ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ageism

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ageism-, *ageism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n

Japanese-English: EDICT Dictionary
エージズム[, e-jizumu] (n) agism; ageism [Add to Longdo]
エイジズム[, eijizumu] (n) ageism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ageism \age"ism\ n.
   1. 1 discrimination against middle-aged and elderly people.
 
   Syn: agism
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 agism \agism\ n.
   discrimination against middle-aged and elderly people. [Also
   spelled {ageism}.]
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ageism
   n 1: discrimination against middle-aged and elderly people [syn:
      {ageism}, {agism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top