ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biosphere

B AY1 OW0 S F IH2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biosphere-, *biosphere*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biosphere(n) ส่วนของพื้นผิวและบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่, Syn. ecosphere

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biosphereชีวภาค [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
biosphereชีวภาค [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biosphereชีวภาค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biosphereชีวมณฑล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
biosphereไบโอสเฟียร์, ชีวภาค, ส่วนของโลกที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ได้แก่ บรรยากาศระดับต่ำ น้ำ และดิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Biosphere reserveพื้นที่สงวนชีวมณฑล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosphere Reserveพื้นที่สงวนชีวาลัย, Example: พื้นที่คุ้มครองประเภทใหม่ที่ยังไม่เป็นที่ รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เหมือนพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่นๆ มีความหมายดังนี้ คือ เป็นพื้นที่อนุรักษ์สังคมพืชและสัตว์ในสภาวะ ของระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อรักษาความหลากหลาย ทางพันธุกรรมและเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน ทั้งในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและที่ถุกเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่สงวนชีวาลัยนี้มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาและฝึก อบรมด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Biosphere reservesเขตสงวนทางชีวภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย The Corporation (2003)
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)
The solar-powered biosphere collects and processes six times more power than our entire civilization.ชีวมณฑลพลังงานแสงอาทิตย์ เก็บรวบรวมและ ประมวลผลหกครั้งพลังงานมากขึ้น กว่าอารยธรรมทั้งหมดของเรา Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวมณฑล[chīwamonthon] (n) EN: biosphere  FR: biosphère [ f ]
เขตสงวนชีวมณฑล[khēt sa-ngūan chīwamonthon] (n, exp) EN: biosphere reserve
โลกของสิ่งมีชีวิต[lōk khøng sing mī chīwit] (n, exp) EN: biosphere  FR: biosphère [ f ]
พื้นที่สงวนชีวมณฑล[pheūnthī sa-ngūan chīwamonthon] (n, exp) EN: biosphere reserve

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BIOSPHERE B AY1 OW0 S F IH2 R
BIOSPHERES B AY1 OW0 S F IH2 R Z
BIOSPHERE'S B AY1 OW0 S F IH2 R Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生物圈[shēng wù quān, ㄕㄥ ㄨˋ ㄑㄩㄢ, ] biosphere; ecosphere, #59,493 [Add to Longdo]
生物界[shēng wù jiè, ㄕㄥ ㄨˋ ㄐㄧㄝˋ, ] biosphere; natural world, #82,378 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biosphäre { f } | Biosphären { pl }biosphere | biospheres [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオスフィア[baiosufia] (n) biosphere [Add to Longdo]
生物圏[せいぶつけん, seibutsuken] (n) biosphere; biome [Add to Longdo]
生物圏保護区[せいぶつけんほごく, seibutsukenhogoku] (n) biosphere reserve (UNESCO) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  biosphere
      n 1: the regions of the surface and atmosphere of the Earth (or
           other planet) where living organisms exist

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top