ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surroundings

S ER0 AW1 N D IH0 NG Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surroundings-, *surroundings*, surrounding
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surroundings(n) สภาพแวดล้อม, See also: สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, circumstances, vicinity

English-Thai: Nontri Dictionary
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม, สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They took from their surroundings what was needed... and made of it something more.พวกเขาเอาของที่มีอยู่รอบตัว Primer (2004)
He took from his surroundings what was needed... and made of it something more.พวกเขาเอาของที่มีอยู่รอบตัว มาสร้างเป็นสิ่งที่มีสูงค่าสูงกว่า Primer (2004)
Don't get your surroundings involved... while you're glorifying your freedom.แล้วเจ้าล่ะ เจ้านายโง่ๆของเจ้าให้เจ้าไปทำงาน Goemon (2009)
It wasn't so long ago that you yourself were in similar surroundings on my ship.อีกไม่นานหรอกข้าจะออกไป ก็เหมือนตอนที่เจ้าถูกจับ บนยานข้านั่นแหล่ะ Dooku Captured (2009)
Next time be aware of your surroundings while urinating in a public men's room.คราวหน้าระวังคน รอบตัวนายด้วยนะ แม้แต่ตอนนายฉี่ ในห้องน้ำสาธารณะ The Precious Fragmentation (2010)
The Second State Councilor will try to clean up the king's surroundings before he dies.เสนาบดีขั้นที่สองอยากจากกวาดล้างคนรอบข้าง ของฝ่าบาทก่อนที่เขาจะตายไป The Princess' Man (2011)
Well, the doctor said familiar surroundings should help.หมอบกว่าสิ่งแวดล้อมเดิมๆจะช่วยได้ Bad Moon Rising (2012)
They've marked his surroundings with a shield to block my sight.ฉันไม่รู้ พวกเขากักตัวเขาไว้ The Sin Eater (2013)
The exposed, super hot core will flood its surroundings with high-energy ultraviolet light.สัมผัสแกนร้อนสุด จะท่วมสภาพแวดล้อม ที่มีพลังงานสูงแสงอัลตราไวโอเลต Sisters of the Sun (2014)
I'm gonna be able to afford much more comfortable surroundings than this.ชั้นจะสามารถให้ความมั่งคั่งที่มากมาย รอบๆ ตัวมากกว่านี้ 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
They managed to keep it refrigerated for over two hours so it could photograph its surroundings and transmit the images back to Earth before the on board electronics were fried.พวกเขาพยายามที่ จะเก็บมันไว้ในตู้เย็น มานานกว่าสองชั่วโมง ดังนั้นจึงสามารถถ่าย ภาพสภาพแวดล้อม The World Set Free (2014)
I feel we're on the brink of an area of expansion of knowledge about ourselves and our surroundings that is beyond description or comprehension at this time.ผมคิดว่า เรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการขยาย... ด้านความรู้เกี่ยวกับตัวเอง และสิ่งแวดล้อม... ที่อยู่เหนือคำอธิบายและความเข้าใจในเวลานี้ Kong: Skull Island (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surroundingsA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
surroundingsBecause the surroundings were so dark, he could not see anything.
surroundingsChildren are quick to accustom themselves to new surroundings.
surroundingsHe quickly accustomed himself to his new surroundings.
surroundingsHe soon got used to new surroundings.
surroundingsHe tried to adapt himself to his new surroundings.
surroundingsI felt ill at ease in the new surroundings.
surroundingsI found it pretty hard to adjust to my new surroundings.
surroundingsLive where she may, she always enjoys her surroundings.
surroundingsNo sign of the enemy in our surroundings.
surroundingsShe found it was difficult to adapt herself to her new surroundings.
surroundingsShe was so preoccupied that she was oblivious of her surroundings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรอบข้าง(n) surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบตัว
สิ่งรอบตัว(n) surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบข้าง
สิ่งแวดล้อม(n) surroundings, See also: environment, Syn. สภาพแวดล้อม, Example: ลวดลายส่วนใหญ่ของไทยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ, Thai Definition: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
อุปจาร(n) vicinity, See also: surroundings, Thai Definition: ที่ใกล้, บริเวณรอบๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิ่งเเวดล้อม(n) environment, See also: surroundings

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพแวดล้อม[saphāpwaētløm] (n) EN: environment ; surroundings  FR: environnement [ m ]
สิ่งแวดล้อม[singwaētløm] (n) EN: environment ; surroundings  FR: environnement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SURROUNDINGS S ER0 AW1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surroundings (n) sˈərˈaundɪŋz (s @1 r au1 n d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周围[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, / ] surroundings; environment; to encompass #1,858 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
周囲[しゅうい, shuui] (n, adj-no) (1) surroundings; environs; (2) circumference; (P) #2,639 [Add to Longdo]
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n, n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P) #6,201 [Add to Longdo]
周回[しゅうかい, shuukai] (n, vs) (1) going around; (2) circumference; girth; surroundings #9,692 [Add to Longdo]
ぐるり[gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
外囲[がいい, gaii] (n) periphery; surroundings [Add to Longdo]
山河[さんが, sanga] (n) mountains and rivers; natural surroundings [Add to Longdo]
四囲[しい, shii] (n, vs) surroundings; circumference [Add to Longdo]
周辺環境[しゅうへんかんきょう, shuuhenkankyou] (n) surrounding environment; ambient surrounding; one's surroundings [Add to Longdo]
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in) [Add to Longdo]
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surroundings
   n 1: the environmental condition [syn: {milieu}, {surroundings}]
   2: the area in which something exists or lives; "the country--
     the flat agricultural surround" [syn: {environment},
     {environs}, {surroundings}, {surround}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top