ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ball

B AO1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ball-, *ball*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ball(n) ลูกบอล
ball(n) สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม, See also: ลูกบอล, ก้อนกลม, ลูกลักษณะกลมๆ, Syn. sphere
ball(n) การขว้างบอล
ball(n) ส่วนของร่างกายที่มีลักษณะกลม, Syn. sphere, globule
ball(n) ลูกตา
ball(vt) ทำให้เป็นรูปกลม, See also: จับก้อนเป็นลูกบอล
ball(n) งานบอล, See also: งานเลี้ยง, Syn. party, promenade
ball(n) งานลีลาศ, See also: งานราตรีสโมสร, สโมสรสันนิบาต, Syn. grand ball
bally(adv) อย่างเสียงดัง (พูดคุย)
ballad(n) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก, See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร, Syn. ballade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ball(บอลล์) { balled, balling, balls } n. ลูกบอล, ลูกตา, บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล, สังวาส, งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ, สโมสรสันนิบาต, เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล, สังวาส, เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
ball roomn. ห้องเต้นรำ
ball-point penปากกาลูกลื่น, Syn. ball point
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง, เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร, เพลงลูกทุ่ง, เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
ballast(แบล'เลิสทฺ) { ballasted, ballasting, ballasts } n. การถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ , หินโรยทางรถไฟ, เศษหิน, กรวดที่โรยทาง, อุปกรณ์ถ่วงกระแสไฟฟ้า (แบลลัสท์) vt. ทำให้มั่นคง, ใส่ ballast, See also: ballaster n. ดูballast
ballerina(แบลละรี'นะ) n. นักเต้นระบำบาเล่ท์หญิง
ballet(บาเล') n. ระบำปลายเท้า, ระบำบาเล่ห์, See also: balletic adj. ดูballet
ballistic missilen. ขีปนาวุธ
ballistics(บะลิส'ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับขีปนาวุธ, See also: ballistician adj. ดูballistics
balloon(บะลูน') { ballooned, ballooning, balloons } n. ลูกบอลลูน vi. ลอยขึ้นคล้ายลูกบอลลูน, โป่งออก, เพิ่มทวี', Syn. expand, Ant. deflate

