Search result for

คนโท

(28 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนโท-, *คนโท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนโท[N] ewer, See also: water pot, jug, Syn. กุณโฑ, Count unit: ใบ, ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คนโท(คน-) น. กุณโฑ, หม้อนํ้ารูปต่าง ๆ คอยาว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flaskคนโท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flask, volumetricคนโทวัดปริมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volumetric flaskคนโทวัดปริมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
culture flaskคนโทเลี้ยงเชื้อ, คนโทเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flask, cultureคนโทเลี้ยงเชื้อ, คนโทเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone's calling you.มีบางคนโทรหาเธอ Akai ito (2008)
After you reported Gun Woo to the police, the news spread that you're strange, so they're not going to come.หลังจากที่คนโทรไปที่สถานีกอนวู ข่าวที่ออกไปก็จะหาว่าคุณบ้า แล้วพวกเขาก็ไม่มาหรอก Beethoven Virus (2008)
I know I made the call, but there's something else going on here.ผมรู้ว่าผมเป็นคนโทร,แต่มันมี บางอย่างไม่ถูกต้องที่นี่ Vantage Point (2008)
You're going to get a phone call in a minute.อีกซักพักจะมีคนโทรมาหาคุณ Quantum of Solace (2008)
What if that phone is busy or, heaven forbid, somebody wanted to call us?ไม่ว่าโทรศัพท์จะยุ่งหรือ สวรรค์ห้าม ไม่ให้บางคนโทรหาเราเหรอค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
My name's Dr. Benson.มีคนโทรเรียกฉันจากที่นี่ ฉันชื่อ ดร. เบนสัน The Day the Earth Stood Still (2008)
The complaints keep rolling in after your little down town Olympics, O'connerคนโทรมาด่าไม่เลิกเรื่องมหกรรมวิ่งไล่จับของนาย โอคอนเนอร์ Fast & Furious (2009)
A man named John Quinn. You have no idea how much I was hoping someone would call.ผู้ชาย ชื่อ จอห์น ควินน์ คุณคงไม่รู้หรอกว่าผมหวังว่าจะมีใครซักคนโทรมา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
So what are you saying? I took the call and didn't tell you?คุณจะบอกว่ามีคนโทรมาปลุก แล้วผมไม่บอกคุณงั้นเหรอ? Duplicity (2009)
I can't tell ya, everybody is calling.ทุกคนโทรมาหาใหญ่เลย Julie & Julia (2009)
- People calling and freaking out. - Oh, Jesus.คนโทรมาแตกตื่นกันใหญ่เลย โอ้ พระเจ้า The Ugly Truth (2009)
Same difference. We all need a wake-up call sometimes. Hi.เหมือนๆกันแหละค่ะ บางครั้งเราก้อต้องการคนโทรปลุกตอนเช้านี่นะ หวัดดี Orphan (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนโท[n.] (khonthō) EN: jug ; pot ; water jug ; water pot   FR: pot [m] ; carafe [f] ; jarre [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ewer[N] คนโท, See also: เหยือกขนาดใหญ่, Syn. jar, jug, pitcher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ewer(ยู'เออะ) n. กาน้ำปากกว้าง,คนโท
jug(จัก) {jugged,jugging,jugs} n. คนโท,เหยือก,กระโถน,สิ่งที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว,คุก,เรือนจำ,เสียงนกร้อง vt. ใส่ลงในเหยือก,ต้มเปื่อย,ตุ๋น,เอาเข้าคุก

English-Thai: Nontri Dictionary
decanter(n) คนโท,ขวดเหล้า
ewer(n) คนโท,กาน้ำปากกว้าง
flagon(n) เหยือกน้ำ,คนโท,ขวดเหล้า
jug(n) เหยือกน้ำ,คนโท,หม้อ,ไห,กระโถน,คุก,เรือนจำ
tankard(n) คนโทมีฝาปิด,เหยือกน้ำมีฝาปิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top