ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุณฑริก

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุณฑริก-, *บุณฑริก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุณฑริก[N] white lotus, Syn. บัวขาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุณฑริก(บุนดะริก, บุนทะริก) น. บัวขาว
บุณฑริกชื่อสังขยา คือ ๑ มี ๐ ตามหลัง ๑๑๒ ตัว
บุณฑริกชื่อช้างตระกูล ๑ ในตระกูลช้างทั้ง ๑๐.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุณฑริก[n.] (buntharik) EN: white lotus   FR: lotus blanc [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top