v) force, See also: drive, urge, enroll, conscript, press, enlist, push, Syn. กะเกณฑ์, บังคับ, Example: ข้าพเจ้าถูกเกณฑ์ให้มาบรรยาย โดยจำกัดให้กล่าวตามหัวข้อที่วิทยาลัยกำหนดไว้, Thai Definition: บังคับหรือขอร้องแกมบังคับ
กรัณฑ์(n) casket, See also: coffin, a small chest or box, Syn. กรณฑ์, ตลับ, หีบ, Count Unit: ใบ
คณะฑู(n) diplomatic corps, See also: diplomatic mission, Example: นายดิเรก ชัยนาม เป็นหัวหน้าคณะทูตทหารที่เดินทางไปพบกับฝ่ายทหารอังกฤษที่ศรีลังกา
คณะฑู(n) diplomatic corps, See also: diplomatic mission, Example: นายดิเรก ชัยนาม เป็นหัวหน้าคณะทูตทหารที่เดินทางไปพบกับฝ่ายทหารอังกฤษที่ศรีลังกา
คณะฑู(n) diplomatic corps, See also: diplomatic mission, Example: นายดิเรก ชัยนาม เป็นหัวหน้าคณะทูตทหารที่เดินทางไปพบกับฝ่ายทหารอังกฤษที่ศรีลังกา
จัณาล(n) untouchable, See also: outcast, Example: ปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในวรรณะจัณฑาลซึ่งเป็นวรรณะต่ำสุดก็สามารถเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกคนต่างวรรณะ ที่มารดามีวรรณะสูงกว่า ถือว่าเป็นคนต่ำทราม, Notes: (สันสกฤต)
นภมณ(n) sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. ท้องฟ้า, Thai Definition: ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่, Notes: (สันสกฤต)
บัณฑิ(n) graduate, See also: pundit, sage, Example: มหาวิทยาลัยแห่งนี้ผลิตบัณฑิตคุณภาพมากมายออกมาสู่สังคม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
พนสณฑ์(n) forest edge, See also: row of tree, forest skirt, edge/skirt of woods, Syn. พนขัณฑ์, แนวป่า, ราวป่า, แนวไพร, Example: เมื่อออกธุดงค์ หลวงพ่อมักจะหาความวิเวกเพื่อฝึกจิตตามพนสณฑ์, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
มัณฑุ(n) frog, Syn. กบ, มัณฑุกะ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ไม่มีหาง ตีนแบนมีหนังติดเป็นพืด กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว มักวางไข่ในน้ำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัณฑุ(n) frog, Syn. กบ, มัณฑุกะ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ไม่มีหาง ตีนแบนมีหนังติดเป็นพืด กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว มักวางไข่ในน้ำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กฎเกณฑ์(n) regulation, See also: set of regulations, edict, guideline, code of conduct, Syn. กฎ, ระเบียบ, กฎระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: การทำงานต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์
กะเกณฑ์(v) exact, See also: force, compel, Syn. กำหนด, ถือ, ระบุ, สรุป, Example: อย่ากะเกณฑ์ว่าเธอเป็นเพียงพนักงานเท่านั้น, Thai Definition: บังคับ, กำหนดเป็นเชิงบังคับ
กุทัณฑ์(n) arrow, See also: bow, bowknot, Syn. เกาทัณฑ์, ธนู, Example: ภาพสลักตามผนังถ้ำเป็นหลักฐานที่ดีว่ามนุษย์รู้จักยิงกุทัณฑ์ล่าสัตว์แทนการพุ่งหอกพุ่งหลาวมาไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันปี, Count Unit: คัน, Thai Definition: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง
ขัณสกร(n) saccharine, See also: rock-sugar, Example: แม่ค้ามักจะใส่ขัณฑสกรลงในผลไม้ดองเพื่อให้มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น, Thai Definition: ชื่อสารประกอบเคมี ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้เล็กน้อย มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาลทราย ไม่มีคุณค่าทางอาหาร
จุามาศ(n) gold hairpin, See also: hair ornament, Thai Definition: หย่อมผมกลางกระหม่อม, Notes: (สันสกฤต)
ทัณฆาต(n) mark dictate in a silent letter, See also: a silent letter, sign of silence, voiceless mark, Syn. ตัวการันต์, การันต์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อเครื่องหมายสำหรับฆ่าอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียง มีรูปดังนี้ ์
ทัณฑีบท(n) kind of Thai verse, See also: a kind of old verse in rhythm, Syn. โคลงทัณฑีบท, Example: เขาเป็นผู้แต่งทัณฑีบทที่มีชื่อเสียง, Count Unit: บท, Thai Definition: โคลงโบราณชนิดหนึ่ง
ทัณฑ์บน(n) parole, See also: verbal or written promise to refrain from doing something, Syn. ทานบน, Example: เขาถูกปล่อยออกจากคุกโดยมีทัณฑ์บนว่าจะไม่ลักทรพย์อีก, Thai Definition: คำรับรองที่ทำขึ้นตามคำสั่งของศาลว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตลอดเวลาที่ศาลกำหนด, Notes: (กฎหมาย)
ธุวมณ(n) pole, See also: polar area, polar regions, Syn. ขั้วโลก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
บิณบาต(n) food offering to a monk, Example: พระสงฆ์อุ้มบาตรออกเดินรับบิณฑบาตรตั้งแต่เช้าตรู่, Thai Definition: อาหาร (ใช้แก่ภิกษุสามเณร)
บิณบาต(v) ask as a favour, Syn. ขอ, ร้องขอ, ขอร้อง, Example: ท่านบิณฑบาตไม่ให้ฆ่าลูกกวางที่ล่ามาได้, Thai Definition: กิริยาที่พระภิกษุสามเณรขอหรือขอร้อง
บิณบาต(v) receive food, See also: receive food offerings, Syn. รับอาหาร, Example: พระในกรุงเทพบิณฑบาตค่อนข้างสาย บางทีเกือบ 7 โมงเพิ่งจะเข้าวัด, Thai Definition: กิริยาที่พระภิกษุสามเณรรับของที่ผู้คนนำมาใส่บาตร
บุณริก(n) white lotus, Syn. บัวขาว
ปริมณ(n) perimeter, See also: boundary, circumference, surroundings, circle, Syn. วงรอบ, บริเวณรอบๆ, ละแวก, Example: ตำรวจกั้นไม่ให้คนเข้าไปในปริมณฑลของพระราชพิธี
พิฑูรย์(n) cat's eye, Syn. ไพฑูรย์, เพชรตาแมว, เพฑูริย์, Example: เขากำลังอยากได้พิฑูรย์ที่มีค่าเป็นของสะสมของเขาอีกชิ้น, Thai Definition: รัตนอย่างหนึ่งในจำพวกนพรัตน์ มีสีเหลืองแกมเขียวหรือน้ำตาลเทา มีน้ำเป็นสายรุ้งกลอกไปมา
มณเฑียร(n) palace, See also: royal house, Syn. มนทิร, มนเทียร, มันทิร, วัง, มณฑิร, มันทิราลัย, เรือนหลวง, Example: ทหารเปิดโขลนทวารเข้าไปในพระราชมณเฑียรสถานเพื่อลักทรัพย์สิน, Thai Definition: ที่อยู่ของกษัตริย์, Notes: (สันสกฤต), (โบราณ)
ยมทัณฑ์(n) the stick of absolute power of the god of the world of the dead, See also: sceptre of the god of Death, Thai Definition: ไม้อาญาสิทธิ์ของพระยม, Notes: (สันสกฤต)
ลงทัณฑ์(v) punish, See also: penalize, chasten, Syn. ลงโทษ, Example: คนร้ายที่เผาจักรยานยนต์และประตูโรงงานถูกลงทัณฑ์ไปแล้วด้วย 6 ข้อหาฉกรรจ์
วนาสณฑ์(n) jungle, See also: wood, forest, Syn. วนาสัณฑ์, ป่าสูง, ป่าดง, แนวป่า, ราวป่า, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน
วิฑูรย์(n) cat's eye, See also: lapis lazuli, Syn. ไพฑูรย์, เพชรตาแมว, แก้วสีไม้ไผ่, Thai Definition: ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในจำพวกนพรัตน์ มีสีเหลืองแกมเขียวหรือน้ำตาลเทา มีน้ำเป็นสายรุ้งกลอกไปมา
ไพฑูรย์(n) chrysoberyl, See also: cymophane, cat's eye, Syn. เพชรตาแมว, แก้วสีไม้ไผ่, Example: หินก้อนนี้มีสีเหลืองปนเขียวเหมือนสีของไพฑูรย์มาก, Count Unit: ก้อน, เม็ด, Thai Definition: รัตนะอย่างหนึ่ง ในจำพวกนพรัตน์ มีสีเหลืองแกมเขียวหรือน้ำตาลเทา มีน้ำเป็นสายรุ้งกลอกไปมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กกุธภัณฑ์(กะกุดทะ-) น. สัญลักษณ์สำคัญแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ คือ ๑. พระมหาพิชัยมงกุฎ ๒. พระแสงขรรค์ชัยศรี ๓. ธารพระกรชัยพฤกษ์ ๔. วาลวีชนี (พัดกับแส้) ๕. ฉลองพระบาท รวมเรียกว่าเบญจราชกกุธภัณฑ์ ทั้งนี้ บางสมัยใช้เครื่องราชกกุธภัณฑ์แตกต่างกัน เช่น ใช้ฉัตรแทนพระมหาพิชัยมงกุฎ.(ป. กกุธ ว่า เครื่องหมายความเป็นพระราชา + ภณฺ ว่า <br><center><img src="picture/26_bor_ben-ja-rach-kud-thun.jpg"></center><br> ของใช้; ระบุไว้ในอภิธานัปปทีปิกา คาถาที่ ๓๕๘ ว่า พระขรรค์ ฉัตร อุณหิส ฉลองพระบาท วาลวีชนี คือ มีฉัตรแทนธารพระกร; ในจดหมายเหตุบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๒ มีทั้งฉัตรและธารพระกร พระแสงขรรค์ พระแสงดาบ วาลวีชนี พระมหาพิชัยมงกุฎ และฉลองพระบาท รวมเป็น ๗ สิ่ง.วาลวีชนี ที่ปรากฏวัตถุเป็นพัดกับแส้จามรีนั้น แต่ก่อนเป็นพัดใบตาลอย่างที่เรียกว่า พัชนีฝักมะขาม ต่อมาท่านเห็นควรเป็นแส้จามรีจะถูกกว่า เพราะศัพท์ว่าวาลวีชนี หมายความเป็นแส้ขนโคชนิดหนึ่ง จึงสร้างแส้จามรีขึ้น แต่ก็ไม่อาจเลิกพัดใบตาลของเก่า เป็นอันรวมไว้ทั้ง ๒ อย่างในเครื่องที่เรียกว่า วาลวีชนี).
