ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transgender

T R AE1 N Z JH EH1 N D ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transgender-, *transgender*
English-Thai: Longdo Dictionary
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am in porn, yes, but I'm also in the transgender industry, which is a very small niche.ฉันอยู่ในวงการหนังโป๊ ใช่ แต่ฉันอยู่ในวงการคนข้ามเพศด้วย ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ After Porn Ends 2 (2017)
But I had already started investigating myself as a transgender person.แต่ฉันลองเริ่มสำรวจตัวเอง ในฐานะคนข้ามเพศด้วย  ()
This whole gender oppression thing is lived in different ways by a transgender person, who is questioning precisely these formulas, these cages.ไอ้เรื่องการกดขี่ทางเพศอะไรพวกนั้น มันกลายเป็นอีกอย่างสำหรับคนข้ามเพศอย่างเรา ซึ่งเป็นคนที่ตั้งคำถามกับสูตรสำเร็จพวกนี้ กับกรอบพวกนี้จริงจังที่สุด  ()
Transvestites and transgender are people worthy of being considered human.คนข้ามเพศหรือกะเทยก็คือคน มีค่าพอที่จะถือว่าเป็นมนุษย์คนนึง  ()
For example, the idea that there is a transvestite and transgender identity which is undeniable and verifiable by certain signals and which has the power to exclude those who do not fit.ยกตัวอย่าง แนวคิดที่ว่ามีคนลักเพศเทียม กับข้ามเพศที่มาจากตัวตนข้างในจริงๆ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ และพิสูจน์ได้ด้วยสัญญาณบางอย่าง  ()
I think this is a sort of transgender desire I had in my teenage years.ฉันว่ามันคือความปรารถนาข้ามเพศ ที่ฉันเคยมีสมัยเป็นวัยรุ่น  ()

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSGENDER T R AE1 N Z JH EH1 N D ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランスジェンダー[, toransujienda-] (n,adj-no) transgender; transgendered individual [Add to Longdo]
トランス系[トランスけい, toransu kei] (adj-no) transsexual; transgender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  transgender
      adj 1: involving a partial or full reversal of gender [syn:
             {transgender}, {transgendered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top