ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decoration

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decoration-, *decoration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decoration(n) การตกแต่ง, See also: การประดับประดา
decoration(n) เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. adornment, embellishment, garnish, ornament, ornamentation
decoration(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์, See also: เครื่องยศ, เครื่องหมายเกียรติยศ, Syn. award, badge, emblem, medallion, laurel wreath, ribbon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, เครื่องยศ, อิสริยาภรณ์, หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation

English-Thai: Nontri Dictionary
decoration(n) การประดับ, เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, เครื่องยศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decorationการตกแต่ง [TU Subject Heading]
Decoration and ornamentการตกแต่งและการประดับ [TU Subject Heading]
Decoration and ornament, Rusticการตกแต่งและการประดับแนวชนบท [TU Subject Heading]
Decorations of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Decoration for officerเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You expect this jury to believe that decorated police officers... would risk their career and their reputation... by threatening your father?คุณคาดหวังว่าคณะลูกขุนนี้จะเชื่อ ที่ตกแต่งเจ้าหน้า? อาชีพของพวกเขาจะมีความเสี่ยง และชื่อเสียงของพวกเขา โดยขู่พ่อของคุณหรือไม่ In the Name of the Father (1993)
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)
She decorated it herself.เธอตกแต่งเองเลยนะ Junior (1994)
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ Rebecca (1940)
-It used to decorate a king's palace.- มันใช้ในการตกแต่งพระราชวังของกษัตริย์ The Godfather (1972)
- Lisa's gonna decorate it.- ลิซ่า คอยแต่งแต้มสีสัน Dirty Dancing (1987)
You look like you're decorating a Christmas tree.นายเหมือนกำลังตัดแต่งต้นคริสต์มาส Goodfellas (1990)
Mr. Junuh returned from the war a hero, decorated with the Medal of Honor... for survivin' a deadly mission in which... most--คุณจูเนอเป็นวีรบุรุษสงคราม ตอนกลับมา... ...ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ... ...ที่รอดชีวิตจากภารกิจเสี่ยงตาย... The Legend of Bagger Vance (2000)
Assuming that my calculations are correct I believe that a change of decoration is in order.อนุมานว่า การคำนวณของฉันถูกต้องแล้ว ลำดับรางวัล จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
One of the U.S. Marine corps most highly decorated generalsในการค้ำจุนตลาดต่างประเทศและการแสวงหากำไร The Corporation (2003)
Somebody's got good taste in interior decoration.บ้านนี้ตกแต่งได้มีรสนิยมดีนะ. Ghost in the Shell (1995)
For this year's school festival, our class is assigned to decorations.งานโรงเรียนปีนี้ ห้องเรามีหน้าที่ตกแต่งสถานที่ My Little Bride (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decorationHe studied interior decoration.
decorationThe shopping arcade was covered with lots of paper decorations.
decorationYou've done a wonderful job on the interior decoration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิม(n) decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
สิ่งประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง, Example: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ, Example: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม, Count Unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, Syn. เครื่องเพชรพลอย, Example: ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน, Count Unit: ชิ้น, ชุด, Thai Definition: เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์(n) insignia, See also: decoration given by the king, Syn. ตรา, เหรียญตรา, เหรียญ, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างเหรียญตราหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการผู้กระทำความชอบ, Thai Definition: สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา
เครื่องสด(n) decorations of fresh flowers or leaves or banana stalks, Thai Definition: ของสด เช่น หยวก ใบตอง ดอกไม้ และผลไม้บางชนิดที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับตกแต่งเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นต้น, ถ้ามุ่งเอาหยวกเป็นหลักก็เรียกว่า เครื่องหยวก
เครื่องตกแต่ง(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, สิ่งประดับ, Example: เขาจัดประมูลวัตถุโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปเคารพศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง และวัตถุมีค่าต่างๆ, Count Unit: ชิ้น
แผงคอ(n) mane, See also: decoration attached to the collar, Example: พนักงานประจำโรงม้าต้องแปรงขนที่แผงคอของม้าทุกตัวหลังอาบน้ำม้าเสร็จ, Count Unit: แผง, Thai Definition: ผมที่สันคอม้า
วิภูษณะ(n) decoration, See also: ornament, adornment, finery, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Notes: (สันสกฤต)
วิภูษา(n) decoration, See also: ornament, adornment, finery, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประดับ[kān pradap] (n) EN: decoration  FR: décoration [ f ]
การตกแต่ง[kān toktaeng] (n) EN: decoration
การตกแต่งบ้าน[kān toktaeng bān] (n, exp) EN: home decoration
การตกแต่งภายใน[kān toktaeng phāinai] (n, exp) EN: interior design  FR: décoration intérieure [ m ]
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์[khreūangrātcha-itsariyāphøn] (n) EN: insignia ; decoration given by the king
เครื่องยศ[khreūang yot] (n) EN: insignia of rank ; rank decoration  FR: insigne [ m ] ; décoration [ f ]
กระจกหุง[krajok hung] (n, exp) EN: rectangular bits of cooked glass for decoration
ลายประดับปูนปั้น[lāi pradap pūnpan] (n, exp) EN: stucco decorations
แผงคอ[phaēngkhø] (n) EN: mane ; decoration attached to the collar  FR: crinière [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
decoration
decorations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decoration
decorations

WordNet (3.0)
decoration(n) something used to beautify, Syn. ornamentation, ornament
decoration(n) an award for winning a championship or commemorating some other event, Syn. medal, palm, ribbon, medallion, laurel wreath
decoration(n) the act of decorating something (in the hope of making it more attractive)

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
decoration

n. [ LL. decoratio: cf. F. décoration. ] 1. The act of adorning, embellishing, or honoring; ornamentation. [ 1913 Webster ]

2. That which adorns, enriches, or beautifies; something added by way of embellishment; ornament. [ 1913 Webster ]

The hall was celebrated for . . . the richness of its decoration. Motley. [ 1913 Webster ]

3. Specifically, any mark of honor to be worn upon the person, as a medal, cross, or ribbon of an order of knighthood, bestowed for services in war, great achievements in literature, art, etc. [ 1913 Webster ]

Decoration Day

. a day, May 30, originally appointed for decorating with flowers the graves of the Union soldiers and sailors, who fell in the Civil War in the United States; -- now called Memorial Day, and established as the last Monday in May, and designated as a day for commemorating those who died in all wars of the United States. [ U. S. ] [ Webster 1913 Suppl. +PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate #6,604 [Add to Longdo]
饰物[shì wù, ㄕˋ ㄨˋ,   /  ] decorations; jewelry #26,023 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekoration { f }; Verzierung { f } | Dekorationen { pl }; Verzierungen { pl }decoration | decorations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勲章[くんしょう, kunshou] (n) decoration; order; medal; (P) #2,644 [Add to Longdo]
受章[じゅしょう, jushou] (n, vs) (See 授章) reception of a decoration or order; (P) #3,435 [Add to Longdo]
若松[わかまつ, wakamatsu] (n) young pine; New Year's symbolic pine decoration; (P) #7,551 [Add to Longdo]
新装[しんそう, shinsou] (n, vs) redecoration; remodelling; remodeling; refurbishment; (P) #8,729 [Add to Longdo]
飾り[かざり, kazari] (n, n-suf) decoration; (P) #9,475 [Add to Longdo]
叙勲[じょくん, jokun] (n) conferring of decorations; (P) #14,803 [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
どんど;とんど[dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
インテリアデコレーション[interiadekore-shon] (n) interior decoration [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top