กฎเกณฑ์น. ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักให้ปฏิบัติ, หลักเกณฑ์.
กฎมณเฑียรบาล, กฎมณเทียรบาลน. กฎมนเทียรบาล.
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์น. กฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ.
กมณลาภิเษก(กะมนทะ-) น. หม้อนํ้าสรง เช่น อนนเต็มในกมณลาภิเษก (ม. คำหลวง มหาราช).
กมณโลทก(กะมนทะ-) น. นํ้าในหม้อ เช่น ชำระพระองค์ด้วยกมณโลทก (ม. คำหลวง มหาราช).
กมัณลุ(กะมันทะ-) น. กะโหลกนํ้าเต้า, เต้านํ้า, หม้อนํ้า, ภาชนะใส่นํ้าเล็ก ๆ เป็นบริขารเครื่องใช้ประจำของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ทำด้วยไม้หรือดิน, เช่น กมัณลุภาชน์ ว่า ภาชนะใส่น้ำ คือ เต้านํ้า (ม. ร่ายยาว วนปเวสน์), ใช้ว่า กมัณลู ก็มี เช่น บัดนี้คาวียุพราชาชัยลีลา ก็เอากมัณลูลง (เสือโค).
กรณฑ์(กฺรน) น. ภาชนะมีฝาปิด, ภาชนะใส่นํ้า เช่น หม้อกรณฑ์, กรัณฑ์ หรือ กรัณก ก็เรียก
กรณฑ์ผอบ เช่น บรรจุพระบรมธาตุในสุวรรณกรณฑ์ (เทศนาพระราช-ประวัติ).
กรณฑ์(กฺรน) น. เรียกเครื่องหมาย <img src="picture/236.png"> ว่า เครื่องหมายกรณฑ์.
กระจายนะมณน. ชื่อกลบท วรรคต้นใช้อักษรสูงนำหน้า วรรคที่ ๒ ใช้อักษรกลาง วรรคที่ ๓ ใช้อักษรตํ่า ตัวอย่างว่า สมเด็จพระศิริวิบุลกิตติ์ กำจัดจากโศกวิโยคหา ค่อยตรึกตรองฉลองคุณพระชนมา (ชุมนุมตำรากลอน).
กรัณ-, กรัณฑ์(กะรันทะ-, กะรัน) น. ภาชนะมีฝาปิด เช่น รัตนกรัณฑ์ (สังโยคพิธาน), กรัณรัตน (ยวนพ่าย), กรัณขลังขังนํ้าทิพมุรธา ภิเษกท่าน (ราชาภิเษก ร. ๗). <i> (ดู กรณฑ์ ๑)</i>.
กรัณ<i>ดู กรณฑ์ ๑</i>.
กรีา ๑(กฺรีทา) น. กีฬาอย่างหนึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทลู่ เช่น การวิ่งระยะทางต่าง ๆ วิ่งผลัด วิ่งข้างรั้ว ซึ่งในการแข่งขันต้องมีทางหรือแนวทางวิ่ง อีกประเภทหนึ่ง คือ ประเภทลาน เช่น กระโดดสูง พุ่งแหลน ทุ่มน้ำหนัก ซึ่งต้องมีสถานที่กว้างเพื่อการแข่งขัน
กรีา ๑การเล่นสนุก เช่น กรีาร่าเริงรื่น
กรีา ๑การประลองยุทธ์.
กรีาสถานน. สถานที่เล่นกีฬา.
กรีา ๒(กฺรีทา) น. การเล่นสมพาส เช่น ในกามกรีากล (กฤษณา).
กรีากรก. ทำกรีา เช่น ปาง อนงค์ในแท่นทอง (สมุทรโฆษ).
กรีาภิรมย์ว. น่ารื่นรมย์ยิ่งในกรีา, (โบ) ใช้ว่า กรีธาภิรมย์ ก็มี เช่น แห่งอรอาตมชายา อันกรีธาภิรมย์ (ม. คำหลวง ทศพร).
กรีารมย์ว. เป็นที่ยินดีในกรีา เช่น สองท้าวเสมอกัน และควรที่กรีารมย์ (สมุทรโฆษ).
กองกูณฑ์น. กองไฟที่ใช้ในพิธีบูชาไฟ.
กะเกณฑ์ก. บังคับ, กำหนดเป็นเชิงบังคับ.
กัณฑ์(กัน) น. ข้อความที่แต่งเป็นคำเทศน์เรื่องหนึ่ง ๆ ที่จบลงคราวหนึ่ง ๆ, ตอนหนึ่ง ๆ ของคำเทศน์ที่เป็นเรื่องยาว เช่น มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์, ลักษณนามของเทศน์ เช่น เทศน์กัณฑ์หนึ่ง เทศน์ ๒ กัณฑ์
กัณฑ์เรื่องหรือหมวด, ตอน, ส่วนของเรื่อง, เช่น วานรกัณฑ์.
กัณฑ์เทศน์น. สิ่งของหรือไทยธรรมสำหรับถวายพระภิกษุสามเณรผู้แสดงพระธรรมเทศนา, เครื่องกัณฑ์ ก็ว่า
กัณฑ์เทศน์เรียกการเอาเงินติดต้นเทียนบูชากัณฑ์เทศน์หรือเรียกการเอาเงินหรือสิ่งของบูชาธรรมเนื่องในการเทศน์ ว่า ติดกัณฑ์เทศน์.
กัตรทัณฑ์(กัดตฺระ-) น. ไม้เท้าคนแก่ เช่น แล้วทรงธารพระกรกัตรทัณฑ์ (ม. ร่ายยาว วนปเวสน์).
กัปปิยภัณฑ์น. สิ่งของที่ควรแก่ภิกษุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ คือ จีวร อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอื่น ๆ เช่น ร่ม รองเท้า.
กามกรีน. ชั้นเชิงในทางกาม.
กุกุธภัณฑ์(กุกุดทะ-) น. กกุธภัณฑ์.
กุณฑ์น. ไฟ เช่น เกิดกุณฑ์วุ่นวายทั้งเวียงชัย (อิเหนา).
กุณ(-ทน) น. ตุ้มหู.
กุณฑี(-ที) น. คนที, หม้อนํ้า, หม้อนํ้ามีหู, เต้านํ้า, เช่น พลูกัดชลกุณฑี ลูกไม้ (โลกนิติ).
