ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decoration

D EH2 K ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decoration-, *decoration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decoration(n) การตกแต่ง, See also: การประดับประดา
decoration(n) เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. adornment, embellishment, garnish, ornament, ornamentation
decoration(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์, See also: เครื่องยศ, เครื่องหมายเกียรติยศ, Syn. award, badge, emblem, medallion, laurel wreath, ribbon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, เครื่องยศ, อิสริยาภรณ์, หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation

English-Thai: Nontri Dictionary
decoration(n) การประดับ, เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, เครื่องยศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decorationการตกแต่ง [TU Subject Heading]
Decoration and ornamentการตกแต่งและการประดับ [TU Subject Heading]
Decoration and ornament, Rusticการตกแต่งและการประดับแนวชนบท [TU Subject Heading]
Decorations of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Decoration for officerเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ Rebecca (1940)
Assuming that my calculations are correct I believe that a change of decoration is in order.อนุมานว่า การคำนวณของฉันถูกต้องแล้ว ลำดับรางวัล จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Stage decorations will be done by No. 1 to 15.กลุ่มตกแต่งเวทีให้ เลขที่1ถึงเลขที่15 My Little Bride (2004)
That you'd not started on the decorations for the gala.ที่เธอยังไม่ได้เริ่มจัดแต่ง งานเลี้ยงอาหารค่ำเลย Now You Know (2007)
Take the extra decorations out to the shed on your way, will you, sweetie?ช่วยแวะเอาของตกแต่งทีเหลือ ไปเก็บที่เพิงด้วยนะ ลูก Snow Buddies (2008)
But the decorations are stunning.แต่ตกแต่งได้สวยมาก We're So Happy You're So Happy (2008)
You know, Carlos, I know you're really excited to see Christmas decorations again, But...คุณรู้ไหม คาลอส ฉันรู้ว่าคุณตื่นเต้นกับเรื่องนี้ ที่จะได้เห็นแสงไฟวัน คริสมาส อีกครั้ง Me and My Town (2008)
I'm sorry, I thought the decorations would look nice.ขอโทษค่ะ ฉันคิดว่าถ้าแต่งร้านแล้วมันก็สวยดี The Ramen Girl (2008)
You know, we both know that you sent one of your very skilled... hit men over here last night, and I and my colleague... made a little decoration on our window.เรารู้กันอยู่แก่ใจว่า แกส่งมือปืนระดับพระกาฬ มาที่นี่เมื่อคืนก่อน ฉันกับเพื่อนร่วมงาน ก็เลยตกแต่งหน้าต่างกันนิดหน่อย แกน่าจะได้มาเห็นนะ Pineapple Express (2008)
Decoration in many forms.ผู้ชนะได้รางวัลยังไง The Thing in the Pit (2010)
Now, come on down. I got all the decorations out.ลงมาได้แล้ว ข้าได้ของประดับมาเพียบเลย Kung Fu Panda Holiday (2010)
And those guys from the Christmas decorations box. They're fun, right?และพวกของประดับคริสมาสต์ด้วย เข้า่ท่ามั้ยล่ะ? Toy Story 3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decorationHe studied interior decoration.
decorationThe shopping arcade was covered with lots of paper decorations.
decorationYou've done a wonderful job on the interior decoration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิม(n) decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
สิ่งประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง, Example: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ, Example: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม, Count Unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, Syn. เครื่องเพชรพลอย, Example: ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน, Count Unit: ชิ้น, ชุด, Thai Definition: เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์(n) insignia, See also: decoration given by the king, Syn. ตรา, เหรียญตรา, เหรียญ, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างเหรียญตราหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการผู้กระทำความชอบ, Thai Definition: สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา
เครื่องสด(n) decorations of fresh flowers or leaves or banana stalks, Thai Definition: ของสด เช่น หยวก ใบตอง ดอกไม้ และผลไม้บางชนิดที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับตกแต่งเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นต้น, ถ้ามุ่งเอาหยวกเป็นหลักก็เรียกว่า เครื่องหยวก
เครื่องตกแต่ง(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, สิ่งประดับ, Example: เขาจัดประมูลวัตถุโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปเคารพศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง และวัตถุมีค่าต่างๆ, Count Unit: ชิ้น
แผงคอ(n) mane, See also: decoration attached to the collar, Example: พนักงานประจำโรงม้าต้องแปรงขนที่แผงคอของม้าทุกตัวหลังอาบน้ำม้าเสร็จ, Count Unit: แผง, Thai Definition: ผมที่สันคอม้า
วิภูษณะ(n) decoration, See also: ornament, adornment, finery, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Notes: (สันสกฤต)
วิภูษา(n) decoration, See also: ornament, adornment, finery, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประดับ[kān pradap] (n) EN: decoration  FR: décoration [ f ]
การตกแต่ง[kān toktaeng] (n) EN: decoration
การตกแต่งบ้าน[kān toktaeng bān] (n, exp) EN: home decoration
การตกแต่งภายใน[kān toktaeng phāinai] (n, exp) EN: interior design  FR: décoration intérieure [ m ]
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์[khreūangrātcha-itsariyāphøn] (n) EN: insignia ; decoration given by the king
เครื่องยศ[khreūang yot] (n) EN: insignia of rank ; rank decoration  FR: insigne [ m ] ; décoration [ f ]
กระจกหุง[krajok hung] (n, exp) EN: rectangular bits of cooked glass for decoration
ลายประดับปูนปั้น[lāi pradap pūnpan] (n, exp) EN: stucco decorations
แผงคอ[phaēngkhø] (n) EN: mane ; decoration attached to the collar  FR: crinière [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DECORATION D EH2 K ER0 EY1 SH AH0 N
DECORATIONS D EH2 K ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decoration (n) dˌɛkərˈɛɪʃən (d e2 k @ r ei1 sh @ n)
decorations (n) dˌɛkərˈɛɪʃənz (d e2 k @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate #6,604 [Add to Longdo]
饰物[shì wù, ㄕˋ ㄨˋ, / ] decorations; jewelry #26,023 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekoration { f }; Verzierung { f } | Dekorationen { pl }; Verzierungen { pl }decoration | decorations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勲章[くんしょう, kunshou] (n) decoration; order; medal; (P) #2,644 [Add to Longdo]
受章[じゅしょう, jushou] (n, vs) (See 授章) reception of a decoration or order; (P) #3,435 [Add to Longdo]
若松[わかまつ, wakamatsu] (n) young pine; New Year's symbolic pine decoration; (P) #7,551 [Add to Longdo]
新装[しんそう, shinsou] (n, vs) redecoration; remodelling; remodeling; refurbishment; (P) #8,729 [Add to Longdo]
飾り[かざり, kazari] (n, n-suf) decoration; (P) #9,475 [Add to Longdo]
叙勲[じょくん, jokun] (n) conferring of decorations; (P) #14,803 [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
どんど;とんど[dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
インテリアデコレーション[interiadekore-shon] (n) interior decoration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 decoration \dec`o*ra"tion\ (d[e^]k`[-o]*r[=a]"sh[u^]n), n. [LL.
   decoratio: cf. F. d['e]coration.]
   1. The act of adorning, embellishing, or honoring;
    ornamentation.
    [1913 Webster]
 
   2. That which adorns, enriches, or beautifies; something
    added by way of embellishment; ornament.
    [1913 Webster]
 
       The hall was celebrated for . . . the richness of
       its decoration.            --Motley.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically, any mark of honor to be worn upon the
    person, as a medal, cross, or ribbon of an order of
    knighthood, bestowed for services in war, great
    achievements in literature, art, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decoration
   n 1: something used to beautify [syn: {decoration}, {ornament},
      {ornamentation}]
   2: an award for winning a championship or commemorating some
     other event [syn: {decoration}, {laurel wreath}, {medal},
     {medallion}, {palm}, {ribbon}]
   3: the act of decorating something (in the hope of making it
     more attractive)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top