ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sage

S EY1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sage-, *sage*
Possible hiragana form: さげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sage(n) คนฉลาด, See also: นักปราชญ์, บัณฑิต, Syn. philosopher, savant, wise man
sage(adj) ฉลาด, See also: รอบรู้, ปราดเปรื่อง, Syn. philosophic
sage(n) เครื่องเทศอย่างหนึ่ง, See also: เสจ, Syn. ramona
sagely(adv) อย่างชาญฉลาด
sageness(n) ความฉลาด
sagebrush(n) พืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวก Artemisia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก, นักปราชญ์, บัณฑิต, พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก, ปราดเปรื่อง, สุขุม, รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual, pundit
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
blood sausagen. ไส้กรอกที่มีเลือดหมูมาก, ทำให้มีสีเข้ม.
corsage(คอร์ซาจฺ') n. เสื้อรัดอกของหญิง, เสื้อยกทรง, ช่อดอกไม้ที่ประดับที่ส่วนหน้าอกหรือที่เอวหรือที่ไหล่ของเสื้อสตรี, Syn. retinue
dressage(เดรส'ซิจฺ) n. ศิลปะหรือวิธีการฝึกม้า
electomassagen. การนวดด้วยไฟฟ้า
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด, มองเห็น, เผชิญหน้า, จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด
massage(มะซาจฺ') v. การนวดกล้ามเนื้อ, เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อ., See also: massager, massagist n.
massage parlorn. โรงนวด, สถานบริการ (อาบ, อบ, นวด)