กุณโ(-โท) น. คนโท, หม้อนํ้ารูปต่าง ๆ คอยาว.
กุทัณฑ์น. เกาทัณฑ์, ธนู.
กุมภัณ-, กุมภัณฑ์(-พันทะ-) น. ยักษ์ เช่น หนึ่งท่าทานพกุมภัณฑ์คันธอสูร โสรจสินธุสมบูรณ์ ณ สระ (สมุทรโฆษ)
กุมภัณ-, กุมภัณฑ์ฟักเขียว เช่น ป่าเอลาลุอลาพุกุมภัณอคร้าวอนันต์ (สมุทรโฆษ).
กุมภัณยักษ์น. ลมกุมารอย่างหนึ่งมีอาการคล้ายบาดทะยัก ผู้ที่เป็นลมนี้ตาจะช้อนสูง หน้าเขียว มือกำ เท้างอ หลังแอ่น กัดฟัน.
กูณฑ์น. ไฟ, หลุมไฟ, หม้อไฟ.
เกณฑ์น. หลักที่กำหนดไว้ เช่น อายุเข้าเกณฑ์, หลักวินิจฉัย เช่น ถือความรู้เป็นเกณฑ์.
เกณฑ์ก. บังคับหรือขอร้องแกมบังคับ เช่น เกณฑ์ประชาชนมาทำถนน.
เกณฑ์ทหารก. เรียกบุคคลมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปรกติ.
เกณฑ์เมืองรั้งน. ตำแหน่งเก่าในราชการ ซึ่งเป็นตำแหน่งสำรองเจ้าเมือง.
เกณฑ์หัดน. ทหารลูกหมู่เลกสมที่ให้หัดตามแบบทหารสมัยใหม่.
เกณฑ์ตะพัดน. เครื่องผูกสำหรับหัดช้างให้เดินฝีเท้าเรียบ.
เกาทัณฑ์น. ธนู, กุทัณฑ์ หรือ โกทัณฑ์ ก็ใช้.
โกทัณฑ์น. เกาทัณฑ์.
ขอบิณบาตก. ขอให้ละเว้นการกระทำ.
ขัณ-(ขันทะ-) น. ภาค, ตอน, ท่อน, ส่วน, ก้อน, ชิ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persecutionการบีา, การเบียดเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
product, domesticผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
product, nationalผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
product๑. ผลิตภัณฑ์, ผลผลิต๒. ผลปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
productผลิตภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
product designการออกแบบผลิตภัณฑ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postal articleไปรษณียภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณล (ในบางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณล (ในบางประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
products guaranteeการประกันภัยค้ำประกันผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
products liability insuranceการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pachyvaginalitisเยื่อหุ้มอัณะหนาเหตุอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaceutical๑. เภสัชภัณฑ์๒. -ยา, -เภสัช [ มีความหมายเหมือนกับ pharmaceutic ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace bondทัณฑ์บนให้รักษาความสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
packed parcelหีบห่อพัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Point-to-Point Protocol (PPP)เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด (พีพีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Point-to-Point Protocol (PPP)เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด (พีพีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
POP (Post Office Protocol)พ็อป (เกณฑ์วิธีที่ทำการไปรษณีย์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poenology; penologyทัณวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-graduate studentนักศึกษาบัณฑิตศึกษา [ ดู graduate student ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
precinct๑. ขอบเขต, บริเวณ๒. ปริมณ[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
POP (Post Office Protocol)พ็อป (เกณฑ์วิธีที่ทำการไปรษณีย์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PPP (Point-to-Point Protocol)พีพีพี (เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PPP (Point-to-Point Protocol)พีพีพี (เกณฑ์วิธีแบบจุดต่อจุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personnel recruitment๑. การสรรหาบุคลากร๒. การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penoscrotal-องคชาตร่วมถุงอัณ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penoscrotal resectionการผ่าตัดองคชาตร่วมถุงอัณะออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal administrationการราชทัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal colonyทัณนิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal institutionsทัณสถาน, สถานที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protocolเกณฑ์วิธี, โพรโทคอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protocolเกณฑ์วิธี, โพรโทคอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penitentiaryทัณสถาน, เรือนจำ [ ดู prison ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penitentiaryทัณสถาน, เรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penology; poenologyทัณวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penologyทัณวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penologyทัณวิทยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Post Office Protocol (POP)เกณฑ์วิธีที่ทำการไปรษณีย์ (พ็อป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Post Office Protocol (POP)เกณฑ์วิธีที่ทำการไปรษณีย์ (พ็อป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periorchitisเยื่อหุ้มอัณะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periorchiumเยื่อหุ้มอัณ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parabolic ruleหลักเกณฑ์เชิงพาราโบลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parcel๑. แปลง (ที่ดิน), ส่วน๒. พัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precinct๑. ขอบเขต, บริเวณ๒. ปริมณ[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
packing listรายการพัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lynch law; law, lynchกฎเถื่อน, การรุมประชาทัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lynchingการลงประชาทัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lynchingการลงประชาทัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protocolเกณฑ์วิธี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Museumพิพิธภัณฑ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Museum curatorภัณารักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anglo-American Cataloguing Rulesหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน, Example: เป็นหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในห้องสมุดและหน่วยงานบริการสารสนเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานในการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อความหมายให้ตรงกัน ไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะจัดทำหรือใช้ในที่ใด ประเทศใด ภาษาใดก็ตาม สามารถใช้สารสนเทศร่วมกัน และแลกเปลี่ยนกันได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 และ ได้มีการปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ ปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed. 1998 Revision) หรือเรียกอย่างย่อว่า AACR2R จัดทำโดยความร่วมมือของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน คณะกรรมการลงรายการของประเทศออสเตรเลียและของประเทศแคนาดา สมาคมห้องสมุดอังกฤษและหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยอาศัยมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรม (ISBD) เป็นหลัก ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ISBD เป็นส่วนเดียวกับ AACR2R <p> AACR2R ได้กำหนดรูปแบบในการลงรายการบรรณานุกรมออกเป็น 8 ส่วน คือ <p> 1) ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ <p> 2) ส่วนฉบับพิมพ์ <p> 3) ส่วนรายละเอียดเฉพาะวัสดุ หรือประเภทของสิ่งพิมพ์ <p> 4) ส่วนการพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ <p> 5) ส่วนลักษณะทางกายภาพ <p> 6) ส่วนชุด <p> 7) ส่วนหมายเหตุ <p> 8) ส่วนเลขมาตรฐานและข้อความที่เกี่ยวกับการได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Museumพิพิธภัณฑ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Museum curatorภัณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
สังเค็ดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุว่าเป็นคำนาม หมายถึง ทานวัตถุมีตู้พระธรรมโต๊ะหมู่เป็นต้น ที่เจ้าภาพจัดถวายแก่พระสงฆ์หรือภิกษุผู้เทศน์หรือชักบังสุกุลในเวลาปลงศพ เรียกว่า เครื่องสังเค็ด [ศัพท์พระราชพิธี]
พระเสลี่ยงกลีบบัวพระเสลี่ยงกลีบบัว ทำด้วยไม้ปิดทองประดับกระจกทั้งองค์ มีคานหาม ๒ คาน ขนาดกว้าง ๐.๘๒ เมตร ยาวรวมคาน ๔.๒๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร ลำคานเป็นไม้กลมกลึงทาสีแดง ปลายกลึงเป็นหัวเม็ดทรงมัณฑ์ปิดทองประดับกระจก ใช้สำหรับพระสงฆ์พระราชคณะสงฆ์สวดนำพระโกศเวียนรอบพระเมรุ [ศัพท์พระราชพิธี]
ธงเยาวราชใหญ่ธงสําหรับองค์สมเด็จพระยุพราช มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงมี ๒ สี รอบนอกสีขาว รอบในสีเหลืองกว้างยาวครึ่งหนึ่งของรอบนอก มีรูปพระครุพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง [ศัพท์พระราชพิธี]
Modified atmosphere packagingบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
จตุปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา ๔ อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) คิลานเภสัช (ยา) [ศัพท์พระราชพิธี]
บุษบกที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุเช่นพระพุทธรูป เป็นต้น มณปขนาดเล็กแต่ด้านข้างโปร่ง [ศัพท์พระราชพิธี]
มณเรือนยอดขนาดใหญ่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเป็นรูปตัด มุม หรือย่อไม้แปด ย่อไม้สิบสอง ยอดหลังคาเป็นทรงจอมแห, ใช้ว่า มรป ก็มี. (ป., ส.); ขันนํ้าเย็นของพระเจ้าแผ่นดินที่มีฝาเป็นรูปอย่างมณป เรียกว่า พระมณ[ศัพท์พระราชพิธี]
Package printingการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food containerบรรจุภัณฑ์อาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ราชวัติเป็นแนวรั้วกั้นเป็นเขตปริมณลของพระเมรุทั้ง ๔ ด้าน [ศัพท์พระราชพิธี]
เมรุมณเป็นชื่อเรียกทางสถาปัตยกรรมว่าทรงมณ[ศัพท์พระราชพิธี]
รั้วราชวัติเป็นเครื่องหมายกำหนดขอบเขตปริมณลพระราชพิธี [ศัพท์พระราชพิธี]
Naphthaแนฟทา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ, Example: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นน้ำมันส่วนเบา อยู่ระหว่าง Gasoline และ kerosene ใช้เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์ หรือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมโตรเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Barrelหน่วยวัดปริมาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน, Example: 1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล แกลลอน [ปิโตรเลี่ยม]
Productผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น, ผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น หรือน้ำมันตัวที่หนักจากขบวนการกลั่น, Example: เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา [ปิโตรเลี่ยม]
Blendingการผสมผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน, Example: เพื่อให้ได้ชนิดและคุณภาพของน้ำมันตามความต้องการของตลาดและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด [ปิโตรเลี่ยม]
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด, Example: คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Forest productวนผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Allocation criteriaเกณฑ์การคัดสรร [เศรษฐศาสตร์]
Animal productผลิตภัณฑ์จากสัตว์ [เศรษฐศาสตร์]
Deregulationการลดกฎเกณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Diplomacyการฑู[เศรษฐศาสตร์]
Buffer stockมูลภัณฑ์กันชน [เศรษฐศาสตร์]
Coconut productผลิตภัณฑ์มะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Productผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodityสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity agreementความตกลงเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity controlการควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity exchangeตลาดกลางสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity marketตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity priceราคาสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity reserveสินค้าโภคภัณฑ์สำรอง [เศรษฐศาสตร์]
Commodity stabilizationการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity tradeการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Product safetyความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Industrial equipmentบริภัณฑ์อุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Integrated programme for commodityแผนงานรวมการค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Common commodity fundกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Competitive productผลิตภัณฑ์ที่อาจแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Seaweed productผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล [เศรษฐศาสตร์]
Biosphere reserveพื้นที่สงวนชีวมณ[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thailand Quality Awardเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย [การจัดการความรู้]
Commissioningการเริ่มดำเนินงาน, กระบวนการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการทดลองเดินเครื่องของโรงงานนิวเคลียร์ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินเครื่อง เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามแบบและเกณฑ์สมรรถนะที่ต้องการ [นิวเคลียร์]
Condition monitoringการเฝ้าสังเกตภาวะ, การสังเกต การวัด หรือแนวโน้ม ของตัวบ่งชี้ภาวะโดยเทียบกับพารามิเตอร์เสรี เช่น เวลาหรือรอบการทำงาน เพื่อแสดงว่า โครงสร้าง ระบบ หรือส่วนประกอบ สามารถใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต, Example: [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก 12 Angry Men (1957)
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา Night and Fog (1956)
Rice Pops. It's a product I work on at the agency.ข้าวป๊อป มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทำงานในหน่วยงานที่ 12 Angry Men (1957)
The storekeeper said it was the only one of its kind he had ever had in stock.ภัณารักษ์กล่าวว่ามันเป็นเพียงคนเดียวของชนิดที่เขาเคยมีในสต็อก 12 Angry Men (1957)
I've never seen one like it. Neither had the storekeeper who sold it to the boy.ผมไม่เคยเห็นคนชอบมัน ไม่ได้ภัณารักษ์ที่ขายมันให้กับเด็ก 12 Angry Men (1957)
Look, our company has certain policies, which--บ.เรามีกฎเกณฑ์ที่คุณต้องปฏิบัติตาม Oh, God! (1977)
To expand the boundaries of our ineluctable power!เพื่อขยายเขตขัณฑ์เเห่ง มหาอํานาจของพวกเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
And to invade!เเละเพื่อกรีาทัพ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Why, if it had not been for Zira here, he would still be here, a stuffed specimen in the great hall of the Zaius Museum with his two friends.ถ้าซีร่าไม่ช่วยไว้ เขาคงยังอยู่ที่นี่ เป็นหุ่นสตั๊ฟฟ์ในพิพิธภัณฑ์เเห่งความหายนะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
All the families would come after you. The Corleone family would be outcasts!ทุกครอบครัวจะมาหลังจากที่คุณ ครอบครัวคอร์เลโอเนจะเป็นจัณาล! The Godfather (1972)
"They're Coming."พวกเขามาจากมณ How I Won the War (1967)
I want him to read the boating regulations, the rules, before he goes out on his own.ผมอยากให้เขาอ่านกฎเกณฑ์การเดินเรือ ก่อนที่เขาจะออกเรือเอง Jaws (1975)
He might have been impressed by a successful barrister who'd outmaneuvered General Smuts.เขาอาจจะทึ่ง กับเนติบัณฑิต ที่เหนือชั้นกว่านายพลสมัทนะ Gandhi (1982)
This is a threshold moment, Johnny. Step through.นี่เป็นช่วงเวลาเกณฑ์ จอห์นนี่ ขั้นตอน Mad Max (1979)
Also, Supperware products are ideal for storing leftovers to help stretch your food dollar.และผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ ก็สำหรับเก็บอาหารที่เหลือด้วย เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารของคุณ Airplane! (1980)
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The museum will buy them, as usual. Yes, they are nice.ใช่, ทางพิพิธภัณฑ์จะซื้อมัน, เหมือนเดิม ใช่, พวกมันมีค่ามาก Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
And the museum gets the Ark when we're finished?และพิพิธภัณฑ์ จะได้หีบฯ หลังจากที่เสร็จเรื่อง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Parole, three out of five.จะติดทัณฑ์บน สามจากห้าเพราะว่าพฤติกรรมดี The Blues Brothers (1980)
One for women, one for the untouchables.คือผู้หญิงและพวกจัณาล Gandhi (1982)
It is the work of untouchables!มันเป็นงานพวกจัณาล Gandhi (1982)
In this place, there are no untouchables and no work is beneath any of us.ที่นี่ไม่มีจัณาล และไม่มีงานอะไรที่ทำไม่ได้ Gandhi (1982)
The building's perimeter's covered. No exits.ปริมณลของอาคารครอบคลุม ไม่มีทางออก First Blood (1982)
We must remove untouchability from our hearts and from our lives.เราต้องขจัดความจัณาลออกไป จากจิตใจและชีวิตของเรา Gandhi (1982)
They'd just put it in a museum.พวกเขาเพียงแค่ต้องการใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
And utterly unscientific.และไม่มีหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่ Idemo dalje (1982)
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
We have a limited supply of chemical agents.เรามีเสบียงเคมีภัณฑ์จำกัด Day of the Dead (1985)
And that was for eating bleach under the sink.และนั่นก็เพราะไปกินน้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ใต้อ่างล้างจาน Stand by Me (1986)
-Biggest one in four counties.- ใหญ่ที่สุดในสี่มณลเชียวละ Stand by Me (1986)
suspension? censure? departmental prosecution?เลิกจ้าง พักงาน หนังสือเตือน ทัณฑ์บน? Spies Like Us (1985)
Come on! Josh, it's starting to stink up the place!เลยปล่อยสายฟ้า มรณะจากคาน้ำเเข็ง Big (1988)
This is Robert Griggs, he's a field officer of our local embassy.นี่คือโรเบิร์ต เกร็กNเขาเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามของสถานฑูตที่นี่ Rambo III (1988)
Yes, that's quite an accomplishment for a student who's been on academic probation for the last half year.- น่าประทับใจมาก... ...สำหรับนร.ที่ติดทัณฑ์บนมาครึ่งปี Punchline (1988)
Hollywood's newest concept for a wax museum comes from an ear doctor who treats the stars.แนวคิดใหม่ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง... ...มาจากหมอรักษาหูดารา Punchline (1988)
I am meant to take medical supplies, if I not take it, many people will die.ฉันต้องเอาเวชภัณฑ์ไปส่งด้วย ถ้าไม่เอาไป หลายคนจะตาย Rambo III (1988)
The first medicine they get in two months.ชุดเวชภัณฑ์ที่เราได้มาในรอบ 2 เดือน Rambo III (1988)
The director of the Museum of Antiquities has sent a car for you.ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์ ได้ส่งรถ มาให้คุณ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
At least I'm not married to the biggest horse's ass in three counties.อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้แต่งงานกับ คนงี่เง่าที่สุดในปริมณ Field of Dreams (1989)
Your contributions to the museum over the years have been extremely generous.การบริจาคของคุณ ให้กับทางพิพิธภัณฑ์ ตลอดปีที่ผ่านมา คุณใจกว้างมากๆ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It belongs in a museum.มันควรจะอยู่ในพิภิธภัณฑ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This should be in a museum.มันควรจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
That belongs in a museum.มันเป็นของพิพิธภัณฑ์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
There is no museum in Iskenderun.มันไม่มีพิพิธภัณฑ์ ในอิสเคนเดอรัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Take this diary to the Reichmuseum in Berlin.เอา ไดอารี่ไปด้วย ไปที่พิพิธภัณฑ์ไรทซ์ในเบอร์ลิน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He got lost once in his own museum.เขาเคยหลงทางในพิพิธภัณฑ์ ของเขาเอง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
My mom used to run the museum.แม่ฉันทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั่น. Hocus Pocus (1993)
However, after the trial you experienced what we might term an emotional meltdown:ยังไงก็ตาม หลังจากการประชาทัณฑ์... ...คุณได้ประสบกับสิ่งที่อาจถูกเรียกว่า การละลายความรู้สึก Basic Instinct (1992)
Curley's gonna wanna get him lynched.มันคงอยากให้เขาโดนรุมประชาทัณฑ์ Of Mice and Men (1992)
Got lost in his own museum, huh?หลงทางในพิพิธภัณฑ์ของตัวเอง, ฮ๋า? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิ[aksønsāt dutsadibandit] (n, exp) EN: Doctor of Arts; D.A
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิ[aksønsāt mahābandit] (n, exp) EN: Master of Arts ; M.A.
