Search result for

หม้อน้ำ

(40 entries)
(0.2879 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หม้อน้ำ-, *หม้อน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หม้อน้ำ    [N] boiler, Example: พ่อตรวจเช็คหม้อน้ำรถยนต์ ก่อนจะขับรถออกจากบ้านทุกครั้ง, Count unit: ลูก, หม้อ, Thai definition: หม้อต้มน้ำเพื่อให้เกิดไอน้ำ เพื่อหมุนเครื่องจักร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หม้อน้ำน. หม้อโลหะขนาดใหญ่ ใช้ต้มนํ้าทำให้เกิดไอนํ้าเดือดที่มีแรงดันสูงเพื่อหมุนเครื่องจักรเป็นต้น
หม้อน้ำอุปกรณ์ของเครื่องยนต์บางชนิด สำหรับบรรจุนํ้าเพื่อระบายความร้อนของเครื่องยนต์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radiatorหม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
header tankหม้อน้ำท่อนบน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overflow tankหม้อน้ำล้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tube-and-fin radiatorหม้อน้ำแบบท่อครีบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tube-and-fin-radiatorหม้อน้ำแบบท่อครีบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ribbon-cellular radiatorหม้อน้ำแบบรังผึ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
downflow radiatorหม้อน้ำไหลลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossflow radiatorหม้อน้ำไหลแนวนอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Car Radiatorsหม้อน้ำรถยนต์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What you've saved is my life and my honey pot.สิ่งที่คุณได้บันทึก ไว้เป็น ชีวิตและหม้อน้ำผึ้งของฉัน คุณ มีแน่นอน How I Won the War (1967)
My radiator must be leaking.หม้อน้ำของผมคงจะรั่วน่ะครับ Oh, God! (1977)
A radiator doesn't hold that much water.หม้อน้ำไม่จุน้ำมากขนาดนั้นหรอก Oh, God! (1977)
Let's pop him in a boiling pot And when he's done we'll butter him upโยนเขาลงไปในหม้อน้ำรอน แล้วเมื่อเค้าสุก เราก็จะเอาเค้าขึ้นมา The Nightmare Before Christmas (1993)
- Clean as a virgin's honey pot, huh?- ทำความสะอาดเป็นหม้อน้ำผึ้งบริสุทธิ์ของฮะ? The Shawshank Redemption (1994)
"why the radiator keeps running out of fluid?"ว่ามันเสียตรงไหน ทำไมหม้อน้ำน้ำถึงไหลออกหมด Don Juan DeMarco (1994)
That damn, rusty radiator about burned the skin off my legs.นั่งสาปแช่งหม้อน้ำรถยนต์เป็นสนิมเกาะผิวหนังจากขาของฉัน. Black Snake Moan (2006)
If a frog jumps into a pot of boiling water, it jumps right out again because it senses the danger.ถ้ากบตัวหนึ่งกระโดดลงไปในหม้อน้ำเดือด มันจะกระโดดออกมาทันทีเพราะมันรู้สึกได้ถึงอันตราย An Inconvenient Truth (2006)
But the very same frog, if it jumps into a pot of lukewarm water that is slowly brought to a boil, will just sit there and it won't move.แต่กบตัวเดียวกันนี้ ถ้ามันกระโดดลงไปในหม้อน้ำอุ่น ที่ค่อยๆต้มจนเดือด An Inconvenient Truth (2006)
- Well, the fan blade's bent.- คือ พัดลมหม้อน้ำมันงอน่ะ. Vacancy (2007)
They can be a bit temperamental.หม้อน้ำมันอาจจะร้อนไปหน่อย Cassandra's Dream (2007)
Or next time it won't be your piece of shit car I'm draining fluid from.หรือครั้งต่อไปที่ฉันแทง มันจะไม่ใช่หม้อน้ำรถ Old Bones (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หม้อน้ำ[n.] (mønām) EN: boiler   
หม้อน้ำ[n.] (mønām) EN: radiator   FR: radiateur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radiator    [N] หม้อน้ำรถยนต์
stockpot    [N] หม้อน้ำซุปขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boiler(บอล'เลอะ) n. หม้อน้ำ,กาน้ำ,ภาชนะหุงต้ม,เตาหม้อ
cocktail(คอค'เทล) {cocktailed,cocktailing,cocktails} n. เหล้าผสมหลายชนิดที่เขย่าในหม้อน้ำแข็ง vi. ดื่มเหล้าค็อกเทล.
hooka(ฮูค'คะ) n. กล้องสูบยาวที่ต่อผ่านหม้อน้ำ,หม้อละกู่
hookah(ฮูค'คะ) n. กล้องสูบยาวที่ต่อผ่านหม้อน้ำ,หม้อละกู่
radiator(เร'ดิเอเทอะ) n. สิ่งที่ปล่อยรังสี,เครื่องนำความร้อน,หม้อน้ำรถยนต์,หม้อที่ต่อกับท่อน้ำร้อนริมผนัง
radiator capn. ฝาหม้อน้ำรถยนต์
radiator grillen. หน้าหม้อน้ำรถยนต์ชั้นนอก

English-Thai: Nontri Dictionary
boiler(n) หม้อน้ำ,กาต้มน้ำ,ถังต้มน้ำ
caldron(n) กาน้ำใหญ่,กระทะ,หม้อน้ำ
cauldron(n) กาน้ำใหญ่,หม้อน้ำ
radiator(n) หม้อน้ำรถยนต์,ท่อนำความร้อน,ผู้ปล่อยรังสี
range(n) เทือกเขา,แถว,แนว,ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หม้อน้ำ,วิถีกระสุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top