English-Thai: Nontri Dictionary
ball(n) ลูกบอล, ลูกฟุตบอล, ลูกหนัง, การเต้นรำ, งานรื่นเริง, งานบอล
ballad(n) โคลง, บทกวี
ballast(n) อับเฉาเรือ
ballast(vt) ถ่วงน้ำหนัก, ทำให้มั่นคง
ballet(n) การฟ้อนรำ, ระบำปลายเท้า, การเต้นบัลเล่ย์
balloon(n) เรือเหาะ, บัลลูน
ballot(n) บัตรลงคะแนน, บัตรเลือกตั้ง, การลงคะแนนเสียง
ballot(vt) ลงคะแนน
ballroom(n) ห้องเต้นรำ, ห้องบอลรูม
baseball(n) กีฬาเบสบอล, ลูกเบสบอล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ballบอล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ball๑. ลูกปืน๒. เม็ดกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ball bearingตลับลูกปืนเม็ดกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ball check valveลิ้นกันกลับเม็ดกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ball clayบอลล์เคลย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ball joint(ข้อต่อ)ลูกหมาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ball seatบ่าลิ้นเม็ดกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ball stud๑. สลักเกลียวสองปลายหัวมน๒. ลูกหมาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ball valveลิ้นเม็ดกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ball-joint angleมุมลูกหมาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ball and Socketข้อตะโพกเป็นแบบหัวกลมและเบ้า [การแพทย์]
Ball Burnishers, Smallเครื่องมือที่ใช้ผสม [การแพทย์]
Ball millภาชนะทรงกระบอกปิดหัวท้ายสำหรับใส่สารเคมีเพื่อบดผสมหรือลดขนาดอนุภาค ส่วนประกอบของหม้อบด ประกอบด้วยโถบดที่ผลิตจากพอร์ซเลน และลูกบดทรงกลมที่ผลิตจากเซรามิก เมื่อหมุนหม้อบดที่มีสารอยู่ภายใน ลูกบดจะกลิ้งกระทบกันเป็นการช่วยลดขนาดของอนุภาค การบดทำได้ทั้งการบดเปียกและการบดแห้ง [เทคโนโลยียาง]
ball valveball valve, บอลล์วาล์ว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ball-bearingsตลับลูกปืนในเครื่องจักร [TU Subject Heading]
Ball-point pensปากกาลูกลื่น [TU Subject Heading]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาด, Example: <p>บัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก</p> <p>บัลลาดเป็นบทกลอนในรูปแบบที่เรียบง่ายและไม่เป็นทางการมากนัก การแต่งบัลลาดจะใช้ศัพท์ง่าย ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ศัพท์หรูหรา และเวลาอ่านจะมีจังหวะที่ไพเราะเหมือนเพลง บัลลาดมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบหนึ่งที่นิยมกัน คือ เป็นบทกลอนที่มี 4 บรรทัด แต่ละบรรทัดจะมี 8 พยางค์ ในบรรทัดที่ 2 และบรรทัดที่ 4 จะมีคำสัมผัสคล้องจองกัน แต่อาจสัมผัสคล้องจองกันในบรรทัดที่ 1 กับบรรทัดที่ 3 ด้วยก็ได้ อย่างไรก็ตามแม้บัลลาดทั้งหมดจะไม่เป็นไปตามแผนผังนี้ แต่บัลลาดทั้งหมดจะมีฉากท้องเรื่อง ตัวละคร และเหตุการณ์ที่มีจุดสุดยอด และเรื่องราวของบัลลาดมักจะโศกเศร้าและคร่ำครวญ</p> <p><b>ตัวอย่างของบัลลาด (จากหนังสือ If You were My Valentine โดย Charles Ghigna. Little Simon, 2004)</b></p> <br style="margin-left: 40px">If you were a shining star <br style="margin-left: 40px"> And I were your midnight, <br style="margin-left: 40px">I'd let you shine above me, <br style="margin-left: 40px">You'd be my only light.<br> <br style="margin-left: 40px">If you were a grand piano <br style="margin-left: 40px">And I were a sweet love song, <br style="margin-left: 40px">I'd let your keys tickle and tease <br style="margin-left: 40px">My melody all day long.<br> <br style="margin-left: 40px">If you were the pages of a book <br style="margin-left: 40px">And I were reading you, <br style="margin-left: 40px">I'd read as slow as I could go <br style="margin-left: 40px">So I never would get through.<br> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Balladsบัลลัด [TU Subject Heading]
Ballads, Englishบัลลัดอังกฤษ [TU Subject Heading]
Ballads, Thaiบัลลัดไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ballistic(adj) แบบทิ้งตัว, ทิ้งตัว
Ballistic missileขีปนาวุธทิ้งตัว
ballpark(adv) คร่าวๆ ยังไม่แน่ชัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The grand ball this evening.ลูกแกร์น สำหรับเย็นนี้ The Great Dictator (1940)
Why don't you have the masquerade ball again this summer?ทําไมไม่จัดงานเต้นรําสวมหน้ากากอีกล่ะ Rebecca (1940)
Darling, could we have a costume ball just as you used to?ที่รักคะ เราจัดงานเต้นรําเเฟนซีอย่างเมื่อก่อนกันดีมั้ย Rebecca (1940)
We can all get out of here pretty quick. I have tickets to that ball game tonight.เราทุกคนจะได้รับออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วสวย ฉันมีตั๋วไปคืนนี้เกมบอลที่ 12 Angry Men (1957)
Let's take an hour. The ball game doesn't start till eight o'clock.ลองใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง เกมบอลไม่ได้เริ่มต้นจนถึงสองทุ่ม 12 Angry Men (1957)
What difference does it make if you get it here or at the ball game?มันไม่สิ่งที่แตกต่างทำให้ถ้าคุณได้รับมันนี่หรือที่เกมลูก? 12 Angry Men (1957)
Oh, boy. Look at that rain. There goes your ball game.โอ้เด็ก ดูฝนตกที่ มีเกมลูกของคุณไป 12 Angry Men (1957)
- You play ball with me...คุณเล่นบอลกับฉัน How I Won the War (1967)
- (men) And I'll play ball with you.และฉันจะเล่นบอลกับคุณ How I Won the War (1967)
Play every ball on its merit. - I want to fight. - That man is malingering.ฉันต้องการที่จะต่อสู้ คนที่มี การแสร้งป่วย How I Won the War (1967)
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา Yellow Submarine (1968)
We can't worry about those. The ball is rolling.คุณกังวลคนพวกนั้นไม่ได้ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ballA ballet theater is a place in which I can study motion well.
ballA ball flew in through the window.
ballA ball hit her on the right leg.