อัณ[antha] (n) EN: scrotum ; testicles ; testis  FR: scrotum [ m ] ; testicule [ m ]
อาวุธยุทธภัณฑ์[āwut yutthaphan] (n, exp) EN: armaments ; weapon ; arms  FR: armement [ m ]
บัณฑิ[bandit] (n) EN: graduate  FR: licencié [ m ] ; diplômé [ m ]
บัณฑิ[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [ m ] ; érudit [ m ] ; expert [ m ] ; ponte [ m ] ; savant [ m ] ; pandit [ m ] ; sage [ m ] ; académiste [ m ] (vx)
บัณฑิตสถาน[banditsathān] (n) FR: académie [ f ]
บัณเาะก์[bandǿ] (n) EN: eunuch  FR: eunuque [ m ]
บัณเาะว์[bandǿ] (n) EN: small drum used in Brahmin rites
บรรจุภัณฑ์[banjuphan] (n) EN: package
บิณ[bintha] (n) EN: food offering ; bowl of food  FR: bol de riz [ m ]
บิณบาต[binthabāt] (n) EN: food offerings to a monk
บิณบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
บิณบาต[binthabāt] (v) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour  FR: demander la charité
บริหารธุรกิจบัณฑิ[børihān thurakit bandit] (n, exp) EN: Bachelor of Business Administration
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิ[børihān thurakit dutsadībandit] (n, exp) EN: Doctor of Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิ[børihān thurakit mahābandit] (n, exp) EN: Master of Business Administration
บูชากัณฑ์เทศน์[būchākanthēt] (v) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat
บุณริก[buntharik] (n) EN: white lotus  FR: lotus blanc [ m ]
ชีวมณ[chīwamonthon] (n) EN: biosphere  FR: biosphère [ f ]
ดุษฎีบัณฑิ[dutsadībandit] (n) EN: doctor ; doctor's degree
อิงเกณฑ์[ing kēn] (x) EN: criterion referenced
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์[jaonāthī rātchathan] (n, exp) EN: correctional officer
กะเกณฑ์[kakēn] (v) EN: exact ; force ; compel  FR: exiger
กกุธภัณฑ์[kakutthaphan] (n) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship
กำหนดกฎเกณฑ์[kamnot kotkēn] (n, exp) EN: regulation ; decree ; rule ; law  FR: décret [ m ] ; loi [ f ] ; règle [ f ] ; règlement [ m ]
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์[kān baengsuan talāt tām phreuttikam kān børiphōk phalittaphan] (n, exp) EN: behavioristic segmentation
การบรรจุภัณฑ์[kān banjuphan] (n) EN: packing ; packaging
การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด[kān kamnot tamnaeng phalittaphan nai talāt] (n, exp) EN: market positioning   FR: positionnement sur le marché [ m ]
การภาคทัณฑ์[kān phākthan] (n) EN: probation  FR: probation [ f ]
การพัฒนาผลิตภัณฑ์[kān phatthanā phalittaphan] (n, exp) EN: product development
การราชทัณฑ์[kān rātchathan] (n, exp) EN: penal administration
เกณฑ์[kēn] (n) EN: unit ; standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; measure ; evaluation principle  FR: standard [ m ] ; critère [ m ]
เกณฑ์[kēn] (v) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์การตัดสินใจ[kēn kān tatsinjai] (n, exp) EN: decision criteria  FR: critère de décision [ m ]
เกณฑ์ทหาร[kēn thahān] (n) EN: conscription ; draft (Am.)  FR: conscription [ f ]
เกณฑ์ทหาร[kēn thahān] (v, exp) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist  FR: incorporer
ครุภัณฑ์[kharuphan] (n) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items
เคหะภัณฑ์[khēhaphan] (n) EN: hardware
เคมีภัณฑ์[khēmīphan] (n) EN: chemicals ; drugs
เขตสงวนชีวมณ[khēt sa-ngūan chīwamonthon] (n, exp) EN: biosphere reserve
คลังสินค้าทัณฑ์บน[khlang sinkhā thanbon] (n) EN: bonded warehouse
เครื่องราชกกุธภัณฑ์[khreūangrātchakakutthapan (?)] (n, exp) EN: regalia
ครบเกณฑ์[khropkēn] (v, exp) EN: have reached the prescribed age
ครบเกณฑ์เข้าโรงเรียน[khropkēn khao rōngrīen] (v, exp) EN: be of school age
ครุ[khrut] (n, prop) EN: Garuda  FR: Garuda (oiseau légendaire)
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์[khunnalaksana khøng phalittaphan] (n, exp) EN: product characteristic
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์[khwām rapphitchøp tø phalittaphan] (n, exp) EN: product liability
กีฬากรี[kīlā krīthā] (n, exp) EN: track and field ; athletics  FR: athlétisme [ m ]
กองกูณฑ์[køngkūn] (n) EN: bonfire ; fire of warship

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
GNP(n, abbrev) ย่อมาจาก Gross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
GDP(n, abbrev) ย่อมาจาก Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
biosphere(n) ชีวมณล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, See also: A. endergenic, endothermic, Syn. exothermic
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
mineral oil(n, phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ
line(n) กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่วางจำหน่าย, Syn. product line
data science(n) วิทยาการข้อมูล, สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
data analytics(n) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
cryptocurrency(n) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
blockchain(n) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
bitcoin(n) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
big data(n) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
avatar(n) อวทาร์, รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือนหรือเกม ซึ่งอาจเป็นสองมิติหรือสามมิติก็ได้ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
augmented reality (AR)(n) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
cyber crime(n) [ cybercrime; cyber-crime; computer crime ] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A.B.(abbr) อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts), See also: ศิลปศาสตรบัณฑิต
accredit(vt) แต่งตั้งให้เป็นฑู
agar(n) ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล
alpha test(n) การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ
ammunition(n) อาวุธยุทธภัณฑ์, See also: ลูกกระสุน, ดินระเบิด
animal-free(adj) ซึ่งไม่ใช้หรือไม่ได้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์
anomalous(adj) ที่ต่างไปจากปกติ, See also: ที่ต่างจากเกณฑ์ปกติ, Syn. abnormal, atypical, irregular
aquarium(n) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, See also: สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับคนดู
arbitrarily(adv) อย่างไม่มีกฎเกณฑ์
arbitrary(adj) ตามอำเภอใจ, See also: โดยพลการ, ตามใจชอบ, ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์, โดยการสุ่มเลือก, โดยไม่มีกฎเกณฑ์, Syn. dictatorial, discretionary
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์, See also: อาวุธยุทโธปกรณ์, ยุทธภัณฑ์, Syn. arms, weapons, armor
arrow(n) ลูกธนู, See also: ลูกศร, เกาทัณฑ์
article(n) สิ่งของ, See also: เครื่องใช้, ของ, สิ่ง, พัสดุ, วัสดุ, วัตถุ, ผลิตภัณฑ์, ข้าวของ, Syn. item, object, substance
assault(n) การประชาทัณฑ์
axiom(n) กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป, See also: หลักการที่เป็นที่ยอมรับ, Syn. maxim, saying, adage
B.A.(abbr) ศิลปศาสตร์บัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Arts), See also: วุฒิปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์
baccalaureate(n) ผู้สำเร็จปริญญาตรี (คำทางการ), See also: บัณฑิต, Syn. bachelor, graduate
bachelor(n) บัณฑิต, See also: ผู้ได้รับปริญญาตรี, Syn. graduate
bale(n) หีบห่อ, See also: บรรจุภัณฑ์, Syn. package
Bar Association(n) เนติบัณฑิตยสภา
battery(n) กลุ่มของอาวุธยุทธภัณฑ์, Syn. armory
benchmark(n) เกณฑ์มาตรฐาน
bollocks(n) อัณะชาย
bow(n) คันธนู, See also: คันศร, คันเกาทัณฑ์
be in force(idm) มีอำนาจ, See also: กลายเป็นกฎหมาย, ต้องเชื่อฟังกฎเกณฑ์