English-Thai: Nontri Dictionary
sage(adj) หลักแหลม, ฉลาด, ปราดเปรื่อง, สุขุม, รอบคอบ
sage(n) บัณฑิต, ปราชญ์
corsage(n) เอวเสื้อสตรี, เสื้อยกทรง
massage(n) การนวด
massage(vt) นวด
message(n) ข่าวสาร, ความหมาย, ถ้อยคำ
passage(n) การข้าม, ทางเดิน, การผ่าน, ค่าโดยสาร, ข้อความ
passageway(n) ทางผ่าน, เฉลียง, ระเบียง
presage(n) ลาง, ความสังหรณ์ใจ, เครื่องแสดง, คำทำนาย, คำพยากรณ์
presage(vt) เป็นลาง, ทำนาย, เป็นเครื่องแสดง, ทำนาย, พยากรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sagenoid venationการเรียงเส้นใบแบบซาจีนอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mrs. Sage is arriving with the children, preferably after Mr. Sage's girlfriend departs.Mrs. Saae is arrivina with the children... ...preferably after Mr. Saae's airlfriend departs. Maid in Manhattan (2002)
the days of you barging into my home to give me sage advice are over.the days of you barging into my home to give me sage advice are over. Aqua (2005)
But you seem like someone who can offer sage wisdom in confusing times, and this is one of those times I am really confused, bro.- ก็ใช่อยู่ แต่นายเหมือนคนที่ให้คำปรึกษาดี ๆ ได้ ในเวลามีปัญหา... และตอนนี้ฉันกำลังมีปัญหา Chuck Versus the Marlin (2008)
Yeah, well, with sage advice like that, how could I ever go wrong?- ไม่ งั้นก็เลิกขวางงานฉัน Harold (2008)
How about this pumpkin and sage ravioli here?ลองกินราวิโอลี่ฟักทองกับเซจนี่มั้ย? Go Your Own Way (2008)
I barely remember it, their minds are blown. That's your sage advice?I barely remember it, their minds are blown นักปราญช์กล่าวไว้ There's No 'I' in Team (2008)
Anyway, it's the sage one. See it?ยังไงก็ช่างเหอะ บ้านหลังสีอิฐ เห็นไหม Pilot (2008)
I've got some lovely lemon sage thickening conditioner for my hair.ผมได้ครีมนวดผมผสมมะนาวมาด้วย Dead Like Me: Life After Death (2009)
To quote the great sage Jamie Gillis in 'Misty Beethoven, ' 'this number is the Nadir of Passion. 'ซึ่งห่อเหี่ยวทันทีที่โดนมือหนืด ๆ ของเธอ กับปากอุ่น ๆ ที่ครอบมันแบบไม่เต็มใจ ขอยกคำของเจมี่ กิลลิส ใน มิสตี้ บีโธเฟน ว่า The Girlfriend Experience (2009)
Anna Sage will be with him and will wear a white blouse over an orange skirt.แอนนา แซสจะอยู่กับเขา จะใส่เสื้อสีขาวกับกระโปรงสีส้ม Public Enemies (2009)
How do I get these doses of sage wisdom when I'm living in the dorms at NYU?ใช่ และก็จะทำให้การแบ่งชนชั้นหายไปตลอดกาล The Goodbye Gossip Girl (2009)
Is Sage inside your pocket?เซจอยู่ในกระเป๋าเธอหรอ? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุนินทร์(n) sage, See also: great sage, Buddha, Syn. จอมนักปราชญ์, พระพุทธเจ้า
มุนิ(n) ascetic, See also: sage, saint, priest, monk, hermit, holy man, wise man, intellectual, Syn. มุนี, นักปราชญ์, ฤษี, พระสงฆ์, Example: เขาถือว่าข้อความต่างๆ ในอุปนิษัทเป็นอุทานของมุนีที่เปล่งออกมาเป็นครั้งคราว, Thai Definition: ผู้บำเพ็ญตบะที่นุ่งห่มสีเหลือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิญญู(n) sage, See also: scholar, savant, Syn. ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์, ผู้รู้, Example: วิญญูย่อมใช้วิจารณญาณแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
วิทิต(n) sage, See also: scholar, learned person, savant, Syn. ผู้รู้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้คงแก่เรียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิทู(n) sage, See also: scholar, learned person, savant, expert, Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
สุธี(n) sage, See also: scholar, Syn. นักปราชญ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนมีปัญญาหรือคนฉลาด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปราชญ์(n) philosopher, See also: sage, learned man, savant, scholar, Syn. นักปราชญ์, ผู้รู้, ผู้รอบรู้, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงเป็นปราชญ์ทางภาษาและนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของไทย, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้มีปัญญารอบรู้
มนัสวี(n) sage, See also: wise person, scholar, intellectual, astute person, learned person, Syn. นักปราชญ์, คนฉลาด, Thai Definition: ผู้เป็นปราชญ์, ผู้มีความคิดสูง, ผู้มีใจเด็ดเดี่ยว, Notes: (สันสกฤต)
เธียร(n) sage, See also: scholar, wise person, philosopher, savant, highbrow, Syn. เมธี, นักปราชญ์, Notes: (บาลี)
นักปราชญ์(n) philosopher, See also: sage, learned man, logician, Syn. ปราชญ, ผู้รู้, ผู้มีปัญญา, Example: เสถียรโกเศศเป็นนักปราชญ์คนสำคัญของไทย, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแผน[baēpphaēn] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice  FR: coutume [ f ] ; règle [ f ] ; usage [ m ]
ใบหน้า[bainā] (n) EN: face ; visage  FR: visage [ m ]
บานเช้าสีเหลือง[bānchao sī leūang] (n, exp) EN: Sage rose ; West indian holly
บัณฑิต[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [ m ] ; érudit [ m ] ; expert [ m ] ; ponte [ m ] ; savant [ m ] ; pandit [ m ] ; sage [ m ] ; académiste [ m ] (vx)
บีบนวด[bīpnūat] (v, exp) EN: massage  FR: masser
บอกฝาก[bøk fāk] (v, exp) FR: laisser un message
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บุกรุก[bukruk] (v) EN: attack ; commit aggression  FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ใช้กำลัง[chai kamlang] (v, exp) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle  FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ใช้การไม่ได้[chai kān mai dāi] (adj) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order  FR: inutilisable ; hors d'usage

