ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aquarium

AH0 K W EH1 R IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aquarium-, *aquarium*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aquarium(n) ตู้ปลา, Syn. artificial pond, fishbowl, fish tank
aquarium(n) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, See also: สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับคนดู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquarium(อะแคว'เรียม) n., (pl. aquariums, aquaria) ที่เก็บ (บ่อ, ถัง, อ่าง, ฯลฯ) สัตว์น้ำหรือพืชน้ำ. -aquarian, aquarial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ, บ่อเลี้ยงปลา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquarium fish farmingการเลี้ยงปลาตู้ [TU Subject Heading]
Aquarium fishesปลาตู้ [TU Subject Heading]
Aquarium plantsพืชน้ำประดับตู้ปลา [TU Subject Heading]
Aquariumsตู้เลี้ยงสัตว์น้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What Rushmore needs is an aquarium a first-class aquarium...สิ่งที่รัชมอร์ต้องการคือตู้ปลา ตู้ปลาชั้นหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะใช้สอน Rushmore (1998)
Is it true the aquarium will have piranhas?จริงมั้ยที่ตู้ปลานี้จะมีปิรันย่า Rushmore (1998)
I thought the aquarium was your idea.ฉันว่าตู้ปลาเป็นความคิดเธอ ผมยกให้เพื่อนไปแล้ว Rushmore (1998)
There's one at the aquarium in Lubbock and the marine biologist said we could stop by anytime.มีอยู่ตัวหนึ่งที่อควอเรี่ยมใน Lubbock และนักชีววิทยาทางทะเลบอกว่า เราสามารถหยุดเวลาไหนก็ได้ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Hi. Yeah, we're at the aquarium right now.น่าขำมาก, ผมไม่เคยนึกมาก่อนจริงๆ ว่าเขาจะเป็นได้เหมือนคน Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Please, Papa. We're going to the aquarium today, OK?นะฮะ ปาป๊า วันนี้เราไป พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะ โอเค? Like Stars on Earth (2007)
families would visit the amusement park or aquarium together.จริงๆแล้วผู้หญิงมักจะชอบไปสวนสนุกหรืออควาเรี่ยมด้วยกัน Akai ito (2008)
Coming up, we're gonna visit the aquarium and see how Penny the Porpoise is.กลับมาเราจะไป เยี่ยมชมพิพิธภัณธ์สัตว์น้ำ.. ...และมาดูกันว่า\ น้องเพนนี่ ปลาโลมา The Ugly Truth (2009)
At the National Aquarium in Baltimore, when it first opened, dolphins were dying left and right.พวกมันเห็นกระดูกคุณ พวกมันรู้ได้ว่าคุณกำลังตั้งท้อง The Cove (2009)
This piano, those sconces that ghetto blaster, that Jell-O, that aquarium that Venus de Milo with your face on it next to a Michelangelo's David that also has your face.เปียโนนี่ด้วย... โถงนั่นด้วย ทรายซิสเตอร์นั่นด้วย.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Well, Sook, do you think you could come to the aquarium in Monroe?ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในมอนโรว์ได้ไหม? Everything Is Broken (2010)
These here are the 28 people we know who were at the aquarium Saturday morning between the hours of midnight and 6:00 a.m.นี่คือทั้ง 28 คนที่เรารู้ คนที่อยู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในเช้าวันเสาร์ ระหว่างเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้า The Predator in the Pool (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aquariumCan you show me the way to the aquarium?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(n) aquarium, Example: ฉันจะพาน้องไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่บางแสนพรุ่งนี้, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่ซึ่งแสดงพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ตู้กระจก(n) glass cabinet, See also: aquarium, Example: เขาซื้อตู้กระจกพวกนี้มาด้วยราคาแพงมาก, Count Unit: ตู้, ใบ, หลัง, ลูก, Thai Definition: เครื่องใช้เก็บสิ่งของที่กรุกระจก บางทีหมายถึงตู้ที่มีกระจกเงา
ตู้ปลา(n) aquarium, Example: ในห้องนอนมีผ้าคลุมเตียงลายการ์ตูนสีสดเต็มผืน แถมมีตู้ปลายาวตลอดหัวเตียงเสียอีกด้วย, Count Unit: หลัง, ใบ, ตู้, Thai Definition: ตู้สำหรับใส่ปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่างปลา[āng plā] (n, exp) EN: aquarium  FR: aquarium [ m ]
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ[phiphitthaphan sat nām] (n, exp) EN: aquarium  FR: aquarium [ m ]
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ[sathān sadaēng phan sat nām] (n, exp) EN: aquarium
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร[Sathān Sadaēng Phan Sat Nām Jeūt Krungthēp Mahānakhøn] (org) EN: Bangkok Aquarium
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ[sūn sadaēng phan sat nām] (n, exp) EN: aquarium
ตู้ปลา[tūplā] (n) EN: aquarium ; fishbowl ; fish tank  FR: aquarium [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AQUARIUM AH0 K W EH1 R IY0 AH0 M
AQUARIUMS AH0 K W EH1 R IY0 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aquarium (n) ˈəkwˈɛəʳrɪəʳm (@1 k w e@1 r i@ m)
aquariums (n) ˈəkwˈɛəʳrɪəʳmz (@1 k w e@1 r i@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水族馆[shuǐ zú guǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄍㄨㄢˇ,    /   ] aquarium (building or park) #42,904 [Add to Longdo]
水族箱[shuǐ zú xiāng, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ,   ] aquarium; fish tank #76,411 [Add to Longdo]
养鱼缸[yǎng yú gāng, ㄧㄤˇ ㄩˊ ㄍㄤ,    /   ] aquarium; fish tank [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aquarium { n } | Aquarien { pl }aquarium; fish tank | aquaria [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水族館[すいぞくかん, suizokukan] (n) aquarium; (P) #9,878 [Add to Longdo]
アクアリウム;アクウェリアム;アクウェアリアム[akuariumu ; akuueriamu ; akuueariamu] (n) aquarium [Add to Longdo]
観賞魚[かんしょうぎょ, kanshougyo] (n) aquarium fish [Add to Longdo]
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
水族館[すいぞくかん, suizokukan] Aquarium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aquarium \A*qua"ri*um\, n.; pl. E. {Aquariums}, L. {Aquaria}.
   [L. See {Aquarius}, {Ewer}.]
   An artificial pond, or a globe or tank (usually with glass
   sides), in which living specimens of aquatic animals or
   plants are kept.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aquarium
   n 1: a tank or pool or bowl filled with water for keeping live
      fish and underwater animals [syn: {aquarium}, {fish tank},
      {marine museum}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 aquarium /akwaʀjɔm/ 
  aquarium

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 aquarium
  bar; pub

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Aquarium /akvaːriːum/ 
  aquarium

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 aquarium /akwarijɵm/
  aquarium

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top