ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surroundings

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surroundings-, *surroundings*, surrounding
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surroundings(n) สภาพแวดล้อม, See also: สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, circumstances, vicinity

English-Thai: Nontri Dictionary
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม, สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stringent security surrounded the funeral of Nicki Marron who was gunned down at a lakeside retreat by an unknown intruder.มีการป้องกันแน่นหนาที่งานศพ นิคกี้ มาร์รอนผู้ถูกสังหารโหด The Bodyguard (1992)
Yes, it certainly seems strange that surrounded by the ice and snow of Calgary, we are about to watch a team from the tiny island of Jamaica.ใช่ครับ มันค่อนข้างแปลกนะ ที่ ๆ ล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งและหิมะในคาลการี่ เราจะได้เห็นทีมจากเกาะเล็ก ๆ จาไมก้า Cool Runnings (1993)
How's your chemistry? This substance was found in the surrounding tissue.การช็อตด้วยไฟฟ้า... Deep Throat (1993)
I'm surrounded by incompetent, stupid, sterile stenographers.ฉันมีความสามารถรอบตัว โง่.. เป็นหมัน.. นักคิด The Great Dictator (1940)
"Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ. The Great Dictator (1940)
The latrines and their surroundings.ส้วมหลุมเหล่านี้เป็นที่เอาไว้ปลดทุกข์ Night and Fog (1956)
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล Night and Fog (1956)
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก How I Won the War (1967)
We're surrounded. - Oh, heck.เรากำลังล้อมรอบ โอ้ห่า Yellow Submarine (1968)
- We're surrounded.เรากำลังล้อมรอบ สุนัขที่ดี แค่ Yellow Submarine (1968)
"Stage door Johnnies constantly surround me...♪ เหล่าหนุ่มห้าวรายรอบตัวฉัน ♪ Blazing Saddles (1974)
Death has always surrounded it. It is not of this earth.ความตายจะอยู่รอบๆมันเสมอ มันไม่ได้เป็นของโลกนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surroundingsA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
surroundingsBecause the surroundings were so dark, he could not see anything.
surroundingsChildren are quick to accustom themselves to new surroundings.
surroundingsHe quickly accustomed himself to his new surroundings.
surroundingsHe soon got used to new surroundings.
surroundingsHe tried to adapt himself to his new surroundings.
surroundingsI felt ill at ease in the new surroundings.
surroundingsI found it pretty hard to adjust to my new surroundings.
surroundingsLive where she may, she always enjoys her surroundings.
surroundingsNo sign of the enemy in our surroundings.
surroundingsShe found it was difficult to adapt herself to her new surroundings.
surroundingsShe was so preoccupied that she was oblivious of her surroundings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรอบข้าง(n) surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบตัว
สิ่งรอบตัว(n) surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบข้าง
สิ่งแวดล้อม(n) surroundings, See also: environment, Syn. สภาพแวดล้อม, Example: ลวดลายส่วนใหญ่ของไทยได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ, Thai Definition: สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
อุปจาร(n) vicinity, See also: surroundings, Thai Definition: ที่ใกล้, บริเวณรอบๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิ่งเเวดล้อม(n) environment, See also: surroundings

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพแวดล้อม[saphāpwaētløm] (n) EN: environment ; surroundings  FR: environnement [ m ]
สิ่งแวดล้อม[singwaētløm] (n) EN: environment ; surroundings  FR: environnement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
surroundings

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surroundings

WordNet (3.0)
environment(n) the area in which something exists or lives, Syn. surroundings, environs, surround
milieu(n) the environmental condition, Syn. surroundings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周围[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ,   /  ] surroundings; environment; to encompass #1,858 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
周囲[しゅうい, shuui] (n, adj-no) (1) surroundings; environs; (2) circumference; (P) #2,639 [Add to Longdo]
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n, n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P) #6,201 [Add to Longdo]
周回[しゅうかい, shuukai] (n, vs) (1) going around; (2) circumference; girth; surroundings #9,692 [Add to Longdo]
ぐるり[gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
外囲[がいい, gaii] (n) periphery; surroundings [Add to Longdo]
山河[さんが, sanga] (n) mountains and rivers; natural surroundings [Add to Longdo]
四囲[しい, shii] (n, vs) surroundings; circumference [Add to Longdo]
周辺環境[しゅうへんかんきょう, shuuhenkankyou] (n) surrounding environment; ambient surrounding; one's surroundings [Add to Longdo]
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in) [Add to Longdo]
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top