ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาภรณ์

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาภรณ์-, *อาภรณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาภรณ์[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาภรณ์(-พอน) น. เครื่องประดับ, บางทีก็ใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น พัสตราภรณ์ = เครื่องประดับคือเสื้อผ้า สิราภรณ์ = เครื่องประดับศีรษะ คชาภรณ์ = เครื่องประดับช้าง พิมพาภรณ์ = เครื่องประดับร่างกาย ในคำว่า ถนิมพิมพาภรณ์ ธรรมาภรณ์ = มีธรรมะเป็นเครื่องประดับ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He tore off my clothes, shredded them and threw them into the fireเขาฉีกปิดใส่เสื้ออาภรณ์ของฉัน,\ Nshredded ที่มัน... ...และขว้างพวกเขาเข้าไปในไฟ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You turned down the grain merchant.ลูกปฏิเสธพ่อค้าผ้าอาภรณ์Mannequin (1987)
Sitting here at night, watching the romantic lights of the old finery.นั่งอยู่ตรงนี้ในยามค่ำคืน มองดู / แสงไฟที่โรแมนติก กับเครื่องอาภรณ์โบราณที่หรูหรา Ladder 49 (2004)
Under a thin coat the love filling her tender bosom,ภายใต้อาภรณ์ซีดจางนั้น หัวใจอันอ่อนไหวถูกเติมเต็มด้วยรัก Portrait of a Beauty (2008)
Can't wait to see you and ever so slowly strip you of your..."ผมอยากเจอคุณเหลือเกิน.. แล้วจะปลดเปลื้องอาภรณ์ของคุณ.. ออกจากกายอย่างช้าๆ..." Basilone (2010)
That show their boobs.ผู้ไ้ร้อาภรณ์ห่อหุ้ม Lovely (2010)
Your belly and my belly stick togetherถ้าได้อาภรณ์ของท่านแนบตัว 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
You slip out of that gown and we'll see if I'm up to it.เปลื้องอาภรณ์ของท่านเสีย จะได้เห็นว่าข้ายังไหว Fire and Blood (2011)
The embellished robes of a praetor not yet to wrinkle, and yet he speaks of war and laurels.อาภรณ์ประดับของ praetor ยังไม่ได้ไปริ้วรอย และเขายังพูดถึงสงครามและเกียรติยศ Fugitivus (2012)
♪ only a cat of a different coat ♪เป็นเพียงวิฬาร์สวมอาภรณ์ผิดต่าง Blackwater (2012)
♪ in a coat of gold or a coat of red ♪อาภรณ์สีทอง อาภรณ์สีแดง Blackwater (2012)
Now, that's something I treasure more than any mere garment.ตอนนี้ผมพบบางอย่างที่ล้ำค่า ยิ่งกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆ A Whiff of Sulfur (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clothe(โคลธ) {clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt. ใส่เสื้ออาภรณ์, Syn. attire,
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องอาภรณ์,ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
costumer(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์
costumier(คอสทิว'เมอะ,-เมีย) n. ช่างทำเสื้อผ้าอาภรณ์
couture(คูเที่ยว') n. อาชีพหรือการงานของนักออกแบบหรือขายเสื้อผ้าอาภรณ์สตรี
couturier(คูเที่ยว'เรีย) n. นักออกแบบทำหรือขายเสื้อผ้าอาภรณ์สตรี, Syn. couturier
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth,formati
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
fal-lal(แฟลแลล') n. เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา,สิ่งประดับ.

English-Thai: Nontri Dictionary
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์,เครื่องแต่งตัว
dress(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด
garb(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ,เสื้อผ้าอาภรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top