ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

package

P AE1 K AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -package-, *package*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
package(n) หีบห่อ, See also: สัมภาระ, Syn. container, pack, packet
package(n) ภาชนะบรรจุ, Syn. pack, packet, parcel
package(n) ส่วนประกอบทั้งหมด, Syn. aggregation, container
package(n) การซื้อขายเหมาทั้งชุด
package deal(sl) สินค้า / บริการที่ขายให้ในหนึ่งชุด
package tour(n) การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์ซึ่งจัดบริการแบบครบวงจร
package holiday(n) การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์ซึ่งจัดบริการแบบครบวงจร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
package(แพค'คิจ) n. หีบ, ห่อ, มัด, Syn. parcel
package dealn. การซื้อขายเหมาทั้งหมด
packaged programโปรแกรมสำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ใช้หมายถึง application package ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯ
prepackage(พรีแพค'คิจฺ, พรีแพค') vt. บรรจุเสร็จก่อน
software packageส่วนชุดคำสั่งสำเร็จซอฟต์แวร์สำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ บางทีใช้สั้น ๆ ว่าpackage ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯมีความหมายเหมือน packaged program

English-Thai: Nontri Dictionary
package(n) หีบห่อ, ภาชนะบรรจุ, รายการเหมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
packageโปรแกรมสำเร็จ [ มีความหมายเหมือนกับ software package ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packageรวมกันเป็นชุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
packageหีบห่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
package dealข้อตกลงรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
package policyกรมธรรม์ภัยรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
package policyกรมธรรม์ภัยรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
packaged type air conditioner; self-contained air conditionerเครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
packaged unitชุดอุปกรณ์แบบรวมส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Package goods industryอุตสาหกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Package printingการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Package toursการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Mr. Boddy went to get the surprise packages from the hall.และคุณบ๊อดดี้ไปเอา กล่องของขวัญจากห้องโถง Clue (1985)
I have a priority package from the nat-sat printing room.[ ดาวเทียมพยากรณ์อากาศ ห้ามใช้ทางการทหาร ] ผมมีเอกสารลับมาส่ง เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมจารกรรม Spies Like Us (1985)
He takes 10, 000 Gl Joes, ... ..slaps some gills on 'em, webs their feet, packages them in seaweed.คุณจะได้ไม่หลงทาง ราตรีสวัสดิ์ Big (1988)
My plan was to start the dinner early... so Karen and I could unload the guns Jimmy didn't want... then get the package for Lois... to take to Atlanta for her trip later that night.ตั้งใจว่าจะกินมื้อเย็นให้เร็วขึ้น แล้วผมกับคาเรนจะได้ มีเวลาเอาปืนที่จิมมี่ไม่ซื้อไปเก็บ จากนั้นไปเอาของให้ลูอิส Goodfellas (1990)
I had to get home and get the package ready for Lois to take on her trip.ผมต้องกลับบ้านเตรียมของ ที่จะให้ลูอิสเดินทางไปส่ง Goodfellas (1990)
Also, I had to get to Sandy's to give the package a whack with quinine.และต้องไปหาแซนดี้ เพื่อเอาของไปผสมกับยา Goodfellas (1990)
They'd know a package was leaving my house... and they'd even have the time and flight number, thanks to her.รู้ว่าของกำลังจะออกจากบ้านผม และจะรู้ทั้งเวลา เที่ยวบิน ขอบคุณเธอจริงๆ Goodfellas (1990)
I hid the package in the kitchen and went to take her home.ผมแพ็คของในครัวเสร็จ แล้วต้องพาเธอกลับบ้าน Goodfellas (1990)
Maybe she wanted the money and not the package it was wrapped in.บางทีเธออาจตีองการเงิน ไม่ใช่แค่ได้เงินในกระเป๋า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Your package is arriving.- (เสียง ว. ) สินค้าคุณกำลังมา Squeeze (1993)
Package for you, sir.มีของฝากถึงคุณครับ In the Mouth of Madness (1994)
I got a package for you.ผมมีพัสดุให้คุณ เจอกันที่ Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
packageA bill came along with the package.
packageAttach this label to your package.
packageDid you get the package I sent you?
packageEach package contains a score of cigarettes.
packageHe attached a "Fragile" label to the package.
packageHe bound the package with a string.
packageHe delivered the package to the orphanage.
packageHe held a package under his arm.
packageHelp me lift the package.
packageHow much is the whole package?
packageI'd like to mail this package to Canada.
packageI'd like to send this package to Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรจุภัณฑ์(n) package, Example: นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ผู้ผลิตเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม, Thai Definition: วัสดุทำเป็นถุงหรือกล่องเป็นต้น สำหรับบรรจุสินค้าปลีก
ห่อ(v) wrap, See also: package, envelop, Syn. หุ้มห่อ, หุ้ม, Ant. แกะ, เปิด, แก้, Example: สิ่งของที่จะส่งทางไปรษณีย์ต้องห่อให้เรียบร้อย, Thai Definition: พันหรือหุ้มสิ่งของด้วยใบไม้หรือกระดาษ เป็นต้น
กุลี(clas) package of 20 pieces of cloth, See also: score, Example: เมื่อตัดสินใจว่าจะแต่งชุดไทย หล่อนก็ไปหาซื้อผ้านุ่งมาหลายกุลี, Thai Definition: ลักษณนามบอกปริมาณของผ้า รวม 20 ผืน
ซอง(clas) pack, See also: package, case, packet, Example: คุณลุงสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง
การบรรจุหีบห่อ(n) package, See also: baling, parceling, Syn. การบรรจุ, การใส่, การประจุ, Example: การทำให้สินค้ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต้องผ่านการแปรรูปและการบรรจุหีบห่อหลายขั้นตอน เพื่อรักษารูปและกลิ่นของสินค้าให้ยาวนาน
หีบห่อ(n) package, See also: parcel, bundle, packet, Syn. พัสดุภัณฑ์, พัสดุ, Example: พนักงานกำลังจัดสินค้าใส่หีบห่อ, Thai Definition: วัตถุสิ่งของที่บรรจุกล่องหรือมีสิ่งอื่นห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อส่งไปในที่อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุภัณฑ์[banjuphan] (n) EN: package
หีบห่อ[hīphø] (n) EN: package ; parcel ; bundle ; packet ; packaging  FR: paquet [ m ] ; colis [ m ]
ห่อ[hø] (n) EN: pack ; parcel ; package ; packet ; bundle ; carton  FR: paquet [ m ] ; colis [ m ]
ห่อ[hø] (v) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up  FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห่อ[hø] (n) EN: [ classifier : packages, parcels, bundels, packets wrapped in paper ]  FR: [ classificateur : paquets, colis dans un emballage de papier ]
ห่อ[hø] (n) EN: wrap ; package ; envelop
ห่อ[hø] (n) EN: [ classifier : pack ; parcel ; package ; packet ]
แก้ห่อ[kaē hø] (v, exp) EN: untie a package ; unpack a package  FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
การซื้อขายแบบเหมารวม[kān seūkhāi baēp mao rūam] (n, exp) EN: package deal
เครื่องยังชีพ[khreūang yangchīp] (n, exp) EN: disaster relief package

