Search result for

เครื่องใช้

(74 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องใช้-, *เครื่องใช้*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
เครื่องใช้สำนักงานoffice automation

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน (n phrase ) Office Equipment Usage

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องใช้[N] utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count unit: ชิ้น
เครื่องใช้สอย[N] equipment, See also: tool, implement, utensil, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้, Example: ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของชนบทจึงทำให้ชาวบ้านต้องทำเครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้สอยด้วยตนเอง, Count unit: ชิ้น
เครื่องใช้ไฟฟ้า[N] electric appliances, See also: electric equipment, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Example: เราไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพราะจะทำให้ระดับกระแสไฟฟ้าผันผวน ซึ่งเป็นผลเสียต่อเครื่อง, Count unit: เครื่อง, ชิ้น
เครื่องใช้สำนักงาน[N] office equipment, See also: office supplies, office materials

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องใช้, เครื่องใช้ไม้สอยน. สิ่งของสำหรับใช้การต่าง ๆ.
กากเพชรเครื่องใช้ตัดกระจก
กากเพชรเครื่องใช้เจียระไนรัตนชาติ
ซองเครื่องใช้ที่มีลักษณะแคบสำหรับสอดใส่สิ่งของ เช่น ซองธูป ซองพลู ซองจดหมาย ซองบุหรี่ ซองปืน, ลักษณนามเรียกว่า ซอง เช่น ธูปซองหนึ่ง บุหรี่ ๒ ซอง
ที่เครื่องใช้ เช่น ที่นอน ที่เขี่ยบุหรี่
ผนึกเครื่องใช้ที่มีลักษณะแคบสำหรับสอดใส่สิ่งของ.
ส้อมเครื่องใช้จิ้มอาหารกิน, คู่กับ ช้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric applianceเครื่องใช้ไฟฟ้า [เศรษฐศาสตร์]
Ceramic tablewareเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceremonial objectsเครื่องใช้ในพิธีกรรม [TU Subject Heading]
Children's paraphernaliaเครื่องใช้สำหรับเด็ก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Electric food steamersเครื่องใช้ไฟฟ้าทำอาหารระบบไอน้ำ [TU Subject Heading]
Household appliancesเครื่องใช้ในบ้าน [TU Subject Heading]
Household appliances, Electricเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน [TU Subject Heading]
Household electronicsเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในบ้าน [TU Subject Heading]
Infants' suppliesเครื่องใช้สำหรับทารก [TU Subject Heading]
Kitchen utensils ; Kitchen appliancesเครื่องใช้ในครัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course you were. Ah. All this stuff with Abel's... pushin' some old buttons, huh?แน่นอนเธอต้องทำ ข้างของเครื่องใช้ทุกอย่างของเอเบิล Pilot (2008)
The woman works with household and personal antiseptics.ผู้หญิงทำงานกับเครื่องใช้ในบ้าน กับยาปฎิชีวนะส่วนตัว WarGames: The Dead Code (2008)
If it gets stuck, kick it hard. And that goes for most things around here.ถ้ามันโฉเก,เต๊ะมันแรงๆ และนั้นก็เพื่อให้เครื่องใช้ส่วนใหญ่ทำงานได้ Nights in Rodanthe (2008)
Apparently he can read personal things...อ่านสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว Cold Comfort (2009)
The ones who have it let you know with their brand-new clothes... their expensive appliances...คนที่อยากจะแสดงออก ทำให้รู้ได้ด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมตัวใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนราคาแพงของพวกเขา Mama Spent Money When She Had None (2009)
A high-paying modeling job at Burbank's finest electronics store.ที่จะเป็นนางแบบค่าตัวสูง ที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่\เยี่ยมในเบอร์แบงค์ต่างหากล่ะ Chuck Versus the Beefcake (2009)
My job is a certified computer and electronics technician.งานผมคือตรวจสอบคอมพิวเตอร์และช่างเทคนิคเครื่องใช้ไฟฟ้า Chuck Versus the Beefcake (2009)
It's true.ใช่แล้ว เขาแค่เป็นช่างซ่อมคอมพ์ฯ กับเครื่องใช้ไฟฟ้า Chuck Versus the Beefcake (2009)
You threw such a fit complaining about how you hated the furniture and electronics,เธอทำมาบ่นเรื่องไม่อยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วก็เฟอร์นิเจอร์พวกนั้น Episode #1.5 (2009)
Find his room,his things,anything that might tell us where he would go.หาห้องของเขา เครื่องใช้ หรืออะไรที่ช่วยให้เรารู้ว่าเขาไปไหน To Hell... And Back (2009)
"Electronics store" doesn't just mean household appliances.ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ได้มีแค่ของใช้ในบ้านหรอก Summer Wars (2009)