ballA ball hit the back of my head while I was playing soccer.
ballA ball is floating down the river.
ballA balloon ascending into the sky.
ballA balloon was floating in the air.
ballA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
ballA good ballboy or ballgirl must be able to concentrate hard and run fast.
ballA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.
ballAnd the teams competed with each other to try to kick the ball through this hole.
ballA red ball is mixed in with the white ones.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรลงคะแนน(n) ballot box
บัตรเลือกตั้ง(n) ballot, See also: ballot-paper, ticket, Example: กลวิธีหนึ่งในการโกงคะแนนเสียง ได้แก่ การลอบใส่บัตรเลือกตั้งในหีบลงบัตรตั้งแต่ก่อนมีการลงคะแนน, Count Unit: บัตร, ใบ
ขีปนาวุธนำวิถี(n) ballistic missile, Example: ขีปนาวุธนำวิถีเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงมาก, Thai Definition: ขีปนาวุธที่มีการบังคับทิศทางเข้าสู่เป้าหมาย
คะแนนเสียง(n) vote, See also: ballot, Example: ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของหัวคะแนนในการชักจูงให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุนคือ การที่หัวคะแนนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน, Thai Definition: ความเห็นที่ลงเป็นคะแนน, คะแนนจากผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียง
โคมลอย(n) balloon, See also: hot-air balloon, lighter-than-air craft, Syn. บอลลูน, Example: ดูโน่นสิ โคมลอยลอยอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมด, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ชื่อเครื่องตามไฟชนิดหนึ่งที่จุดไฟแล้วปล่อยให้ลอยไปในอากาศ
ปากกาหมึกแห้ง(n) ballpoint pen, See also: ballpoint, ballpen, Syn. ปากกาลูกลื่น, Example: ผมส่งต้นฉบับงานเขียนที่เขียนด้วยปากกาหมึกแห้งตลอด, Count Unit: ด้าม, แท่ง, Thai Definition: ปากกาที่ใช้ไส้บรรจุหมึกสำเร็จรูป ปลายไส้มักทำด้วยโลหะกลมเล็กๆ
ปากกาลูกลื่น(n) ballpoint pen, See also: ballpoint, ballpen, Syn. ปากกาหมึกแห้ง, Example: ไม่ควรใช้ปากกาลูกลื่นหรือดินสอเขียนข้อความลงในแผ่นฉลากที่ติดอยู่กับดิสเก็ตต์, Count Unit: ด้าม, Thai Definition: ปากกาที่ใช้ไส้บรรจุหมึกสำเร็จรูป ปลายไส้มักทำด้วยโลหะกลมเล็กๆ
โพยมยาน(n) airship, See also: balloon, Syn. เรือเหาะ, รถสวรรค์, Thai Definition: ยานที่แล่นไปในฟ้า
ลูกบอล(n) ball, Syn. บอล, ลูกฟุตบอล, Example: เขาโหม่งลูกบอลเข้ามุมประตูไปอย่างสวยงาม, Count Unit: ลูก
อับเฉา(v) ballast, See also: weight, Example: เรือเหาะจะต้องมีอับเฉาขึ้นไปด้วย เมื่อต้องการลอยสูงขึ้นกว่าระดับเดิม ก็จะทิ้งอับเฉาลง เพื่อลดน้ำหนัก, Thai Definition: ของถ่วงเรือกันเรือโคลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมริกันฟุตบอน[Amērikan futbøn] (n, exp) EN: American football ; football (Am.)  FR: football américain [ m ]
อับเฉา[apchao] (n) EN: ballast ; weight  FR: lest [ m ] ; ballast [ m ]
พญานาค[Bangfai Phayānāk] (n, prop) EN: Naga Fireball
บัลเลต์[banlē = ballē] (n) EN: ballet  FR: ballet [ m ]
บัลลูน[banlūn = ballūn] (n) EN: balloon  FR: ballon [ m ]
บัลลูนฟลาวเวอร์[banlūn flāowoē] (n, exp) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower
บาสเกตบอล = บาสเก็ตบอล[bāsketbøn = bātketbøn = bātsaketbøn] (n) EN: basketball  FR: basket-ball [ m ]
บัตรดี[bat dī] (n, exp) EN: good ballot ; valid ballot
บัตรเลือกตั้ง[bat leūaktang] (n, exp) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote  FR: bulletin de vote [ m ]
บัตรลงคะแนน[bat long khanaēn] (n, exp) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper  FR: bulletin de vote [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BALL B AO1 L
BALLO B AE1 L OW0
BALLE B EY1 L
BALLY B EY1 L IY0
BALLI B AE1 L IY0
BALLA B AE1 L AH0
BALLY B AE1 L IY0
BALLS B AO1 L Z
BALLET B AE0 L EY1
BALLES B EY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ball (v) bˈɔːl (b oo1 l)
balls (v) bˈɔːlz (b oo1 l z)
bally (j) bˈæliː (b a1 l ii)
ballad (n) bˈæləd (b a1 l @ d)
balled (v) bˈɔːld (b oo1 l d)
ballet (n) bˈælɛɪ (b a1 l ei)
ballot (v) bˈælət (b a1 l @ t)
ballade (n) bˈælˈaːd (b a1 l aa1 d)
ballads (n) bˈælədz (b a1 l @ d z)
ballast (v) bˈæləst (b a1 l @ s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] ball; sphere #571 [Add to Longdo]
气球[qì qiú, ㄑㄧˋ ㄑㄧㄡˊ,   /  ] balloon #13,160 [Add to Longdo]
芭蕾[bā lěi, ㄅㄚ ㄌㄟˇ,  ] ballet #19,118 [Add to Longdo]
民谣[mín yáo, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄠˊ,   /  ] ballad #24,307 [Add to Longdo]
芭蕾舞[bā lěi wǔ, ㄅㄚ ㄌㄟˇ ㄨˇ,   ] ballet #30,331 [Add to Longdo]
圆珠笔[yuán zhū bǐ, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄅㄧˇ,    /   ] ballpoint pen #32,819 [Add to Longdo]
球童[qiú tóng, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨㄥˊ,  ] ball boy (tennis); caddie (golf) #33,048 [Add to Longdo]
圆球[yuán qiú, ㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ,   /  ] ball; sphere; globe #38,281 [Add to Longdo]
球类[qiú lèi, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄟˋ,   /  ] ball sports #41,671 [Add to Longdo]
票箱[piào xiāng, ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ,  ] ballot box #61,830 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kopfball(n) |der, pl. Kopfbälle| ลูกโหม่ง(Sport)
Fußballweltmeisterschaft(n) |die, pl. Fußball-Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก เช่น Die Fußball Weltmeisterschaft vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in Deutschland wird eines der größten Sportereignisse überhaupt!, See also: Fußball-WM, Fußball-Weltmeisterschaft, Syn. WM