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PACKAGE P AE1 K AH0 JH
PACKAGE P AE1 K IH0 JH
PACKAGED P AE1 K IH0 JH D
PACKAGER P AE1 K IH0 JH ER0
PACKAGES P AE1 K AH0 JH AH0 Z
PACKAGES P AE1 K IH0 JH IH0 Z
PACKAGE'S P AE1 K IH0 JH IH0 Z
PACKAGERS P AE1 K IH0 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
package (v) pˈækɪʤ (p a1 k i jh)
packaged (v) pˈækɪʤd (p a1 k i jh d)
packages (v) pˈækɪʤɪz (p a1 k i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automatenverpackung { f }package for automatic machine [Add to Longdo]
Maßnahmenkatalog { m }; Maßnahmepaket { n }package of measures [Add to Longdo]
Paketband { n }package tape [Add to Longdo]
Pauschalangebot { n }package deal [Add to Longdo]
Spulenfärbung { f } [ textil. ]package dyeing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n, n-suf) (1) earth; ground; land; soil; (2) place; (3) territory; (4) (See 天地無用) bottom (of a package, book, etc.); (5) (See 五大・1, 土・ど・2) earth (one of the five elements); (P) #208 [Add to Longdo]
パッケージ[pakke-ji] (n, vs) package; (P) #4,769 [Add to Longdo]
実装[じっそう, jissou] (n, vs) package; implementation; mounting; insertion (of equipment) #5,097 [Add to Longdo]
[こり, kori] (n) wrapped package; bale #10,843 [Add to Longdo]
開ける(P);空ける(P);明ける(P)[あける, akeru] (v1, vt) (1) (esp. 開ける) to open (a door, etc.); to unwrap (e.g. parcel, package); (2) (esp. 開ける) to open (for business, etc.); (3) (esp. 空ける) to empty; to clear out; to make space; to make room; (v1, vi) (4) (esp. 明ける) to dawn; to grow light; (5) (esp. 明ける) to end; (P) #17,341 [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
アカデミックパッケージ[akademikkupakke-ji] (n) { comp } academic package [Add to Longdo]
アプリケーションプログラムパッケージ[apurike-shonpuroguramupakke-ji] (n) { comp } application program package [Add to Longdo]
オフィスソフト[ofisusofuto] (n) office software package; office suite [Add to Longdo]
オンラインパッケージ[onrainpakke-ji] (n) { comp } online package [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package [Add to Longdo]
ソフトウェアパッケージ[そふとうえあぱっけーじ, sofutoueapakke-ji] software package [Add to Longdo]
ディップ[でいっぷ, deippu] dip, DIP (Dual Inline Package) [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP) [Add to Longdo]
パッケージ[ぱっけーじ, pakke-ji] package [Add to Longdo]
パッケージソフトウェア[ぱっけーじそふとうえあ, pakke-jisofutouea] packaged software [Add to Longdo]
パッケージ名[パッケージめい, pakke-ji mei] package name [Add to Longdo]
応用パッケージ[おうようパッケージ, ouyou pakke-ji] application package [Add to Longdo]
梱包[こんぽう, konpou] packing (vs), crating, package [Add to Longdo]
制御属性パッケージ[せいぎょぞくせいパッケージ, seigyozokusei pakke-ji] Control-Attribute-Package [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Package \Pack"age\ (p[a^]k"[asl]j; 48), n.
   1. Act or process of packing.
    [1913 Webster]
 
   2. A bundle made up for transportation; a packet; a bale; a
    parcel; as, a package of goods.
    [1913 Webster]
 
   3. A charge made for packing goods.
    [1913 Webster]
 
   4. A duty formerly charged in the port of London on goods
    imported or exported by aliens, or by denizens who were
    the sons of aliens.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 package
   n 1: a collection of things wrapped or boxed together [syn:
      {package}, {bundle}, {packet}, {parcel}]
   2: a wrapped container [syn: {package}, {parcel}]
   3: (computer science) written programs or procedures or rules
     and associated documentation pertaining to the operation of a
     computer system and that are stored in read/write memory;
     "the market for software is expected to expand" [syn:
     {software}, {software program}, {computer software},
     {software system}, {software package}, {package}] [ant:
     {computer hardware}, {hardware}]
   v 1: put into a box; "box the gift, please" [syn: {box},
      {package}] [ant: {unbox}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top