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAGE S EY1 JH
SAGEN S AE1 G AH0 N
SAGER S EY1 G ER0
SAGES S EY1 JH IH0 Z
SAGE'S S EY1 JH AH0 Z
SAGERS S EY1 G ER0 Z
SAGEBRUSH S EY1 JH B R AH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sage (n) sˈɛɪʤ (s ei1 jh)
sages (n) sˈɛɪʤɪz (s ei1 jh i z)
sagely (a) sˈɛɪʤliː (s ei1 jh l ii)
sage-green (n) sˈɛɪʤ-grˈiːn (s ei1 jh - g r ii1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贤能[xián néng, ㄒㄧㄢˊ ㄋㄥˊ,   /  ] sage #69,671 [Add to Longdo]
圣训[shèng xùn, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄣˋ,   /  ] sage's instructions; imperial edict #94,768 [Add to Longdo]
圣雄[shèng xióng, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄥˊ,   /  ] sage hero; refers to Mahatma Gandhi #249,068 [Add to Longdo]
洋紫苏[yáng zǐ sū, ㄧㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨ,    /   ] sage (herb) [Add to Longdo]
洋苏[yáng sū, ㄧㄤˊ ㄙㄨ,   /  ] sage (herb) [Add to Longdo]
圣君[shèng jūn, ㄕㄥˋ ㄐㄩㄣ,   /  ] sage [Add to Longdo]
圣哲[shèng zhé, ㄕㄥˋ ㄓㄜˊ,   /  ] sage [Add to Longdo]
茜紫[qiàn zǐ, ㄑㄧㄢˋ ㄗˇ,  ] sage (herb) [Add to Longdo]
贤王[xián wáng, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄤˊ,   /  ] sage kings [Add to Longdo]
鼠尾草[shǔ wěi cǎo, ㄕㄨˇ ㄨㄟˇ ㄘㄠˇ,   ] sage (herb) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] TH: สวม  EN: to wear
下げる[さげる, sageru] TH: แขวน
下げる[さげる, sageru] TH: ลดให้ต่ำลง  EN: to lower
下げる[さげる, sageru] TH: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน  EN: to move back
下げる[さげる, sageru] TH: ยกให้ต่อ  EN: to grant

German-Thai: Longdo Dictionary
sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
Ansage(n) |die, pl. Ansagen| คำประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ
ansagen(n) |sagte an, hat angesagt| ประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ ว่ามีรายการอะไรถัดไป, Syn. ankündigen
Vorhersage(n) |die, pl. Vorhersagen| การพยากรณ์ล่วงหน้า
Wettervorhersage(n) |die, pl. Wettervorhersagen| การพยากรณ์อากาศ เช่น die Wettervorhersage für die Region Bonn
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, Syn. die Streichung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sage { f }; Saga { f } | Sagen { pl }legend; saga | legends; sagas [Add to Longdo]
Sage { f }rumor [ Am. ]; rumour [ Br. ]; myth [Add to Longdo]
sage und schreibebelieve it or not [Add to Longdo]
sagen; besagen | sagend | gesagt | er/sie sagt | ich/er/sie sagte | er/sie hat/hatte gesagt | ich/er/sie sagte | (jdm.) guten Tag sagen | wie er zu sagen pflegteto say { said; said } | saying | said | he/she says (saith [ obs. ]) | I/he/she said | he/she has/had said | I/he/she would say | to say hello (to someone) | as he was wont to say [Add to Longdo]
sagend; erzählendtelling [Add to Longdo]
sagenhaftfabulous [Add to Longdo]
sagenhaft { adv }fabulously [Add to Longdo]
sagenhaft; legendär { adj } | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary [Add to Longdo]
sagenumwoben { adj }steeped in legend; ... of many legends; storied [Add to Longdo]
Sage ihm, er soll gehen!Tell him to go! [Add to Longdo]
Sagen Sie es ihm doch!Why don't you go and tell him? [Add to Longdo]
Sagen Sie ihm, er möchte uns abholen.Tell him to pick us up. [Add to Longdo]
Sagen Sie ihr durch die Blume, dass ...Tell her in a roundabout way that ... [Add to Longdo]
Sagen Sie mir bitte ...Kindly tell me ... [Add to Longdo]
Beifußhuhn { n } [ ornith. ]Sage Grouse [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

Japanese-English: EDICT Dictionary
形(P);容;貌[かたち(P);よう(容), katachi (P); you ( you )] (n) (1) (形, 容 only) form; shape; figure; (2) visage; (P) #296 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) { ling } clause; (5) (taxonomical) section; (P) #501 [Add to Longdo]
メッセージ(P);メセージ[messe-ji (P); mese-ji] (n) message; (P) #576 [Add to Longdo]
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n, pref, adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P) #638 [Add to Longdo]
件;条[くだり, kudari] (n) passage; paragraph #806 [Add to Longdo]
連絡(P);聯絡[れんらく, renraku] (vs, adj-no) (1) (See ご連絡) to contact; to get in touch; (n) (2) contacting; getting in touch; communication; call; message; (3) connection; coordination; junction; (adj-no) (4) intercalary; intercalaris; internuncial; (P) #1,171 [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf, n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) #1,499 [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity #1,658 [Add to Longdo]
持ち[もち, mochi] (n, n-suf) (1) hold; charge; keep possession; in charge; (2) wear; durability; life; draw; (suf) (3) usage; (P) #1,724 [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv, n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) #1,828 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message [Add to Longdo]
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
告げる[つげる, tsugeru] sagen, ansagen, mitteilen, berichten [Add to Longdo]
提げる[さげる, sageru] (in_der_Hand) halten [Add to Longdo]
申す[もうす, mousu] sagen, heissen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sage \Sage\, n.
   A wise man; a man of gravity and wisdom; especially, a man
   venerable for years, and of sound judgment and prudence; a
   grave philosopher.
   [1913 Webster]
 
