ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gnp

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gnp-, *gnp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
GNP(n, abbrev) ย่อมาจาก Gross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gnpabbr. Gross National Product
signpost(ไซน์'โพสทฺ) n.เสาติดป้ายชื่อถนน, ร่องรอย, เครื่องชี้บอก

English-Thai: Nontri Dictionary
signpost(n) เสาป้ายบอกทาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The show's made enormous revenue. Equivalent to the GNP of a small country.โชว์ชุดนี้ทำรายได้มหาศาล เท่ารายได้ประชาชาติของประเทศเล็กๆ The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gnpGNP increased at a seasonally adjusted annual rate of 4.5% in the fourth quarter.
gnpGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
gnpIn proportion as our GNP increases, our living standards go up.
gnpJapan achieved a real GNP growth of 5% last year.
gnpJapan is service economy, in which services account for more than 50% of GNP.
gnpJapan's dependence on foreign trade is not necessarily very high as a percentage of GNP.
gnpJapan's inflation-adjusted GNP growth rate was 5%.
gnpSome economists estimate that housewives' services, valued in money, would amount to about 25% of GNP.
gnpThe GNP has been growing at a snail's pace.
gnpThe GNP will rise at nearly a 4. 5% annual rate.
gnpThe second quarter GNP growth was higher than predicted.
gnpThe third quarter GNP growth was 1% over the preceding quarter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ[phalittaphan prachāchāt] (n, exp) EN: national product ; Gross National Product (GNP)
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น[phalittaphan prachāchāt beūangton] (n, exp) EN: Gross National Product (GNP)  FR: produit national brut [ m ]
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติมวลรวม[phalittaphan prachāchāt mūan rūam] (n, exp) EN: Gross National Product (GNP)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
GNP (n) ʤˌɪˌɛnpˈiː (jh i2 e2 n p ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
BSP : Bruttosozialprodukt { n }GNP : gross national product [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
GNPデフレーター[ジーエヌピーデフレーター, ji-enupi-defure-ta-] (n) GNP deflator [Add to Longdo]
マーシャルのk[マーシャルのケー, ma-sharu no ke-] (n) Marshallian k (ratio of monetary base and nominal GNP) [Add to Longdo]
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] (n) gross national product; GNP; (P) [Add to Longdo]
指導標[しどうひょう, shidouhyou] (n) (See 指導) signpost; regulation sign [Add to Longdo]
実質国民総生産[じっしつこくみんそうせいさん, jisshitsukokuminsouseisan] (n) gross real national product; real GNP; RGNP [Add to Longdo]
道しるべ;道標;道導[どうひょう(道標);みちしるべ;みちじるし(道標), douhyou ( douhyou ); michishirube ; michijirushi ( douhyou )] (n) (1) guidepost; signpost; guide; (2) (みちしるべ only) (col) tiger beetle (esp. the Japanese tiger beetle, Cicindela japonica) [Add to Longdo]
道路標識[どうろひょうしき, dourohyoushiki] (n) road sign; signpost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GNP
   n 1: former measure of the United States economy; the total
      market value of goods and services produced by all citizens
      and capital during a given period (usually 1 yr) [syn:
      {gross national product}, {GNP}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top