be in line with(idm) เป็นไปตาม (ความคิด, หลักการ, กฎเกณฑ์), See also: ยึดตาม, Syn. be out of, Ant. be out of
be in order(phrv) ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ (โดยเฉพาะการพูดอย่างเป็นทางการ), See also: ถูกกฎข้อบังคับ, Syn. be out of
call-up(n) การเรียกเข้าประจำการ, See also: การเรียกเกณฑ์ทหาร, Syn. conscription, the draft
ceramic(n) ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ
chamber of horrors(n) สถานที่แสดงวัตถุที่น่ากลัว (โดยเฉพาะห้องแสดงอาชญากรรมร้ายแรงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussaud)
chastise(vt) ลงโทษ, See also: ทำโทษ, ลงทัณฑ์, Syn. chasten, correct, punish
chemical product(n) เคมีภัณฑ์
cod(n) ถุงอัณะ, Syn. scrotum
code(n) มาตรการ, See also: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Syn. regulations, principles, law, rule
codification(n) การจัดระเบียบหมวดหมู่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ, See also: การเรียบเรียง, การประมวล, Syn. arrangement, classification
collection(n) งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์
commandeer(vt) เกณฑ์คนเพื่อเข้ารบ
conscript(n) ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหาร, Syn. draftee, inductee
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร, Syn. draft, muster
criterion(n) เกณฑ์, See also: บรรทัดฐาน, Syn. basis, standard
curacy(n) ตำแหน่งผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
curate(vi) ทำหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์
curate(vt) ทำหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์
curator(n) หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์, Syn. museum officer
conscript into(phrv) เกณฑ์ทหาร, See also: เกณฑ์ให้เข้าร่วมกองทัพ, บังคับด้วยกฎหมายให้เข้าร่วมกองทัพ
enlist in(phrv) สมัครเข้าเป็นทหาร, See also: เข้าเกณฑทหาร
find wanting(phrv) ไม่ได้ดังใจ, See also: ไม่เป็นอย่างที่คาด, น่าผิดหวัง, ล้มเหลว, ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน
free and easy(idm) ง่ายๆ, See also: ทำตัวสบายๆ, ไม่มีกฎเกณฑ์
dairy(adj) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม
dairy(n) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. ageist n
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
ambassador-at-large(แอมแบล' ชะดอร์ แอทลาร์จ) n., (pl. ambassadors-at-large) ฑูตที่ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
ammunition(แอมมิวนิช' เชิน) n. อาวุธยุทธภัณฑ์, กระสุน, ข้อมูล (shot and shell)
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal, Ant. regular, normal
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
aquarist(อะควา'ริสท) n. ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ, ผู้ดูแลหรือนักสะสมสัตว์หรือพืชน้ำ
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู, ลูกศร, เกาทัณฑ์, สิ่งที่คล้ายลูกศร, ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile, missile
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ, รูปร่างหน้าตา, รูปการ, ด้าน (ปัญหา) , หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง, ทิศทาง, ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage
athlete(แอธ'ลีท) n. นักกีฬา, นักกรี
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง, ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีา, มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
b.a.abbr. Bachelor of Arts อักษรศาสตรบัณฑิต, British America
b.mabbr. Bachelor of Medicine แพทย์ศาสตรบัณฑิ
b.s.abbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิ
b.scabbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิ
b.sc.abbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิ
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี, พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่, คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน, รากฐาน, หลักสำคัญ, ส่วนสำคัญ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่, หม้อกำเนิดไฟฟ้า, กองร้อยทหารปืนใหญ่, ชุดปืนเรือ, กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์, การทุบตี, การทำโจมตี, Syn. troop
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที่
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
bengal(เบนกอล') n. มณลเบ็งกอลระหว่างอินเดียกับบังกลาเทศ, See also: bengalese n., adj.
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
brass(บราส) n. ทองเหลือง, ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง, เครื่องดนตรีประเภทTrumpet, ความทะลึ่ง, ความหน้าด้าน, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง, ผู้ส่ง, บริษัทขนส่ง, ขบวนการขนส่ง, อุปกรณ์รับน้ำหนัก, ตัวนำเชื้อ, พาหะนำโรค, เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) , นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน, ตัดเอาลูกอันะทั้งสองออก, ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก, ขจัด, ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld, unsex
category(แคท'ทะกอรี) n. ประเภท, ลำดับขั้น, ปริมณ
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี, สำนักงานเสนาบดี, รัฐมนตรี, ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ, สถานเอกอัครราชฑูต, สถานกงสุลใหญ่, เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) , เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) , นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) , ตุลาการใหญ่ของบางประเ
circle { circledn. วงกลม, วงเวียน, วงแหวน, วัฎจักร, วงการ, ขอบเขต, บริเวณ, ปริมณล, อาณาจักร, ที่นั่งเป็นรูปวงกลม, โรงละครสัตว์, เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน, เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ, โคจรรอบ, หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring, cycle
circles }n. วงกลม, วงเวียน, วงแหวน, วัฎจักร, วงการ, ขอบเขต, บริเวณ, ปริมณล, อาณาจักร, ที่นั่งเป็นรูปวงกลม, โรงละครสัตว์, เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน, เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ, โคจรรอบ, หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring, cycle
circlingn. วงกลม, วงเวียน, วงแหวน, วัฎจักร, วงการ, ขอบเขต, บริเวณ, ปริมณล, อาณาจักร, ที่นั่งเป็นรูปวงกลม, โรงละครสัตว์, เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน, เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ, โคจรรอบ, หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring, cycle
classicismn. ลัทธิคลาสซิค, กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism
code(โคด) { coded, coding, codes } n. ประมวลกฎหมาย, หลักเกณฑ์, รหัส, เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส, จัดเป็นรหัส, Syn. rules
comdex(คอมเด็กซ์) ย่อมาจาก Computer Dealers Exhibition ซึ่งเป็นงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง จัดกันปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่ลาสเวกัส และเดือนเมษายนที่แอตแลนตา
commandeer(คอมมันเดียร์') { commandeered, commandeering, commandeers } vt. เกณฑ์พลเรือนเข้าทำการรบหรือทำงานให้กับหน่วยทหาร, ยึดทรัพย์สินเอกชนเพื่อประโยชน์ทางทหารหรือเพื่อสาธารณประโยชน์, Syn. draft, conscript, impress

English-Thai: Nontri Dictionary
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์, กำลังทหาร, สรรพาวุธ
arrow(n) ลูกศร, เกาทัณฑ์, ลูกธนู
aspect(n) ท่าทาง, รูปร่างหน้าตา, ลักษณะ, รูปการ, เกณฑ์, ทิศทาง
athlete(n) นักกรีา, นักกีฬา
athletic(adj) แข็งแรง, ล่ำสัน, ว่องไว, เกี่ยวกับกีฬา, เกี่ยวกับการกรี
athletics(n) การกรีา, การกีฬา
bangle(n) กำไล, กุณ
barrister(n) ทนายความ, หมอความ, นักกฎหมาย, เนติบัณฑิ
basis(n) มูลฐาน, หลักฐาน, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, กฎเกณฑ์
BIG big house(n) คุก, เรือนจำ, ทัณสถาน
canton(n) ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, เมือง, มณ
chemical(n) วัตถุเคมี, เคมีภัณฑ์, สารเคมี
