ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขอร้อง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขอร้อง-, *ขอร้อง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอร้อง(v) beg, See also: ask, request, entreat, beseech, implore, Syn. ขอ, ร้องขอ, อ้อนวอน, Example: ทางโรงเรียนขอร้องนักเรียนและผู้ปกครองให้บริจาคเงินช่วยอุทกภัยภาคใต้, Thai Definition: ขอให้ช่วยเหลืออย่างเห็นอกเห็นใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอร้องก. ขอให้ช่วยเหลือ, ขอให้ทำตามที่ขอ.
ไถ ๑ขอร้องแกมบังคับ เพื่อเอาทรัพย์สินเป็นต้นอย่างไม่ถูกต้อง, รีดไถ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please?ขอร้อง? The Key and the Clock (2006)
Asked?ขอร้อง The Return (2010)
I am begging you.ผมขอร้อง Priest (2011)
Ever entreatingเคยขอร้อง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ever entreatingเคยขอร้อง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come on, now, let's sing it!มาสิ, ตอนนี้ ขอร้องเพลงมัน! Pinocchio (1940)
- Maxim, please!- เเม็กซิมคะ ขอร้องล่ะ Rebecca (1940)
Only please stand.ขอร้องละ ยืนขึ้นซิ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I am asking you to be the guardians of the principles of science during my absence.ฉันขอร้องให้เธอเป็นผู้ดูเเล สภาวิทยาศาสตร์สูงสุดช่วงที่ฉันไม่อยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Yeah, get me outta here, please!ส่งผมไปทีขอร้องล่ะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Please!ขอร้อง The Little Prince (1974)
I'm begging you!- ผมขอร้องน่า! Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอร้อง[khørøng] (v) EN: ask ; request ; implore ; beg  FR: demander ; solliciter ; faire appel à ; quémander

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ask(vi) ขอร้อง, See also: ขอ, Syn. request, beg
ask(vt) ขอร้อง, See also: ขอ
beg(vt) ขอร้อง, See also: อ้อนวอน
beseech(vt) ขอความกรุณา, See also: ขอร้อง, อ้อนวอน, วิงวอน, Syn. beg, ask
beg of(phrv) ขอร้อง (อย่างสุภาพ), See also: วิงวอน
cast oneself on someone's mercy(idm) ขอความเมตตา, See also: ขอร้อง, Syn. fling on, throw on
intercede for(phrv) ไกล่เกลี่ยให้กับ, See also: ขอร้องให้กับ, Syn. intercede with
intercede with(phrv) ไกล่เกลี่ยให้กับ, See also: ขอร้องให้กับ, Syn. intercede for
invoke on(phrv) อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ, See also: ขอร้องให้เกิด บางสิ่ง กับ, Syn. call down on
invoke upon(phrv) อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ, See also: ขอร้องให้เกิด บางสิ่ง กับ, Syn. call down on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjure(อะจัวร์') vt. ให้สาบาน, ขอร้อง, อ ้อนวอน. -adjuration n., -adjuratory adj.
askrask(อาสคฺ) vt., vi. ถาม, ถามข่าว, ขอร้อง, ขอ, เชื้อเชิญ, ซักถาม, Syn. entreat, crave
behest(บิเฮสทฺ') n. คำสั่ง, คำขอร้อง, พระบรมราชโองการ, Syn. command
beseech(บิซีช') { besought/beseeched, besought/beseeched, beseeching, beseeches } vt., vi. อ้อนวอน, ขอร้อง, ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit
bespeak(บิสพีค') { bespoke, bespoke, bespeaking, bespeaks } vt., n. (การ) ถามหา, กล่าว, ว่า, แสดงให้เห็น, บอกล่วงหน้า, จองล่วงหน้า, ขอร้อง, Syn. indicate, Ant. negate
entreat(เอนทรีท') vt., vi. ขอร้อง, วิงวอน, อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore, beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง, การวิงวอน, คำขอร้อง, คำวิงวอน, คำอ้อนวอน
evocable(เอฟ'วะคะเบิล) adj. ซึ่งเรียกปลุกได้, ซึ่งขอร้องได้
evocation(เอฟวะเค'เชิน) n. การเรียกปลุก, การขอร้อง, การเรียก, การกระตุ้นให้เกิดขึ้น, การนำมาซึ่ง
hist(ฮิสท) interj. คำอุทาน "ฮือ!" (เรียกร้องความสนใจหรือขอร้องให้คนเงียบ)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjuration(n) การขอร้อง, การอ้อนวอน, การให้คำสัตย์, คำสั่ง
adjure(vt) อ้อนวอน, ขอร้อง, ให้คำสัตย์, สาบาน, สั่ง
appeal(vt) ขอร้อง, อ้อนวอน, ร้องเรียน, อุทธรณ์, เรียกร้อง, ดึงดูดความสนใจ
ask(vi, vt) ถาม, ขอ, ขอร้อง, เชื้อเชิญ
beg(vt) ขอร้อง, ขอ, อ้อนวอน, ขอความกรุณา
beseech(vt) อ้อนวอน, ขอร้อง, ขอความกรุณา
conjure(vt) ขอร้อง, อ้อนวอน, วิงวอน
demand(n) ความต้องการ, คำขอร้อง, อุปสงค์, การเรียกร้อง
demand(vt) ต้องการ, ขอร้อง, เรียกร้อง, ขอทราบ, ถาม
entreat(vi, vt) อ้อนวอน, วิงวอน, ร้องขอ, ขอร้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
依頼[いらい, irai] (n) ขอร้อง, ไหว้วาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頼む[たのむ, tanomu] TH: ขอร้อง  EN: to request
願う[ねがう, negau] TH: ขอร้อง  EN: to request

German-Thai: Longdo Dictionary
umgehend(adj) ในทันที, โดยทันที เช่น Wir bitten Sie um eine umgehende Antwort. ทางเราขอร้องให้คุณช่วยตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด
niemand(pron) ไม่มีใคร เช่น Niemand wird ihren Forderungen nachgeben. ไม่มีใครยอมทำตามคำขอร้องของเธอได้
Forderung(n) |die, pl. Forderungen| คำขอร้อง, ความต้องการ เช่น die Forderung anerkennen อนุญาตตามคำขอร้อง, See also: Erfordernis, Frage, Bedarf
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ
auffordern(vt) |forderte auf, hat aufgefordert, zu + D| ขอร้องหรือเรียกร้องให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich wurde am Flughafen aufgefordert, den Koffer zu öffnen. ฉันถูกขอร้องให้เปิดกระเป๋าเดินทางที่สนามบิน, See also: fordern
bitten(vt) |bat, hat gebeten, jmdn. um etw.| ขอร้อง, ขอความช่วยเหลือ เช่น Ich bitte dich um Verzeihung, obwohl ich bereits so gestraft bin.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top