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ball { m }; Knäuel { n }; Kugel { f } | Bälle { pl } | am Ball bleiben | am Ball sein | immer am Ball sein | jdm. den Ball zuspielen; den Ball abgeben | bei jdm. am Ball bleibenball | balls | to keep the ball | to have the ball | to be on the ball | to pass the ball to sb. | to keep in with sb. [Add to Longdo]
Ball { m }; Tanzfest { n }ball [Add to Longdo]
Ball { m } [ math. ]ball [Add to Longdo]
Ball { m }; Schulball { m }; Abschlussball { m } | Bälle { pl }prom; school prom | proms [Add to Longdo]
Ballsaal { m }; Tanzsaal { m }ballroom [Add to Longdo]
Ballabwehr { f }; Parade { f }save [Add to Longdo]
Ballade { f } | Balladen { pl }ballad | ballads [Add to Longdo]
Balladendichtung { f } | Balladendichtungen { pl }balladry | balladries [Add to Longdo]
Balladesänger { m }; Liedermacher { m } | Balladesänger { pl }balladeer | balladeers [Add to Longdo]
Ballast { m } | Ballaste { pl } | mit Ballast beladen | mit Ballast beladen sein | mit Ballast beladend | zusätzlicher Ballastballast | ballasts | to ballast | to be ballasted | ballasting | added ballast weight [Add to Longdo]
Ballast und Treibgutflotsam and jetsam [Add to Longdo]
Ballaststoffe { pl }roughage [Add to Longdo]
Ballastwiderstand { m }fix resistance [Add to Longdo]
Ballbesitz { m } [ sport ]ball possession [Add to Longdo]
Ballerina { f }ballerina [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (ctr) (1) counter for occurrences; (2) counter for games, rounds, etc.; counter for innings (baseball); (P) #76 [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) #185 [Add to Longdo]
野球[やきゅう, yakyuu] (n) baseball; (P) #284 [Add to Longdo]
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n, adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P) #416 [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] (n, n-suf) label; ballot; ticket; sign; (P) #867 [Add to Longdo]
[まる, maru] (n, n-suf) (1) fishball; meatball; (2) (See 丸薬) pill #1,073 [Add to Longdo]
バレーボール[bare-bo-ru] (n) volleyball; (P) #1,542 [Add to Longdo]
投手[とうしゅ, toushu] (n) (baseball) pitcher; (P) #1,567 [Add to Longdo]
レギュラー[regyura-] (adj-na) (1) regular; (n) (2) (See レギュラーメンバー) regular member (e.g. of football team, etc.); (3) (See 無鉛レギュラー) regular (petrol, gasoline); (P) #1,572 [Add to Longdo]
バスケットボール[basukettobo-ru] (n) basketball; (P) #1,635 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball [Add to Longdo]
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]
トラックボール[とらっくぼーる, torakkubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
気球[ききゅう, kikyuu] Ballon [Add to Longdo]
[たま, tama] Ball, Kugel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ball \Ball\ (b[add]l), n. [OE. bal, balle; akin to OHG. balla,
   palla, G. ball, Icel. b["o]llr, ball; cf. F. balle. Cf. 1st
   {Bale}, n., {Pallmall}.]
   1. Any round or roundish body or mass; a sphere or globe; as,
    a ball of twine; a ball of snow.
    [1913 Webster]
 