Made appliances since forever and not a single promotion.เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ ตั้งแต่เริ่มต้น และไม่มีการประชาสัมพันธ์ Haunted (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องใช้[n.] (khreūangchai) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine   FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องใช้ภายในบ้าน[n. exp.] (khreūangchai phāinai bān) EN: household objects   FR: ustensiles domestiques [mpl] ; accessoires domestiques [mpl]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangchaisøi) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware   
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangchai samnakngān) EN: office equipment ; office supplies ; office materials   FR: équipement de bureau [m]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangchai faifā) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools   FR: appareil électrique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appliance[N] เครื่องใช้, Syn. implement, instrument, apparatus
copperware[N] เครื่องทองแดง (โดยเฉพาะเครื่องครัว), See also: เครื่องใช้ที่ทำจากทองแดง
cutlery[N] เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, See also: มีด, ช้อนและส้อมที่ใช้ในการรับประทานอาหาร, Syn. flatware, silverware
electronical appliance[N] เครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ขนาดใหญ่ในบ้านเช่น เครื่องซักผ้า), Syn. 000 0
kitchenware[N] เครื่องครัว, See also: เครื่องใช้ในครัว, Syn. kitchen utensils
metalware[N] เครื่องใช้ประเภทโลหะ, Syn. hardware
plate[N] เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ
stores[N] เสบียง, See also: เครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็น, Syn. commissariate, reserves, supplies
tableware[N] เครื่องใช้หรือภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
utensil[N] เครื่องใช้ภายในบ้าน, See also: เครื่องมือ, เครื่องใช้, อุปกรณ์, Syn. equipment, implement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air dentเครื่องใช้ลมกรอฟัน
compile timeเวลาแปลโปรแกรมบางทีใช้ compilation time หมายถึงระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการแปลโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก่อนที่จะลงมือทำตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นดู compile ประกอบ
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
desk accessoryเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใช้ตัวย่อว่า DA (อ่านว่า ดีเอ) หมายถึง โปรแกรมพิเศษประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯ (ดู DA)
expansion cardแผ่นวงจรส่วนขยายหมายถึง แผ่นวงจรที่ออกแบบพิเศษให้ใช้เสียบเข้ากับบัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ทำให้หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทำให้เครื่องใช้กับซีดีรอม (CD ROM) ได้ หรือทำให้ใช้เป็นโมเด็มภายใน (internal modem) ได้ เป็นต้น
finding(ไฟ'ดิง) n. การค้นหา,การตรวจสอบ,การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,คำพิพากษา,คำวินิจฉัย, See also: findings n.,pl. เครื่องมือช่าง,เครื่องมือเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย, Syn. result,answer,verdict
found(เฟาดฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ find. adj. ซึ่งติดตั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ,v. ก่อตั้ง,สร้าง,หลอมหล่อ,หลอม,หล่อ n. สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มเติม.
implement(อิมพลี' เมินทฺ) n. เครื่องมือ, อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอย, เสื้อผ้าอาภรณ์, วิธีการ. -vt. (อิม' พละมันทฺ) ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ, จัดเครื่องมือให้, See also: implemental adj. implementation n. implementer, implementor n. คำที่มีความหมายเห
ironwaren. เครื่องเหล็ก,เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
apparatus(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องใช้
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้
goods(n) สินค้า,ข้าวของเครื่องใช้,ทรัพย์สิน
implement(n) อุปกรณ์,เครื่องใช้,เครื่องมือ,วิธีการ
instrument(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์,วิธีการ,เอกสารสิทธิ
outfit(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,สัมภาระ
tableware(n) เครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร
tackle(n) เครื่องใช้,รอกยกของ,เครื่องขันกว้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) เครื่องใช้ไฟฟ้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
家電[かでん, kaden] Thai: เครื่องใช้ไฟฟ้า English: consumer electronics

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top