      At his birth a star,
      Unseen before in heaven, proclaims him come,
      And guides the Eastern sages.      --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sage \Sage\, n. [OE. sauge, F. sauge, L. salvia, from salvus
   saved, in allusion to its reputed healing virtues. See
   {Safe}.] (Bot.)
   (a) A suffruticose labiate plant ({Salvia officinalis}) with
     grayish green foliage, much used in flavoring meats, etc.
     The name is often extended to the whole genus, of which
     many species are cultivated for ornament, as the scarlet
     sage, and Mexican red and blue sage.
   (b) The sagebrush.
     [1913 Webster]
 
   {Meadow sage} (Bot.), a blue-flowered species of {Salvia}
    ({Salvia pratensis}) growing in meadows in Europe.
 
   {Sage cheese}, cheese flavored with sage, and colored green
    by the juice of leaves of spinach and other plants which
    are added to the milk.
 
   {Sage cock} (Zool.), the male of the sage grouse; in a more
    general sense, the specific name of the sage grouse.
 
   {Sage green}, of a dull grayish green color, like the leaves
    of garden sage.
 
   {Sage grouse} (Zool.), a very large American grouse
    ({Centrocercus urophasianus}), native of the dry sagebrush
    plains of Western North America. Called also {cock of the
    plains}. The male is called {sage cock}, and the female
    {sage hen}.
 
   {Sage hare}, or {Sage rabbit} (Zool.), a species of hare
    ({Lepus Nuttalli} syn. {Lepus artemisia}) which inhabits
    the arid regions of Western North America and lives among
    sagebrush. By recent writers it is considered to be merely
    a variety of the common cottontail, or wood rabbit.
 
   {Sage hen} (Zool.), the female of the sage grouse.
 
   {Sage sparrow} (Zool.), a small sparrow ({Amphispiza Belli},
    var. Nevadensis) which inhabits the dry plains of the
    Rocky Mountain region, living among sagebrush.
 
   {Sage thrasher} (Zool.), a singing bird ({Oroscoptes
    montanus}) which inhabits the sagebrush plains of Western
    North America.
 
   {Sage willow} (Bot.), a species of willow ({Salix tristis})
    forming a low bush with nearly sessile grayish green
    leaves.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sage \Sage\, a. [Compar. {Sager}; superl. {Sagest}.] [F., fr. L.
   sapius (only in nesapius unwise, foolish), fr. sapere to be
   wise; perhaps akin to E. sap. Cf. {Savor}, {Sapient},
   {Insipid}.]
   1. Having nice discernment and powers of judging; prudent;
    grave; sagacious.
    [1913 Webster]
 
       All you sage counselors, hence!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from wisdom; well judged; shrewd; well adapted
    to the purpose.
    [1913 Webster]
 
       Commanders, who, cloaking their fear under show of
       sage advice, counseled the general to retreat.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Grave; serious; solemn. [R.] "[Great bards] in sage and
    solemn tunes have sung." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wise; sagacious; sapient; grave; prudent; judicious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sage
   adj 1: having wisdom that comes with age and experience
   2: of the grey-green color of sage leaves [syn: {sage}, {sage-
     green}]
   n 1: a mentor in spiritual and philosophical topics who is
      renowned for profound wisdom
   2: aromatic fresh or dried grey-green leaves used widely as
     seasoning for meats and fowl and game etc
   3: any of various plants of the genus Salvia; a cosmopolitan
     herb [syn: {sage}, {salvia}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAGE
     Semi-Automatic Ground Environment system (OS, IBM AN/FSQ7, mil.)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAGE
     Software Aided Group Environment (GSS, NUS)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 sage /saʒ/ 
  prudent; reasonable; sensible; sagacious; sage; wise

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sage /zaːgə/ 
  legend; myth; rumor; rumour

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top