   2. A spherical body of any substance or size used to play
    with, as by throwing, knocking, kicking, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A general name for games in which a ball is thrown,
    kicked, or knocked. See {Baseball}, and {Football}.
    [1913 Webster]
 
   4. Any solid spherical, cylindrical, or conical projectile of
    lead or iron, to be discharged from a firearm; as, a
    cannon ball; a rifle ball; -- often used collectively; as,
    powder and ball. Spherical balls for the smaller firearms
    are commonly called {bullets}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Pyrotechnics & Mil.) A flaming, roundish body shot into
    the air; a case filled with combustibles intended to burst
    and give light or set fire, or to produce smoke or stench;
    as, a fire ball; a stink ball.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.) A leather-covered cushion, fastened to a handle
    called a ballstock; -- formerly used by printers for
    inking the form, but now superseded by the roller.
    [1913 Webster]
 
   7. A roundish protuberant portion of some part of the body;
    as, the ball of the thumb; the ball of the foot.
    [1913 Webster]
 
   8. (Far.) A large pill, a form in which medicine is commonly
    given to horses; a bolus. --White.
    [1913 Webster]
 
   9. The globe or earth. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Move round the dark terrestrial ball. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   10. (Baseball) A pitched ball, not struck at by the batter,
     which fails to pass over the home plate at a height not
     greater than the batter's shoulder nor less than his knee
     (i.e. it is outside the strike zone). If the pitcher
     pitches four balls before three strikes are called, the
     batter advances to first base, and the action of pitching
     four balls is called a walk.
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   10. a testicle; usually used in the plural. [vulgar]
     [PJC]
 
   11. pl. courage; nerve. [vulgar]
     [PJC]
 
   {Ball and socket joint}, a joint in which a ball moves within
    a socket, so as to admit of motion in every direction
    within certain limits.
 
