Search result for

ข้าวของ

(27 entries)
(0.2468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้าวของ-, *ข้าวของ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวของ[N] things, See also: belongings, goods, Syn. เครื่องใช้, ของ, สิ่งของ, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้, Example: อย่าทิ้งข้าวของไว้เกลื่อนกลาดอย่างนี้ มันไม่สะอาดตาเลย, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: สิ่งของต่างๆ มีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับ เป็นต้น
ข้าวของสัมภาระ[N] belongings, See also: stuff, materials, Syn. ข้าวของเครื่องใช้, Example: รถสองแถวสีแดงวันนี้บรรทุกผู้โดยสารและข้าวของสัมภาระอื่นๆ เนืองแน่น
ข้าวของเครื่องใช้[N] appliance, See also: tool, equipment, Syn. สิ่งของเครื่องใช้, สิ่งของ, Example: ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของคุณยายล้วนโบร่ำโบราณแต่ยังอยู่ในสภาพดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้าวของน. สิ่งของต่าง ๆ มีเครื่องใช้เครื่องประดับเป็นต้น.
สมบัติบ้าข้าวของที่เก็บไว้แต่ไม่มีประโยชน์ เช่น สมบัติบ้าเต็มตู้ไปหมด ไม่รู้จักทิ้งเสียบ้าง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your people starve because you let thieves steal their grain.ประชาชนของเจ้าอดอยากเพราะเจ้าปล่อยให้โจรขโมยเมล็ดข้าวของพวกเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm tired of keeping things from my dad.ผมเหนื่อยที่ต้องเก็บข้าวของอะไรจากพ่อ And How Does That Make You Kill? (2008)
I found a place where you could put things. It's called a cupboard.ข้าเจอสถานที่ที่เราเอาไว้เก็บข้าวของ .มันเรียกว่า The Mark of Nimueh (2008)
Gaius had to go and get some supplies.ไกอัสต้องไปเอาข้าวของ Le Morte d'Arthur (2008)
"You have two hours to collect your belongings and leave the premises."คุณมีเวลา 2 ชั่วโมง ที่จะเก็บข้าวของย้ายออกจากที่นี่ The House Bunny (2008)
And what about my things? What about my laptop, my bluetooth?แล้วข้าวของผมล่ะ แล๊ปท๊อบของผม บลูทูธของผมอีก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I don't know. How often does somebody smash things? I'm rusty.ไม่รู้สิ ฉันไม่ค่อยได้ทุบข้าวของ ฝีมือคงจะขึ้นสนิมแล้ว Pineapple Express (2008)
Make arrangements to go to Japan.เตรียมเก็บข้าวของไปญี่ปุ่นให้พร้อมนะ Death Note: L Change the World (2008)
Getting folks stocked up in case the storm blows in.ตุนข้าวของในกรณีพายุเข้า Nights in Rodanthe (2008)
Ooh, that's a lot of stuff.โห. ,หอบข้าวของกันมาเยอะเชียว Nights in Rodanthe (2008)
You know, most people take a plane, but you're smart because you will have all your TV and clocks and stuff.รู้มั้ยฮะ คนส่วนใหญ่ไปเครื่องบิน แต่คุณฉลาดเพราะว่า คุณมีทั้งทีวี นาฬิกา กับข้าวของทุกอย่าง Up (2009)
Get your assets back to base.เก็บข้าวของ กลับไปที่ตั้งซะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวของ[n.] (khāokhøng) EN: things ; belongings ; goods   FR: affaires [fpl] ; effets [mpl]
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng sampāra) EN: belongings ; stuff ; materials   
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng khreūangchai) EN: appliance ; tool ; equipment   FR: appareil [m] ; éauipement [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trash(แทรช) n. ของเสีย,ของเหลวไหล,ขยะ,หนังสือไร้สาระ,กากอ้อย,ของสวะ,คำพูด,ข้อคิดเห็นหรือข้อเขียนที่เหลวไหล,คนเหลวไหล,คนสวะ,คนผิวขาวที่ยากจน. vt. เล็มกิ่ง,ตัดกิ่ง,เด็ดใบทิ้ง,ทำลายข้าวของ., Syn. stuff,waste,rags,nonsense,refuse ###A. trea

English-Thai: Nontri Dictionary
goods(n) สินค้า,ข้าวของเครื่องใช้,ทรัพย์สิน
pelf(n) ทรัพย์สมบัติ,ข้าวของเงินทอง
utensil(n) เครื่องใช้,เครื่องมือ,ภาชนะ,ข้าวของเครื่องใช้

German-Thai: Longdo Dictionary
Lieferung(n) |die, pl. Lieferungen| การขนส่งข้าวของสินค้า เช่น Die Lieferung der Ware dürfte nicht spät sein. การส่งของคาดว่าไม่น่าจะล่าช้า, See also: liefern
abhanden kommen(vi) |kam abhanden, ist abhanden gekommen| (ข้าวของ)สูญหาย เช่น Mir ist meine Geldbeute abhanden gekommen. กระเป๋าสตางค์ของฉันหาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top