circumference(n) เส้นรอบวง, ขอบ, ปริมณล, วง
commodity(n) สินค้า, โภคภัณฑ์, ของใช้ประจำ, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
compel(vt) บังคับ, ผลักดัน, ขู่เข็ญ, เคี่ยวเข็ญ, เกณฑ์
conscribe(vt) เกณฑ์(ทหาร), กะเกณฑ์
conscript(adj) ที่ถูกเกณฑ์(ทหาร)
conscript(n) ทหารเกณฑ์
conscript(vt) เกณฑ์(ทหาร), กะเกณฑ์
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร, การเกณฑ์แรงงาน, การระดมพล
county(n) มณล, จังหวัด, อำเภอ, เขตการปกครอง
criterion(n) มาตรฐาน, บรรทัดฐาน, เกณฑ์, มาตรา
decorator(n) มัณนากร, นักตกแต่งภายใน
district(n) ตำบล, เขต, ท้องถิ่น, แถบ, เมือง, มณ
dogma(n) กฎเกณฑ์, หลักเกฎท์, ความเชื่อ, คำสอน, ลัทธิศาสนา
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, ไม่มีข้อพิสูจน์, ไม่มีเหตุผล
draft(n) ฉบับร่าง, การเกณฑ์ทหาร, การสเก็ตภาพ, ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
draft(vt) ร่าง, ยกร่าง, เกณฑ์ทหาร, ดึง, ลาก
enginery(n) การสร้างกลจักร, เครื่องจักรกล, อาวุธยุทธภัณฑ์
enlist(vt) เข้าร่วม, ขอความช่วยเหลือ, ร่วมมือ, เกณฑ์(ทหาร)
enlistment(n) การเข้าร่วม, ความร่วมมือ, การเข้าเกณฑ์ทหาร, การสมัครเป็นทหาร
equipment(n) การจัดเตรียมไว้, อุปกรณ์, บริภัณฑ์, เครื่องมือเครื่องใช้
exact(vt) เกณฑ์เอามา, บีบบังคับ, ต้องการ
exaction(n) ความเข้มงวด, การบีบบังคับ, การเกณฑ์เอามา, การขู่เข็ญเอามา
formula(n) สูตร, กฎ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, ตำรา
formulate(vt) บัญญัติ, วางเกณฑ์, กำหนด, คิดสูตร, คิดตำรับ
formulation(n) การบัญญัติ, การกำหนด, การวางหลักเกณฑ์, การออกกฎ
gauge(n) เครื่องวัด, ช่วงกว้างรางรถไฟ, วงเวียน, เกณฑ์มาตรฐาน
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป, หลักกว้างๆ, กฎเกณฑ์ทั่วไป, ส่วนใหญ่
graduate(n) ผู้ได้รับปริญญา, ผู้สำเร็จการศึกษา, บัณฑิ
imperative(n) คำสั่ง, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ความจำเป็น
induct(vt) นำเข้ามา, เกณฑ์ทหาร
induction(n) การนำเข้ามา, การชักนำ, อุปมาน, การเกณฑ์, กระแสไฟฟ้า
kingdom(n) อาณาจักร, ขอบเขต, วงการ, ปริมณ
law(n) กฎหมาย, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ศีล, คำสั่ง
levy(n) การเลือกเก็บ, การระดมพล, ส่วนชัก, ทหารเกณฑ์
levy(vt) เลือกเก็บ, เกณฑ์(ทหาร), ระดมพล, เก็บ(ภาษี)
master(n) หัวหน้า, ผู้บังคับการ, ครู, เจ้านาย, มหาบัณฑิ
maxim(n) คติพจน์, หลัก, เกณฑ์, กฎ, ความจริง
measurement(n) การวัด, ขนาด, เครื่องวัด, มาตราการ, เกณฑ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
american bar aßociation(name, org, uniq) สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน
augmented reality (AR)ความเป็นจริงเสริม (เออาร์) (ref.ราชบัณฑิต)
avatarอวทาร์ (ref.ราชบัณฑิต) รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือนหรือเกมซึ่งอาจเป็นสองหรือสามมิติก็ได้
Bachelor of Education(n) ศึกษาศาสตรบัณฑิ
bankai(vi, vt) บังไค (ตราสวัสดิกะ) สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมัยสงครามโลก ถูกคิดค้นขึ้นโดยฮิตเลอร์ หรือ คำที่ใช้ในการ ปลดปล่อยพลังของเหล่ายมฑูต ในการ์ตูนเรื่อง Bleach Ex: ปลดปล่อยสวัสดิกะ - จงโปรยปรายเซมบงซากุระคาเงโยชิ หรือ บังไค เซมบซากุระคาเงโยชิ นั่นเอง
Image:
capacity[เคอะแพ้เซอะทิ] (n) วิสัย (อ้างอิง: พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 1082)
cathedral(n) วัดของคริสต์ศาสนาที่มีสังฆราช (bishop) เป็นประมุขและที่เป็นทีตั้งของ “อาสนะสังฆราช” (bishop's cathedra) เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใช้ในการสักการะบูชา (โดยเฉพาะสำหรับนิกายที่มีระบบฐานันดรการปกครองเช่นนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ นิกายอังกลิคัน และ นิกายลูเทอรัน มหาวิหารจะเป็นวัดที่เป็นที่นั่งของสังฆราช (วัดประจำตำแหน่ง) ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของสังฆมณล (Diocese หรือ See) ที่อยู่ใต้การปกครองของสังฆราชที่กำหนดไว้
Cellophane noodle[(เซลโล-แพน นูเดิล)] (n, adj) วุ้นเส้น ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแป้งของถั่วเขียวเส้นเล็กๆกลมๆยาวๆ ไม่มีสี
chemical productsเคมีภัณฑ์
Chloroprene rubber(n) ยางคลอโรพรีน เป็นยางที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เป็นยางที่มีขั้วเนื่องจากประกอบด้วยอะตอมของคลอรีน ทำให้ยางชนิดนี้มีสมบัติด้านการทนไฟ, ความทนต่อสารเคมีและน้ำมัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้แก่ ยางซีล, ยางสายพานลำเลียงในเหมืองแร่ เป็นต้น
commodityโภคภัณฑ์
criteria[คไรเทีย-เรียน] (prep) เกณฑ์, บรรทัดฐาน
curator(n) ภัณารักษ์
cyber bullyการระรานทางไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
cyber crimeอาชญากรรมไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
cyber securityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือ ที่เหมาะสม [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
cybersecurityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
drum major(n) คากร
educational durable objectsครุภัณฑ์ทางการศึกษา
Embassy of the United States(n) สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
entity[เอ๊นถิถิ] (n) สัจภัณฑ์ (ของที่ดำรงอยู่จริง)
heptathlon(n) สัตตกรีา (สำหรับการแข่งขันโอลิมปิคฤดูร้อนปี2551 ที่ประเทศจีน เป็นการแข่งขันกีฬา 7 ประเภทสำหรับผู้หญิง ได้แก่ วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร กระโดดสูง ทุ่มน้ำหนัก วิ่ง 200 เมตร กระโดดไกล พุ่งแหลน และวิ่ง 800 เมตร)
inulin(n) สารอินูลิน (สารที่ช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียสาเหตุโรคท้องร่วง ใช้เป็นสารทดแทนไขมันในครีม เนยแข็ง และไอศกรีม เพิ่มใยอาหารในผลิตภัณฑ์นม เป็นสารที่ให้ความหวานแต่ไม่ให้พลังงาน)
iphone(n) ชื่อผลิตภัณฑ์ของมือถือมีดีไซน์ ที่ผู้คนแทบจะทั่วทุกมุมโลกนิยมใช้เป็นอย่างมาก ผลิตโดย ค่าย Apple, See also: ipad
Lacto-ovo vegetarian(n) ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ได้ เช่น นม, เนย, ไข่
LANNA(n) ล้านนา คือดินแดนที่มีจำนวนที่นานับล้าน เป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน ลำพูน และ ลำปาง โดยมีเมืองเชียงใหม่ เป็นราชธานี มีภาษาที่เรียกว่า คำเมือง หรือภาษาเหนือ ตัวหนังสือ ตัวเมือง วัฒนธรรม และ ประเพณี เป็นของตนเอง ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง เป็นระบอบมณลเทศาภิบาล ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี พระเจ้าอินทวิชยานนท์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 เป็นพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในฐานะราชอาณาจักรพระองค์สุดท้าย และ เจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 เป็นเจ้าผู้ปกครองนครองค์สุดท้าย ปัจจุบันเจ้านายฝ่ายเหนือและเชื้อสาย "ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)" อยู่ในราชตระกูล ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูน ณ ลำปาง และ ณ น่าน
monk supply(n) สังฆภัณฑ์
overed right[over right] (n, phrase) ถือสิทธิเหนือกฎความถูกต้องอื่นใด หรือมีอำนาจกระทำอย่างไดอย่างหนึงออกนอกกฎเกณฑ์ปกติ มีอิทธิพลมากกว่าเงื่อนไขใดๆที่กำหนดไว้ เมื่อแสดงสิทธินี้แล้วทุกอย่างที่เป็นข้อจำกัดจะเป็นไปตามที่ผู้ถือสิทธิต้องการ
Ovo-vegetarian(n) ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ เช่น นม, เนย, ชีส แต่กินไข่ได้
pantheism(n) เทพนิยม (เทียบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า 539)
Patmose[พัท มอส] (n) Patmos เป็นชื่อเกาะขนาดเล็กใน(เป็นภาษากริก) Aegean ทะเลและสามารถพบได้ระหว่างเกาะ Leros และ Ikaria. ... ประมงประวัติของพิพิธภัณฑ์เป็นนักท่องเที่ยว Philoproodos กล่าวกันว่านักบุญจอห์นอีแวนเจลลิสเป็นคนคนเดียวกับ “นักบุญอัครสาวก” ... (ดูเพิ่ม นักบุญจอห์นเพรสไบเตอร์ (John the Presbyter) และ นักบุญจอห์นแห่งพัทโมส (John of Patmos) ...ได้เห็นนิมิตที่พระเจ้าททรงประทานให้พ่านทูตสวรรค์ และยอห์นเขียนขึ้นมาเป็นเล่มเรียกชื่อว่า "พระธรรมวิวรณ์"
Penological Practiceส่วนทัณปฎิบัติ
Perinealเป็นช่องว่างระหว่างทวารหนักและถุงอัณะในเพศชายและระหว่างทวารหนักและช่องคลอดในเพศหญิง, เป็นพื้นที่ของร่างกายระหว่างหัวหน่าวและก้นกบ(กระดูกหาง)
Perineumอยู่ระหว่างทวารหนักและอัณะหรือช่องคลอด.