   {Ball bearings}, a mechanical device for lessening the
    friction of axle bearings by means of small loose metal
    balls.
 
   {Ball cartridge}, a cartridge containing a ball, as
    distinguished from a blank cartridge, containing only
    powder.
 
   {Ball cock}, a faucet or valve which is opened or closed by
    the fall or rise of a ball floating in water at the end of
    a lever.
 
   {Ball gudgeon}, a pivot of a spherical form, which permits
    lateral deflection of the arbor or shaft, while retaining
    the pivot in its socket. --Knight.
 
   {Ball lever}, the lever used in a ball cock.
 
   {Ball of the eye}, the eye itself, as distinguished from its
    lids and socket; -- formerly, the pupil of the eye.
 
   {Ball valve} (Mach.), a contrivance by which a ball, placed
    in a circular cup with a hole in its bottom, operates as a
    valve.
 
   {Ball vein} (Mining), a sort of iron ore, found in loose
    masses of a globular form, containing sparkling particles.
    
 
   {Three balls}, or {Three golden balls}, a pawnbroker's sign
    or shop.
 
   {on the ball} alert; competent and knowledgeable.
 
   {to carry the ball} to carry on the task; to assume the
    responsibility.
 
   {to drop the ball} to fail to perform as expected; to fail to
    live up to a responsibility.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Globe}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ball \Ball\, v. i. [imp. & p. p. {Balled} (b[add]ld); p. pr. &
   vb. n. {Balling}.]
   To gather balls which cling to the feet, as of damp snow or
   clay; to gather into balls; as, the horse balls; the snow
   balls.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ball \Ball\, v. t.
   1. (Metal.) To heat in a furnace and form into balls for
    rolling.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or wind into a ball; as, to ball cotton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ball \Ball\, n. [F. bal, fr. OF. baler to dance, fr. LL.
   ballare. Of uncertain origin; cf. Gr. ba`llein to toss or
   throw, or pa`llein, pa`llesqai, to leap, bound, balli`zein to
   dance, jump about; or cf. 1st {Ball}, n.]
   1. A social assembly for the purpose of dancing; -- usually
    applied to an occasion lavish or formal.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. A very enjoyable time; as, we had a ball at the wedding.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ball
   n 1: round object that is hit or thrown or kicked in games; "the
      ball travelled 90 mph on his serve"; "the mayor threw out
      the first ball"; "the ball rolled into the corner pocket"
   2: a solid projectile that is shot by a musket; "they had to
     carry a ramrod as well as powder and ball" [syn: {musket
     ball}, {ball}]
   3: an object with a spherical shape; "a ball of fire" [syn:
     {ball}, {globe}, {orb}]
   4: the people assembled at a lavish formal dance; "the ball was
     already emptying out before the fire alarm sounded"
   5: one of the two male reproductive glands that produce
     spermatozoa and secrete androgens; "she kicked him in the
     balls and got away" [syn: {testis}, {testicle}, {orchis},
     {ball}, {ballock}, {bollock}, {nut}, {egg}]
   6: a spherical object used as a plaything; "he played with his
     rubber ball in the bathtub"
   7: United States comedienne best known as the star of a popular
     television program (1911-1989) [syn: {Ball}, {Lucille Ball}]
   8: a compact mass; "a ball of mud caught him on the shoulder"
     [syn: {ball}, {clod}, {glob}, {lump}, {clump}, {chunk}]
   9: a lavish dance requiring formal attire [syn: {ball},
     {formal}]
   10: a more or less rounded anatomical body or mass; "the ball at
     the base of the thumb"; "he stood on the balls of his feet"
   11: the game of baseball
   12: a pitch that is not in the strike zone; "he threw nine
     straight balls before the manager yanked him"
   v 1: form into a ball by winding or rolling; "ball wool"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 ball /bal/
  ball

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ball /bal/ 
  ball; prom

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ball- /bal/
  ballroom

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top