prodrome(n) อาการบอกเหตุ, อาการบอกเหตุโรค, อาการบอกล่วงหน้าโรค (ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน)
rattan(n) เครื่องหวาย, ต้นหวาย, ผลิตภัณฑ์หวาย, เฟอร์นิเจอร์, See also: ratan, Syn. cane
roadshow(n) นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปนำเสนอในสถานที่หลายๆ แห่ง
RoHS(abbrev) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See(n) สังฆมณ
seminomaเนื้องอกร้ายของอัณะ; มักจะเกิดขึ้นในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า
social commerce(n) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
Sovereign Prince(n) องค์อธิปัตย์ เป็นเจ้าชายซึ่งมีอำนาจปกครองราชรัฐในขอบขัณสีมาของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
stockมูลภัณฑ์
Teratomasชนิดของเนื้องอกเซลล์เชื้อโรคที่อาจมีหลายชนิดที่แตกต่างกันของเนื้อเยื่อ, เช่นผม, กล้ามเนื้อ, และกระดูก. เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในรังไข่ในผู้หญิงลูกอัณะในผู้ชายและกระดูกในเด็ก
up to snuff[อัพ ทู สนัพ] บางคนหรือบางสิ่งที่อยู่ในเกณฑ์หรือคุณภาพที่ยอมรับได้ (โดยมากใช้ความหมายเชิงลบ)
username[ยูส-เซ่อ-เนม] (n) ชื่อผู้ใช้(ผลิตภัณฑ์, บริการ)
waste from electrical and electronics equipmentเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, Syn. WEEE
weee(abbrev) เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, Syn. Waste from Electrical and Electronics Equipment
มอก.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
博物館[はくぶつかん, hakubutsukan] (n) พิพิธภัณฑ์
合格[ごうかく, goukaku] (n, vi, vt) ผ่าน, ผ่านเกณฑ์, Ant. 不合格
執行猶予[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] (n) การภาคทัณฑ์
大学院[だいがくいん, daigakuin] (n) บัณฑิตวิทยาลัย
廃止[はいし, haishi] (n, vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)
消耗品[しょうもうひん, shoumouhin] (n) พัสดุ (สิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป ไม่ใช่คุรภัณฑ์)
美術館[びじゅつかん, bijutsukan] (n) พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
衛生陶器[えいせいとうき, eiseitouki] (n) สุขภัณฑ์ (ในห้องน้ำ)
規定[きてい, kitei] (n) ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
付則[ふそく, fusoku] กฏเกณฑ์เพิ่มเติม
改製[かいせい, kaisei] (n) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
工学士[こうがくし, kougakushi] (n) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิ
バリ[こうがくし, bari] (n) ครีบที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก
目安[めやす, meyasu] (n) เกณฑ์ บรรทัดฐาน จุดประสงค์ ความมุ่งหมาย คร่าว ๆ
ガルーダ[ガルーダ, garu^da] (n) ตราสัญลักษณ์ครุ - ที่ใช้ประทับตราบนหัวเอกสารทางราชการ
石油化学製品[ガルーダ, sekiyu kagaku seihin] (n) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
公式[こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n, adj) สูตร, กฎ, เกณฑ์, หลัก, มาตรฐาน, รูปแบบ, แผ่น, ตำรับ, ตำรา , ข้าราชการ, เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ, ระเบียบแบบแผน, พิธีรีตอง, ความเคร่งครัดในระเบียบ, ความเข้มงวด, ธรรมเนียมปฏิบัติ
定番[ていばん, teiban] (n, adj) n., adj. (เป็น) มาตรฐาน, เกณฑ์, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, กรอบ, ข้อกำหนด, อัตราเปรียบเทียบ
量産完了[ていばん, ryousan kanryou] ผลิตภัณฑ์ผลิตเสร็จสมบูรณ์ หรือ ไม่มีการผลิตแล้ว
法華経[ほけきょう, hokekyou] (n) สัทธรรมปุณรีกสูตร The Lotus Sutra คัมภีร์ของพุทธศาสนานิกายมหายาน มี 28 บท
町内会[ちょうないかい, chounaikai] สมาคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน(สมาคมแห่งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันแล้ว โดยทั่วไปแล้วทุกคนต้องเข้าร่วมและต้องจ่ายค่าสมาชิก โดยที่สมาคมจะเป็นคนกำหนดกฏเกณฑ์ภายในชุมชนแห่งนั้นเช่นการกำหนดสถานที่ิทิ้งขยะ และทำหน้าที่กระจายข่าวสารภายในชุมชน สมาคมแบบนี้จะมีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศญี่ปุ่น หากเทียบกับประเทศไทย ก็ให้นึกถึง "คณะกรรมการชุมชน" ก็น่าจะเทียบเคียงกันได้)
競技大会[きょうぎたいかい, kyougitaikai] (n) การแข่งขันกรี
法華経[きょうぎたいかい, hokekyou] (n) พระสัทธรรมปุณริกสูตร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] TH: เกณฑ์  EN: level
製品[せいひん, seihin] TH: ผลิตภัณฑ์  EN: manufactured goods
踏まえる[ふまえる, fumaeru] TH: ยึดเป็นเกณฑ์  EN: to be based on
基準[きじゅん, kijun] TH: หลักเกณฑ์  EN: criteria
外交[がいこう, gaikou] TH: การฑูตระหว่างประเทศ  EN: diplomacy
近郊[きんこう, kinkou] TH: ปริมณล  EN: suburbs
音便[おんびん, onbin] TH: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม  EN: euphony

German-Thai: Longdo Dictionary
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน
Hoden(n) |der, pl. Hoden| ลูกอัณ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pinakothek(n) (eng.) pinacotheca Bei WIKI... Unter Pinakothek (griechisch pinakotheke „Aufbewahrungsort von Weihgeschenktafeln“[ 1 ]) verstand man im alten Rom den Raum eines Hauses, in dem Tafelbilder aufbewahrt wurden. Seit der Renaissance ist mit Pinakothek eine Galerie für Gemälde gemeint. พิพิธภัณฑ์

French-Thai: Longdo Dictionary
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส
musée(n) |m| พิพิธภัณฑ์สถาน เช่น Le Louvre est un musée important.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
saturateur(n) le, เครื่องทำความชื้นในอาคารหรือพิพิธภัณฑ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top